Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_04

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_04"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_04
Název materiálu: Neurčitá zájmena some, any, no Tematická oblast: Angličtina 2. ročník – strojírenské obory  Anotace: Neurčitá zájmena some, any, no patří v angličtině mezi běžně používaná zájmena. Prezentace slouží k jejich výkladu a procvičování. Cílem práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku studentů tříletých učebních oborů. Očekávaný výstup: Žák dovede správně používat uvedená zájmena. Je schopen je používat v otázce i záporu. Klíčová slova: neurčitá zájmena some, any, no, otázka, zápor Metodika: Zpracovaný materiál slouží k výkladu a procvičování používání neurčitých zájmen some, any, no. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze prezentovat elektronicky ve výuce. Obor: tříleté učební obory Ročník: 2. Autor: Ing. Petr Kašpar Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Neurčitá zájmena „some, any, no“

3 Oznamovací věta kladná
some – nějaký, některý Some se ve významu nějaký, některý používá v kladné oznamovací větě. Např.: I have some biscuit. – Mám nějakou sušenku. Some children love school. – Některé děti milují školu.

4 Tázací věta any – nějaký, některý Any se ve významu nějaký, některý používá v tázací větě. Např.: Have you got any car? – Máš nějaké auto? Does he play any game? – Hraje nějakou hru?

5 Záporná věta any – žádný no – žádný V záporné větě se ve významu žádný používá „any“ nebo „no“. V anglické větě může být pouze 1 zápor!!! Např. I haven´t got any money. – Já nemám žádné peníze. I have got no money. – Já nemám žádné peníze.

6 Neurčitá zájmena „some, any, no“
Přeložte: 1. On má nějaké knihy. 2. Ona zpívá nějakou píseň. 3. Zahraj mi nějakou hudbu! 4. On jí brambory a nějaké maso. 5. Oni pijí nějaký čaj. 6. My kupujeme nějaké ovoce.

7 Neurčitá zájmena „some, any, no“
Správné řešení: 1. He has got some books. 2. She sings some song. 3. Play me some music! 4. He eats potatoes and some meat. 5. They drink some tea. 6. We buy some fruit.

8 Neurčitá zájmena „some, any, no“
Přeložte následující otázky: 1. Posloucháš nějakou hudbu? 2. Máš rád nějaké ryby? 3. Máte nějaké volné pokoje? 4. Jsou na ulici nějaká auta? 5. Potřebují zvířata nějakou lásku? 6. Má (ona) nějaké bratry?

9 Neurčitá zájmena „some, any, no“
Správné řešení: 1. Do you listen to anymusic? 2. Do you like any fish? 3. Have you got any free rooms? 4. Are there any cars in the street? 5. Do the animals need any love? 6. Has she any brothers?

10 Neurčitá zájmena „some, any, no“
Přeložte: 1. Ona nemá žádné knihy. 2. My nečteme žádné časopisy. 3. Já nehraji žádné hry. 4. Oni nemají žádnou práci. 5. On nemá rád žádné jazyky. 6. Marie nejí žádné koláče.

11 Neurčitá zájmena „some, any, no“
Správné řešení: 1. She hasn´t got any books. She has no books. 2. We don´t read any magazines. We read no magazines. 3. I don´t play any games. I play no games. 4. They haven´t got any job. They have got no job. 5. He doesn´t like any languages. He likes no languages. 6. Mary doesn´t eat any cakes. Mary eats no cakes.


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_04"

Podobné prezentace


Reklamy Google