Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schůzka projektového týmu Postdoc I. Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schůzka projektového týmu Postdoc I. Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009."— Transkript prezentace:

1 Schůzka projektového týmu Postdoc I. Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009

2 Projektový tým RMU řešitel projektu: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. vědecký řešitel: Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. projektový manažer: Ing. Michaela Ambrožová finanční manažer: Ing. Ingrid Luňáková + administrátoři na HS 25.7.20122

3 Řešitel projektu Prorektor pro výzkum – pověřen rektorem Zodpovědnost za výsledky projektu pro MU – pokrok ve výzkumné oblasti Vědecký řešitel Zodpovědný za výběrová řízení Koordinuje zapojení postdoc na jednotlivých pracovištích Vyhodnocuje zprávy o plnění plánu odborných činností  dohlíží na vědeckou kvalitu postdoc Dává doporučení řešiteli na systémové změny v průběhu řešení projektu 25.7.20123

4 Projektový manažer Odpovědnost za celkové řízení projektu Koordinace administrátorů na HS Komunikace s MŠMT Finanční manažer Odpovědnost za finanční část projektu Kontrola plnění rozpočtu Komunikace s MŠMT 4

5 25.7.2012 Administrátoři na HS Zodpovědnost za projekt na daném HS  dodržování podmínek dle požadavků OP VK a dohody o spolupráci: koordinace všech zainteresovaných osob – mentoři, postdoci, ekonomové, personalisti archivace materiálů a dokumentů k projektu publicita administrace stáží Příprava a zpracování podkladů pro MZ za HS 5

6 Komunikace 25.7.2012 Postdoc MentorAdministrátor, ekonom Vědecký řešitel Řešitel Děkanát HS (EO, PO) Finanční manažer Projektový manažer MŠMT 6

7 25.7.2012 Celouniverzitní informační seminář Postdoc project reporting meetings Zhodnocení výsledků za půl roku – cca únor/březen 2013 Prezentace postdoc o své výzkumné činnosti za přítomnosti mentora – 5 minut 7

8 Stav výběrových řízení na HS Postdoc vybráni, limit splněn: FSS, ESF, FF, PdF, FI Postdoc vybíráni: LF, PrF, PřF, CEITEC Vybráno přes 70 % postdoků. 25.7.20128

9 Klíčové aktivity Každému mentorovi poslat popis realizace klíčových aktivit pro jeho postdoc Některé činnosti v klíčových aktivitách lze upravit  individuální konzultace  nepodstatná změna – pouze se okomentuje v MZ Některé činnosti se ale musí dodržet – vzdělávací činnost postdoc, stáže Doporučení – každý administrátor by měl na svém HS během září zorganizovat schůzku s mentory 25.7.20129

10 Cesty do zahraničí (stáže, konference) Pokud jsou v projektu naplánovány cesty pouze obecně a není konkrétně upřesněna země – cestu nejprve musí schválit projektový manažer na MŠMT Cesty mimo EU – jedná se o podstatnou změnu, kterou schvaluje vždy MŠMT, na vyhotovení dodatku k Rozhodnutí má 30 dní. 25.7.201210

11 Podpořené osoby Tato výzva nezakazuje započítávat do podpořených osob zahraniční studenty, např. studenty slovenské národnosti Do podpořených osob lze započítávat zahraniční studenty, pokud se jedná o studenty studující na MU 25.7.201211

12 Stáž pro zahraniční postdoc Postdoc musí v rámci projektu absolvovat 3 – 6 měsíční stáž v zahraničí Zahraniční postdoc může tuto stáž nahradit stáží v aplikační sféře v ČR MŠMT schválilo absolvovat stáž na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Akademii věd ČR 25.7.201212

13 Metodický pokyn - přílohy výkaz vzdělávací činnosti žádost o převod peněz mezi BÚ popis pracovní činnosti pracovní výkaz realizace klíčových aktivit prezenční listina plnění monitorovacích indikátorů čerpání rozpočtu soupisky – účetní doklady, mzdové výdaje, cestovní výdaje podpisový vzor 25.7.201213

14 Dotace V červnu 2012 jsme obdrželi první zálohou platbu Do období 07/2012 bude provedeno přeúčtování výnosů na HS (jednotně na všechna HS potom, co budou podepsané a doručené všechny dohody o spolupráci) Způsobilé výdaje jsou nejdříve od 7/2012 Náklady projektu je nutné účtovat na zakázku a činnost projektu už nyní (např. mzdové náklady, konferenční poplatky apod.) 25.7.201214

15 Nákup zařízení a vybavení Metodický dopis č. 23 Obvyklé ceny zařízení a vybavení = omezení pořizovací ceny V současné době probíhá jednání o úpravě Metodického dopisu Z rozhodnutí kvestora lze až do odvolání soutěžit vybavení pouze do limitu dle metodického pokynu Pokud bude vybavení vysoutěženo za cenu vyšší, zakázka musí být zrušena!! 25.7.201215

16 Změny rozpočtu Rozpočet projektu je koncipovaný jako soubor dílčích projektů. Vůči ministerstvu vystupujeme jako jeden projekt (ne každý dílčí projekt samostatně) Změny rozpočtu dle požadavků jednotlivých mentorů a postdoků se budeme snažit nejdříve vyřešit v rámci projektu Komunikace s ŘO MŠMT bude probíhat jednotně za celý projekt Koordinuje finanční manažer 25.7.201216

17 Platby Všechny platby provádíme z běžného účtu ZAV a příkaz k úhradě vystavuje HS Platbu páruje na ZAV účetní banky RMU automaticky Poplatky za platbu jsou běžně účtovány na zakázku a činnost shodnou s uhrazeným závazkem Zahraniční platby budou generovat poplatky, které nejsou způsobilým výdajem projektu (včas mailem oznámit na EO RMU zakázku a činnost, kam se mají poplatky zaúčtovat) 25.7.201217

18 Nepřímé náklady Do měsíční refundace výdajů projektu během monitorovacího období (žádost o převod finančních prostředků mezi účty MU) nezahrnujeme podíl na NN Po odevzdání MZ a schválení výdajů projektu ŘO budou NN zařazeny do refundace z projektového účtu na běžný účet 25.7.201218

19 Nezpůsobilé výdaje Nezpůsobilé výdaje projektu je nutné účtovat na jiný zdroj, který to umožňuje Předpoklad nezpůsobilých výdajů dle HS - Rizikové druhy nákladů - Odhad výše nezpůsobilých nákladů - Zdroje, ze kterých lze nezpůsobilé náklady hradit Na projektový účet bude vložena rezerva (předpokládaná výše je 100 000 Kč) 25.7.201219

20 Dovolená Náhrady za dovolené – vyvoláno jednání s MŠMT v rámci celé MU – čekáme na stanovisko ministerstva Současné stanovisko MU – vykazovat náhrady za dovolené v projektech tak, jak vznikají a na konci projektu (příp.na konci kalendářního roku) přepočítat a odúčtovat Pokud je postdoc zaměstnán na pozici akademika (má nárok na 8 týdnů dovolené), z projektu lze proplatit pouze 6 týdnů dovolené  musí se uplatnit pravidla pro neakademiky 25.7.201220

21 Pravidelné schůzky projektového týmu Pravidelné schůzky budou probíhat 1x měsíčně – povinná účast administrátorů projektu, doporučená pro ekonomy projektu či personalisty Pravidelné schůzky s projektovým manažerem budou řešeny individuálně – dle počtu postdoc na HS 25.7.201221

22 Postdoc II. Během července by mělo přijít vyrozumění o navýšení alokace na výzvu Rozhodnutí o poskytnutí dotace – do konce září 2012 Předpokládaný začátek zahájení projektu – 1. října 2012 Konec projektu zůstává stejný – 30. června 2015 Výběrová řízení uzavřít do 15. září  následně bude hodnotit externí panel 25.7.201222

23 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Nabídka z JCMM uspořádat schůzku, kde by byly představeny hlavní postupy při zaměstnávání cizinců Možnost získat praktické informace či pomoc pro přijíždějící výzkumné pracovníky (informace o vstupu do země, povolení k pobytu, pracovní povolení, pojištění, …) EURAXESS – Mgr. Martina Šatinská 25.7.201223

24 Dotazy… 25.7.201224

25 Děkujeme za pozornost Ing. Michaela Ambrožová Ing. Ingrid Luňáková 25.7.201225


Stáhnout ppt "Schůzka projektového týmu Postdoc I. Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google