Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozdělení programovacích jazyků WAN LVALVA Programovací jazyk nižší progr. jazyk vyšší progr. jazyk speciální progr. jazyk • Strojový kód • Assembler.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozdělení programovacích jazyků WAN LVALVA Programovací jazyk nižší progr. jazyk vyšší progr. jazyk speciální progr. jazyk • Strojový kód • Assembler."— Transkript prezentace:

1

2 Rozdělení programovacích jazyků WAN LVALVA Programovací jazyk nižší progr. jazyk vyšší progr. jazyk speciální progr. jazyk • Strojový kód • Assembler • Z80 Sekvenční jazyky • Fortran • Basic • Pascal • C • ADA • Cobol • Neuronové jazyky Objektové jazyky • Smalltalk • Visual C • Visual Basic • Visual Java

3 Rozdělení programovacích jazyků podle použití WAN LVA Programování v rámci aplikací (makra v nástrojích Office) • Visual Basic pro aplikace Programování aplikací (samostatné programy *.exe, *.dll) Programování v rámci WWW stránek (programy spouštěné na straně klienta) Programování WWW serverů (programy spouštěné na straně serveru) viz. předchozí folie • Visual Basic Script • Java Script • ASP (= Visual Basic Sc.) • PHP Z uvedeného seznamu je zřejmé, že Visual Basic je v současné době nejuniverzálnějším nástrojem pro tvorbu programů – produkty Microsoft, včetně problémů, které přináší (bezpečnost, viry, stabilita).

4 Sekvenční x objektové programovací jazyky WAN LVA • Sekvenční programovací jazyk: • Sekvenční programovací jazyk: charakteristický tím, že program píšeme logicky, tedy od začátku programu směrem ke konci programu, instrukce se v zásadě provádějí popořadě tak jak jsou zapsány (výjimkou jsou cykly a podmíněné či nepodmíněné skoky). Při spuštění se tedy program vykonává tak dlouho, dokud nevykoná poslední instrukci programu a pak se ukončí. • Objektový programovací jazyk: • Objektový programovací jazyk: program lze psát v libovolném pořadí, protože se ve svém principu jedná o krátké procedury, které se všechny spustí při startu programu a vykonají se při definované události. Po nastání dané události se procedura vykoná, ale neukončí a čeká na stejnou událost, kdy se pak vykoná znovu, program je tedy ze svého principu vždy nekonečný, resp. autor musí programově zajistit jeho ukončení.

5 Výhody objektového programování ve Visual Basicu WAN LVA • dobře odladitelný: • dobře odladitelný: tím, že se program skládá z krátkých procedur se velice dobře program píše i opravuje. Kód je přehledný a čitelný. • jednoduchá syntaxe : • jednoduchá syntaxe : autorům se podařilo vyjít z „klasického“ Basicu s tím, že zachovali přehlednost a jednoduchost příkazů a přitom díky objektovosti odstranili zásadní nedostatky Basicu • univerzální: • univerzální: programovací jazyk je skutečně zcela univerzální – lze v něm napsat libovolnou aplikaci. Díky své koncepci je zvláště vhodný pro databázové aplikace (= nejčastější typy programů). • vizuální: • vizuální: 90% programování není psaní příkazů, ale spíše grafický návrh aplikace (interface s uživatelem programu), který se provádí čistě graficky pomocí myši definováním a uspořádáním objektů na ploše aplikace => programátor vůbec neprogramuje grafickou podobu aplikace, tu vytváří čistě graficky.

6 Principy tvorby programu ve Visual Basicu WAN LVA Plocha aplikace OBJEKT 1 OBJEKT 2 vlastnosti objektu 1 vlastnosti objektu 2 vlastnosti plochy aplikace událost 1 objektu 1 procedura událost 2 objektu 1 procedura Z uvedeného schématu je zřejmé, že skutečně jediné „vlastní“ programování je psaní procedur, ostatní je věc výběru z nabídky a grafický design. Proto je zvlášť důležité věnovat pozornost výběru vhodných objektů a přiřadit jim vhodné události. Z uvedeného schématu je zřejmé, že skutečně jediné „vlastní“ programování je psaní procedur, ostatní je věc výběru z nabídky a grafický design. Proto je zvlášť důležité věnovat pozornost výběru vhodných objektů a přiřadit jim vhodné události.

7 WAN LVA Principy tvorby programu ve Visual Basicu Pro vlastní tvorbu (výuku) programování ve Visual Basicu je tedy nezbytné především pochopit strukturu a princip činnosti objektového programu, použití objektů, jejich vlastností a událostí a dále naučit se několik (málo) klíčových příkazů a jejich syntaxi. Výsledné programování je pak sdružení těchto dvou znalostí – práce s objektem (událostí objektu) a programování procedur pomocí klíčových slov a těchto vlastností a událostí.

8 Verze Visual Basicu WAN LVA Visual Basic for Applications (VBA): Visual Basic for Applications (VBA): programovací jazyk maker nástrojů Office97 a výše. Znamená to tedy, že každý tento nástroj obsahuje interpret tohoto jazyka a lze v něm spouštět programy v tomto jazyce. Tedy např. ve Wordu lze spouštět programy napsané ve VBA for Word. •Visual Basic v.3.0: •Visual Basic v.3.0: první komerčně úspěšná 16 bitová verze programovacího jazyka VB. Poněkud pomalejší pro rozsáhlejší programy, používaná především v prostředí Windows 3.11 a Win95 •Visual Basic v.4.0: •Visual Basic v.4.0: druhé verze programu, nepřináší žádné výrazné zlepšení, spíše množství chyb. Značně neúspěšná.

9 Verze Visual Basicu WAN LVA Visual Basic v. 5.0: Visual Basic v. 5.0: v zásadě opravená verze 4.0 s posílením práce s objekty OCX a WWW aplikacemi. V současné době ideální nástroj pro začínající programátory. Výkonově srovnatelná s programovacími jazyky Pascal a C Visual Basic v.6.0: Visual Basic v.6.0: zcela zásadní změna, plná podpora databázových a webových aplikací. Výkonově v mnoha směrech přesahující srovnatelné programovací jazyky, přitom si ponechala jednoduchost tvorby programu. ASP (Visual Basic Script na straně serveru): ASP (Visual Basic Script na straně serveru): programovací jazyk který vlastně umožňuje generovat WWW stránku dynamicky na straně serveru – browser získá „čistý“ HTML kód, případně v kombinaci s VBS či Java Scriptem. Visual Basic Script (VBS): Visual Basic Script (VBS): programovací jazyk využívaný při tvorbě WWW stránek. Realizuje (spouští) se v prohlížeči na straně klienta. Podporuje jej pouze IE !

10 Editor Visual Basicu v.5.0 WAN LVA Okno s objekty Okno projektu Okno s formuláři Okno s vlastnostmi Nástrojová lišta

11 Editor Visual Basicu v.5.0 – jiné nastavení WAN LVA

12 Editor Visual Basicu – nástrojová lišta WAN LVA Typ programu – EXE, DLL Vytvoření nového formuláře DropDown Menu editor Uložení projektu Otevření projektu Zastavení běhu projektu Pozastavení běhu projektu Spuštění běhu projektu

13 Pojmy ve Visual Basicu objekty Výuka programování ve vizuálních programovacích jazycích běží vlastně ve dvou paralelních větvích - práce s objekty a práce s příkazy daného programovacího jazyka. Teprve zvládnutí alespoň základu obou částí dává programátorovi možnost začít psát programy. Z tohoto důvodu se nejdříve seznámíme se základními objekty, poté se základními příkazy a teprve poté budeme rozšiřovat nabídku objektů i příkazovou sadu. Proto prosím o trpělivost ! Objekty, se kterými budeme až na další pracovat, jsou charakteristické tím, že každý objekt má určité vlastnosti, které modifikují vzhled a chování objektu, události, které jsou přiřaditelné danému objektu a definují, za jakých okolností se spustí definovaná procedura (část programu, který programátor sestavil). U některých objektů lze navíc s výhodou využívat tzv. metody, což jsou vlastně předdefinované procedury na konkrétní události. WAN LVALVA

14 Práce s vlastnostmi objektů Vlastnosti objektů jsme definovali jako parametry, při jejichž změně se změní grafická podoba, resp. chování objektu. Na vlastnosti lze ale zároveň pohlížet i jako na proměnné: Label1.Caption=„Ahoj“ změní (programově) vlastnost a přitom lze tuto vlastnosti použít i pro čtení (programové) obsahu dané vlastnosti: A1=Label1.Caption (povšimněte si syntaxe zápisu práce s vlastnostmi!) Vlastnosti lze tedy nastavovat dvěma způsoby. Jednak v režimu designu aplikace (volbou z nabídku), s těmito vlastnostmi se program spustí. Druhou možností je programová změna při běhu programu (pomocí příkazů - viz. výše), tato možnost se využívá pokud chcete měnit za běhu programu vlastnost objektu (po stisku tlačítka se např. tlačítko „zneviditelní“) WAN LVALVA

15 Práce s událostmi objektů Událost je podle definice stav určitého objektu, při kterém se spustí procedura definovaná k této události. Jedná se o základní nástroj, pomocí kterého vlastně realizujeme chování programu (jeho výkonnou část). Proceduru tedy vytváříme pro konkrétní událost konkrétního objektu. V hlavičce procedury je obsažena definice objektu a událost, při které se procedura spouští: Private Sub Label1_Click()hlavička procedury příkazysem se definují příkazy,které příkazy se mají v proceduře provést End Subkonec procedury WAN LVALVA

16 Práce s metodami objektů Metoda je vlastně předdefinovaná procedura, kterou si uživatel může sám vyvolávat ve svém programu. Používá se především u objektu Form, Data a dalších příklad: Form2.SHOW Form3.HIDE (povšimněte si syntaxe zápisu práce s metodami na rozdíl od práce s příkazy, syntaxe je obdobná jako práce s vlastnostmi, ale o vlastnost se nejedná!) WAN LVALVA

17 Základní nabídka objektů Zrušení výběru objektu PictureBox - objekt pro zobrazení obrázku Label - text na formuláři - výstup dat, popisky TextBox - text v textovém poli - výstup i vstup dat Frame - rámeček na formuláři - pro seskupování dat CommandButton - tlačítko WAN LVALVA

18 Základní nabídka objektů CheckBox - přepínač zapnuto/vypnuto - více přepínačů ve skupině může být ve stavu TRUE OptionButton - přepínač zapnuto/vypnuto - pouze jeden z přepínačů ve skupině může být ve stavu TRUE ComboBox - roletkové menu (rozbalovací menu) ListBox - menu HScrollBar - horizontální posuvnik - „šoupě“ VScrollBar - vertikální posuvnik - „šoupě“ WAN LVALVA

19 Základní nabídka objektů Timer - časovač - používá se pro časově závislé události DriveListBox - objekt disk DirListBox - objekt adresář Line - objekt „Čára“ Shape - objekt uzavřený objekt - kreslení kružnice, elipsy, obdélníku, čtverce FileListBox - objekt soubor WAN LVALVA

20 Základní nabídka objektů Image - obrázek - používá se pro vkládání obrázků na plochu - neplést s objektem PictureBox - jiné vlastnosti Data - objekt pro propojení s databázovými a datovými soubory OLE - OLE propojení - používá se pro propojení přes OLE engine POZOR - mezi základní objekty patří i vlastní okno, na kterém definujete další objekty - Form (formulář). Standardně je definován první formulář, další definujete pomocí tlačítka v nástrojové liště: WAN LVALVA


Stáhnout ppt "Rozdělení programovacích jazyků WAN LVALVA Programovací jazyk nižší progr. jazyk vyšší progr. jazyk speciální progr. jazyk • Strojový kód • Assembler."

Podobné prezentace


Reklamy Google