Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 OB21-OP-STROJ-TE- MAR-U-3-007 Problémy při obloukovém svařování – příčiny a odstranění vad Ing. Josef Martinák

3 Velký rozstřik Příčiny: Příčiny: Příliš velký svařovací proud Příliš velký svařovací proud Příliš dlouhý oblouk Příliš dlouhý oblouk Vlhkost nebo nečistota na svarových hranách Vlhkost nebo nečistota na svarových hranách Opatření: Opatření: Snížení svařovacího proudu Snížení svařovacího proudu Zmenšení délky oblouku Zmenšení délky oblouku Kontrola správné polarity podle typu elektrody Kontrola správné polarity podle typu elektrody Očistit, osušit místo svaru Očistit, osušit místo svaru

4 Obtížné zapalování oblouku Příčiny: Příčiny: Příliš nízký svařovací proud Příliš nízký svařovací proud Zapalovací napětí je nízké Zapalovací napětí je nízké Uzemňovací elektrody pokrývá zapalovací konec elektrody Uzemňovací elektrody pokrývá zapalovací konec elektrody Opatření: Opatření: Zvýšení svařovacího proudu Zvýšení svařovacího proudu Napětí naprázdno svařovacího zdroje je pro použitý typ elektrody nízké Napětí naprázdno svařovacího zdroje je pro použitý typ elektrody nízké Připevnění uzemňovací svěrky na kovově čistý povrch Připevnění uzemňovací svěrky na kovově čistý povrch Lehké oklepnutí nebo obroušení konce elektrody a zapálení oblouku dotykem Lehké oklepnutí nebo obroušení konce elektrody a zapálení oblouku dotykem

5 Studené spoje Příčiny: Příčiny: Nízký svařovací proud Nízký svařovací proud Nesprávné vedení elektrody Nesprávné vedení elektrody Příliš velká rychlost svařovaní Příliš velká rychlost svařovaní Malý průměr elektrody Malý průměr elektrody Opatření: Opatření: Zvýšení hodnoty svařovacího proudu Zvýšení hodnoty svařovacího proudu Změnit úhel sklonu elektrody tak, aby došlo ke spolehlivému natavení svarových ploch Změnit úhel sklonu elektrody tak, aby došlo ke spolehlivému natavení svarových ploch Použít elektrodu většího průměru Použít elektrodu většího průměru

6 Zápaly Příčiny: Příčiny: Svařovací proud je příliš velký Svařovací proud je příliš velký Použití nesprávné elektrody, nebo nesprávný úhel vedení elektrody Použití nesprávné elektrody, nebo nesprávný úhel vedení elektrody Oblouk je příliš dlouhý Oblouk je příliš dlouhý Nevhodný průměr elektrody vzhledem k tloušťce materiálu Nevhodný průměr elektrody vzhledem k tloušťce materiálu Opatření: Opatření: Nastavení správné intenzity proudu Nastavení správné intenzity proudu Zvolení správného úhlu vedení elektrody zejména při svislých svarech Zvolení správného úhlu vedení elektrody zejména při svislých svarech Dodržování vhodné délky oblouku Dodržování vhodné délky oblouku Použití vhodného průměru elektrody Použití vhodného průměru elektrody

7 Trhliny v kráteru Příčiny: Příčiny: Příliš rychlé ukončení svařování (trhlina začínající v dutině kráteru je zapříčiněna vlivem smršťování při tuhnutí svarového kovu) Příliš rychlé ukončení svařování (trhlina začínající v dutině kráteru je zapříčiněna vlivem smršťování při tuhnutí svarového kovu) Opatření: Opatření: Vyplnění kráteru při ukončení svařování Vyplnění kráteru při ukončení svařování

8 Vady kořene Příčiny: Příčiny: Postupová rychlost svařování je vysoká Postupová rychlost svařování je vysoká Použití elektrody příliš velkého průměru Použití elektrody příliš velkého průměru Mezera mezi svařovanými díly je příliš malá Mezera mezi svařovanými díly je příliš malá Nevhodné vedení elektrody Nevhodné vedení elektrody Opatření: Opatření: Snížení rychlosti svařování Snížení rychlosti svařování Zvolit menší průměr elektrody pro kořenovou housenku Zvolit menší průměr elektrody pro kořenovou housenku Zajištění správné mezery mezi svařovanými díly (např. broušením) Zajištění správné mezery mezi svařovanými díly (např. broušením) Správná technika svařování Správná technika svařování

9 Trhliny ve svarových spojích Příčiny: Příčiny: Základní materiál s vyšším obsahem uhlíku, manganu nebo dalších legujících prvků Základní materiál s vyšším obsahem uhlíku, manganu nebo dalších legujících prvků Rychlé ochlazování v tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu Rychlé ochlazování v tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu Vlhké elektrody (vodíkové křehnutí) Vlhké elektrody (vodíkové křehnutí) Opatření: Opatření: Volit svařitelný materiál Volit svařitelný materiál Snížení rychlosti ochlazování volbou vhodného předehřevu Snížení rychlosti ochlazování volbou vhodného předehřevu Použití vysušených bazických elektrod Použití vysušených bazických elektrod

10 Krystalizační trhliny Příčiny: Příčiny: Nevhodný typ elektrody Nevhodný typ elektrody Základní materiál s vysokým obsahem uhlíku a síry Základní materiál s vysokým obsahem uhlíku a síry Nevhodná geometrie svaru Nevhodná geometrie svaru Svar – zejména kořenové vrstvy a stehy – není dostatečně dimenzován z hlediska působících sil vyvolaných smršťováním Svar – zejména kořenové vrstvy a stehy – není dostatečně dimenzován z hlediska působících sil vyvolaných smršťováním Opatření: Opatření: Použití elektrod s bazickým obalem, jejichž svarový kov je odolnější proti vzniku trhlin Použití elektrod s bazickým obalem, jejichž svarový kov je odolnější proti vzniku trhlin Použití vhodného základního materiálu vyšší čistoty s dobrou svařitelností Použití vhodného základního materiálu vyšší čistoty s dobrou svařitelností Zamezení širokých mezer mezi díly a zajištění dobrého průvaru kořene Zamezení širokých mezer mezi díly a zajištění dobrého průvaru kořene

11 Úhlové deformace Příčiny: Příčiny: Nevhodný postup svařování Nevhodný postup svařování Velký počet úzkých vrstev zejména při použití elektrod malého průměru Velký počet úzkých vrstev zejména při použití elektrod malého průměru Nesymetrické svary Nesymetrické svary Nedostatečné upevnění svařence nebo nadměrný úhel mezi svařovanými díly Nedostatečné upevnění svařence nebo nadměrný úhel mezi svařovanými díly Opatření: Opatření: Oboustranné svařování. Při svařování postup od středu svařence k okrajům. Oboustranné svařování. Při svařování postup od středu svařence k okrajům. Použití elektrod většího průměru Použití elektrod většího průměru Stanovení správného pořadí kladení jednotlivých vrstev Stanovení správného pořadí kladení jednotlivých vrstev Kompenzování deformace upevněním svařovaných dílů s předehnutím proti směru předpokládané deformace Kompenzování deformace upevněním svařovaných dílů s předehnutím proti směru předpokládané deformace

12 Póry Příčiny: Příčiny: Vlhkost nesprávně skladovaných elektrod Vlhkost nesprávně skladovaných elektrod Nečistoty nebo ochranné nátěry na svarových hranách Nečistoty nebo ochranné nátěry na svarových hranách Vysoká rychlost svařování Vysoká rychlost svařování Příliš dlouhý oblouk Příliš dlouhý oblouk Rychlé chladnutí lázně vlivem nízkého svařovacího proudu Rychlé chladnutí lázně vlivem nízkého svařovacího proudu Opatření: Opatření: Přesušení elektrod dle pokynů výrobce, nebo použití nových Přesušení elektrod dle pokynů výrobce, nebo použití nových Odstranění nátěrů, nečistot a korozních produktů za svarových ploch, odstranění okují a vysušení vlhkosti na svarových plochách Odstranění nátěrů, nečistot a korozních produktů za svarových ploch, odstranění okují a vysušení vlhkosti na svarových plochách

13 Foukání oblouku Příčiny: Příčiny: Foukání el. oblouku vlivem magnetických polí Foukání el. oblouku vlivem magnetických polí Výskyt zejména při svařování stejnosměrným proudem Výskyt zejména při svařování stejnosměrným proudem Projevuje se na hranách svařence a v omezeném prostoru Projevuje se na hranách svařence a v omezeném prostoru Opatření: Opatření: Připevnění uzemňovací svěrky v místě začátku svařování (postup svařování směrem od uzemňovací svěrky) Připevnění uzemňovací svěrky v místě začátku svařování (postup svařování směrem od uzemňovací svěrky) Pokud možno použití střídavého proudu Pokud možno použití střídavého proudu Změna úhlu sklonu elektrody. Pokud možno udržovat nejkratší délku oblouku Změna úhlu sklonu elektrody. Pokud možno udržovat nejkratší délku oblouku

14 Struskové vměstky Příčiny: Příčiny: Struska předbíhá oblouk Struska předbíhá oblouk Nedokonalé odstranění strusky mezi jednotlivými vrstvami Nedokonalé odstranění strusky mezi jednotlivými vrstvami Konvexní tvar vrstev vytvářející „struskové kapsy“ Konvexní tvar vrstev vytvářející „struskové kapsy“ Nesprávné pořadí kladení vrstev Nesprávné pořadí kladení vrstev Odstranění: Odstranění: Zvýšení rychlosti svařování nebo zvětšení úhlu postavení elektrody Zvýšení rychlosti svařování nebo zvětšení úhlu postavení elektrody Pečlivé odstranění strusky i broušením, pokud se ukáže nezbytným Pečlivé odstranění strusky i broušením, pokud se ukáže nezbytným Uplatnění správné techniky nanášení vrstev Uplatnění správné techniky nanášení vrstev Volba správného postupu svařování Volba správného postupu svařování

15 Použitá literatura Esab Vamberk s.r.o. – z originálu Esab AB Göteborg Esab Vamberk s.r.o. – z originálu Esab AB Göteborg


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google