Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programování VISUAL BASIC KGI / PROG 1. ročník LS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programování VISUAL BASIC KGI / PROG 1. ročník LS."— Transkript prezentace:

1 Programování VISUAL BASIC KGI / PROG 1. ročník LS

2 1. Zdroje a literatura www stránky předmětu na www.geoinformatics.upol.cz www.geoinformatics.upol.cz počítač Atlantida\Vyuka\I - PROG přednášky předmětu KGI / PROG Moodle klíčové slovo: visualbasic nutné se přihlásit a vyplnit Vstupní test odevzdávárna pro 2 semestrální úlohy

3 Cvičení Úterý 13:15 – 14:45 Úterý 15:00 – 16:30 Seminář: 1hod. / týden = blok pro semestrální úlohy - nerozvrhováno

4 Historie programovacích jazyků strojový jazyk - assembler– pro procesor vyšší programovací jazyky : Fortran, Pascal (procedurální jazyk) C+,(C++, C#), Visual Basic Perl, Java, Python, PHP

5 Visual Basic v.6 výrobce fa Microsoft Visual Basic 2008 – Express Edition (zdarma) V.6 - verze Learning (Professional, Enterprise) podporuje mechanismy OLE (Object Linking and Embeding) nástroje pro objekty a používání databází VBA – VB for applivation (MS Office, ArcGIS) proč Visual? – návrh grafického rozhraní (ale psaní kódu nutné ručně)

6 Základní pojmy objekt, vlastnost, metoda, událost VB pracuje s objekty OBJEKT – simulace části reálného světa, která je dána vlastnostmi, metodami, událostmi vlastnosti charakterizují objekt metoda je určitá „schopnost“, „způsob chování“, akce objektu v programování je metoda určitý program událost – definuje interakci s uživatelem, jiným objektem, systémem

7 Balónek - objekt vlastnosti: barva, rozměr, stav (nafouknutý, splasklý), stáří (neviditelné) metody: nafukování, vypouštění událost : propíchnutí (špendlíkem) na událost objekt reaguje: 1.protržení 2.rána 3.splasknutí (metoda vypuštění) – změna vlastnosti - rozměru

8 Třída objektu, instance Třída objetu je obecná definice objektu, jeho vlastností, metod a událostí. Třída objektu je vzorem (šablonou) pro vytváření instancí objektu. Instance je konkrétní výskyt objektu. Vlastnosti nabývají konkrétních hodnot. příklady tříd objektů: auto, student, vrstevnice, pohoří, parcela, mapa, dialogové okno příklad instance: student Jan Březina, parcela 115/2 Instance objektu musí být jednoznačně identifikovatelná!!!

9 Událost Běh programu je aktivován událostmi. Událost může být vyvolána uživatelem (klik), nebo systémem (ukončení ArcMap  uzavření projektu mxd, ukončení OS WXP  ukončení rezidentního antivirového prg.) Metoda nastane jako obsloužení události. Události a metody specifické pro daný objekt (píchnutí špendlíkem do židličky – není událost definovaná na objektu židlička, židlička nereaguje, nevolá metodu pro obsluhu události; na tlačítku Start není definováno poklepání jako událost, nezavolá se metoda pro obsluhu události) metoda – zobrazení formuláře po stisku tlačítka

10 Objekt Vlastnosti … Metody (operace) … Objekt vlastnosti metody

11 Principy objektově orientovaného programování OOP 1.opakovatelnost použití objektu – nekonečně mnoho instancí objetu - reduplication 2.identita objektu – identity 3.dědičnost – inheritance 4.rozšiřitelnost - extensibility 5.polymofismus – polymorphism 6.zapouzdření – encapsulation

12 1. Opakovatelnost použití objektu nekonečně mnoho instancí objetu řada dialogových oken

13 2. Identita objektu - identity jednoznačně určen je nutné odlišit dva objekty ze stejné třídy i z různých tříd objektů např.: jménem - alfanumerické znaky vlastnost: name

14 3. Dědičnost – inheritance jedna třída odvozena od jiné třídy objektů a dědí vlastnosti a metody nadřazené třídy Příklad: třída dopravní prostředek vlastnosti: počet přepravovaných osob, maximální rychlost nová třída: loď, automobil, letadlo, bicykl – odvozené od třídy dopravní prostředek

15 3. Dědičnost – inheritance dopravní prostředek loď bicyklauto letadlo

16 3. Dědičnost – inheritance dopravní prostředek ID počet přepravovaných osob maximální rychlost rozjezd jízda … auto ID počet přepravovaných osob maximální rychlost rozjezd jízda … Loď ID počet přepravovaných osob maximální rychlost rozjezd jízda … Bicykl ID počet přeprav. osob max. rychlost rozjezd jízda …

17 4. Rozšiřitelnost - extensibility definice třídy lze doplňovat o nové vlastnosti, metody nová vlastnost: počet kol, počet válců, počet pedálů Přidat do třídy nové vlastnosti a metody do třídy dopravní prostředek? Loď nemá kola. Bicykl nemá válce. Loď ID počet přeprav. osob maximální rychlost ponor rozjezd jízda ukotvení … dopravní prostředek ID počet přepravovaných osob maximální rychlost rozjezd jízda …

18 5. Polymorfismus -polymorphism stejné metody se dědí, ale mají jinou funkčnost lokální definice metody má vyšší platnost než nadřazená vlastnost příklad: pravidelná technická kontrola metoda Kontrola provedeme dědění metody Kontrola Pro automobil, bicykl, loď stanovena po najetých kilometrech. Pro letadlo po nalétaných hodinách – nutná nová definice metody Kontrola (stejného jména), ale jiná funkčnost

19 6. Zapouzdření - encapsulation objekt nereaguje na události, pro které nemá definovány metody objekt je zapouzdřen se svými vlastnostmi a metodami Př. bankovní účet má definovány jen metody přičtení a odečtení čísla Zůstatek účtu nelze násobit konstantou (neexistuje metoda násobení) Zapouzdření funguje jako „ochrana“ objektu bankovní účet. Objekt vlastnosti metody události

20 Rozhraní VB


Stáhnout ppt "Programování VISUAL BASIC KGI / PROG 1. ročník LS."

Podobné prezentace


Reklamy Google