Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TESTTEST Dějiny života na Zemi Kvarta B 24. října 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TESTTEST Dějiny života na Zemi Kvarta B 24. října 2006."— Transkript prezentace:

1

2 TESTTEST Dějiny života na Zemi Kvarta B 24. října 2006

3 1. Seřaďte podle stáří a.první prokaryota b.vznik vesmíru c.první oceány na Zemi d.vznik pevné zemské kůry e.vznik Země 1. … 2. … 3. … 4. … 5. …

4 2. období patřící do prvohor jsou a.kambrium, ordovik, silur, trias, jura, křída b.devon, karbon, perm, trias, jura, křída c.kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm d.ordovik, silur, trias, jura, křída

5 3. Nejstarší fosílie, jednoduchá proakryotická buňka má stáří: a.35 000 let b.350 000 let c.3,5 miliónu let d.35 miliónů let e.350 miliónů let f.3 500 miliónů let

6 4. Útvary na obrázku se jmenují a.kambrium b.páskované železné rudy c.stroma d.ribozómy e.stromatolity

7 5. Prvohory trvaly v rozmezí a.4 650 000 – 543 miliónů let b.543 – 251 miliónů let c.251 – 65 miliónů let d.65 – 1,8 miliónů let e.1,8 miliónů let - současnost

8 6. Následující popis se nejlépe hodí na Mořské řasy velmi hojné; rostliny a členovci kolonizují suchou zem; vzniká mnoho skupin ostnokožců, snad až 21, diverzifikace bezčelistnatých obratlovců (Agnatha); mezi predátory patřili hvězdice a nautiloidi (hlavonožci, Cephalopoda) první známé suchozemské organismy jsou spory a sporangia velmi malých rostlin, které jsou příbuzné dnešním játrovkám a.prekambrium b.ordovik c.jura d.paleocén e.současnost

9 7. Následující popis se nejlépe hodí na Rozsáhlé pralesy z cévnatých rostlin, zejména z plavuní, přesliček, kapradin; první semenné rostliny; první řády létajícího hmyzu; obojživelníci dominují a vytvářejí množství druhů; první plazi, kterým amniotické vejce umožňuje rozmnožování mimo vodu a.kambrium b.karbon c.jura d.křída

10 8. Archaeopteryx je typickým zástupcem a.kambria b.ordoviku c.druhohory d.třetihor e.jedná se o současný druh

11 9. Následující popis se hodí nejlépe na Paleocén, Eocén, Oligocén, Miocén, Pliocén Rozložení kontinentů je již velmi blízké současné pozici; klima se stává chladnější a sušší, velký rozvoj savců, ptáků, hadů, krytosemenných rostlin, opylujícího hmyzu a paprskoploutvých ryb skupiny Teleostei; v oligocénu mnoho druhů primátů včetně opic; trávy se stávají významnou skupinou. a.prvohory b.druhohory c.třetihory d.čtvrtohory e.současnost

12 10. Pokud vznikl život na Zemi, musela zřejmě nastat tato stadia: 1.Abiotická syntéza malých organických molekul (monomerů) 2.Monomery se spojují do polymerů 3.Agregace polymerů do kapek zvaných „protobionta“ 4. ….. (doplň)

13


Stáhnout ppt "TESTTEST Dějiny života na Zemi Kvarta B 24. října 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google