Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porážka demokracie v ČSR Osudný „vítězný únor“ roku 1948.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porážka demokracie v ČSR Osudný „vítězný únor“ roku 1948."— Transkript prezentace:

1 Porážka demokracie v ČSR Osudný „vítězný únor“ roku 1948

2

3 Volby roku 1946  poslední svobodné a demokrat. volby na 40 let  skutečně svobodné? → pouze strany z Národní fronty  velmi silné postavení komunistů  opírání se o SSSR jakožto zemi osvoboditelku  držení klíčových ministerstev (přesto víceméně nezneužito!)  demagogická kampaň i kroky (rozdělení půdy v předvečer voleb)  výsledek: drtivé vítězství KSČ  ukázka hlubokých rozdílů mezi Českem a Slovenskem

4 Volby roku 1946 České zeměSlovensko

5 Volby roku 1946 Celkové výsledky do Ústavodárného shromáždění

6 KSČ – nejlépe připravená strana  dokonalá organizační struktura  klíčové posty ve vládě (vnitro, informace, zemědělství)  personální ovládnutí důležitých úřadů (rozdělování konfiskovaného majetku a osídlování pohraničí)  oslabení tradičních majetných vrstev  plíživá likvidace potencionálních politických odpůrců  prosazování okázalého nacionalismu  využití prosovětské poválečné euforie

7

8 Nová vláda  vznik nové vlády: premiérem Klement Gottwald  KSČ a KSS obsazuje devět ministerstev (především vnitro!)  národní socialisté, lidovci a demokraté po čtyřech křeslech  tři křesla socialisté  dva nezávislí ministři  Ludvík Svoboda – obrana  Jan Masaryk – zahraničí  plán vlády:  hospodářská dvouletka  vypracování ústavy pro rok 1948

9

10

11

12 První střety  nekontrolovatelné přerozdělování půdy  zestátnění některých průmyslových podniků  kontrola rozhlasu, zpravodajství a tisku  okázalá propaganda obilné pomoci SSSR z důvodů katastrofálního léta 1947  demonstrace a stávky na podporu kroků KSČ  ovládnutí SNB (Sbor národní bezpečnosti)  činnost policie a rozvědky

13

14 Před bouří  řízené provokace komunistů vůči ostatním  pronikání komunist. agentů do ostatních stran → provokace a špionáž  zmanipulování výpovědí kolaborantů a gestapáků  inscenované aféry → diskreditace předsedy slovenské DS  pokusy o atentáty → balíčky s bombou  postupující rozdělení společnosti (politický boj mezi demokrat. stranami a komunisty)  ekonomická krize (neúroda, neefektivnost znárodněných podniků)

15 Přípravy na střet  snaha demokrat. stran o jednotu → neúspěšně  absence jednotícího prvku (viz prezident)  spoléhání na demokratické postupy  převládání stranických zájmů  účinné odpovědi komunistů na jakýkoliv pokus o odpor (stávky, demonstrace, protesty)  očekávání vytoužených voleb na jaře 1948  ve výsledku totální polarizace společnosti  sovětská armáda u čs. hranic (Gottwaldem odmítnuto!)

16 Bouře  problém řešení politických afér  především bombové balíčky pro ministry  SNB i policie značně liknavý postup  vlastní pátrání ministra sprav. Drtiny → stopy ke komunistům  reakce ministra vnitra Noska → odvolání posledních osmi nekomunist. velitelů SNB  reakce vlády: okamžitě zastavit odvolávání  neuposlechnuto ministr vnitra Václav Nosek

17 Převrat  20. února 1948 podává 12 ministrů demisi  členové Národních socialistů, Lidovců a Slov. demokratů  plán: demisi podají i sociální demokraté → pád vlády a volby  tragické rozhodnutí soc. demokratů → demisi nepodávají  12 ministrů z 26 => neúspěch  nátlak na soc. demokraty, aby se nepřidávali  obsazení Lidového domu Lidovými milicemi apod.

18 Převrat  tvrdý nátlak na prezidenta Beneše  přijmout demisi a nahradit ministry komunist. příslušníky  vyzbrojování lidových milicí  mohutné demonstrace (Staroměstské náměstí 21. února)  generální stávka (24. února)  zatýkání příslušníků demokrat. stran  hrozba vojenského zásahu sovětské armády

19 Staroměstské náměstí 21. února

20 Lidové milice v Praze

21 Dokonáno...  25. únor 1948  příprava mohutné demonstrace na Václavském náměstí → v případě prezidentova odporu přesun na Hradčany  cca v 16:30 Beneš ustupuje nátlaku, přijímá demisi a nahrazuje demokrat. ministry představiteli komunistů  studentský pochod na podporu prezidenta rozehnán Lidovými milicemi  převrat je dokonale proveden  v podvečer Gottwald vítězoslavně oznamuje prezidentovo rozhodnutí na Václavském náměstí

22 „Ne všechen československý lid si přeje zánik demokracie, ale vy pánové a vámi vedená strana si přeje, abych svým podpisem zabil demokracii v Československu a zradil nejen sebe, ale i celému národu nejdražší přísahu, jež tkví ve slovech slibu prezidentu Osvoboditeli: Věrni zůstaneme. Jestli tak činím, tedy jenom proto, abych zabránil bratrovražedným bojům, jimiž mně vyhrožujete a jež jste schopni vyvolat. Věřím, že lid československý pochopí můj čin a při nejbližší příležitosti ve své většině prokáže, že jsou mu cizí metody, jichž užíváte, a že jste podceňovali mravní vyspělost, věrnost a demokratický smysl našeho lidu.“ „Ne všechen československý lid si přeje zánik demokracie, ale vy pánové a vámi vedená strana si přeje, abych svým podpisem zabil demokracii v Československu a zradil nejen sebe, ale i celému národu nejdražší přísahu, jež tkví ve slovech slibu prezidentu Osvoboditeli: Věrni zůstaneme. Jestli tak činím, tedy jenom proto, abych zabránil bratrovražedným bojům, jimiž mně vyhrožujete a jež jste schopni vyvolat. Věřím, že lid československý pochopí můj čin a při nejbližší příležitosti ve své většině prokáže, že jsou mu cizí metody, jichž užíváte, a že jste podceňovali mravní vyspělost, věrnost a demokratický smysl našeho lidu.“ - Edvard Beneš, při podpisu demise 25. února 1948

23 Právě se vracím z hradu „Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu Vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak jak byly podány, přijal.“ - Klement Gottwald, Václavské náměstí

24

25

26

27 Dohra nakonec  10. března 1948 smrt Jana Masaryka  nalezen mrtev pod oknem svého bytu  v bytě stopy po západu  komunisty označena smrt jako sebevražda  dodnes prokazatelně nevyjasněny okolnosti jeho smrti


Stáhnout ppt "Porážka demokracie v ČSR Osudný „vítězný únor“ roku 1948."

Podobné prezentace


Reklamy Google