Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Helénistické období Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o helénistickém období starověkého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Helénistické období Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o helénistickém období starověkého."— Transkript prezentace:

1 Helénistické období Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o helénistickém období starověkého Řecka.

2 Základní pojmy Filip Makedonský filipika falanga Alexandr Veliký
Gordický uzel helénistická kultura diadochové

3 Helénistické období období nadvlády Makedonie až do rozpadu říše Alexandra Velikého a do nadvlády Říma; přechod k pozdně otrokářské společnosti

4 Makedonie řecký stát na severu
hornatá krajina s pastvinami (chov dobytka) velká vzdálenost od mořských obchodních cest v čele král = nejvyšší kněz, soudce a velitel vojska; oporou šlechta a vojenské družiny obr. 1

5 Zápis do sešitu Helénistické období Makedonie
období nadvlády Makedonie až do rozpadu říše Alexandra Velikého a do nadvlády Říma Makedonie řecký stát na severu velká vzdálenost od mořských obchodních cest

6 Filip II. Makedonský vybudoval silné vojsko, vytvořil nový bojový útvar falangu těžkooděnci vyzbrojení 5 metrů dlouhým kopím = delším, než měli protivníci vývoz dřeva = významný zdroj financí (dřevo potřeba pro stavbu lodí) využil oslabení Řecka peloponéskou válkou, snaha vytvořit mocný stát a ovládnout celé Řecko filozof Démosthenes na to reagoval svými kritickými projevy (filipikami) 338 př. n. l.: bitva u Chairóneie, Filip poráží řecké městské státy v čele s Athénami a Thébami 337 př. n. l.: založen Spolek řeckých států pod nadvládou Makedonie → plánováno tažení proti Persii ale Filip II. zavražděn na svatbě své dcery obr. 2

7 Zápis do sešitu Filip II. Makedonský
vybudoval silné vojsko, nový bojový útvar – falanga využil oslabení Řecka peloponéskou válkou plán na dobytí Řecka a Persie reakce filozofa Démosthena (filipiky) bitva u Chaironeie (338 př.n.l.) Spolek řeckých států pod nadvládou Makedonie → plán tažení proti Persii Filip je zavražděn

8 Říše Alexandra Velikého
Alexandr Makedonský (Veliký) narozen roku 356 př.n.l. syn krále Filipa II. Makedonského jeho učitelem a vychovatelem byl řecký filosof Aristoteles jeho nástupnictví bylo zpochybněno příbuznými po zavraždění jeho otce Filipa II. se stal králem (bylo mu 20 let) jeho snem bylo vytvořit mohutnou světovou říši obr. 3

9 Zápis do sešitu Alexandr Makedonský syn krále Filipa II. Makedonského
jeho učitel a vychovatel byl řecký filosof Aristoteles králem ve 20 letech

10 Alexandrova válečná tažení
zahájil je tažením proti Persii (navázal na plány svého otce) podle legendy rozťal legendární Gordický uzel v roce 333 př. n. l. porazil perského krále Dareia III. v bitvě u Issu v bitvě u Gaugamély (331 př. n. l.) Dareia porazil definitivně a byl provolán králem Asie ve svých výbojích dorazil až k řece Indu a porazil i indického krále Póra ke Ganze už nedorazil (vzpoura vojevůdců) na své cestě založil několik měst, pojmenovaných Alexandrie (až na jedno, pojmenované po svém koni Bucefalovi) pak se obrátil zpět na západ do Babylonu (hlavní město celé říše), kde náhle roku 323 př. n. l. zemřel (bylo mu 33 let)

11 Alexandrova válečná tažení
řecká kultura se díky Alexandrovi rozšířila do dalších oblastí a vzájemně se obohatila s tamějšími kulturami a poznatky obr. 4

12 Zápis do sešitu Alexandrova válečná tažení
tažení proti Persii, Dareia III. porazil v bitvě u Issu a v bitvě u Gaugamély dorazil až k řece Indu zakládal města Alexandrie zemřel v Babylonu (33 let)

13 Rozpad Alexandrovy říše
po Alexandrově smrti se jeho říše rozpadla, došlo k válce mezi jeho vojenskými veliteli – diadochy po bitvě u Ipsu (301 př. n. l.) si jeho říši rozdělili vznikla tři silná helénistická království (Kassandros vládl v Řecku a Makedonii, Ptolemaios v Egyptě a Seleukos velkému území na východě) povstání Řeků proti Makedoncům podněcované Démosthénem nakonec vedlo k ovládnutí Řecka Římany obr. 6

14 Zápis do sešitu Rozpad Alexandrovy říše
války diadochů (vojenských velitelů) rozdělení říše po bitvě u Ipsu vznikla tři silná helénistická království Kassandros – Řecko a Makedonie, Ptolemaios – Egypt, Seleukos – východ povstání Řeků proti Makedoncům vedlo k ovládnutí Řecka Římany

15 OPAKOVÁNÍ Helénistické období Alexandr Makedonský
období nadvlády Makedonie až do rozpadu říše Alexandra Velikého a do nadvlády Říma Makedonie řecký stát na severu velká vzdálenost od mořských obchodních cest Filip II. Makedonský vybudoval silné vojsko, nový bojový útvar – falanga využil oslabení Řecka peloponéskou válkou plán na dobytí Řecka a Persie reakce filozofa Démosthena (filipiky) bitva u Chaironeie (338 př.n.l.) Spolek řeckých států pod nadvládou Makedonie → plán tažení proti Persii Filip je zavražděn Alexandr Makedonský syn krále Filipa II. Makedonského jeho učitel a vychovatel byl řecký filosof Aristoteles králem ve 20 letech Alexandrova válečná tažení tažení proti Persii, Dareia III. porazil v bitvě u Issu a v bitvě u Gaugamély dorazil až k řece Indu zakládal města Alexandrie zemřel v Babylonu (33 let) Rozpad Alexandrovy říše války diadochů (vojenských velitelů) rozdělení říše po bitvě u Ipsu vznikla tři silná helénistická království Kassandros – Řecko a Makedonie, Ptolemaios – Egypt, Seleukos – východ povstání Řeků proti Makedoncům vedlo k ovládnutí Řecka Římany

16 Otázky a úkoly Během helénistického období staří Řekové obdivovali sedm divů světa. Zjisti, které to byly. Proč Filip II. dokázal ovládnout Řecko? Alexandr na svých taženích zakládal města. Pojmenoval je všechny stejně (jak?) až na jedno, které pojmenoval ………………………. Proč? Na která helénistická království se Alexandrova říše rozpadla?

17 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z: http://www.davidmikolas.cz Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Nakladatelství Fraus, s. ISBN [ ] obr. 1 – Makedonie ve starověku obr. 2 – Filip II. Makedonský obr. 3 – Alexandr Makedonský obr. 4 – Alexandrova říše obr. 5 – helénistická království obr. 6 – falanga

18 Prapůvod makedonské falangy se odvozuje do řecké, kde bojovali těžkooděnci, tzv. hoplíté, asi dvoumetrovými kopími a kulatými štíty. Změny provedené Filipem II. a jeho synem Alexandrem se týkaly jednak výzbroje: těžkooděnci nahradili velké štíty menšími, začali používat dlouhá kopí, sarissy, které se staly symbolem makedonské falangy a byly až 6 metrů dlouhé. Za další bylo změněno složení armády: vojsko nyní tvořili pouze profesionální vojáci, kteří prošli dlouhým výcvikem. MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z: obr. 6


Stáhnout ppt "Helénistické období Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o helénistickém období starověkého."

Podobné prezentace


Reklamy Google