Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhý – učebního oboru „Karosář“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhý – učebního oboru „Karosář“"— Transkript prezentace:

1 Druhý – učebního oboru „Karosář“
Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Ing. Ladislav Khorel Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_06 Název Obaly elektrod Druh učebního materiálu Prezentace, *.pdf soubor Předmět Technologie Ročník Druhý – učebního oboru „Karosář“ Tématický celek Obloukové svařování obalenou elektrodou ZK 111 W 01. Anotace Materiál udává rozdělení elektrod, přehled jednotlivých typů obalů elektrod, jejich charakteristik, zapojení elektrod a použití. Metodický pokyn Materiál slouží pro výklad nové látky. Časová dotace pro výklad je 45 minut. Klíčová slova Druhy elektrod, obal elektrody, funkce obalu, obal stabilizační, rutilový, kyselý, bazický, organický, obal ze solí halových prvků, obal zvláštní. Očekávaný výstup Žák získá základní poznatky z oblasti rozdělení elektrod, ochranných obalů elektrod, jejich charakteristik, zapojení a použití elektrod. Datum vytvoření

2 OBALENÉ ELEKTRODY POUŽITÍ: pro ruční svařování elektrickým obloukem
ČÁSTI: kovové jádro ochranný obal DRUHY ELEKTROD - PODLE POUŽITÍ: elektrody pro svařování nelegovaných ocelí elektrody pro svařování legovaných ocelí elektrody pro svařování neželezných kovů elektrody pro navařování vrstev se zvláštními vlastnostmi elektrody pro ostatní účely PODLE POMĚRU PRŮMĚRU ELEKTRODY K PRŮMĚRU JÁDRA: tence obalené D/d = do 1,20 středně obalené D/d = 1,2 až 1,45 tlustě obalené D/d = 1,45 až 1,8 velmi tlustě obalené D/d = nad 1,8

3 FUNKCE OBALU ELEKTRODY
OCHRANA SVAROVÉHO KOVU PŘED ÚČINKY ATMOSFÉRY – při hoření oblouku vzniká plynná atmosféra, která brání kyslíku a vodíku ze vzduchu v přístupu ke svarové lázni. USNADNĚNÍ ZAPALOVÁNÍ OBLOUKU, STABILIZACE JEHO HOŘENÍ – zde se podílejí soli alkalických kovů – sodíku, draslíku, vápníku, titanu. OVLIVNĚNÍ METALURGICKÝCH POCHODŮ PŘI TAVENÍ A CHLADNUTÍ KOVU - vzniklá struska reaguje s taveninou, formuje kresbu svaru, zpomaluje chladnutí spoje – zvýšení kvality svaru. OCHRANA PŘED VYPÁLENÍM NĚKTERÝCH PRVKŮ PŘI PRŮCHODU OBLOUKEM – obal čistí svarový kov a může do něj dodávat legovací (přídavné) prvky. ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY SVAŘOVÁNÍ – při použití elektrod s obsahem železného prášku v obalu. ZAJIŠTĚNÍ SNADNÉHO ODSTRANĚNÍ STRUSKY Z POVRCHU SVARU

4 DRUHY OBALŮ ELEKTROD STABILIZAČNÍ OBAL
Obsahuje alkalické kovy a minerály. Snadná ionizace prostředí. Dobře stabilizuje oblouk. Elektrody se taví ve větších kapkách. Je vhodný pro všechny svařovací polohy. Do svaru se přivádí málo tepla. Použití – pro málo namáhané svary. Zapojení elektrod – stejnosměrný i střídavý proud. RUTILOVÝ OBAL - R Rutil je oxid titaničitý. Dále jsou v obalu živec, křemičitany a magnezit. Elektrody mají dobrou ovladatelnost i při svařování ve všech polohách kromě polohy shora dolů. Elektrody nejsou citlivé na vlhkost ani na svařovací proud. Svarový kov teče hustěji a rychleji tuhne. Závar je menší. Použití – pro svařování tenkých plechů. Není vhodný pro koutové svary, pro silné plechy, tlakové nádoby a kotle. Zapojení elektrod – stejnosměrný proud (na minus pól) i střídavý proud. Dále rutil – celulózový RC, rutil – kyselý RA, rutil – bazický RR, tlustostěnný rutil RR

5 DRUHY OBALŮ ELEKTROD KYSELÝ OBAL - A
Obsahuje železné a manganové rudy, křemičitany, živec, dolomit, vápenec, rutil, feromangan aj. Elektrody jsou tlustě balené, taví se v drobných kapkách. Svarový kov je teplý, tuhne pomalu, je dobře formován. Svarová housenka je plochá, má jemnou a pravidelnou kresbu. Struska se dá snadno odstranit. Ve svarovém kovu se zvyšuje obsah křemíku, struska špatně váže síru a fosfor. Proto jsou tyto elektrody citlivé na čistotu základního materiálu. Použití – pro všechny svařovací polohy. Zapojení elektrod – stejnosměrný (na minus pól) i střídavý proud. BAZICKÝ OBAL (ZÁSADITÝ) - B Je složen z vápence, mramoru, feroslitin a železného prášku. Svarový kov je méně teplý než u elektrod s kyselým obalem, má výborné mechanické vlastnosti (vysoká houževnatost). Elektrody jsou tlustě balené, taví se ve velkých kapkách, tuhne zároveň se struskou. Elektrody jsou citlivé na vlhkost obalu – musí se vysušit 1 h při 100 0C a potom 2 hod při 300 až 3500C (vznik pórů ve svaru). Svařujeme krátkým obloukem, bez přetěžování el. proudem. Pro zvýšení tekutosti strusky se do obalu přidává kazivec, jeho sloučeniny v kouři mírný leptací účinek (pichlavý zápach v nose). Zapojení elektrod – stejnosměrný proud (na plus pól).

6 DRUHY OBALŮ ELEKTROD ORGANICKÝ OBAL - C
Obsahuje organické látky – celulózu, škrob, dextrin, dřevitou moučku, rašelinu apod. Při svařování vzniká málo řídké strusky a větší množství plynů. Svarový kov je hustě tekoucí. Mechanické vlastnosti svarového kovu jsou nižší (hlavně vrubová houževnatost). Pevnost v tahu je vyšší. Použití – pro překlenutí větších mezer. OBAL ZE SOLÍ HALOVÝCH PRVKŮ Použití – pro svařování hliníku a pro rozpouštění těžce tavitelných kysličníků. Zapojení elektrod – stejnosměrný proud (na plus pól). ZVLÁŠTNÍ OBAL Například grafitový pro svařování šedé litiny za studena.

7 OBALY ELEKTROD STARÉ ZNAČENÍ ELEKTROD NOVÉ ZNAČENÍ ELEKTROD
POŠKOZENÝ OBAL ELEKTRODY

8 Použité zdroje BERNASOVÁ, E. Svařování. 2. vyd. Praha: SNTL, 1989.  Zdroje obrázků Vlastní fotoarchív


Stáhnout ppt "Druhý – učebního oboru „Karosář“"

Podobné prezentace


Reklamy Google