Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasické období Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o klasickém období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasické období Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o klasickém období."— Transkript prezentace:

1 Klasické období Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o klasickém období.

2 Základní pojmy Attika metropole lakonický heilóti demokracie achronti
Marathón Thermopyly délský námořní spolek Periklés přímá demokracie Makedonie

3 Klasické období Sparta
řecký městský stát v kraji Lakónie (odtud pojem lakonický) obyvatelé byli profesionální vojáci + otroci = heilóti (původní obyvatelstvo z Messénie) obr. 2

4 Klasické období život Sparťanů podřízen boji, tomu uzpůsobena i výchova dětí: chlapci se od 7 let připravují na roli vojáka (bojovníka) pod dohledem státu dospělí muži sloužili v armádě do 60 let výchova se týkala i dívek důraz kladen na tělesnou zdatnost, méně už na vzdělání a kulturu izolování od ostatních států, nezájem o obchod, dokládají to nálezy železných slitků nahrazujících mince

5 Zápis do sešitu Sparta městský stát –oblast Lakónie
profesionální vojáci + otroci děti ve Spartě byly vychovávány přísně a tvrdě chlapci se od 7 let připravují na roli vojáka důraz kladen na tělesnou zdatnost

6 Klasické období Athény řecký městský stát v kraji Attika
město řemeslníků a obchodníků (v pozdějších dobách i vzdělanců a umělců) podle legendy zdejší lid poprvé sjednotil král Théseus kolébka demokracie do čela státu později zvoleno devět archontů, vládců z řad urozených (první vládl, druhý zastával náboženské funkce, třetí stál v čele vojenských sil; ostatní se starali o zákony) kladen velký důraz na vzdělání a kulturu (→ velmi vyspělá), vzdělání určeno pouze chlapcům pro pobavení - video

7 Klasické období Solón (asi 638 - 555 př. n. l.)
nejvyšší státní úředník, básník za státní peníze vykoupil otroky, kteří upadli do otroctví pro dluhy zavedení práva občanů (mužů nad 20 let) hlasovat na lidovém sněmu Kleisthenés (kolem 570 – 507 př. n. l.) posílena moc lidového sněmu rozdělil obyvatele dle územního principu do 10 skupin (fýl), každou fýlu zastupovalo na sněmu 50 lidí obr. 4 obr. 5

8 Klasické období demokracie (z demos = lid, kratos = vláda) = vláda lidu = každý svobodný Athéňan se může účastnit politiky, tzn. hlasovat na sněmu (o důležitých státních záležitostech) a volit úředníky demokracie byla jen pro svobodné athénské muže, nemohou se účastnit cizinci, ženy a otroci principy demokracie vymyslel Solón, dopracoval Kleisthenés obr. 5

9 Zápis do sešitu Athény městský stát v Attice
svobodní obyvatelé: urození, rolníci, řemeslníci v čele devět volených vládců (achrontů) velký důraz na vzdělání a kulturu demokracie (z demos = lid, kratos = vláda) = vláda lidu = každý svobodný Athéňan může hlasovat na sněmu a volit úředníky demokracie jen pro osobně svobodné athénské muže, ne pro cizince, ženy a otroky principy demokracie vymyslel Solón, dopracoval Kleisthenes

10 Řecko – perské války městské státy v Řecku si vždy chránily svou svobodu, a proto nikdy nevytvořily velký stát v 5. století se však bohaté řecké státy staly cílem mnohem většího nepřítele – Perské říše příčina: povstání maloasijských Řeků v Mílétu proti Peršanům (nesvoboda, daně) → athénská pomoc = záminka Peršanů k napadení evropského Řecka vznik délského (athénského) námořního spolku s cílem pokračovat ve válce s Peršany 449 př. n. l.: mír, konec řecko-perských válek; vybojována nezávislost Řeků v Malé Asii a v Egejském moři obr. 6

11 Řecko – perské války významné bitvy:
u Marathónu (490 př. n. l.) – Peršané (Dareios I.) poraženi vojevůdcem Milthiadem; pověst o běžci Diomedonovi (Feidippovi?), který spěchal oznámit zprávu o vítězství do Athén a tam padl mrtev (pověst o maratónském běžci) u mysu Arthemisión (480 př. n. l.) – vyhráli Peršané (Xerxes I.) a otevřeli si cestu do Řecka u Thermopyl (480 př. n. l.) – perská přesila, rozhodující střetnutí v soutěsce, kde se statečně bránilo 300 Sparťanů v čele s králem Leonidem; ti byli zradou Řeka Efialtha obklíčeni a pobiti u Salamíny (480 př. n. l.) – námořní bitva, vítězství Řeků vedených Athénami u Platají (479 př. n. l.) – opět vítězství Řeků u mysu Mykallé (479 př. n. l.) – Řekové s konečnou platností vítězí

12 Zápis do sešitu Řecko – perské války
městské státy v Řecku nikdy nevytvořily velký stát v 5. století se staly cílem Perské říše vznik délského (athénského) námořního spolku poprvé Peršané zaútočili na Athény r. 490 př. n. l., byli poraženi v bitvě u Marathonu, (pověst o maratónském běžci) podruhé zaútočili r. 480 př. n. l., porazili spojená řecká vojska v bitvě u Thermopyl (spartský král Leonidas a jeho vojsko padlo) 480 př. n. l., námořní bitva u Salaminy Peršané poraženi

13 Periklova doba Perikles (443 – 429 př. n. l.)
nejvyšší athénský úředník (1. stratég) myšlenka stejných práv pro všechny svobodné občany zavedl finanční příspěvek pro úředníky => zpřístupnění úřadů i pro nemajetné zajistil vyplácení sociálních dávek válečným invalidům, vdovám a sirotkům 40x ročně svoláváno lidové shromáždění (hlasování a rozhodování všech občanů, mužů nad 20 let) → demokracie přímá

14 Zápis do sešitu Periklova doba Perikles – nejvyšší athénský úředník
stejná práva pro všechny svobodné občany sociální dávky válečným invalidům, vdovám a sirotkům přímá demokracie → hlasování všech mužů nad 20 let

15 Peloponéská válka boje Řeků proti Řekům o nadvládu nad Řeckem (zejména Athény x Sparta) Sparťané podporováni Peršany (princ Kýros) Athény poraženy v bitvě u Aigospotamoi (405 př. n. l.) → postupný zánik demokracie v Řecku vítězná Sparta také významně oslabena od poloviny 4. století př. n. l. vzestup sousední Makedonie makedonský král Filip se snaží Řecko ovládnout

16 Zápis do sešitu Peloponéská válka
boje Řeků proti Řekům (zejména Athény x Sparta) Athény poraženy v bitvě u Aigospotamoi → postupný zánik demokracie v Řecku Sparta také oslabena vzestup Makedonie (makedonský král Filip)

17 OPAKOVÁNÍ Klasické období Řecko – perské války Sparta Athény
městský stát –oblast Lakónie profesionální vojáci + otroci děti ve Spartě byly vychovávány přísně a tvrdě chlapci se od 7 let připravují na roli vojáka důraz kladen na tělesnou zdatnost Athény městský stát v Attice svobodní obyvatelé: urození, rolníci, řemeslníci v čele devět volených vládců (achrontů) velký důraz na vzdělání a kulturu demokracie (z demos = lid, kratos = vláda) = vláda lidu = každý svobodný Athéňan může hlasovat na sněmu a volit úředníky demokracie jen pro svobodné athénské muže, ne pro cizince, ženy a otroky principy demokracie vymyslel Solón, dopracoval Kleisthenes Řecko – perské války městské státy v Řecku nikdy nevytvořily velký stát v 5. století se staly cílem Perské říše vznik délského (athénského) námořního spolku poprvé Peršané zaútočili na Athény r. 490 př. n. l., byli poraženi v bitvě u Marathonu, (pověst o maratónském běžci) podruhé zaútočili r. 480 př. n. l., porazili spojená řecká vojska v bitvě u Thermopyl (spartský král Leonidas a jeho vojsko padlo) 480 př. n. l., námořní bitva u Salaminy Peršané poraženi Periklova doba Perikles – nejvyšší athénský úředník stejná práva pro všechny svobodné občany sociální dávky válečným invalidům, vdovám a sirotkům přímá demokracie → hlasování všech mužů nad 20 let Peloponéská válka boje Řeků proti Řekům (zejména Athény x Sparta) Athény poraženy v bitvě u Aigospotamoi → postupný zánik demokracie v Řecku Sparta také oslabena vzestup Makedonie (makedonský král Filip)

18 Otázky a úkoly Vysvětli co znamená pojem metropole.
Jaké důvody vedly Řeky k zakládání kolonií? Na kterém území založili Sparťané svůj vojenský spolek? Popiš, proč se ujal pojem „spartánská výchova“. Z čeho vznikl název demokracie? Kde vznikla a jak původně vypadala? Vyjmenuj slavné bitvy, které svedli Řekové s Peršany. Čeho se týkaly Peloponéské války?

19 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z: http://www.davidmikolas.cz Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Nakladatelství Fraus, s. ISBN [ ] obr. 1 – řecká kolonizace obr. 2 – spartské vojsko obr. 3 – Solón obr. 4 – Kleisthenés obr. 5 – demokracie obr. 6 – řecko perské války – mapa


Stáhnout ppt "Klasické období Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o klasickém období."

Podobné prezentace


Reklamy Google