Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pregnant women and children abortions

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pregnant women and children abortions"— Transkript prezentace:

1 Pregnant women and children abortions
Marek Vácha 2014 Pregnant women and children abortions

2 80 Fischer, C., (2006) USMLE Medical Ethics: The 100 Cases You Are Most Likely to See on the Exam. Kaplan Publishing, New York. 35-ti letá vdaná žena se čtyřmi dětmi je ve Vaší nemocnici a žádá abort nechtěného těhotenství, které je nyní v prvním trimestru. Tentýž den odpoledne, poté, co jste pacientce poskytl informace a odeslal na příslušné oddělení telefonuje její manžel, který je velmi rozrušen, neboť potrat odmítá. Manžel velmi touží po dítěti a sděluje Vám, že již dokonce pro dítě vybral jméno. Co byste mu měl/a říct?

3 80 Fischer, C., (2006) USMLE Medical Ethics: The 100 Cases You Are Most Likely to See on the Exam. Kaplan Publishing, New York. A 35-year-old married woman with four children is in your office seekingta termination of an unwanted pregnancy in the first trimester. Later in the day after you give the patient the referralm her husband calls and is very distressed because he does not want the abortion to occur. He very much wants to keep the baby and tells you that he even has a name picked out. What should you tell him? Budete se snažit přemluvit jeho manželku proti potratu. Zatelefonujete na kliniku a celou proceduru bezprostředně zrušíte. Konstatujete, že nemůžete zpozdit celý proces bez souhlasu nemocničního právníka. Nemůžete zabránit provedení potratu bez testů na DNA, které prokáže, zda telefonující manžel je nebo není otcem dítěte. Konstatujete, že musíte ctít přání matky, bez ohledu na to, jaké jsou pocity otce.

4 80 Fischer, C., (2006) USMLE Medical Ethics: The 100 Cases You Are Most Likely to See on the Exam. Kaplan Publishing, New York. A 35-year-old married woman with four children is in your office seekingta termination of an unwanted pregnancy in the first trimester. Later in the day after you give the patient the referralm her husband calls and is very distressed because he does not want the abortion to occur. He very much wants to keep the baby and tells you that he even has a name picked out. What should you tell him? Budete se snažit přemluvit jeho manželku proti potratu. Zatelefonujete na kliniku a celou proceduru bezprostředně zrušíte. Konstatujete, že nemůžete zpozdit celý proces bez souhlasu nemocničního právníka. Nemůžete zabránit provedení potratu bez testů na DNA, které prokáže, zda telefonující manžel je nebo není otcem dítěte. Konstatujete, že musíte ctít přání matky, bez ohledu na to, jaké jsou pocity otce.

5 Test 81 30-letá žena přichází na Vaši kliniku v třetím trimestru těhotenství. Odhadovaný těhotenský věk foetu je 28 týden. Žena Vás žádá o provedení abortu. Pacientka je zdráva. Ultrazvukové vyšetření foetu ve 26. týdnu a rutinní genetické testování neodhalilo žádné abnormality. Co byste měli říct pacientce? Vše je v pořádku, je možno provést interrupci. Budete spokojeni, pokud si žena přinese potvrzení nemocničního soudu. Potrat v žádném případě; ve třetím trimestru nelze nikdy potrat provést. Potrat by bylo možno provést pouze v případě, pokud by život ženy byl v ohrožení.

6 Test 81 30-letá žena přichází na Vaši kliniku v třetím trimestru těhotenství. Odhadovaný těhotenský věk foetu je 28 týden. Žena Vás žádá o provedení abortu. Pacientka je zdráva. Ultrazvukové vyšetření foetu ve 26. týdnu a rutinní genetické testování neodhalilo žádné abnormality. Co byste měli říct pacientce? Vše je v pořádku, je možno provést interrupci. Budete spokojeni, pokud si žena přinese potvrzení nemocničního soudu. Potrat v žádném případě; ve třetím trimestru nelze nikdy potrat provést. Potrat by bylo možno provést pouze v případě, pokud by život ženy byl v ohrožení.

7 Případ slečny A. Slečně A. je 19 let a je v 25. týdnu těhotenství. Ačkoli její těhotenství bylo neplánované, ani v jednom okamžiku nezvažovala potrat. Během návštěvy ve Vaší ordinaci Vám slečna A. sděluje, že bere denně tvrdé drogy, konkrétně kokain a další narkotika, aplikovaná nitrožilně. Odmítá změnu ve svém chování, navzdory tomu, že si je díky Vaším informacím vědoma, jak zhoubný vliv mohou mít drogy na zdraví dítěte. Slečna A. se odmítá podrobit methadonové léčbě i jakékoli jiné odvykací terapii. Co bystě měl/a dělat? (Baylis, F., et al. (2008) Ethical dilemmas in the care of pregnant women: rethinking „maternal-fetal conflicts“. in (Singer, P.A., Viens, A.M., (eds.) (2008) The Cambridge Textbook of Bioethics. Cambridge University Press,

8 otevření diskuse

9 otevření debaty proč vlastně mluvit o potratech?
každý z nás jistě již má svou pozici otroctví, volební právo žen, dětská práce byly kdysi tématy intenzivních politických debat, dnes tyto debaty považujeme za vyřešené. celé společnosti jako takové se v minulosti mýlily v různých morálních otázkách, jako je otroctví, a je možné, že se podobné omyly vyskytují i dnes u cleých společností, stejně jako u jednotlivců.

10 změny názorů Jane Roe a Dr. Bernard Nathanson, jeden ze spolu- zakladatelů National Abortin Rights Action League, který provedl či dohlížel na potratů včetně potratu foetu, jehož byl otcem ...jsou nyní pro-life aktivisté, odmítající potraty zcela

11 změny názorů Bill Clinton
a Al Gore, kteří byli kdysi pro-life, se nyní oba prohlašují za pro-choice

12 homo sapiens sapines „lidství“ je foetu je přiznáváno všemi zúčastněnými human being = člen zoologického druhu Homo sapiens sapiens

13 Potrat - definice infanticida = zabití lidské bytosti nedlouho po narození kontracepce = zabití spermie a/nebo oocytu z důvodu zabránění porodu potrat = dobrovolné ukončení těhotenství ALE: ne všechny potraty jsou voluntární mnoho žen podstupuje nedobrovolné potraty, zejména v Číně tyto potraty jsou involuntární, ovšem o potraty so očividně jedná

14 potraty - definice ukončení těhotenství =
termín je velmi dobře použitelný pro vaginální porod nebo císařský řez nebo spontánní potrat Ronald Dworking (pro-choice): potrat = záměrné zabití vyvíjejícího se lidského embrya Bernard Nathanson (pro-life): oddělení foetu od matky (nebo) vypuzení foetu předčasně, zejména v jakémkoli čase před tím, než je foetus viabilní nebo schopen samostatného života. ALE: „oddělení foetu od matky“ je rovněž císařský řez

15 Potraty - definice potrat = úmyslné zabití lidského foetu
úmyslné zabití není nezbytně vždy špatné, zabíjíme hmyz nebo v sebeobraně jiné lidi.

16 Osoba person = morální koncept, znamenající, že někdo má právo na život, tedy právo nebýt zabit. mnoho lidí zastává názor, že existujemnoho skupin ne-lidských osob (non-human persons).

17 Ne-lidské osoby (Non-human persons)
někteří aktivisté za práva zvířat konstatují, že inteligentní zvířata, jako šimpanzi nebo delfíni, jsou osoby mnoho věřících konstatuje, že existují ne-lidské osoby jako archanděl Gabriel a další andělé, Lucifer a další démoni, a osoby Boží Trojice: Otec, Syn a Duch svatý. pokud by na Zemi přiletěli mimozemšťané, jako ET,s poselstvím míru a návrhy na pozemšťanskou-mimozemšťanskou kooperaci, takové bytosti bychom bezpochyby považovali za osoby s právem na život

18 historie

19 podle asyrského práva byla žena, která si navodila potrat, naražena na kůl, bez práva na pohřeb
zdá se, že primárním cílem společnosti nebylo ohlídat práva nenarozených, jako spíše zajistit, aby společnosti nechyběli válečníci. (Gilbert, S.C., Tyler, A.L., Zackin, E.J., (2005) Bioethics and the New Embryology. Sinauer Associates, Inc. W.H. Freeman & comp. Sunderland, MA U.S.A. p. 32)

20 Cicero Cicero (106 – 43 B.C.E.): „Pamatuji se na případ, který se stal, když jsem dlel v Asii: jak jistá žena z Miléta, která přijala úplatek od alternativního dědice pomocí léků přivodila sama sobě potrat, byla za to odsouzena k smrti: a právem, neboť okradla otce dítěte o jeho naději, jeho jméno od pokračování, jeho rodinu od podpory, jeho dům od dědice, a jeho republiku od budoucího občana.“ Není zde zmínka nebo starost, per se, o práva foetu na život. Jones, W.H., (2012) Personhood Revisited. Reproductive Technology, Bioethics, Religion and the Law. Langdon Street Press. Minneapolis, MN. p.128

21 1869 Kanada zakázala potraty ve všech svých provinciích.
„...tato starost byla vyjádřena v roce 1861 v parlamentu Spojeného království, kde byl přijat akt Offences Against the Person Act, který postavil potrat v jakémkoli stadiu těhotenství mimo zákon. (...) 1869 Kanada zakázala potraty ve všech svých provinciích. V roce 1873, kongres Spojených států prosadil zákon, the Comstock Law, dle kterého se stalo zločinem prodávat, distribuovat nebo vlastnit produkty a služby související s potraty. Jones, W.H., (2012) Personhood Revisited. Reproductive Technology, Bioethics, Religion and the Law. Langdon Street Press. Minneapolis, MN. p.135

22 Historie do roku 1973, mimo případy, kdy byl život matky v ohrožení, byl potrat statutární zločin v každém státu USA.

23 „Roe versus Wade“ 22. ledna 1973, Nejvyšší soud v USA: vlády jednotlivých amerických států nemají právo kompletně zakázat potrat, neboť zákazem potratů se narušuje právo ženy na svobodné rozhodnutí ohledně rodinné volby. Toto rozhodnutí vyprovokoval spodní spor „Roe versus Wade“ Dvacetipětiletá žena, Norma McCorvey, která u soudu vystupovala pod pseudonymem „Jane Roe“ poprvé podala žalobu na stát Texas v roce 1969, kdy čekala své třetí dítě. McCorvey uvedla, že byla znásilněna a že žádá potrat. Texaské zákony ovšem v té době umožňovaly potrat pouze v případě, pokud je těhotenstvím vážně ohrožen život matky, což nebyl tento případ a dítě Normy McCorvey bylo tedy přivedeno na svět. Za stát Texas vystoupil advokát Henry Wade. V roce 1973 se McCorvey odvolala k Nejvyššímu soudu, který rozhodl ve smyslu, že zákaz potratů narušuje právo na soukromí a svobodu ženy a od přelomového roku 1973 se tedy potraty v USA začaly provádět, a to v prvním trimestru těhotenství bez jakékoli medicínské indikace pouze na přání ženy.

24 „Roe versus Wade“ Trimester system
Tento případ dal vznik systému trimestrů, který: dává americkým ženám absolutní právo jít na potrat v prvních třech měsících těhotenství umožňuje určité regulace abortů ze strany vlády v druhém trimestru těhotenství deklaruje, že státy mohou omezit nebo zakázat potraty ve třetím trimestru ve chvíli, kdy se foetus blíží k bodu, kdy může přežít mimo dělohu; v tomto trimestru může být ženě proveden potrat navzdory státnímu zákazu pouze pokud lékař konstatuje, že je v ohrožení její vlastní život nebo zdraví.

25 „Roe versus Wade“ Nejvyšší soud rozhodl, že foetu nemá práva, ve smyslu čtrnáctého dodatku (the Fourteenth Amendment), tedy že nemá právo na právní ochranu během procesu. Soud rozeznal právo těhotné ženy na soukromí Soud neřešil otázku, zda má foetus etická nebo morální práva.

26 Hyde Amendment 1980 1976: Kongres uzákonil the Hyde amendment, který omezil dostupnost financování abortů pomocí Medicare. kritici dodatku namítali, že i když potrat zůstává legální, stává se privilegiem bohatých. otázka zněla, co to znamená „právo“ na potrat, pokud jste natolik chudí, že si jej nemůžete dovolit. realita této otázky byla rozjitřena tragickou smrtí paní Rosaury Jimenez ve městě McAllen v Texasu. Paní Rosaura byla 27mi letá matka 5ti letého dítěte. Vzhledem k tomu, že jí Medicaid nebyla ochotna zaplatit potrat, zemřela v bolestech v rukou místního léčitele-potratáře. Rosaura byla prvním zaznamenaným úmrtím následkem ilegálního abortu po schválení Hyde Amendment. (Edge, R.S., Groves, J.R., (2007) Ethics of Health care. A Guide for Clinical Practice. 3rd ed. Thomson, Delmar Learning. NY. p.255)

27 „Roe versus Wade“ V následných letech hnutí pro-life ovšem v různých státech různými způsoby získává zpět ztracenou půdu. Například v roce 1980 Nejvyšší soud potvrdil zákon, který zakazuje využívat na provádění potratů státní fondy, s výjimkou bezprostředního ohrožení života ženy. V roce 1989 začal platit zákon, který umožňuje jednotlivým státům zakázat provádění potratů na státních klinikách státem placenými zaměstnanci. V roce 1992 Nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí z roku 1973, ovšem zároveň rozhodl, že jednotlivé státy mohou omezit provádění potratů v prvním trimestru bez medicínských důvodů.

28 „Roe versus Wade“ Po přelomu milénia podepsal George Bush zákon, který se rovněž chápe jako vítězství hnuté pro-life: Vrah, který zabije těhotnou ženu bude souzen jako dvojnásobný vrah. V roce 1987 se Norma McCorvey stala členkou charismatického křesťanského hnutí, konstatuje že její znásilnění byl výmysl a v současnosti je aktivistkou hnutí pro-life.

29 Jane Roe (Norma McCorvey) is now a new-born christian

30 Další poznámky Souhlas otce pro provedení potratu není požadován
foetus je považován za část těla ženy a nemá individuální práva „osoby“ až do chvíle porodu. na lékaře nesmí být vyvíjen nátlak aby prováděl potraty, pokud je provádění potratů pro něj eticky neakceptovatelné. pacient má právo na potrat, ale nemá právo požadiovat potrat od konkrétního lékaře, pokud je pro lékaře provádění potratu eticky neakceptovatelné. je považováno za eticky nepřijatelné, aby pacient žádal o potrat z důvodu genderové selekce.

31 Další poznámky Je považováno za eticky neakceptovatelné zjistit pohlaví foetu a následně provést abort jen proto, že pohlaví foetu je pro matku neakceptovatelné. Fischer, C., (2006) USMLE Medical Ethics: The 100 Cases You Are Most Likely to See on the Exam. Kaplan Publishing, New York.

32

33

34

35 situace v ČR

36 Česká republika Zákon číslo: 66/1986 Sb. Oficiální název: ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1986 o umělém přerušení těhotenství § 2 (1) Seznam nemocí, syndromů a stavů, které jsou zdravotními důvody pro umělé přerušení těhotenství, je uveden v příloze této vyhlášky. Po uplynutí dvanácti týdnů délky těhotenství lze uměle přerušit těhotenství, jen je-li ohrožen život ženy nebo je prokázáno těžké poškození plodu nebo že plod je neschopen života. (2) Svědčí-li pro umělé přerušení těhotenství genetické důvody, lze uměle přerušit těhotenství nejpozději do dosažení dvacetičtyř týdnů těhotenství.

37

38

39

40

41

42

43 Nezletilé Ženám, které nedovršily 16 let, lze provést interrupci pouze s jejich souhlasem a se souhlasem jejich zákonného zástupce, popř. toho, jemuž byly svěřeny do výchovy. ženy ve věku od 16 do 18 let. U nich zcela postačuje k provedení interrupce jejich projev vůle, je zde však povinnost vyrozumět o provedeném výkonu jejich zákonného zástupce. Informace má být podána neprodleně po provedení výkonu vhodným způsobem ústně nebo písemným oznámením do vlastních rukou. Je však naléhavě třeba, aby i žadatelka o interrupci byla na tuto povinnost lékařů, resp. zdravotnického zařízení upozorněna Stolínová, J., (2004) Právní aspekty antikoncepce, sterilizace a interrupce. Moderní babictví 4, 2004

44 Nezletilé 0 – 16 let s provedením potratu souhlasit zákonní zástupci dívky, tj. nejčastěji rodiče. 16 – 18 let žena se rozhoduje sama, ale zákonní zástupci (rodiče) jsou o provedení potratu následně písemně vyrozuměni. 18 + žena se rozhoduje sama a o provedení potratu nikdo informován není. 

45 otázky

46 ? Žádosti o potrat Dítě je "nesprávného" pohlaví.
Matka chce odložit těhotenství až po skončení lyžařské sezóny. "Ve tváři dítěte bych viděla tupou tvář jeho otce" Přežití dítěte je extrémně nepravděpodobné. Těhotenství ohrožuje život matky. ?

47 Reasons for Abortion, USA, 2001
Edge, R.S., Groves, J.R., (2007) Ethics of Health care. A Guide for Clinical Practice. 3rd ed. Thomson, Delmar Learning. NY. p. 253

48 Abortions

49 debata je občas vnímána jako souboj dobra se zlem, ve které se obě strany navzájem démonizují.

50 Michael Griffin case 1993 "Don't kill any more babies"

51 Victim: Dr George Tiller was gunned down in May 2009
Scott Roeder dostal v roce let vězení

52

53 Typy intercepce intercepce = postkoitální antikoncepce
Mifepristone (= RU-486; = "the abortion pill") může být užit prvních 63 dní těhotenství interferuje s produkcí progesteronu a zastavuje již započaté těhotenství. "the morning after pill" (="Plan B pill") efektivní pouze v prvních 72 hodinách po nechráněném sexu chirurgický potrat (patří ale sem?)

54 Postinor bez předpisu ušetří ženě "jednu zastávku tramvají"
jedná se ale o emergentní intercepci - riziko chaotického zneužívání nutná edukace

55 někteří vnímají potrat jako morálně rovnocenný s kontracepcí, to jest:
zabránění vzniku vztahu matka-dítě, zatímco jiní vnímají potrat jako "exit z rodičovského vztahu“, ze vztahu, který již započal. Paola, F.A., Walker, R., Nixon, L.L., (2010) Medical Ethics and Humanities. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, MA. p. 250

56 Paradox modernosti potrat je možno provést v prvním trimestru (do konce 12. týdne) bez udání důvodu ve druhém trimestru (do konce 24. týdne) na blíže nespecifikovanou „genetickou indikaci“ (šest prstů, rozštěp etc.) ovšem zároveň platí pravidlo „23+“ tedy pokud přijde na svět živé dítě od 23. týdne dál, je povinností lékaře učinit vše pro jeho záchranu, a to bez ohledu na jeho poškození bylo by tedy teoreticky možné (i když asi ne v praxi), pokud by v rámci provádění potratu v 23. – 24. týdnu se foetus nějak dostal – ještě živý – mimo tělo matky, lékaři by naopak museli náhle učinit vše pro jeho záchranu!

57 pro-life a pro-choice

58 Pro-life a Pro-choice závazek odpovědnosti k dětem
touha minimalizovat vznik situací, ve kterých žena žádá o potrat

59 Umírněné pozice pro-life pro-choice
ale umožňující potrat ve speciálních situacích, jako je znásilnění nebo těžké fetální abnormality. pro-choice ale dávající důraz na morální důvody vedoucí k potratu; např. odmítající potrat z důvodu selekce pohlaví. (Pierce, J., Randels, G., (2010) Contemporary Bioethics. Oxford University Press, NY, Oxford. p. 247)

60 Tři pozice empiričtí funkcionalisté: být členem Homo sapiens sapiens není nutnou a ani nezbytnou podmínkou pro status osoby. gradualisté: embryo či foetus získává morální status během svého vývoje směrem k porodu ontologičtí personalisté: od vzniku zygoty dál má lidská bytost stejná práva jako dospělá lidská bytost, včetně práva na život. Od zygoty dál se jedná o osobu.

61 Foety a Bolest někteří zastávají názor, že foety mohou cítit bolest od 20. týdne, a možná dříve receptory bolesti se v periorální oblasti mohou tvořit v sedmém týdnu. v těle a končetinách se mohou tvořit v 15. týdnu co není jisté je, zda přítomnost receptorů bolesti znamená, že foetus je schopen bolest cítit. Paola, F.A., Walker, R., Noxon, L.L., (2010) Medical Ethics and Humanities. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, MA. p. 274

62 pro-life

63

64 Pro-life různé pozice potrat není nikdy za žádných okolností morálně přijatelný „lepší dvě smrti než jedna vražda“ v případě, že pokračování v těhotenství ohrožuje život ženy, potrat je morálně přijatelný, i když ne morálně požadovaný. princip dvojího efektu neměli bychom zabíjet embrya či foety kvůli tomu, že jsou to osoby, jako spíše porto, že mají potenciál se stát osobami.

65 Pro-life hnutí pro-choice má mnohem těžší úlohu než v případě nadpočetných embryí nebo embryonálních kmenových buněk, kde se jedná o otázku dní starého embrya

66 „není žádný rozdíl mezi prvním trimestrem, druhým trimestrem nebo třetím trimestrem. jedná se vždy o potrat nebo o infanticidu. Je to pořád tatáž lidská bytost v různých fázích svého vývoje. Dostal jsem se do situace, kdy se již nemohu více dívat na tato malá těla.“ Dr. Arnold Halpern, former director of a Planned Parenthood clinic

67 Stop To Genocide

68 pro-choice

69 Pro-choice různé pozice neexistuje žádný limit pro provádění potratů
vláda by neměla jakkoli omezovat přístup žen k potratům kriminalizování potratů znamená nespravedlnost vzhledem k těhotným ženám. mít lidský genom není ani nezbytná, ani dostačující podmínka k získání statusu osoby.

70 Umírněný postoj Pro-choice
potraty nejsou morálně neproblematické ovšem potrat není ekvivalentem vraždy Daniel Callahan: „potrat je ospravedlnitelný pouze z důvodů vážných zdravotních nebo rodinných důvodů; provést potrat jen proto, že těhotenství je nechtěné nebo neplánované není dostatečným důvodem“. „legitimizace potratů vznikla jako cesta, jak pomoci ženám s problematickým těhotenstvím a nikoli jako legitimizace zabíjení embryí“.

71 Feministické (různé) úhly pohledu
potrat je možno provést na přání ženy po celou dobu těhotenství a bez omluv fetus nemá žádné morální postavení potrat je možno provést na žádost ženy lidský foetus má nižší morální hodnotu než žena, ale nelze říci, že by neměl žádnou hodnotu potrat ukončí život hodnotné lidské bytosti in utero (polovina z nich jsou ženy) optrat zraňuje ženu fyzicky, psychicky, spirituálně a morálně

72 Mary Ann Warren kriteria pro status „osoby“
vědomí kapacita pro racionální rozvažování samostatná aktivita motivovaná vlastními rozhodnutími kapacita pro komunikaci přítomnost konceptu sebe sama a vědomí sebe sama (1) a (2) mohou být dostatečné... a velmi pravděpodobně (1) - (3) jsou dostatečné ale proč jsou vlastně tato kritéria morálně relevantní?

73 Mary Ann Warren je morálně naprosto přijatelné, aby „žena v sedmém měsíci těhotenství šla na potrat jen z toho důvodu, aby nemusela odložit výlet do Evropy“. Paola, F.A., Walker, R., Nixon, L.L., (2010) Medical Ethics and Humanities. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, MA. p. 253

74 Mary Ann Warren Warren byla kritizována vzhledem k tomu, že její postoj otevíral možnost infanticidy, vzhledem k faktu, že foetus v pozdních fázích vývoje se signifikantně neliší od novorozence ve smyslu kritérií pro status osoby, které Warren navrhuje. Paola, F.A., Walker, R., Nixon, L.L., (2010) Medical Ethics and Humanities. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, MA. p. 253

75 Mary Ann Warren Warren shledává tuto kritiku nepřijatelnou.
konstatuje, že existuje signifikantní rozdíl mezi foetem a novorozencem těhotná žena se může zbavit břemene svého foetu pouze odstraněním foetu ze svého těla. Nic takového neexistuje pro ženu, která právě porodila. žena, která se nechce starat o své dítě může jednouduše odejít, když enchá starost o výživu dítěte na jiných lidech. Paola, F.A., Walker, R., Nixon, L.L., (2010) Medical Ethics and Humanities. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, MA. p. 253

76 "We protest his hiring because Dr
"We protest his hiring because Dr. Singer denies the intrinsic moral worth of an entire class of human beings - newborn children - and promotes policies that would deprive many infants with disabilities of their basic human right to legal protection against homicide." ... Princeton University student petition protesting Peter Singer's hiring. Peter Singer

77 Joseph Fletcher: "postnatal abortion"

78

79

80 After-Birth Abortions
morální status novorozence je ekvivalentní k morálnímu stavu foetu, tedy ani jeden z nich nemůže být považován za „osobu“ v morálně relevantním smyslu. nelze říci, že by novorozenec měl cíle, neboť budoucnost, kterou si pro něj představujeme není než projekce naší mysli. Dítě může začít mít očekávání a vyvinout minimální úroveň sebe-uvědomování ve velmi raném stadiu, ovšem ne v prvních dnech či týdnech po narození. (!- M.V.).

81 After-Birth Abortions
potenciální lidé nemohou být poškozeni tím, když nebudou přivedeni do existence. Well-being aktuálních lidí může být ohroženo novým (i když zdravým) dítětem, které vyžaduje energii, peníze a péči, kterýhžto může mít rodina poskrovnu. pokud ekonomické, sociální nebo psychologické okolnosti se změní natolik, že péče o dítě se stane neunesitelným břemenem, pak by měla být lidem dána možnost k tomu, aby nebyli nuceni dělat něco, co si nemohou dovolit. Giubilini, A., Minerva, F., (2012) After-birth abortion: why should the baby live? J Med Ethics doi: /medethics

82 argumenty pro a proti

83 Argumenty PRO potraty je žalud dubovým stromem?
matka a její nenarozené dítě nejsou jako dva obyvatelé v malém domě, který si pronajali oba: matka vlastní dům.

84 Arguments FOR Abortions
Mé tělo, mé právo, můj život, moje volba. incest, znásilnění, moje situace

85 Argumenty PROTI potratům
provedení optratu z důvodu genetického defektu je velmi zvláštní inovací v medicíně (nebo v preventivní medicíně), když nemoc léčíme tím, že zabijeme pacienta nebo chcete-li, prevence vzniku nemoci znamená prevenci vzniku pacienta.

86 stanoviska náboženských systémů

87 islám, židovství, křesťanství
vcelku jednoznačně proti

88 Donum Vitae "Život každé lidské bytosti je nutno absolutně respektovat již od chvíle početí, poněvadž člověk je na zemi jediným tvorem, kterého Bůh chtěl pro něj samého a nehmotná duše každého člověka je bezprostředně stvořena Bohem. Celým svým bytím v sobě nosí obraz Stvořitele. Lidský život je posvátný, protože již od svého počátku je výrazem Božího stvořitelského díla a má stále zvláštní vztah ke Stvořiteli, jenž je jeho jediným cílem. Jen Bůh je Pánem života od jeho počátku až do konce. Nikdo si za žádných okolností nemůže osobovat právo přímo zničit nevinnou lidskou bytost." (Donum Vitae) 

89 Islam You can see that it is 40 day + 40 days + 40 days, when the soul enters the embryo a person is created with a purpose in life.

90 Islam In principle, the Qur'an condemns the killing of humans (except in the case of defense or as capital punishment), but it does not explicitly mention abortion. This leads Islamic theologians to take up different viewpoints: while the majority of early Islamic theologians permitted abortion up to day 40 of pregnancy or even up to day 120, many countries today interpret these precepts protecting unborn children more conservatively. Although there is no actual approval of abortion in the world of Islam, there is no strict, unanimous ban on it, either. Islam has not given any precise directions with regard to the issue of abortion.

91 full human life, with its attendant rights, begins only after the ensoulment of the fetus
some Muslim scholars agree that ensoulment occurs at about 120 days after conception, while other scholars hold that it occurs at about 40 days after conception (Albar, M.A., (1995) When is the soul inspired? Contemporary Topics in Islamic Medicine. Ch.1.Jeddah: Saudi Arabia Publishing and Distributing House, pp.3-11

92 abortion has been allowed after implantation and before ensoulment in cases in which there were adequate juridical or medical reasons. however, many Shias and some Sunnis have generally not permited abortion at any stage after implantation, even before ensoulment, unless the mother´s life is in danger Daar,A.S., Bakdash,T., Khitami, A.B., (2008) Islamic Bioethics in Singer, P.A., Viens, A.M., (eds.) The Cambridge Textbook of Bioethics. Cambridge University press, Cambridge. pp

93 abortion after ensoulment is strictly forbidden by all islamic authorities, but the vast majority do make an exception to preserve the mother´s life If a choice has to be made to save either the fetus or the mother, the the mother´s life would take precedence she is seen as a root, the fetus as an offshot Daar,A.S., Bakdash,T., Khitami, A.B., (2008) Islamic Bioethics in Singer, P.A., Viens, A.M., (eds.) The Cambridge Textbook of Bioethics. Cambridge University press, Cambridge. pp

94 právo

95 some other case reports

96

97

98


Stáhnout ppt "Pregnant women and children abortions"

Podobné prezentace


Reklamy Google