Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuStarořecká filozofie IV. - helénistická Stupeň a typ vzdělávánístřední Vzdělávací oblast Občanská nauka Vzdělávací obor4. ročníky maturitních oborů Tematický okruhfilozofie Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 18 -19 let Anotace Helénistická filozofie vzniká jako reakce na změnu společenských poměrů v Řecku, zánik městských států a nadvládu Makedonie, což přináší další otázky zaměřené především na individuální etiku. Vybavení, pomůcky- Klíčová slovaAtaraxie, skepticismus, stoicismus, vznik křesťanství Datum15. 9. 2013 STAROVĚKÁ FILOZOFIE IV.

2 HELÉNISTICKÁ FILOZOFIE (4. st. p. n. l. – 529)

3 koncem 4. st. p. n. l. se objevují příznaky krize řecké otrokářské demokracie řecké městské státy vyčerpané Peloponéskou válkou byly obsazeny Makedonií, ztrácejí politickou samostatnost a stávají se součástí říše Alexandra Velikého - i když se říše brzy rozpadla, nezískaly již nikdy zpět politickou samostatnost dochází k prolínání řecké kultury s kulturami východními od 1. st. vzniká křesťanství a helénistické směry se stávají východiskem jeho ideologie

4 STOICISMUS společenské změny se projevují ve filozofickém myšlení – do popředí se dostávají otázky: Jak žít? Jak se vyrovnat s novou situací? filozofie se zaměřuje na otázky individuální etiky východiskem je autonomie člověka – jeho morální zodpovědnost a systém hodnot „O co usilují, to se jich zmocní.“ Seneca (4 př. n. l. – 65 n. l.) římský filozof nejvýznamnější představitel stoicismu vychovatel císaře Nerona

5 navazuje na některé názory kynické školy hlavní myšlenkou je odpoutání se od vnějších věcí člověk může být opravdu šťastný, když se oprostí od emocí a touhy po slávě není rozumné být příliš závislý na věcech, které můžeme nepřízní osudu ztratit (majetek, postavení, lásku, zdraví atd.)- to nám přináší strast i když řadu věcí nemůžeme ovlivnit, můžeme změnit postoj k tomu, co je nevyhnutelné, takže s tím dokážeme snadněji žít když se naprosto podřídíme osudu, osvobodíme se od vnějších věcí, dosáhneme duševního klidu – ataraxie STOICISMUS - POKRAČOVÁNÍ

6 filozofický směr, který vzniká jako reakce na některé předchozí spekulativní systémy pochybuje o možnosti a hodnověrnosti poznání dělí se na starou, střední a mladší školu Pyrhón (asi 365 – 275 př. n. l.) – hlavní představitel- tvrdí, že cílem člověka je usilovat o štěstí a k tomu je nutné zodpovědět tři otázky: Jaké jsou věci? Jaký je náš postoj k nim? Co tím získáme? odpověď je – nevíme, musíme se zdržet úsudku, získáme tím duševní klid - ataraxii SKEPTICISMUS

7 EPIKUREISMUS „Nekažme si to, co máme, touhou po tom, co nemáme.“ Epikúros (341 – 271 př. N. l) zakladatel hedonismu= prožívání příjemných pocitů a nálad hlásal filozofii radosti – účelem není jen hromadění poznatků, ale pochopení lidské povahy, což vede k osobnímu štěstí

8 nejvyšším dobrem je slast – chápaná jako duševní blaho = ataraxie slast pojímá jako nepřítomnost strasti, která vzniká ze strachu ze smrti a z bohů kdo má strach, nemůže být šťastný podle Epikúra není nutné bát se bohů, protože nestvořili svět ani do něho nezasahují tvrdí, že se nás smrt netýká, neboť pokud žijeme, smrt tu není a když přijde smrt, nejsme tu my – mnohem důležitější je prožít krátký, ale plnohodnotný život, než dlouhý život ve strachu při pojetí svobody navazuje na Démokritův atomismus – příčinná nutnost není absolutní – atomy se občas vychýlí z určené dráhy tím ontologicky vysvětluje svobodu jako moment nahodilosti

9 DALŠÍ HELÉNISTICKÉ SMĚRY jsou zprostředkujícím článkem mezi antickou filozofií a křesťanstvím charakteristickým rysem je nadřazenost božského světa nad pozemským, prostředníkem mezi nimi je logos NOVOPYTHAGOREISMUS NOVOPLATONISMUS základem světa je božská jednička – počátek a tvůrce všeho spojuje Platónovo učení s náboženskými proudy v tomto období formálně končí antická filozofie zrušením poslední novoplatónské školy císařem Justiniánem

10 ZDROJE A PRAMENY MANNOVÁ, Jitka a Ivana ŠLAPÁKOVÁ. Základy společenských věd: filozofie, sociologie, politologie, etika, estetika : (studijní materiál pro žáky středních škol). Vyd. 1. Brno: PC-DIR, 1995. ISBN 80-858-9506-4. MĚŠŤÁNEK, Tomáš. Poznámky k dějinám filozofie. 1. vyd. Praha: Bílý slon, 1992. Trychtýř. ISBN 80-900-7947-4. RUFFING, Reiner. Filozofický depozitář: 50 nejdůležitějších filozofických myšlenek EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. Vyd. 1. Didaktis, 2003, 224 s. Odmaturuj!. ISBN 80-862-8568-5. http://www.gamepark.cz/pictures/00/07/07/70796.jpg https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjtfR3Ooo4E- BR_DfesUepkkAEAEYgDWoHGgRFnlWlq15nEcFnlg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Hermarchus_push kin.jpg/200px-Hermarchus_pushkin.jpg


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google