Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: DUM č. 3/2 – 5/4 Sada: Československé dějiny po roce 1945 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Svejkovská. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).www.rvp.cz

2 TÉMA: Přelomový rok 1948 PŘEDMĚT: dějepis – moderní poválečné dějiny KLÍČOVÁ SLOVA: konec demokracie, nástup totality, demise ministrů, Lidové milice, SNB, studenti JMÉNO AUTORA: Mgr. Marcela Svejkovská

3 Otázky 1.Jak se vyvíjela naše společnost mezi lety 1945– 1948? 2.Byl vývoj u nás srovnatelný s vývojem v jiných evropských zemích? 3.Jakým způsobem se KSČ připravovala na převzetí moci v republice? 4.Zkus vyjmenovat hlubší příčiny většinově levicové orientace naší společnosti. 5.Pokus se charakterizovat příčiny konce československé demokracie.

4 Obr. 1Obr. 2Obr. 3

5 Únor 1948 různá hodnocení: -komunistický puč (ale zde existovala i širší podpora, nešlo o úzkou skupinu lidí) -vítězný Únor -vítězství pracujícího lidu

6 Komunisté masová strana, v té době přes milión členů, mnozí zfanatizovaní, mnozí v 50. letech obětí procesů ministerstvo vnitra, zemědělství, informací, zpravodajské složky policie a armády Obr. 4

7 Strana národně socialistická největší konkurent, přes 500 tis. členů v čele Petr Zenkl Obr. 5

8 Zápas o udržení demokracie již od podzimu 1947 inscenované aféry, pokusy o atentáty spor o pozemkovou reformu o milionářskou daň o Marshallův plán Obr. 6

9 Bezprostřední příčina Sbor národní bezpečnosti ministr vnitra Václav Nosek postupně nahrazoval nekomunistické velitele SNB komunisty vlna nevole – nekomunističtí ministři (12) pohrozili demisí, nedojde-li k nápravě – počátkem února výhodou pro komunisty bylo to, že jich je menšina, nebyly nutné volby, jen jejich výměna (celkový počet 26)

10 Valerian Zorin náměstek sovětského ministra zahraničních věcí Gottwaldovi již 19. 2. nabízel vojenskou pomoc instrukce z Moskvy už z počátku ledna: komunisté se mají zmocnit vlády i za cenu krveprolití

11 Ústavní krize sociálnědemokratičtí ministři komunisty podpořili a ve vládě zůstali, demisi nepodali ani Jan Masaryk a Ludvík Svoboda nátlak na prezidenta: -na Staroměst. náměstí (21. 2. ) obrovská manifestace -svolán sjezd závodních rad – 8000 delegátů -na 24. února chystána generální stávka (2 mil. pracujících, mnozí nedobrovolně) -vytvoření Lidových milicí – kom. dělníci se zbraněmi -vznik tzv. akčních výborů

12 Podpora prezidenta Beneš byl těžce nemocný podporu ve společnosti našel jen u několika tisíc studentů – 2x se za ním vydali na Hrad 10 tis. studentů Obr. 7

13 23. únor 1948 StB zatýká příslušníky stran, z nichž pocházeli ministři, kteří podali demisi probíhají domovní prohlídky Beneš trvá na svém stanovisku + informuje ministry národně socialistické strany, že komunistickému nátlaku neustoupí

14 24. únor 1948 hodinová generální stávka zatýkání dalších funkcionářů národně socialistické strany – zákaz vydávání „Svobodného slova“ v Lidové straně vytvořen akční výbor, ten kontrolu nad „Lidovou demokracií“, lidové milice obsazují Lidový dům Obr. 8

15 25. únor 1948 po takovém nátlaku Beneš večer demisi přijal (měl obavy z vypuknutí občanské války) studenti se podruhé vydávají na Hrad, tentokrát proti nim zasahuje SNB Obr. 9

16 Beneš při podpisu demise řekl Gottwaldovi: „Ne všechen československý lid si přeje zánik demokracie, ale vy, pánové, a vámi vedená strana si přeje, abych svým podpisem zabil demokracii v Československu a zradil nejen sebe, ale i celému národu nejdražší přísahu, jež tkví ve slovech slibu prezidentu Osvoboditeli: Věrni zůstaneme. Jestli tak činím, tedy jenom proto, abych zabránil bratrovražedným bojům, jimiž mně vyhrožujete a jež jste schopni vyvolat. Věřím, že lid čsl. pochopí můj čin a při nejbližší příležitosti ve své většině prokáže, že jsou mu cizí metody, jichž užíváte, a že jste podceňovali mravní vyspělost, věrnost a demokratický smysl našeho lidu.“ (HORA, Ota. Svědectví o puči. Praha: Melantrich,1991. 298 s. ISBN 80-7023-086-X.)

17 K. Gottwald – projev na Václavském náměstí „Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak jak byly podány, přijal.“ (Totev, J.: Únor 1948 [online].[2013–07-28]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/1948/1948.php)http://www.totalita.cz/1948/1948.php

18 Smrt Jana Masaryka 10. 3. 1948 odmítl rezignovat, nechtěl vládu přenechat komunistům v soukromí prý přemýšlel nad novým exilem ráno nalezen mrtev pod otevřeným koupelnovým oknem – sebevražda nebo vražda? (odborníci: vražda – viz dokument ČT, stojí za tím sovět. tajná policie) http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/102674227 98-prisne-tajne-vrazdy/410235100221040- svedectvi-o-posledni-noci-jana-masaryka/ http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/102674227 98-prisne-tajne-vrazdy/410235100221040- svedectvi-o-posledni-noci-jana-masaryka/

19 Obr. 10 Obr. 11

20 Poslanecká sněmovna, 11. březen 1948 poslanci vládě nemuseli vyslovit důvěru, ale této poslední možnosti zvrátit danou situaci nevyužili – přitom ze 300 členů bylo tehdy jen 114 komunistů ani jeden hlas proti (hlasovalo 241), jen někteří se vzdali mandátu (Milada Horáková), mnozí se omluvili pro nemoc, vzali si dovolenou důkaz, že nejde o puč, nastoupili ústavní cestou!!!

21 Otázky k textu 1.V koho Beneš věří? 2.Co jej k podpisu přinutilo? 3.Jak dlouho trvalo obnovení demokracie? 4.Proč nám západní demokracie nepomohly? 5.Je pouhou náhodou Masarykova smrt den před důležitým zasedáním sněmovny? 6.Proč tato událost dodnes není vyšetřena?

22 Literatura a zdroje KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945-1948. 1. vyd. (v Československu). Praha: Panorama, 1990, 245 p. ISBN 80- 703-8193-0. KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2002, 215 s. ISBN 80-723-5175-3. Měchýř, Jan. K obrazu února 1948 - 124 s In: Nejnovější čs. dějiny v kontextu obecných dějin : Vybraná témata z období od r. 1938 do poloviny padesátých let : Sborník textů a přednášek. -- Praha : Porta linguarum, 2002. -- S. 60-69 Petrov, M.: Přísně tajné vraždy 40/41: Svědectví o poslední noci Jana Masaryka [online]. 2010 [2013–07-28]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267422798-prisne-tajne-vrazdy/410235100221040-svedectvi-o- posledni-noci-jana-masaryka/http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267422798-prisne-tajne-vrazdy/410235100221040-svedectvi-o- posledni-noci-jana-masaryka/ Šimíček, P..: Smrt Jana Masaryka [online]. 16. 9. 2012 [2013–07-28]. Dostupné z: http://www.moderni- dejiny.cz/clanek/smrt-jana-masaryka/http://www.moderni- dejiny.cz/clanek/smrt-jana-masaryka/ Šimíček, P..: Únorovými událostmi roku 1948 den po dni [online]. 6. 2. 2013 [2013–07-28]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/unorovymi-udalostmi-roku-1948-den-po-dni/ http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/unorovymi-udalostmi-roku-1948-den-po-dni/ Štráfeldová, M..: Bývalí vysokoškoláci si připomněli svůj protestní pochod na Hrad z února 1948 [online]. 25. 2. 2008 [2013–07-28]. Dostupné z: http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/byvali-vysokoskolaci-si-pripomneli-svuj- protestni-pochod-na-hrad-z-unora-1948http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/byvali-vysokoskolaci-si-pripomneli-svuj- protestni-pochod-na-hrad-z-unora-1948 VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 9 pro základní školy: nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2009, 159 s. ISBN 978-807-2354-283. http://www.totalita.cz/1948/1948.php http://cs.wikipedia.org/ http://cssr.komsomol.cz/foto_unor/galerie_unor.html http://www.zlociny-komunismu.websnadno.cz/Unor-1948.html

23 Obrázky Obr. 1: Wiki-vr. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edvard_Bene%C5%A1.jpg Obr. 2: RomanM82. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183- R90009,_Budapest,_II._Weltfestspiele,_Festumzug,_tschechische_Delegation_(cro pped_KG).jpg Obr. 3: Hautala. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_Stalin_in_1936.gif Obr. 4: Ludek. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ujezd_Pomnik_obetem_komunismu_fro nt.jpg Obr. 5: Cassius Chaerea. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petr_Zenkl_-_barva.jpg Obr. 6: Corinna Rogger. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DPAG-1997-Marshallplan.jpg

24 Obr. 7: Sveter. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edvard_Benes_Statue_2011.jpg Obr. 8: VitVit. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Losyovsk%C3%BD_pal%C3%A1c_v_Praze_3.J PG Obr. 9: Bjalek Michal. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad_1.JPG Obr. 10: George Grantham. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JanMasaryk36872v.jpg Obr. 11: Lenka Pospíšilová. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pod_oknem_%C4%8Dern%C3%ADnsk% C3%A9ho_pal%C3%A1ce.jpg


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední."

Podobné prezentace


Reklamy Google