Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vesničky SOS. Sdružení SOS dětských vesniček - Zajišťuje náhradní rodinnou péči dětem, jejichž vlastní rodina selhala. - Je šancí pro děti z dětských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vesničky SOS. Sdružení SOS dětských vesniček - Zajišťuje náhradní rodinnou péči dětem, jejichž vlastní rodina selhala. - Je šancí pro děti z dětských."— Transkript prezentace:

1 Vesničky SOS

2 Sdružení SOS dětských vesniček - Zajišťuje náhradní rodinnou péči dětem, jejichž vlastní rodina selhala. - Je šancí pro děti z dětských domovů vyrůstat v rodinném prostředí. - Jednu sourozeneckou skupinu tvoří cca 5–7 dětí. - Podporovány jsou i kontakty dětí s biologickou rodinou.

3 Poslání a cíle  Cílem je poskytnout dětem, které nemají možnost být umístěny v adoptivní či individuální pěstounské péči, vyrůstat v rodinném prostředí.  Děti připravujeme na samostatný život.

4 Jaké děti přicházejí do vesničky SOS?  Na rozdíl od individuální pěstounské péče se do SOS vesničky dostávají celé sourozenecké skupiny dětí.  Individuální pěstoun nemá dost kapacity na péči o pět sourozenců.  Vesničky tuto možnost nabízejí, neboť je matce poskytována materiální i odborná podpora a sociální podpůrná síť.  Do SOS vesnička přichází většina dětí z dětských domovů, kojeneckých ústavů; v poslední době z Klokánků.  Děti pocházejí z nefunkčních rodin (zanedbávání, týrání, sexuální zneužívání, špatné socio-ekonomické poměry, absence rodiče, aj.).  Ze zmíněného prostředí si děti nesou následky; problematické vzorce chování, extrémní emoce, strachy, někdy i prognózu patologie osobnosti.

5 Model náhradní rodinné péče organizace SOS dětské vesničky je založen na čtyřech pilířích: I. Matka – každé dítě má pečujícího rodiče  SOS matka – pěstounka vytváří úzký vztah s každým dítětem svěřeným do její péče.  Poskytuje bezpečí, lásku a stabilitu.  Ovlivňuje směřování vývoje dítěte.  Řídí chod domácnosti.  Uznává a respektuje původní rodinu každého dítěte.

6 II. Bratři a sestry – přirozený rozvoj rodinných vazeb  Děvčata a chlapci různého věku žijí společně jako bratři a sestry.  Biologičtí sourozenci jsou umístěni v jedné SOS rodině.  Děti spolu se svou SOS matkou-pěstounkou vytvářejí citové vazby, které přetrvávají po celý život. III. Dům – každá rodina vytváří vlastní domov  Dům je domovem pěstounské rodiny, s vlastní atmosférou, rytmem a běžnou rutinou.  Děti zde zažívají pocit bezpečí a sounáležitosti, dělí se o zodpovědnost, radost i trápení každodenního života.

7 IV. Vesnička – SOS rodina je součástí společnosti  SOS rodiny žijí společně a vytvářejí podpůrné prostředí vesničky, kde si mohou děti bezpečně hrát a navazovat přátelství.  Rodiny se dělí o své zkušenosti a nabízejí si vzájemnou pomoc.  Prostřednictvím své rodiny, vesničky a obce se každé dítě učí aktivní účasti na životě společnosti.

8 Výběr SOS matek pěstounek  Jaké ženy hledáme?  Ženy zralé, plné síly, kterým není lhostejný osud dětí v ústavní výchově.  Schopnost vytvořit nový láskyplný domov přijatým dětem na mnoho let (cca 10-15 let).  Matka pěstounka by měla být duševně i tělesně zdravá.  Výhodou je zkušenost s dřívější výchovou vlastních dětí.  Charakterové vlastnosti – trpělivost, citlivost.

9 Jaké ženy se zajímají o práci SOS matky pěstounky? První skupina - svobodné ženy bez závazků, většinou starší třiceti let, které dosud nezaložily vlastní rodinu. Důvodem jsou často partnerské vztahy, které nevyšly; nedostatek příležitostí; aj. Tyto ženy by si rády naplnily mateřství prostřednictvím profese mámy v SOS vesničce. Druhá skupina - rozvedené ženy a vdovy, které již vychovaly vlastní děti. Po odchodu svých dospělých dětí chtějí dále smysluplně využít své síly- často cítí „prázdné hnízdo“. Třetí skupina - ženy, které se potřebují hmotně zabezpečit. Láká je vidina bydlení v rodinném domě, materiální zabezpečení a pravidelný finanční příjem. Vesnička SOS však není charita ani azylový pobyt.

10 Co obnáší příprava budoucích pěstounek? - Absolvování 2 – 3 sebezkušenostní víkendů zaměřené na svou původní rodinu a vztahy v ní, na sociální dovednosti, změny rolí v jejich životě i na bývalé partnerské vztahy. - Víkendy slouží k vlastnímu sebeuvědomění, zda jsou skutečně rozhodnuty pro několikaletou dráhu profesionální mámy, na dořešení otevřených důležitých životních témat. - Programy vedou akreditovaní psychoterapeuti. - Ženy podstupují psychologické vyšetření. - Poté nastoupí do tzv. přípravného kurzu.

11  Cílem je připravit ženy odborně.  Dát jim i zkušenosti pro řešení situací, které je mohou s přijatými dětmi potkat.  Vybavit je informacemi a mechanismy nutnými pro zvládání zátěžových situací: - vývojová psychologie, - sexualita, - specifika romského etnika, - komunikace a řešení konfliktů, - zdravověda a dětské nemoci, - specifické poruchy učení a chování, - psychopatologie dítěte, - informace ze sociálně právní ochrany dětí, - stres a jeho zvládání, aj.

12 Praktická část přípravného kurzu  Po 170 hodinách teorie následuje 60 hodin praxe v dětských domovech a kojeneckých ústavech.  Nakonec absolvuje uchazečka 240 hodin praxe v samotné SOS vesničce, tzn.  Pracuje ve funkci rodinné asistentky neboli tzv. „tety“ – pomáhá v domácnosti stávajícím matkám, zastupuje je v době nepřítomnosti, stará se o děti.  Po absolvování přípravy (teorie a praxe) nastupuje do vesničky ve funkci „kandidátky“ a půl roku pracuje jako teta (viz výše).  Pokud je vše v pořádku,tým vesničky (psycholog a ředitel) ji pomáhá se se zařazením do registru pěstounů.  Celá příprava trvá 2 roky.

13 Kontakt matky s přáteli a původní rodinou  Matky mají během měsíce dny volna; řádnou dovolenou. Navštěvují své původní rodiny, přátele a blízké lidi.  Jejich rodiny - ženu s jejími pěstounskými dětmi blízcí navštěvují, tráví s nimi svátky, pomáhají.  V případě vlastních biologických dětí matky pěstounky je jim umožněn pobyt s jejich matkou, dostávají podobnou péči ze strany Sdružení.

14 Sdružení provozuje i Komunitu mládeže jako program následné péče pro děti z SOS dětských vesniček.  Navazujícím stupněm je program polozávislého a samostatného bydlení pro děti z SOS dětských vesniček.  Polozávislé bydlení trvá max. 3 roky  po absolvování tohoto programu vstupuje mladý člověk do posledního stupně – samostatného bydlení.  Cílem polozávislého bydlení je upevnění a zdokonalení schopností, které potřebuje mladý člověk k samostatnému životu - pracovní návyky - sociální dovednosti, - životní dovednosti, - hospodaření s financemi

15 Finanční podpora klienta při získání vlastního bydlení  Samostatné bydlení - bez finanční podpory problémem většiny mladých lidí v ČR (podpora rodiny).  Pro děti, které vyrůstají v SOS dětských vesničkách, je tato přirozená podpora složitěji dosažitelná.  Proto je povinností „SOS“ rodiny – podpora.  Nutné je však zřetelně vytyčit pravidla a způsoby řešení.  Kdo se chce zařadit do projektu samostatného bydlení, úspěšně absolvuje polozávislé bydlení (platí pravidelně nájemné, spoří finanční prostředky v souladu s odsouhlaseným plánem atd.)  Cílem je, aby mladý člověk žil ve svém vlastním bytě, který splácí, nebo měl dlouhodobě uzavřenou nájemní smlouvu.

16 Bytovým standard  Kvalita obytných prostor - rozumné - nesmí být v rozporu se skromným přístupem SOS.  Plošný výměr 25 – 35 m2, 1,5 až 2 obytné místnosti, tekoucí voda, elektřina, kanalizační přípojka, teplá voda, toaleta a sprcha, topení.  Cena by se měla blížit k průměru, za který jsou byty stejné kategorie dostupné na současném bytovém trhu a musí být doložena.  Základní vybavení bytu a nábytek si pořizují mladí lidé sami ze svých úspor nebo z naspořených finančních příspěvků během pobytu ve cvičném bytě.


Stáhnout ppt "Vesničky SOS. Sdružení SOS dětských vesniček - Zajišťuje náhradní rodinnou péči dětem, jejichž vlastní rodina selhala. - Je šancí pro děti z dětských."

Podobné prezentace


Reklamy Google