Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OXIDY. Autor: Mgr. Magdaléna Č í ž ková Anotace: Prezentace shrnuje u č ivo o kovech pro ž áky 8. t ř ídy. Materiál lze pou ž ít v p ř ímé výuce, pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OXIDY. Autor: Mgr. Magdaléna Č í ž ková Anotace: Prezentace shrnuje u č ivo o kovech pro ž áky 8. t ř ídy. Materiál lze pou ž ít v p ř ímé výuce, pro."— Transkript prezentace:

1 OXIDY

2 Autor: Mgr. Magdaléna Č í ž ková

3 Anotace: Prezentace shrnuje u č ivo o kovech pro ž áky 8. t ř ídy. Materiál lze pou ž ít v p ř ímé výuce, pro opakování u č iva a k procvi č ení. Autor: Mgr. Magdaléna Č í ž ková Jazyk: Č eština Datum vytvo ř ení: b ř ezen 2012 O č ekávaný výstup: Ž ák ví, které chemické prvky pat ř í mezi kovy, zná n ě které jejich vlastnosti a pou ž ití Speciální vzd ě lávací pot ř eby: ž ádné Klí č ová slova: kovy, ž elezo, m ěď hliník Druh u č ebního materiálu: prezentace Druh interaktivity: k ř í ž ovka Cílová skupina: Ž ák Stupe ň a typ vzd ě lávání: základní vzd ě lávání - druhý stupe ň Typická v ě ková skupina: 13 - 15 let

4 OXIDY - - dvouprvkové slou č eniny kyslíku s jiným prvkem - - kyslík má oxida č ní č íslo –II

5 OXID UHLI Č ITÝ – CO OXID UHLI Č ITÝ – CO 2 - bezbarvý plyn - vzniká p ř i spalování fosilních paliv - podílí se na vzniku skleníkového efektu - pat ř í mezi kyselinotvorné oxidy - pou ž ívá se jako sou č ást nápln ě do hasících p ř ístroj ů - p ř idává se do sycených nápoj ů

6 OXID SI Ř I Č ITÝ – SO 2 - Bezbarvý plyn, toxický, ž íravý - Kyselinotvorný oxid - Zp ů sobuje kyselé dešt ě

7 OXID VÁPENATÝ - CaO - - bílá, pevná, ž íravá látka - - pálené vápno - - vyrábí se pálením vápence - - pou ž ívá se k výrob ě hašeného vápna, ve stavebnictví

8 OXID TITANI Č ITÝ TiO 2 - bílá, pevná látka - titanová b ě loba - nerozpustný ve vod ě - vysoká krycí schopnost - pou ž ívá se v malí ř ství

9 OSMISM Ě RKA CEMENTLAKS ROFSOFOÍÍ Ž ADASÁZLRKE DUSÍKSAXYL OIONYBORSE NNDKÍDOVEZ OEÍSOLIILO ILK Ř EMÍKID NEYNOMITNA ASDIXORDYH CEMENT, SÍRA, KYSLÍK, TLAK, FOSFOR, Ž ELEZO, KYSELINY,ANTIMON, ZÁSADA, RADON, DUSÍK, ION, SODÍK, ANION, BOR, SELEN, HYDROXID, K Ř EMÍK, VODÍK, SOLI

10 OSMISM Ě RKA CEMENTLAKS ROFSOFOÍÍ Ž ADASÁZLRKE DUSÍKSAXYL OIONYBORSE NNDKÍDOVEZ OEÍSOLIILO ILK Ř EMÍKID NEYNOMITNA ASDIXORDYH CEMENT, SÍRA, KYSLÍK, TLAK, FOSFOR, Ž ELEZO, KYSELINY,ANTIMON, ZÁSADA, RADON, DUSÍK, ION, SODÍK, ANION, BOR, SELEN, HYDROXID, K Ř EMÍK, VODÍK, SOLI

11 Autorem materiálu a všech jeho č ástí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Magdaléna Č í ž ková


Stáhnout ppt "OXIDY. Autor: Mgr. Magdaléna Č í ž ková Anotace: Prezentace shrnuje u č ivo o kovech pro ž áky 8. t ř ídy. Materiál lze pou ž ít v p ř ímé výuce, pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google