Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedu my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedu my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedu my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Statika těles Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s maturitní zkouškou, 2. ročník Vzdělávací oblast Technická mechanika Vzdělávací obor 23 – 45 – L/01 Tematický okruh Soustava rovnoběžných sil – grafické řešení Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 2. ročník Anotace Žáci se ve dvojhodinovém bloku naučí řešit výslednici rovnoběžných sil grafickou metodou Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Pólový obrazec, vláknový mnohoúhelník, výslednice sil Datum 9. 5. 2013 STATIKA TĚLES

2 2 Výslednici rovnoběžných sil a její působiště řešíme početním způsobem pomocí:  výpočtu výslednice sil v dané ose  výpočtu působiště pomocí momentů sil k počátku pravoúhlého souřadného systému Postup: 1. provedeme náčrt soustavy rovnoběžných sil ve zvoleném měřítku nebo jen volně pro názornost výpočtu a volbu kladných a záporných hodnot sil a momentů 2. zavedeme do pravoúhlého souřadného systému síly ve správných směrech a vzdálenosti od počátku souřadného systému 3. provedeme výpočet výslednice sil v ose působení sil 4. provedeme výpočet souřadnice působení výsledné síly od počátku souřadného systému Řešení soustavy rovnoběžných sil – početní řešení

3 3 Výpočet výslednice rovnoběžných sil početním způsobem: - jedná se o součet posuvných sil v daném směru Výpočet výslednice rovnoběžných sil početním způsobem: - jedná se shodu momentového účinku výsledné síly F v na rameni x v a momentů ostatních sil na svých ramenech od počátku souřadného systému Postup: 1. provedeme náčrt soustavy rovnoběžných sil ve zvoleném měřítku nebo jen volně pro názornost výpočtu a volbu kladných a záporných hodnot sil a momentů 2. zavedeme do pravoúhlého souřadného systému síly ve správných směrech a vzdálenosti od počátku souřadného systému 3. provedeme výpočet výslednice sil v ose působení sil 4. provedeme výpočet souřadnice působení výsledné síly od počátku souřadného systému Řešení soustavy rovnoběžných sil – početní řešení

4 4 ad a) rovnoběžné síly mají stejný (záporný) směr – PŘÍKLAD 01 F 1 [20, 0; 270°; - 40 N]Výpočet velikosti výsledné síly: F 2 [40, 0; 270°; - 30 N] F 3 [70, 0; 270°; - 50 N] Výpočet působiště výsledné síly: F1F1 F2F2 F3F3 [0, 0][20, 0][40, 0][70, 0] Porovnání s grafickým řešením F v = 120 N x v = 46 mm FvFv xvxv Řešení soustavy rovnoběžných sil – grafické řešení

5 5 b) rovnoběžné síly mají opačný (kladný) směr – PŘÍKLAD 02 F 1 [20, 0; 90°; 50 N] Výpočet velikosti výsledné síly: F 2 [40, 0; 90°; 50 N] F 3 [70, 0; 90°; 50 N] Výpočet působiště výsledné síly: F1F1 F2F2 F3F3 [0, 0] [20, 0][40, 0][70, 0] Porovnání s grafickým řešením F v = 150 N x v = 43 mm FvFv xvxv Řešení soustavy rovnoběžných sil – grafické řešení

6 6 c) rovnoběžné síly mají rozdílný směr – PŘÍKLAD 03 F 1 [20, 0; 90°; 50 N]Výpočet velikosti výsledné síly: F 2 [40, 0; 180°; -30 N] F 3 [70, 0; 90°; 50 N] Výpočet působiště výsledné síly: F1F1 F2F2 F3F3 [0, 0][20, 0][40, 0][70, 0] Porovnání s grafickým řešením F v = 70 N x v = 47 mm FvFv xvxv Řešení soustavy rovnoběžných sil – grafické řešení

7 7 c) rovnoběžné síly mají rozdílný směr – PŘÍKLAD 04 F 1 [-20, 0; 90°; 100 N]Výpočet velikosti výsledné síly: F 2 [20, 0; 180°; -30 N] F 3 [40, 0; 90°; 50 N] Výpočet působiště výsledné síly: F1F1 F2F2 F3F3 [0, 0][20, 0] [40, 0] Porovnání s grafickým řešením F v = 70 N x v = 47 mm FvFv xvxv Řešení soustavy rovnoběžných sil – grafické řešení [-20, 0]

8 8 Pro přesné řešení soustavy rovnoběžných sil je nutné si připravit: o tužku pro náčrt soustavy rovnoběžných sil o pravítko o kalkulačku Směry sil: o síly nahoru jsou kladné+ o síly dolů jsou záporné- Řešení soustavy rovnoběžných sil – grafické řešení +F - F

9 9 Výpočet momentů o pro jednoduchost výpočtu je vhodné dosazovat do základního vzorce pro výpočet působiště výsledné síly: o síly podle směrů sil osíly nahoru jsou kladné+ osíly dolů jsou záporné- o souřadnice působení jednotlivých sil ood počátku souřadného systému vpravokladná hodnota + ood počátku souřadného systému vlevozáporná hodnota - Řešení soustavy rovnoběžných sil – grafické řešení

10 ZDROJE A PRAMENY 10 ADOLF FRISCHHERZ, Paul Skop. Technologie zpracování kovů: Základní poznatky. Brno: Exprint - Kocián, 1993. ISBN 80-901-6572-9. MARTINÁK, Milan. Kontrola a měření: Učebnice pro 3. ročník stř. prům. škol strojnických. 1. vyd. Překlad Jindřich Klůna. Praha: SNTL, 1989, 214 s. ISBN 80-030-0103-X. Mechanické vlastnosti. ATeam. 2013 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: http://www.ateam.zcu.cz/mechvlast.html Vlastnosti materiálů - pružnost a pevnost. Strojírenství [online]. 2007 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: http://www.strojirenstvi.wz.cz/stt/rocnik1/06a_pruznost_pevnost.php


Stáhnout ppt "Www.zlinskedu my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony."

Podobné prezentace


Reklamy Google