Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM1 Národní autority v muzeích a galeriích interoperabilita s NK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM1 Národní autority v muzeích a galeriích interoperabilita s NK."— Transkript prezentace:

1 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM1 Národní autority v muzeích a galeriích interoperabilita s NK ČR Autority = společná terminologie (osoby, místa, věci, pojmy,...) Projekt - rozšíření knihovnických autorit i pro muzea (a archivy?) Co je už za námi Co nás teprve čeká Autority = nástroj k propojení katalogů knihoven, muzeí,... Zdeněk Lenhart, CITeM, Moravské zemské muzeum, Brno Se svolením autorů (Zdeněk Bartl, Marie Balíková, Naďa Andrejčíková, Martin Doerr, Stephen Stead, David Cigánek, Vlaďka Mazačová) jsou použity některé jejich formulace, obrázky, data, snímky. Děkuji.

2 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM2 Sejdou-li se dva Židé, mají alespoň tři různé názory. Mají-li se domluvit muzejníci, potřebují autority.

3 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM3 W. Carnier H. Carnier Laarsen Lambert F. Gilbert C. Carlo O. Halm Carlo de Mary L. van Howe R. Jäger M. Heger Hobart Holmstedt Lundberg F. Rodek J. Rollin F. Marchant C. Marchand C. Poul Karl Kaufmann (1843 - 1901) výtv. umění Carex polyphylla auct. Carex guestphalica Carex guestphalica (Rchb.) O. F. Lang Vignea divulsa subsp. leersiana (Rauschert) Dostál Carex leersiana Rauschert tuřice mnoholistá ostřice mnoholistá botanika binovačka, vinovačka, dynovačka, hodovačka, houdovačka, koleda, karabáč, korbáč, kyčka, kyčkovanka, mrskačka, mrskanda, mrskot, mrskut, mrskút, pamihod, pomihod, pomrhod, sekačka, šlahačka, šlehačka, šmekúrst, šmekustr, šmerkous, šmerkust, šmigrust, šmirgust, šmykustr, tatar, tatarec, březové metličky, čugár, dingus, kančúch, metla, mrzkouz, roučačka, švihačka, šihačka, šihota, žíla, žila pomlázka etnografie

4 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM4 Autority - co to je? Soubor ověřených a unifikovaných jmenných a/nebo věcných selekčních údajů, určených pro zpracování a vyhledávání dokumentů (a artefaktů) s nezbytným odkazovým a poznámkovým aparátem. [Vodičková-1999:65] Pomůcka k volbě správného výrazu Pomůcka k rozhodování, co je a co není totéž Autority jmenné (osoby, korporace, geografické útvary,...) Autority věcné (předměty, pojmy, technologie,...)

5 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM5 Uvědomme si Systém autorit je obecná samostatná pomůcka Autority nebudou součástí ani Demusu ani Bacha, ani... Demus, Bach atd. mohou s autoritami komunikovat Pokud ne, tak člověk může „ručně“ konzultovat přes Explorer apod. Autority nenahradí učebnice ani encyklopedie Obsahují však základní ověřené údaje Sdílené autority - rozdíly proti současnému roztříštěnému stavu Vždy aktuální, pro všechny stejné Snadné doplňování Široká obec uživatelů = přispěvatelů = kritiků => kvalita Nezbytnost odborné redakce/garance hesel

6 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM6 Národní autority v knihovnách Garantem je Národní knihovna ČR Soubory jsou budovány od roku 1996, kooperace knihoven od roku 2001 Aktivně se na tvorbě autorit podílí 60 největších knihoven ČR Nyní cca 400 tisíc záznamů, z toho cca 260 tisíc jmen osob http://autority.nkp.cz

7 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM7 Personální autority - abecední seznam

8 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM8 Personální autority - detail selekční údaj (záhlaví) odkazový aparát poznámkový aparát

9 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM9 Personální autority - detail Muzeím a galeriím schází: národnost, pohlaví, podrobnější medailony pro různé účely, studia, spolky, hlavní díla, místa působení, podobizna(!),... záhlaví odkaz

10 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM10 A to jsme se dosud ani nedotkli autorit geografických, natožpak věcných, tematických!

11 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM11 Projekt (VaV DC07P02OUK002) Národní autority v prostředí muzeí a galerií - interoperabilita s NK ČR Řešitelé: Mgr. Zdeněk Lenhart, + RNDr. Jarmila Podolníková, Mgr. David Cigánek (CITeM) + PhDr. Zdeněk Bartl (NK ČR) + neformální pracovní skupina asi 15 muzejníků Roky 2007 - 2011 cca 3 mil. Kč

12 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM12 Cíle projektu Vytvořením systému národních autorit paměťových institucí výrazně racionalizovat zpracování sbírek knihoven, muzeí a galerií a dosáhnout unifikace selekčních údajů v bázích paměťových institucí. Vytvoření funkčního modelu kooperace při tvorbě a využívání báze národních autorit: stanovit SW a HW podmínky pro tvorbu a využívání existující báze personálních autorit Národní knihovny ČR (NK ČR), shromáždit existující tezaury/slovníky (T/S) používané v systémech sbírkové evidence muzeí a galerií, porovnat existující T/S užívané v muzeích a galeriích s národními autoritami NK ČR, analýza jejich datové struktury, identifikovat T/S udržované na mezinárodní úrovni. Otestovat možnosti harmonizace používaných lokálních variant T/S a jejich začlenění do systému národních autorit. Vytvořit a dále udržovat servisní kapacitu pro správu národních autorit využívaných v muzeích a galeriích. Prosazovat používání národních autorit v prostředí muzeí a galerií namísto lokálních variant T/S.

13 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM13 Co je za námi Sepsání projektu Vytvoření neformální pracovní skupiny (asi 15 odborníků z různých typů muzeí a galerií, z různých oborů) Soupis používaných heslářů a slovníků (Demus, Bach, jiné) Předběžný soupis zdrojů dat, mezinárodní databáze Ujasnění terminologie, formulace základních pravidel, architektury systému (muzejní vrstva) Analýza standardů ( MARC21 AACR2, CCO, ISAAR (CPF) ) Definice „muzejní“ struktury pro personální autority První úspěšný pokus o komunikaci Demus - Autority Konzultace se slovenskými protějšky (SNG a SNM) Konzultace se zástupcem Národního archivu ČR

14 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM14

15 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM15 Autority v knihovnách NA ČR katalog

16 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM16 Muzea, galerie NA ČR (knihovnické) MA (muzejní vrstva) katalog předmětů

17 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM17 Muzea, galerie NA ČR (knihovnické) MA (muzejní vrstva) lokální rozšíření katalog předmětů lokální rozšíření katalog předmětů

18 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM18... a archivy? Velký důraz na korporativní a personální autority (původci), o něco menší na geografické, malý význam věcných autorit. Standard ISAAR (CPF) Možnost přímého využívání muzejní vrstvy vypadá reálně Spolupráce bude pokračovat

19 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM19 Slovensko Rada pre interoperabilitu při MK Autority pro knihovny garantuje SNK Nezávislý postup galerií a muzeí Muzea - SNM, system CEMUZ, plněný mj. pomocí ESEZ Jmenné autority se budou přebírat od SNK Základem pro věcné autority je standard CCO Technické řešení je již provozuschopné (Edico) Galerie - SNG, system CEDVU Spíše ontologický přístup, důraz na jednoduchost, CCO

20 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM20 Co je před námi Definice struktury pro autority korporativní, geografické,... Analýza autorit věcných (stovky muzejníků, tisíce názorů) Vytvoření „redakčních rad“ pro věcné autority (podchycení existujících terminologických týmů) Vytvoření funkčního modelu s účastí 3-5 muzeí a galerií Organizační zabezpečení zkušebního provozu Výběrové řízení na realizaci a provoz muzejních autorit Zveřejnění struktur ve formě XML Namapování na CIDOC CRM (Zabudování mechanismů pro práci s autoritami do systémů správy sbírek - Bach, Demus, ESMUS,...) Popularizace, propagace, školení

21 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM21 CIDOC CRM účastní se Aktéři Pojmové objekty Fyzické výtvory Dočasné entity (události) ovlivňují / vztahují se Typy zpřesňují Označení odkazují / identifikují umístění v místě v době Časové úseky Místa

22 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM22 Vize - předpoklady Při dokumentování sbírkových předmětů budeme jména osob, lokalit, předmětů, materiálů, technologií,... zapisovat s využitím Autorit. Lze použít i nepreferovanou podobu jména (rozdíl proti knihovnám) Uloží se automaticky též Id autoritního záznamu Není-li dosud termín v Autoritách, přidá se Záznamy sbírkových předmětů (katalogy) budou zpřístupněny na internetu. Podobně jsou zpřístupněny katalogové záznamy publikací z knihoven, fondů z archivu,... Přístupná je i báze autorit (jen čtení) Vše je propojeno prostřednictvím Id autoritních záznamů

23 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM23 Muzejní autority

24 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM24 Základní autoritní záznam NA ČR toto je Id

25 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM25 Rozšířený muzejní autoritní záznam = propojení

26 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM26 Seznam publikací

27 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM27 Detail publikace = propojení

28 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM28 Seznam obrazů

29 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM29 Detail obrazu

30 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM30 Seznam „všeho odevšud“

31 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM31 Děkuji za pozornost www.citem.cz autority.nkp.cz Zdeněk Lenhart CITeM (Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví) Moravské zemské muzeum, Brno zlenhart@mzm.cz 533 435 268

32 5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM32 Hledám „Josef Čapek“ (odkudkoliv, například ze stránek SVK Kladno)


Stáhnout ppt "5. - 6.12.2007Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM1 Národní autority v muzeích a galeriích interoperabilita s NK."

Podobné prezentace


Reklamy Google