Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o činnosti Studentské komory 5. sněm RVŠ, 20. 5. 2010 Studentská komora Rady VŠ ve stálém zasedání 2009 - 2011 Miroslav Jašurek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o činnosti Studentské komory 5. sněm RVŠ, 20. 5. 2010 Studentská komora Rady VŠ ve stálém zasedání 2009 - 2011 Miroslav Jašurek."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o činnosti Studentské komory 5. sněm RVŠ, Studentská komora Rady VŠ ve stálém zasedání Miroslav Jašurek

2 13. výjezdní schůze SK RVŠ 19. – , Školicí středisko VŠB-TUO Desná -prezentace výzkumu Eurostudent, diskuse o reformě -fungování SK RVŠ – pravidelné konání schůzí komisí - diskuse o dalším zapojení SK RVŠ do práce Akreditační komise - diskuse k Zásadám a pravidlům tvorby rozpočtu VVŠ - Ondřej Šín (VŠFS) zvolen předsedou Sekce SVŠ Zpráva o činnosti SK RVŠ 5. sněm RVŠ

3 Jednání Reprezentativní komise SK RVŠ projednala stanovisko k návrhu Změn pravidel pro tvorbu rozpočtu VVŠ na 13. výjezdní schůzi - jednání Reprezentativní komise se zúčastnil místopředseda Ondřej Haška - hlavní připomínky: - proti zrušení financování studujících, kteří překročí SDS - proti navýšenému příspěvku na absolenty Bc. programů nepokračující v NMgr. studiu - výhrady proti závislosti příspěvku na absolventy Ph.D. programů na délce studia Zpráva o činnosti SK RVŠ 5. sněm RVŠ

4 Aktuální činnost I. Plán implementace reformy finanční pomoci studentům - SK RVŠ zpracovala připomínky (zaslány společně s připomínkami RVŠ), stanoviska z velké části vycházejí z Programového prohlášení pro stálé zasedání 2009 – zásadní připomínky SK RVŠ: - nesouhlasí s převedením ZSG za určitých podmínek na půjčku - nesouhlasí s možností vyplácet zaměstnancům-studentům tzv. motivační příspěvek - upozorňuje na rizika systému půjček a grantů (současná situace v Nizozemsku) - nesouhlasí s navrženým složením mezirezortní komise Zpráva o činnosti SK RVŠ 5. sněm RVŠ

5 Aktuální činnost II. - příprava změn Organizačního řádu SK RVŠ - příprava pozičního materiálu k financování vysokého školství - příprava analýzy studentských mobilit - dotazník pro politické strany, zaměřující se na nejvýznamnější otázky spojené s reformou vysokého školství (Bílá kniha, školné, diverzifikace, finanční podpora studentů, účast studentů v řízení a samosprávě, podpora mobility) Zpráva o činnosti SK RVŠ 5. sněm RVŠ

6 Zahraniční cesty I. – Student Summit Vídeň, – , SK RVŠ zastupoval Radovan Igliar - Bologna and Lisbon: mutually exclusive or sides of the same coin? - reforma vs. dopady světové finanční krize na snižování rozpočtů a zavádění školného - slabé milníky v implementaci Boloňského procesu (nedefinovaná měřitelnost cílů) - zapojení studujících a jeho různé formy - komunikace mezi dotčenými stranami na mezinárodní i národní úrovni - Stanovisko ke konferenci ministrů v Budapešti a Vídni - Prezentace nové publikace „Bologna at the Finish Line“ a dokumentárního filmu „Faces of Bologna“ - více na URL: Zpráva o činnosti SK RVŠ 5. sněm RVŠ

7 Zahraniční cesty II. – Výroční konference ministrů BP -Budapešť a Vídeň, 11. – , SK RVŠ zastupoval Miroslav Jašurek - přijetí Kazachstánu do skupiny zemí Boloňského procesu - Deklarace -vyhlášení Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA) - odlišné stupně implementace (kurikulární reformy, uznávání, mobilita, sociální dimenze) - ministři vnímají a berou vážně protesty proti BP, i když ne vždy s BP přímo souvisejí - klíčová role akademické komunity, veřejný charakter vysokého školství a veřejná odpovědnost za ně - URL: Zpráva o činnosti SK RVŠ 5. sněm RVŠ

8 Zahraniční cesty III. – Eurodoc Annual Conference Vídeň, 11. – SK RVŠ zastupovala Hana Malaníková (AMU v Praze) - Stocktaking and prospects: Doctoral Training and Research – The Link between EHEA and ERA - podrobnější info na URLs: Zpráva o činnosti SK RVŠ 5. sněm RVŠ

9 Zahraniční cesty IV. – 58th Board Meeting ESU  Madrid, –  SK RVŠ zastupovali Lenka Fidranská a Miroslav Jašurek  Hlavní body programu:  Volby nového vedení a výkonného výboru (Executive Committee)  Poziční dokument k celoživotnímu vzdělávání  Stanoviska (podpora protestů v Nizozemsku, situace v Lotyšsku)  Stanovisko pro summit EU 2020 Zpráva o činnosti SK RVŠ 5. sněm RVŠ

10 Studentská komora Rady VŠ Vaníčkova 7, Praha 6 ;


Stáhnout ppt "Zpráva o činnosti Studentské komory 5. sněm RVŠ, 20. 5. 2010 Studentská komora Rady VŠ ve stálém zasedání 2009 - 2011 Miroslav Jašurek."

Podobné prezentace


Reklamy Google