Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdílené autority v muzejním prostředí (25. 10. 2006) David Cigánek, CITeM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdílené autority v muzejním prostředí (25. 10. 2006) David Cigánek, CITeM."— Transkript prezentace:

1 Sdílené autority v muzejním prostředí (25. 10. 2006) David Cigánek, CITeM

2 W. Carnier H. Carnier Laarsen Lambert F. Gilbert C. Carlo O. Halm Carlo de Mary L. van Howe R. Jäger M. Heger Hobart Holmstedt Lundberg F. Rodek J. Rollin F. Marchant C. Marchand C. Poul Karl Kaufmann (1843 - 1901) Carex polyphylla auct. Carex guestphalica Carex guestphalica (Rchb.) O. F. Lang Vignea divulsa subsp. leersiana (Rauschert) Dostál Carex leersiana Rauschert tuřice mnoholistá ostřice mnoholistá binovačka, vinovačka, dynovačka, hodovačka, houdovačka, koleda, karabáč, korbáč, kyčka, kyčkovanka, mrskačka, mrskanda, mrskot, mrskut, mrskút, pamihod, pomihod, pomrhod, sekačka, šlahačka, šlehačka, šmekúrst, šmekustr, šmerkous, šmerkust, šmigrust, šmirgust, šmykustr, tatar, tatarec, březové metličky, čugár, dingus, kančúch, metla, mrzkouz, roučačka, švihačka, šihačka, šihota, žíla, žila pomlázka výtv. umění botanika etnografie

3 problémy nejednotné a nekoordinované postupy při naplňování tezaurů a heslářů přenos chyb a duplicit do sbírkové evidence, kumulace dalších nepřesností problematické vyhledávání v databázi, existence „mrtvých“ záznamů

4 slovník (tezaurus, číselník) umělců, osobností personální autority slovník (tezaurus, číselník) biologických druhů taxonomické autority slovník (tezaurus, číselník) lidových názvů a označení názvové autority výtv. umění botanika etnografie

5 personální autorita: ULAN (Union List of Artist Names) koordinuje Getty Foundation taxonomická autorita: IPNI (International Plant Names Index) koordinuje IPNI.org názvová autorita: pro českou etnografii dosud v el. podobě neexistuje! výtv. umění botanika etnografie

6 ● slovníky a instituce, které je koordinují, se označují jako autority, ● autority fungují na národní (většina humanitních oborů) i mezinárodní (přírodní vědy) úrovni, ● zadavatelům dat usnadňují řízené slovníky výběr správných hesel, uživatelům vyhledávání v databázích, ● díky internetu mohou být autoritní databáze přístupné všem a v naprosto aktuální podobě, ● uživatelé se mohou na tvorbě autoritních záznamů kooperativně podílet – tzv. sdílené autority, ● zcela zásadního úlohu plní autority v knihovnách při tvorbě jmenných a věcných katalogů – koordinaci provádí Národní knihovna ČR, ● muzejní podmínky jsou „košatější“ (mnoho odlišných dokumentačních oborů), koordinace žádná nebo na úrovni 19. století (ústní doporučení, tištěné pojmoslovné rejstříky atd.), ● v rámci omezených možností lokálního (off-line) provozu se Demus snaží už nyní poskytovat alespoň základní sadu neoficiálních autoritních slovníků. potřebujeme provozuschopný model tvorby a zpřístupnění autorit v muzejní sféře

7 správce národních autorit (Národní knihovna ČR) databáze autoritních záznamů (de facto sofistikovaně řízený tezaurus) expertní rada (kontrola validity dat) uživatelé (zejm. odborní pracovníci a dokumentátoři) technická správa (zajištění chodu systému)

8 jak ? (1) Uzavření formální dohody s NK ČR, návrh mechanismu přístupu k databázi NA. (2) Stanovení počtu a struktury autoritních databází pro potřeby muzeí a galerií. (3) Naplnění autoritních databází iniciálními daty. Kontrola věcné a formální správnosti. (4) Definice principiálního schématu programového řešení a datového rozhraní. (5) Zveřejnění technické specifikace a podmínek pro přístup k dílčí databázi NA. Implementace techniky práce s autoritami do nekomerčních (Demus, ESMUS...) i komerčních (BACH...) evidenčních systémů používaných v muzejním prostředí. Propojování a strukturální sbližování datových zdrojů paměťových institucí.


Stáhnout ppt "Sdílené autority v muzejním prostředí (25. 10. 2006) David Cigánek, CITeM."

Podobné prezentace


Reklamy Google