Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Clauses of contrast Předmět Autor: Mgr. Kateřina Kozlová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Clauses of contrast Předmět Autor: Mgr. Kateřina Kozlová"— Transkript prezentace:

1 Clauses of contrast Předmět Autor: Mgr. Kateřina Kozlová
Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/ Předmět Clauses of contrast Autor: Mgr. Kateřina Kozlová 12. června 2013

2 A) Přípustkové spojky, po kterých následuje vedlejší věta (podmět + přísudek)
Although Though Even though they invited him, he didn´t come. Even if In spite of the fact that Despite the fact that Although it was too late, he decided to call her. Though the concert was sold out, we managed to get two tickets. Even if you gave me a million, I wouldn´t reveal the secret. = ačkoli, ač, i když, i kdyby, navzdory tomu, že… 12. června 2013

3 B) Přípustkové spojky, po kterých následuje nominální konstrukce (pod
B) Přípustkové spojky, po kterých následuje nominální konstrukce (pod.jm., gerundium) despite in spite of Despite the weather was bad, they went for a trip. Despite the bad weather, they went for a trip. Despite the fact that the weather was bad, they went for a trip. In spite of she was tired, she continued working. In spite of being tired, she continued working. In spite of the fact that she was tired, she continued working. Although it was cold, they went swimming. Despite cold weather, they went swimming. Despite being cold, they went swimming. (= Although they were cold, they went swimming.) = navzdory, přes… 12. června 2013

4 C) However = avšak, však, ale (X but obvykle nebývá na začátku věty)
- nespojuje věty v souvětí, odporuje tvrzení z předchozí věty - stojí zpravidla na začátku věty, odděluje se čárkou Beethoven composed many outstanding works. However, he was almost totally deaf. He went to Germany to work there. However, he can´t speak German. (= Although he can´t speak German, he went to Germany to work there.) D) Though = i když, ale; stojí na konci věty He went to Germany to work there. He can´t speak German, though. My aunt made pizza with sea food for dinner. I hate sea food, though. 12. června 2013

5 E) No matter + WH- question words = složeniny s –EVER (nepoužívá se budoucí čas, ale přítomný jako ve větách čas. a podm.) No matter when = whenever you come back, I´ll wait for you. No matter who = whoever you talk to, don´t reveal the secret. No matter where = wherever you go, I´ll follow you. No matter which = whichever you borrow, bring it back tomorrow. No matter how = however I do it, it is always wrong. No matter what = whatever she did, I admire her. No matter why he did it, nobody believes him any more. (whyever se nepoužívá) F) No matter if = whether No matter if you´re rich or poor = Whether you´re rich or poor, health is the only really valuable thing you have. 12. června 2013

6 G) Zkracování přípustkových vět Although he is intelligent, Paul is sometimes very rude. = Although intelligent, Paul is sometimes very rude. Even though she isn´t thin enough, Jane became a model. = Though not thin enough, Jane became a model. Whether you´re old or young, you should avoid stress. = Whether old or young, you should avoid stress. 12. června 2013

7 H) Other types of clauses of contrast.
He may have lived in France for a long time, but he doesn´t speak French fluently. He might be an intelligent boy, nevertheless he has to prepare for school regularly. Though intelligent, she is nevertheless rather modest. He is often rude to me, but I like him nevertheless (= none the less). Heavy as the case may be, I´ll try to carry it. Much as I like him, I don´t agree with what he did. Late though it may be, I´ll try to ring him up. Dressed though he was in black, they didn´t let him in. Cost what it may… = Ať to stojí cokoli… Be that as it may… = Ať tomu je jakkoli… Be he who he may… = Ať je kdokoli… 12. června 2013

8 …………… they´re twins, one can recognize them quite well.
I Complete the correct linking word: although, though, even though, even if, despite, in spite of, however …………… they´re twins, one can recognize them quite well. …………… being ill, he went to work to finish the job. …………… the fact that we arrived a bit late, we didn´t miss the beginning of the film. I´ll show you the photos. ……………, you may not like them. …………… my granny worked very hard, he didn´t earn a lot of money. …………… the bad weather, we had a wonderful holiday. Tony was late again. He didn´t appologize, …………… . …………… the car was broke, he managed to start it. …………… the delay, we arrived in time. He answered the question. ……………, nobody asked him. Although Despite In spite of However Even though Despite though Although In spite of However 12. června 2013

9 II Join the clauses using the right linking words
He has just graduated from university. He earns as much as his father. He asked her several times. She didn´t say a word. They loved each other. They often quarrelled. He has repaired his motorbike. He still goes by bus to school. It is quite warm. You´re wearing a sweatshirt. They won the match. They didn´t play their best. We were sitting in the third row. We couldn´t see all the stage. I don´t feel well. I´ve decided to take part in the competition. 12. června 2013

10 KEY II Join the clauses using the right linking words
KEY II Join the clauses using the right linking words. Possible answers: Although he has just graduated from university, he earns as much as his father. Even though he asked her several times, she didn´t say a word. They loved each other. However, they often quarrelled. Despite having repaired his motorbike, he still goes by bus to school. Even if it is quite warm, you´re wearing a sweatshirt. Although they won the match, they didn´t play their best. In spite of sitting in the third row, we couldn´t see all the stage. Despite not feeling well, I´ve decided to take part in the competition. 12. června 2013

11 III Correct the sentences
No matter when fast you can run, he is better at sprint. In spite of the doctor arrived immediately, it was too late – the patient had died. I´m feeling quite OK in spite of that I have been sleeping only for four hours. Although having not enough money, they were thinking of a holiday by the sea. Chinese is not an international language. However is spoken by a large number of people. Wherever you hear, don´t believe it. Despite being not healthy, he went to work. Even though the teacher explained it several times, however, the students couldn´t understand it. Weather it is rainy or snowy, they will play the match. 12. června 2013

12 KEY III Correct the sentences
No matter when how fast you can run, he is better at sprint. In spite of Although the doctor arrived immediately, it was too late – the patient had died. I´m feeling quite OK in spite of the fact that I have been sleeping only for four hours. Although In spite of/Despite having not enough money, they were thinking of a holiday by the sea. Chinese is not an international language. However, it is spoken by a large number of people. Wherever Whatever you hear, don´t believe it. Despite being not not being healthy, he went to work. Even though the teacher explained it several times, however, the students couldn´t understand it. Whether Weather it is rainy or snowy, they will play the match. 12. června 2013

13 IV Translate. Use different types of linking words.
Ať se zeptáš kohokoli, nikdo nezná správnou odpověď. Přijal tu práci, i když nebyla dobře placená. Ať si vyberete kterýkoli, budete spokojen. I když ten vlak byl nacpaný, podařilo se nám najít pár volných sedadel. Ačkoli je Petr členem sboru, málokdy tam chodí. Můžeš mu dát cokoli, vždycky ti bude vděčný. Měli bychom mu raději zavolat, i když asi dostal náš mail. Pracuje jako pokladní v obchodě, přestože absolvoval vysokou školu. Ať byl jeho telefon možná jakkoli drahý, nemyslím si, že ten můj je horší. Kdykoli přijede do Zlína, vždy nás navštíví. Ať se snažil, jak se snažil, nikdy nevyhrál. Přestože bylo docela chladno, užívali jsme si koupání v moři. Ať má na sobě cokoli, vždycky vypadá pěkně. I když to možná nebylo nutné, jsem rád, že jsem to udělal. Na olympiádě v Soči jsme získali osm medailí, přestože jsme neuspěli v hokeji. 12. června 2013

14 IV Translate. Use different types of linking words. Possible answers.
Whoever you ask, nobody knows the right answer. He accepted the job, even though it wasn´t well-paid. Whichever you choose, you´ll be satisfied. Although the train was crowded (No matter how much crowded the train was), we managed to find a few free seats. Despite being a memeber of the choir, Petr seldom comes there. Whatever you give him, he´ll always be greteful. We´d better call him, even if he might have got our . He works as a cashier, in spite of the fact that he has graduated from university. However expensive his phone might have been, I don´t think that mine is worse. Whenever he arrives in Zlín, he always visits us. No matter how hard he tried, he never won. Although it was quite cold, we enjoyed swimming in the sea. Whatever she wears, she always looks pretty. Even though it might not have been necessary, I´m glad, I´ve done it. We won eight medals in the Olympic Games in Soči. However, we didn´t succeed in hockey. 12. června 2013

15 Použité zdroje TRYML, Sergej. Moderní učebnice anglické gramatiky pro středně pokročilé a pokročilé. Praha: EKOPRESS, ISBN ISBN CHUDÝ, Tomáš a CHUDÁ, Jana. Practise Your English Grammar. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN ISBN Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. 12. června 2013


Stáhnout ppt "Clauses of contrast Předmět Autor: Mgr. Kateřina Kozlová"

Podobné prezentace


Reklamy Google