Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální aspekty bezpečnosti a dostupnosti energie v ČR a EU Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální aspekty bezpečnosti a dostupnosti energie v ČR a EU Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10."— Transkript prezentace:

1 Environmentální aspekty bezpečnosti a dostupnosti energie v ČR a EU Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: 267 122 084 Fax: 267 310 277 E-mail: Miroslav_Hajek@env.cz Internet: www.env.cz

2 Bruselská deklarace o nové úloze obnovitelných zdrojů energie pro udržitelnost, bezpečnost a konkurenceschopnost energetické budoucnosti Evropy návaznost na cíle ve snížení emisí skleníkových plynů zvyšování závislosti na dovozu fosilních paliv z politicky nestabilních oblastí rizika spojená se zásobením energií významný přínos OZE pro energetickou bezpečnost a nezávislost, vytvoření nových pracovních míst a ekonomický rozvoj, zejména venkova

3 Náměty pro diskusi o evropské energetické politice Vyšší potenciál růstu než jiné energetické zdroje Je třeba zajistit stabilní podmínky pro tyto investice (záruku), kde tržní ceny různých druhů energie zahrnují všechny související náklady včetně externalit Využití OZE představuje významný potenciál využitelný pro omezení závislosti na dovozu energetických surovin a diverzitu energetických zdrojů

4 závazný cíl 20% podílu OZE na spotřebě energie v roce 2020, který by byl dosažen prostřednictvím národních závazných cílů, jak navrhla Komise nutnost přijímání dlouhodobých strategií, přijetí společné strategie pro OZE posílení vedoucí pozice EU v oblasti technologií OZE a zvýšení podílu na plnění Lisabonské strategie – nová pracovní místa a ekonomický růst OZE jsou považovány za základ udržitelné, bezpečné a konkurenceschopné evropské energetické strategie

5 Priority Státní politiky životního prostředí ČR ochrana příroda, krajiny a biologické rozmanitosti udržitelné využívání přírodních zdrojů životní prostředí a kvalita života ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší

6 Státní politika životního prostředí - energetika Podporovat vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie a potenciálu úspor zajistit meziroční pokles energetické náročnosti plnit emisní stropy a Národní program u zvláště velkých spalovacích zdrojů podporovat vědecký a technologický vývoj k udržitelné energetice podporovat zavádění moderních energetických technologií

7 Cíle Státní energetické koncepce v oblasti životního prostředí Zajištění maximální šetrnosti vůči životnímu prostředí minimalizace emisí poškozujících životní prostředí minimalizace emisí skleníkových plynů minimalizace ekologického zatížení budoucích generací minimalizace ekologické zátěže z minulých let

8 Bezpečnost diversifikace primárních zdrojů energie (větší podíl OZE, příp. plynu) decentralizace (více zdrojů znamená menší zranitelnost) využívání domácích obnovitelných zdrojů využít OZE pro místní potřeby v případě krizových situací (kalamity) na zásobení teplem a elektřinou pro vybrané objekty – schopnost dodávek energie při poškození rozvodné sítě (ostrovní systém?); mělo by být v zájmu obcí

9 Dostupnost energie využívání místních zdrojů (biologicky rozložitelné odpady, odpady ze zemědělské výroby, cíleně pěstované energetické plodiny, městské lesy,...) ekonomická dostupnost, resp. odpovídající ceny energie (ovlivňování cen v regionech v případě společností – výrobců tepla nebo elektřiny, vlastněných obcemi a městy; narozdíl od pitné vody lze řešit obdobně jako v odpadovém hospodářství)

10 Programy MŽP (SFŽP ČR, Operační program Životní prostředí) v oblasti energetiky zaměření na obnovitelné zdroje a úspory energie především u domácností (rodinné domky) a obcí podle Programového prohlášení bude forma nárokové dotace u obcí bude preferována tzv. energetická soběstačnost obcí

11 Energeticky soběstačná obec maximální využití obnovitelných zdrojů v dané lokalitě (odpady, zemědělské produkty) využití např. formou výroby bioplynu a společné výroby elektřiny a tepla založení společnosti s možností financování z rozpočtu obce – zásobení teplem se zárukou ceny, výroba paliva (peletky, brikety) přednostně pro obyvatele

12 Pilotní projekt na Šumavě řešení dlouhodobých neshod mezi národním parkem a obcemi nabídnutí řešení zásobování energií z místních zdrojů (lesy, zemědělská půda) podpora SFŽP ČR ekonomické řešení (akceptovatelná cena energie)

13 Studie „Vytápění biomasou na Šumavě“

14

15 nosné problémy studie biomasa jako zdroj energie technologie spalování spotřebiče tepla příklad možnosti využití vytápění v obci Kvilda využití orné půdy a luk k výrobě paliva zobecnění pro celou oblast NP a CHKO

16 Předběžné závěry studie ideou je získávat energetické suroviny v rámci regionu na příkladu obce Kvilda je ukázáno, že lze počítat s roční výrobou cca 300 tun pelet z biomasy; projekt by se mohl týkat instalovaného výkonu cca 1MW v cca 25 objektech (je počítáno s výhřevností pelet cca 15 MJ/kg a účinností zařízení 80 %); při výrobě pelet z biomasy o výnosu 10 tun z hektaru půdy se jedná o plochu 30 ha (v níže položených oblastích), která by dokázala Kvildu zásobovat předpokladem je dobrá komunikace s obyvatelstvem kombinace centrálního vytápění a decentrální výroby tepla

17 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Environmentální aspekty bezpečnosti a dostupnosti energie v ČR a EU Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google