Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pilotní projekt Ústřední evidence podnikatelů – RŽP ISSS 2004 Hradec Králové 30.3.2004 Ing. Jan Pokorný odbor projektů životních situací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pilotní projekt Ústřední evidence podnikatelů – RŽP ISSS 2004 Hradec Králové 30.3.2004 Ing. Jan Pokorný odbor projektů životních situací."— Transkript prezentace:

1 Pilotní projekt Ústřední evidence podnikatelů – RŽP ISSS 2004 Hradec Králové 30.3.2004 Ing. Jan Pokorný odbor projektů životních situací

2 Popis výchozího stavu projektu  Zákon 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech  Zákon 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání  Zákon 365/2000 Sb. o ISVS  Soustava živnostenských úřadů v ČR :  205 ObŽÚ  14 KŽÚ  22 ŽÚ pověřených městských částí hl.m. Prahy  MI ČR  MPO ČR  ICZ a.s. Legislativa ŽÚ Zadavatel Gestor Zhotovitel

3 Hodnocení současného stavu  Současný stav zabezpečení provozu RŽP je hodnocen jako kritický:  Správa a údržba decentralizované datové základny  Správa, údržba a rozvoj používané aplikace  Problematická integrace krajských úřadů  Stávající programové vybavení na většině ŽÚ je realizováno v APV z r. 1992  Validita a integrita dat v centru, sehraných z jednotlivých živnostenských rejstříků vedených ŽÚ není na požadované úrovni

4 Cíle zavádění nového IS RŽP  Zkvalitnění datové základny RŽP  Sjednocení postupů (procesů) práce ŽÚ a jimi vydávaných dokumentů  Poskytovat relevantní informace z RŽP dalším zdrojovým registrům VS  Získávat relevantní informace od dalších zdrojových registrů VS potřebné pro práci ŽÚ  Poskytovat informace z RŽP široké podnikatelské veřejnosti, především prostřednictvím Portálu VS  Příprava na úpravu stávající legislativy, především zákona o základních registrech

5 Požadavky na nový IS RŽP  Vývoj procesně orientované aplikace, v níž jsou integrovány procesy výkonu státní správy dle zák. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání  Podpora uživatele v oblasti metodicko-právní a sjednocení postupů řešení výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání včetně výstupních dokumentů  Umožnit uživateli přístup ke všem dostupným informacím z evidencí VS potřebných k výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání  Zajištění integrity a vysoké dostupnosti dat v RŽP Podpora procesu výkonu státní správy na úseku živnostenské ho podnikání

6 Požadavky na nový IS RŽP  Návrh moderního IS poskytujícího informační služby občanům prostřednictvím Portálu VS  Schopnost IS komunikovat s dalšími registry VS (dle zák. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání) prostřednictvím referenčního rozhraní a to ve všech možných anebo vhodných případech on-line  Návrh moderního procesně orientovaného IS, využívajícího nejmodernější technologie Internetu Podpora tvorby základních registrů VS a budování e- governmentu v ČR

7 Přínosy a výhody nového IS RŽP  Možnost okamžitého získání informace o jakémkoliv podnikatelském subjektu  Možnost okamžitého získání validních informací z dalších zdrojů (registrů) VS  Sjednocení metodiky a výkladu zákona  Sjednocení výstupů z jednotlivých úřadů  Optimalizace práce úředníka/uživatele Z pohledu ŽÚ a výkonu jejich práce

8 Přínosy a výhody nového IS RŽP  Zajištění integrity dat na centrální úrovni  Zkvalitnění přehledu o podnikatelských subjektech  Úspora prostředků vynakládaných obcemi na zajištění provozu IS  Snadno přizpůsobitelný moderní systém Z pohledu MPO ČR a centrálních úřadů

9 Přínosy a výhody nového IS RŽP  Možnost získání přehledu – z veřejně dostupných informací o podnikatelských subjektech ČR, a to přímým dálkovým přístupem nebo prostřednictvím Portálu VS  V budoucnosti možnost interaktivní komunikace s ŽÚ pomocí dálkového přístupu Z pohledu podnikatelské veřejnosti

10 Nevýhody nového IS RŽP  Vysoké nároky na zabezpečení systému, a to jak z hlediska ochrany dat, tak i dostupnosti dat  Velké počáteční investice na vybudování centrálního systému  Potřeba vhodné komunikační infrastruktury – kvalitní, dostatečně dimenzované a bezpečné

11 Základní popis architektury systému  Zajišťuje správu datového obsahu systému  Poskytuje služby koncovým uživatelům včetně veřejnosti  Zajišťuje komunikaci a výměnu dat s jinými registry  Poskytuje data oprávněným externím odběratelům Základem IS RŽP je centrální serverová část systému LDAP server Databázový server Aplikační serverKlienti SQL HTTP(S) LDAP Server externího systému HTTP(S) LDAP

12 Datové rozhraní systému RŽP Komunikace XML rozhraním a HTTP(S) protokolem  Obchodní rejstřík  Územně identifikační registr MPSV UIR-ADR  ČSÚ – přidělování IČ a Registr ekonomických subjektů  Ostatní ISVS – standardizované hromadné předávání dat z RŽP prostřednictvím obecného rozhraní  Centrální registr osob MV  Registr ekonomických subjektů ČSÚ - zjištění IČ podnikatelského subjektu  Portál VS Dávková komunikace On-line komunikace

13 Rozhraní mezi RŽP a Portálem VS Základním požadavkem na rozhraní mezi RŽP a Portálem VS je umožnit poskytování informací z veřejné části živnostenského rejstříku prostřednictvím Portálu VS. Rozhraní umožní poskytovat prostřednictvím Portálu VS informace formou výpisů :  Informativní – nebrání žádné legislativní ani administrativní překážky  Závazné – existují legislativní a administrativní omezení, bude řešeno v budoucnu Rozhraní umožní v budoucnu interaktivní komunikaci podnikatele s ŽÚ

14 Další postup realizace projektu  Testovací provoz na vybraných ŽÚ: MHMP, MČ Praha 7 a 10, KÚ kraje Vysočina, MěÚ Třebíč, Telč, Žďár/Sázavou (3 – 8/2004)  Vybudování centra IS RŽP (8 – 12/2004)  Postupné napojování všech ŽÚ k centru a ověřovací provoz IS RŽP (1 – 6/2005)  Spuštění rutinního provozu IS RŽP 1.7.2005  Systémová integrace  Údržba a rozvoj aplikace  Provozování centrální části IS RŽP  Poskytování komunikační infrastruktury  Poskytování podpory uživatelům Časový plán Organizační zajištění

15 Více informací Více informací můžete získat na stánku MI ČR. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Pilotní projekt Ústřední evidence podnikatelů – RŽP ISSS 2004 Hradec Králové 30.3.2004 Ing. Jan Pokorný odbor projektů životních situací."

Podobné prezentace


Reklamy Google