Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osobnost podnikatele. Otázky nutí k zamyšlení:  Jak malý má být malý podnik, aby si zasloužil speciální péči?  Nezačínala každá firma, která je třeba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osobnost podnikatele. Otázky nutí k zamyšlení:  Jak malý má být malý podnik, aby si zasloužil speciální péči?  Nezačínala každá firma, která je třeba."— Transkript prezentace:

1 Osobnost podnikatele

2 Otázky nutí k zamyšlení:  Jak malý má být malý podnik, aby si zasloužil speciální péči?  Nezačínala každá firma, která je třeba dnes úspěšným gigantem jako mikropodnik? (garážové firmy)  Není to přirozená cesta rozvoje: od mikropodniků ke gigantům?  Nejsou malé podniky známkou podnikatelského neúspěchu, pokud ve své malé velikosti setrvávají bezezměny několik let?  Ti co začínají podnikat, mají k tomu předpoklady?  Lze se tomu naučit – být podnikatelem?  Proč je tak velká úmrtnost malých firem?

3 Pokusme se definovat osobnost podnikatele  energický,  s jasnou vizí,  riskující vlastní kapitál,  silná osobnost,  důsledný,  pracovitý,  spolehlivý  umí jednat se zaměstnanci…….. …….je to skutečně tak?

4 Úmrtnost MSP – studie USA  Gerber uvádí: Ročně více než milion lidí v USA založí nějakou firmu. Do konce prvního roku své činnosti 40 % těchto firem zaniká. Do pěti let končí krachem 80 % (tj. 800 000). Z těch kteří přežijí prvních pět let pak 80 % zkrachují v následujících pěti letech.  Jinak - z jednoho tisíce malých firem prvních pět let přežije 200 firem, desátého roku života se dožije 40 firem tj. 4 % z původního počtu 1000.  R. Hisrich (2004) v knize Small Business Solution uvádí, že v r. 2002 v USA cca 2 miliony nových firem začalo podnikat a předpokládá, že v pátém roce již více než 80 % nebude existovat.

5 Úmrtnost MSP – European Observatovy for SME Research (2000)

6 Studie SBA Office of Advocacy, 2001 uvádí výsledky výzkumu v USA, graf č. 37. Podle ní se osmého roku života dožívá cca 30 % firem (na svislé ose je vyznačeno % zanikajících firem).

7 Shrnutí příčin selhání malých firem:  limitujícím faktorem je samotná velikost a s tím související omezené zdroje kapitálu,  vysoké riziko související s omezeným rozsahem nabídky,  závislost na klíčovém zaměstnanci,  závislost na klíčovém odběrateli,  nedostatečná znalost zákazníka, podnikatelského prostředí (neexistující marketing),  nedostatečná vzdělanost v podnikatelství,  podcenění plánování,  nedostatečná motivace.

8 Model úmrtnosti SME

9  Objektivní: Velikost/malost, kapitálová nedostatečnost, podnikatelské prostředí.  Subjektivní : Podnikatelská nevzdělanost, nepřipravenost, omezené schopnosti podnikatele. Příčiny rozdělme na:

10 Znáte ve svém okolí nějakého podnikatele?  Je plný nadšení a energie? Nebo  Vypadá vyčerpaně?  Vypadá znechuceně?  Pak si položme otázku: Jak dlouho podniká?

11 Na co si stěžuje podnikatel?  Stěžuje si na práci s lidmi (zaměstnanci myslí jen na sebe, neodvádějí očekávané výkony, vidí v něm člověka, který se obohacuje na jejich úkor),  stěžuje si na daně které ho vykořisťují,  stěžuje si na předpisy které ho svazují,  administrativu která ho zatěžuje,  nestíhá práci,  …………..

12 V čem je tedy podstata problému malých firem? Hypotéza:  Podnikatelé sice pracují do úmoru, ale věnují se nesprávné práci na nesprávném místě. V důsledku toho většina jejich podniků končí chaosem – jsou neřízené, jejich chování je nepředvidatelné a nic majitelům nepřináší.

13 Fatální mylný předpoklad  Pokud umím a rozumím technické výrobě, umím podnikat!  Rozumím výrobě - jsem kvalifikován k tomu, abych řídil firmu.

14 Tři nezbytné osobnosti Každý kdo začne podnikat, musí mít v sobě tři osobnosti současně: - Podnikatele, - Manažera, - A v začátku i výrobního dělníka. Z počátku je podnikatel okouzlen svojí nezávislostí a má vizi, že se bude věnovat jen své práci, kterou dobře umí. Podnikatel začíná podnikat jako dělník a pro samou práci ve výrobě přestává být podnikatelem v pravém slova smyslu, stane se otrokem vlastní práce.

15 Podnikatel:  je v nitru vizionář v nejlepším slova smyslu, nežije nikdy v minulosti, jen výjimečně v současnosti, ale cele v budoucnosti,  je katalyzátorem změn, vzhledem ke své potřebě změn vytváří kolem sebe značnou spoušť, čímž pochopitelně vyvolává neklid v lidech, které získal pro práci v podniku, proto se ostatním rychle vzdaluje. Čím víc roste jeho odstup, tím větší úsilí musí vynakládat na to, aby své následovníky uvlekl za sebou,  i ty nejtriviálnější maličkosti mění ve výjimečné příležitosti, jeho názorem na svět je přesvědčení, že svět je tvořen nadbytkem příležitostí k podnikání a bohužel stejně tak nadbytkem lidí, kteří ho brzdí v rozletu.

16 Manažer:  Jestliže podnikatel žije v budoucnosti, manažer žije v minulosti.  Tam kde podnikatel nadšeně vítá změny, manažer se zarputile drží existujícího stavu.  Jeho osobnost je ryze pragmatická, ale bez manažera by neexistovalo žádné plánování, žádný řád, žádná předvídatelnost.  Tam kde podnikatel vidí příležitosti, manažer vidí problémy – naruší mu to promyšlený systém.  Manažer si postaví dům a pak v něm zůstane bydlet až do smrti. Podnikatel si postaví dům a v okamžiku, kdy ho dokončí, začne plánovat další.  Manažer je tím, kdo uklízí nepořádek, který po sobě zanechal podnikatel – nastavuje nový systém.

17 Podnikatel x manažer  Bez podnikatele by nebyla žádná inovace.  Bez manažera by nebyla uřiditelná žádná firma – neměla by žádný systém řízení.

18 Dělník:  Dělník si myslí že je ten, kdo „doopravdy“ pracuje. Různé věci rozebírá a zase je dává dohromady. „Věci nejsou od toho, aby se o nich jen snilo, ale aby se dělaly.“  Jestliže platí, že podnikatel žije budoucností, manažer minulostí, tak dělník přítomností.  Přemýšlení uznává jen to „přemýšlení o práci“. Jiné přemýšlení práci překáží.  Zatímco se podnikatel oddává snění, manažer si dělá starosti a dělník střízlivě uvažuje a pracuje.  Dělník má tu zkušenost, že ho ostatní otravují, protože ho vyrušují z dělání něčeho, co je třeba udělat a chtějí, aby vyzkoušel něco nového, co nejspíš není vůbec třeba udělat. Má rád stereotypy.

19 Dělník x manažer x podnikatel  Podle dělníka je manažer někým, kdo se mu plete do jeho práce a zdržuje zbytečnými instrukcemi a vnucuje systém, který on nepotřebuje, přece sám nejlíp ví, jak se to má dělat.  Podle manažera je z hlediska řízení dělník i podnikatel problém.  Podle dělníka a manažera je podnikatel tím, kdo je prvořadou příčinou problémů obou, a je potřeba se mu vyhýbat!


Stáhnout ppt "Osobnost podnikatele. Otázky nutí k zamyšlení:  Jak malý má být malý podnik, aby si zasloužil speciální péči?  Nezačínala každá firma, která je třeba."

Podobné prezentace


Reklamy Google