Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do jazyka PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do jazyka PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY."— Transkript prezentace:

1 Úvod do jazyka PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY

2 Anotace Předmět: český jazyk a literatura Ročník: IV. ročník SŠ Tematický celek: opakování mluvnického učiva 1.-4. ročníku Klíčová slova: jazyk, slovanské jazyky, jazykověda Forma: výklad Datum vytvoření: 14.4.2013

3 Úvod do jazyka

4 Jazyk  základní prostředek komunikace  soustava znaků a pravidel  spojen s určitým národem  jazyk přirozený – prostředek pro dorozumívání, dlouhodobě se vyvíjí  jazyk umělý – např. znaková řeč, esperanto, znaky matematické…  Pokuste se odhadnout, kolik se vyskytuje asi jazyků přirozených.

5 Jazykové skupiny  Čeština patří do skupiny indoevropských jazyků jako jazyk slovanský  Dále se sem řadí jazyky – indické, íránské, řečtina, albánština a arménština, italické, keltské, germánské, baltské  Slovanské jazyky: - společný základ v praslovanštině - dělí se do tří skupin – jazyky západoslovanské, východoslovanské a jihoslovanské  Do které skupiny slovanských jazyků patří čeština?

6 Slovanské jazyky  Jazyky západoslovanské – čeština, slovenština, polština, horní a dolní lužická srbština  Jazyky východoslovanské – ruština, běloruština, ukrajinština  Jazyky jihoslovanské – slovinština, srbochorvatština, makedonština, bulharština, staroslověnština  Charakterizujte staroslověnštinu.

7 Charakteristika češtiny  jazyk tvrdší v porovnání s polštinou a slovenštinou  přízvuk na první slabice  písmo latinka, pravopis diakritický  bohatá slovní zásoba  ohebný jazyk a bohaté tvarosloví  stálý pořádek slov  jazyk spisovný i nespisovný  Vysvětlete pojem ohebnost jazyka.

8 Jazykověda a její disciplíny  jazykověda / lingvistika / - věda zkoumající a popisující jazyk, jeho užívání a různé jazykové jevy. Podle toho, jakou složkou jazyka se zabývá, se dělí takto:  gramatika / mluvnice /- popisuje mluvnickou stavbu slova  lexikologie – nauka o slovní zásobě  stylistika – nauka o slohu  Uveďte konkrétní příklady toho, čím se mohou jednotlivé jazykovědné disciplíny zabývat.

9 Gramatika  Dělí se na tyto disciplíny: - hláskosloví – zabývá se zvukovou složkou jazyka - morfologie / tvarosloví / -zabývá se slovními tvary, slovními druhy a jejich mluvnickými významy - syntax / skladba / - zkoumá stavbu vět a souvětí  Jaké mluvnické kategorie určujeme u podstatných jmen a u sloves? Která jazyková disciplína tuto problematiku řeší?

10 Lexikologie  Dělí se na tyto disciplíny: - slovotvorba – popisuje způsoby tvoření nových slov - sémantika – nauka o významu slov - etymologie – zkoumá původ slov - frazeologie – věnuje se ustáleným slovním spojením - onomastika – zabývá se původem a tvorbou vlastních jmen - lexikografie – nauka o slovnících  Zjistěte si do příští hodiny, jaký je původ vašeho jména.

11 Shrnutí  čeština patří do skupiny indoevropských jazyků, jazyk západoslovanský  jazyk tvrdý, ohebný, bohatá slovní zásoba, stálý pořádek slov, spisovná i nespisovná podoba  jazykověda – věda zabývající se jazykem, dělí se na řadu disciplín /gramatiku, lexikologii, stylistiku/

12 Použité zdroje - SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk a literatura: ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0468-6. 80-7358-082-9 - MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007. ISBN - ČECHOVÁ, Marie. Český jazyk pro 1. ročník SOŠ. Praha: Pedagogické nakladatelství, 2000. ISBN 80-7235-132-X. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis007. ISB


Stáhnout ppt "Úvod do jazyka PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google