Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní autority v muzeích a galeriích interoperabilita s NK ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní autority v muzeích a galeriích interoperabilita s NK ČR"— Transkript prezentace:

1 Národní autority v muzeích a galeriích interoperabilita s NK ČR
Autority = společná terminologie (osoby, místa, věci, pojmy, ...) Projekt - rozšíření knihovnických autorit i pro muzea (a archivy?) Co je už za námi Co nás teprve čeká Autority = nástroj k propojení katalogů knihoven, muzeí, ... Zdeněk Lenhart, CITeM, Moravské zemské muzeum, Brno Se svolením autorů (Zdeněk Bartl, Marie Balíková, Naďa Andrejčíková, Martin Doerr, Stephen Stead, David Cigánek, Vlaďka Mazačová) jsou použity některé jejich formulace, obrázky, data, snímky. Děkuji. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

2 mají alespoň tři různé názory. Mají-li se domluvit muzejníci,
Sejdou-li se dva Židé, mají alespoň tři různé názory. Mají-li se domluvit muzejníci, potřebují autority. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

3 výtv. umění botanika etnografie
W. Carnier H. Carnier Laarsen Lambert F. Gilbert C. Carlo O. Halm Carlo de Mary L. van Howe R. Jäger M. Heger Hobart Holmstedt Lundberg F. Rodek J. Rollin F. Marchant C. Marchand C. Poul Karl Kaufmann ( ) výtv. umění Carex polyphylla auct. Carex guestphalica Carex guestphalica (Rchb.) O. F. Lang Vignea divulsa subsp. leersiana (Rauschert) Dostál Carex leersiana Rauschert tuřice mnoholistá ostřice mnoholistá botanika binovačka, vinovačka, dynovačka, hodovačka, houdovačka, koleda, karabáč, korbáč, kyčka, kyčkovanka, mrskačka, mrskanda, mrskot, mrskut, mrskút, pamihod, pomihod, pomrhod, sekačka, šlahačka, šlehačka, šmekúrst, šmekustr, šmerkous, šmerkust, šmigrust, šmirgust, šmykustr, tatar, tatarec, březové metličky, čugár, dingus, kančúch, metla, mrzkouz, roučačka, švihačka, šihačka, šihota, žíla, žila pomlázka etnografie Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

4 Autority - co to je? Soubor ověřených a unifikovaných jmenných a/nebo věcných selekčních údajů, určených pro zpracování a vyhledávání dokumentů (a artefaktů) s nezbytným odkazovým a poznámkovým aparátem. [Vodičková-1999:65] Pomůcka k volbě správného výrazu Pomůcka k rozhodování, co je a co není totéž Autority jmenné (osoby, korporace, geografické útvary, ...) Autority věcné (předměty, pojmy, technologie, ...) Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

5 Uvědomme si Systém autorit je obecná samostatná pomůcka
Autority nebudou součástí ani Demusu ani Bacha, ani ... Demus, Bach atd. mohou s autoritami komunikovat Pokud ne, tak člověk může „ručně“ konzultovat přes Explorer apod. Autority nenahradí učebnice ani encyklopedie Obsahují však základní ověřené údaje Sdílené autority - rozdíly proti současnému roztříštěnému stavu Vždy aktuální, pro všechny stejné Snadné doplňování Široká obec uživatelů = přispěvatelů = kritiků => kvalita Nezbytnost odborné redakce/garance hesel Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

6 Národní autority v knihovnách
Garantem je Národní knihovna ČR Soubory jsou budovány od roku 1996, kooperace knihoven od roku 2001 Aktivně se na tvorbě autorit podílí 60 největších knihoven ČR Nyní cca 400 tisíc záznamů, z toho cca 260 tisíc jmen osob Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

7 Personální autority - abecední seznam
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

8 Personální autority - detail
selekční údaj (záhlaví) odkazový aparát poznámkový aparát Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

9 Personální autority - detail
záhlaví odkaz Muzeím a galeriím schází: národnost, pohlaví, podrobnější medailony pro různé účely, studia, spolky, hlavní díla, místa působení, podobizna(!), ... Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

10 A to jsme se dosud ani nedotkli autorit geografických, natožpak věcných, tematických!
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

11 Projekt (VaV DC07P02OUK002) Národní autority v prostředí muzeí a galerií - interoperabilita s NK ČR Řešitelé: Mgr. Zdeněk Lenhart, + RNDr. Jarmila Podolníková, Mgr. David Cigánek (CITeM) + PhDr. Zdeněk Bartl (NK ČR) + neformální pracovní skupina asi 15 muzejníků Roky cca 3 mil. Kč Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

12 Cíle projektu Vytvořením systému národních autorit paměťových institucí výrazně racionalizovat zpracování sbírek knihoven, muzeí a galerií a dosáhnout unifikace selekčních údajů v bázích paměťových institucí. Vytvoření funkčního modelu kooperace při tvorbě a využívání báze národních autorit: stanovit SW a HW podmínky pro tvorbu a využívání existující báze personálních autorit Národní knihovny ČR (NK ČR), shromáždit existující tezaury/slovníky (T/S) používané v systémech sbírkové evidence muzeí a galerií, porovnat existující T/S užívané v muzeích a galeriích s národními autoritami NK ČR, analýza jejich datové struktury, identifikovat T/S udržované na mezinárodní úrovni. Otestovat možnosti harmonizace používaných lokálních variant T/S a jejich začlenění do systému národních autorit. Vytvořit a dále udržovat servisní kapacitu pro správu národních autorit využívaných v muzeích a galeriích. Prosazovat používání národních autorit v prostředí muzeí a galerií namísto lokálních variant T/S. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

13 Co je za námi Sepsání projektu
Vytvoření neformální pracovní skupiny (asi 15 odborníků z různých typů muzeí a galerií, z různých oborů) Soupis používaných heslářů a slovníků (Demus, Bach, jiné) Předběžný soupis zdrojů dat, mezinárodní databáze Ujasnění terminologie, formulace základních pravidel, architektury systému (muzejní vrstva) Analýza standardů (MARC21 AACR2, CCO, ISAAR (CPF)) Definice „muzejní“ struktury pro personální autority První úspěšný pokus o komunikaci Demus - Autority Konzultace se slovenskými protějšky (SNG a SNM) Konzultace se zástupcem Národního archivu ČR Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

14 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

15 Autority v knihovnách NA ČR katalog katalog katalog katalog katalog
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

16 Muzea, galerie NA ČR (knihovnické) MA (muzejní vrstva)
katalog předmětů katalog předmětů katalog předmětů katalog předmětů katalog předmětů katalog předmětů katalog předmětů katalog předmětů katalog předmětů Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

17 Muzea, galerie NA ČR (knihovnické) MA (muzejní vrstva)
katalog předmětů lokální rozšíření lokální rozšíření katalog předmětů katalog předmětů katalog předmětů katalog předmětů katalog předmětů katalog předmětů katalog předmětů katalog předmětů Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

18 ... a archivy? Velký důraz na korporativní a personální autority (původci), o něco menší na geografické, malý význam věcných autorit. Standard ISAAR (CPF) Možnost přímého využívání muzejní vrstvy vypadá reálně Spolupráce bude pokračovat Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

19 Slovensko Rada pre interoperabilitu při MK
Autority pro knihovny garantuje SNK Nezávislý postup galerií a muzeí Muzea - SNM, system CEMUZ, plněný mj. pomocí ESEZ Jmenné autority se budou přebírat od SNK Základem pro věcné autority je standard CCO Technické řešení je již provozuschopné (Edico) Galerie - SNG, system CEDVU Spíše ontologický přístup, důraz na jednoduchost, CCO Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

20 Co je před námi Definice struktury pro autority korporativní, geografické, ... Analýza autorit věcných (stovky muzejníků, tisíce názorů) Vytvoření „redakčních rad“ pro věcné autority (podchycení existujících terminologických týmů) Vytvoření funkčního modelu s účastí 3-5 muzeí a galerií Organizační zabezpečení zkušebního provozu Výběrové řízení na realizaci a provoz muzejních autorit Zveřejnění struktur ve formě XML Namapování na CIDOC CRM (Zabudování mechanismů pro práci s autoritami do systémů správy sbírek - Bach, Demus, ESMUS, ...) Popularizace, propagace, školení Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

21 Dočasné entity (události)
CIDOC CRM Typy zpřesňují Označení odkazují / identifikují Pojmové objekty Aktéři Fyzické výtvory účastní se ovlivňují / vztahují se umístění Dočasné entity (události) v místě Místa Časové úseky v době Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

22 Vize - předpoklady Při dokumentování sbírkových předmětů budeme jména osob, lokalit, předmětů, materiálů, technologií, zapisovat s využitím Autorit. Lze použít i nepreferovanou podobu jména (rozdíl proti knihovnám) Uloží se automaticky též Id autoritního záznamu Není-li dosud termín v Autoritách, přidá se Záznamy sbírkových předmětů (katalogy) budou zpřístupněny na internetu. Podobně jsou zpřístupněny katalogové záznamy publikací z knihoven, fondů z archivu, ... Přístupná je i báze autorit (jen čtení) Vše je propojeno prostřednictvím Id autoritních záznamů Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

23 Muzejní autority Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

24 Základní autoritní záznam NA ČR
toto je Id Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

25 Rozšířený muzejní autoritní záznam
= propojení Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

26 Seznam publikací Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

27 Detail publikace = propojení 5. - 6.12.2007
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

28 Seznam obrazů Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

29 Detail obrazu Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

30 Seznam „všeho odevšud“
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

31 www.citem.cz Děkuji za pozornost autority.nkp.cz Zdeněk Lenhart CITeM
(Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví) Moravské zemské muzeum, Brno Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM

32 Hledám „Josef Čapek“ (odkudkoliv, například ze stránek SVK Kladno)
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM


Stáhnout ppt "Národní autority v muzeích a galeriích interoperabilita s NK ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google