Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ ANALÝZA CESTOVNÍ RUCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ ANALÝZA CESTOVNÍ RUCH"— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ ANALÝZA CESTOVNÍ RUCH
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti REGIONÁLNÍ ANALÝZA CESTOVNÍ RUCH 3 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Základní termíny a pojmy
cestovní ruch udržitelný cestovní ruch potenciál cestovního ruchu (potenciál rozvoje cestovního ruchu) domácí cestovní ruch mezinárodní cestovní ruch zahraniční cestovní ruch aktivní a pasivní cestovní ruch Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Základní termíny a pojmy
výjezdový a příjezdový cestovní ruch destinace cestovního ruchu středisko cestovního ruchu region cestovního ruchu turista příměstská rekreace druhé bydlení Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Základní termíny a pojmy
odvětví cestovního ruchu nabídka cestovního ruchu poptávka v cestovním ruchu satelitní účet cestovního ruchu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Okruhy zaměření geografie cestovního ruchu
analýza a hodnocení základních faktorů a podmínek rozvoje CR prostorová analýza CR geografická analýza hlavních forem CR geografické aspekty mezinárodního CR koncepce a prognózy rozvoje CR a rekreace geograficko-kartografické přístupy a metody v CR udržitelný rozvoj CR, hodnocení vlivů CR na geografické prostředí Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Formy cestovního ruchu
městský cest.ruch (kulturně-poznávací) letní rekreace a turistika u vody zimní sporty a rekreace lázeňský cestovní ruch kongresový a veletržní cest.ruch další (vinařský, lovecký, cykloturistika, agroturistika…) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Druhy cestovního ruchu
podle místa realizace domácí cestovní ruch zahraniční cestovní ruch podle způsobu účasti a formy úhrady nákladů volný (komerční)cestovní ruch vázaný cestovní ruch Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Druhy cestovního ruchu
podle způsobu a organizace zabezpečení služeb neorganizovaný cestovní ruch organizovaný cestovní ruch cestovní ruch mimo veřejné formy podle velikosti skupiny skupinový (hromadný) cestovní ruch individuální cestovní ruch Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Druhy cestovního ruchu
podle délky účasti krátkodobý cestovní ruch dlouhodobý cestovní ruch podle časového rytmu a rozložení během roku podle časového rytmu každodenní víkendový týdenní dlouhodobější podle rozložení během roku sezonní celoroční Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Počet cest a jednodenních výletů a celkové výdaje na CR v r. 2007
Zdroj: Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Delší cesty dle měsíce uskutečnění cesty v roce 2007
Zdroj: Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Kratší cesty dle měsíce uskutečnění cesty v r.2007
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Služební cesty dle měsíce uskutečnění cesty v r.2007
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Celkové výdaje na všechny delší cesty dle struktury v roce 2007 (%)
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Celkové výdaje na tuzemské delší cesty dle struktury v roce 2007 (%)
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 Celkové výdaje na zahraniční delší cesty dle struktury v r. 2007 (%)
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Hlavní ukazatele národního hospodářství a cestovního ruchu v ČR v letech 2003-2007
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 Přírodní zdroje a předpoklady
reliéf klimatické poměry vodstvo rostlinstvo živočišstvo Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 Kulturně-historické předpoklady a potenciál
kulturně-historické památky kulturní zařízení a kulturní akce sportovní akce Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 Selektivní faktory a předpoklady cestovního ruchu
demografické faktory urbanizační faktory ekonomické faktory sociálně-kulturní a sociálně-politické podmínky Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

21 Realizační faktory a předpoklady
komunikační předpoklady dopravní síť a dopravní prostředky základní a doprovodná infrastruktura Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

22 Přehled kapacit hromadných ubytovacích zařízení s možností pořádání kongresů podle kategorií k Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

23 Přehled kapacit hromadných ubytovacích zařízení s možností pořádání kongresů podle krajů k Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

24 Přehled kapacit lázeňských ubytovacích zařízení podle krajů k 31. 12
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

25 Mezinárodní cestovní ruch
ovlivnění zaměstnanosti podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu pozitivně ovlivňuje platební bilanci státu tvoří příjmy státního rozpočtu má vliv na příjmy místních rozpočtů jeho rozvoj podporuje investiční aktivity Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

26 Mezinárodní cestovní ruch
vysoká dynamika růstu regionálně značně diferencován nejvýznamnější turistický makroregion: Evropa nejvíce růstová: Asie a pacifická oblast a Afrika Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

27 Mezinárodní příjezdy v cestovním ruchu
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

28 Mezinárodní příjmy v cestovním ruchu
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

29 Vývoj mezinárodních příjezdů v cestovním ruchu ve světe v letech 1950-2020
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

30 Památky UNESCO 12 památek UNESCO
ČR se připojila k UNESCO 22. února roku 1993 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

31 12 památek UNESCO Praha (zápis 1992) + Průhonický park (2010)
Český Krumlov (zápis 1992) Telč (zápis 1992) Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou (zápis 1994) Kutná hora (zápis 1995) Lednicko-valtický areál (zápis 1996) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

32 12 památek UNESCO Holašovice (zápis 1998)
zámek a zahrady v Kroměříži (zápis 1998) zámecký areál v Litomyšli(zápis 1999) sloup nejsvětější trojice v Olomouci (zápis 2000) vila Tugendhat v Brně (zápis 2001) Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třěbíči (zápis 2003) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

33 Zdroje Toušek, Václav; Kunc, Josef; Vystoupil, Jiří a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN (World Tourism organization) (Český statistický úřad) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ ANALÝZA CESTOVNÍ RUCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google