Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Filozofie 20. století – Filozofie života a hermeneutika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Filozofie 20. století – Filozofie života a hermeneutika"— Transkript prezentace:

1 Filozofie 20. století – Filozofie života a hermeneutika
Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Filozofie 20. století – Filozofie života a hermeneutika Označení DUM VY-32-INOVACE-06_1_15 Autor Mgr. Eva Adamíková Datum Vzdělávací oblast Člověk ve společnosti Vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ Tematický okruh Dějiny světové filozofie Ročník 3. ročník gymnázia

2 Filozofie života a hermeneutika

3 Co se dozvíte? uvědomíte si rozdílnost mezi přírodními a duchovními vědami, uvědomíte si nutnost vzájemného propojení duchovních a přírodních věd, pro duchovní vědy může mít jeden fakt několik významů, intuice tvoří součást našeho života a poznání, zkusili jste se někdy zeptat na něco, o čem jste vůbec nic nevěděli, je to vůbec možné

4 Filozofie života Pozitivismus a novopozitivismus se domnívaly, že za základ popisu světa mohou považovat fakta – empiricky vykazatelné a experimentálně prokazatelné danosti Na přelomu 19. a 20. stol. se scientistické hledisko dostalo do vážné krize

5 Objektivní fakta ve společenských vědách neobstojí
Historická fakta je potřeba zařadit do souvislostí a vysvětlit Historie je zde proto, abychom jí porozuměli, nikoli abychom ji pouze popsali a archivovali Reakcí na scientismus byla filozofie života a hermeneutika

6 Filozofové života pokračují v myšlení A. Schopenhauera a F
Filozofové života pokračují v myšlení A.  Schopenhauera a F. Nietzscheho, chtějí porozumět „živoucímu životu“ Ve svém myšlení jsou: Pluralisty Objektivisty Iracionalisty

7 Wilhelm Dilthey (1833 – 1911) Německý filozof a psycholog
Duchovní vědy mají jiné metody a postupy Porozumění se dosahuje „zevnitř“ Vcítěním se do interpreta Vcítěním se do kontextu

8 Obrázek 1.

9 Kategorie prožitku a znovuprožívání
Díky jim člověk dospívá k pochopení vlastní dějinnosti Historie je neuzavřenou výzvou Zakládá přítomnost a budoucnost

10 Henri Bergson (1859 – 1941) Francouzský filozof a spisovatel
Nositel Nobelovy ceny za literaturu – 1928 Intuitivismus Intuice – forma poznání, vhled Bezprostřední poznání Spojuje instinkt a intelekt Obrázek 2.

11 Vitalismus názor, podle něhož v živých organismech působí ještě jiné zákonitosti, např. životní síla – élan vital, kterou nemůžeme fyzikálně a chemicky postihnout Za základní rozměr skutečnosti považuje čas, prostor je vždy až odvozený Každý děj, jev má časové rozprostření – určitý zážitek, který je jim vyvolán

12 Je provázen vzpomínkou, pamětí
Má tvůrčí povahu Je přeléváním z minulosti do budoucnosti K prostoru řadí rozum K času intuici Dílo: „Dva prameny morálky a náboženství“ Uzavřená společnost ukládá jednotlivci totalitu postojů – neosobní morálka

13 Otevřená společnost naopak spočívá na svobodě, lásce a milovaném vzoru
Velmi čtivý sloh, hluboký estetický zážitek Homo faber – nebezpečí vidět svět jen očima matematiky, mechaniky, techniky – plochý člověk, zredukovaný, vyrábějící

14 Člověk, který chce učinit z přírody poslušného služebníka, ale obětí se stává nakonec on sám…
„Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje“

15 Hermeneutika Posel bohů Hermes, nejen lidem zvěstoval, ale také vysvětloval Je to směr nebo metoda Důležitá v umění, historii, teologii, lingvistice „Neboť, co nepatří k naší jazykově pojaté orientaci ve světě?“

16 Jazykový charakter našeho bytí prochází celoživotní revizí
Současné poznání x dřívější poznání x tradice

17 Hans Georg Gadamer (1900 – 2002) Základním problémem je porozumění
Mohu se ptát, když mám alespoň jakési povědomí Na začátku musí tedy být předporozumění Obrázek 3.

18 Předporozumění dělíme:
Předporozumění společné dějinné situace Individuální dějinnost (původ a průběh života) Hermeneutický kruh: Počáteční předporozumění Tázání se Konečné porozumění To je možné jen tak, že ten kdo se snaží porozumět, vnáší do toho své vlastní předpoklady

19 Dnes je problémem hermeneutiky výklad, vysvětlení a pochopení textů, nauk, událostí, faktů
Svět je komunikativně prožívaný a jazykově odhalovaný Historie se proměňuje s horizontem porozumění (předporozumění historiků)

20 Dějiny se neustále přepisují…
Musím umět naslouchat Nechat se oslovovat Umět se tázat

21 Otázky: Proč je důležitá empatie při jednání s lidmi?
Využíváte v životě intuici? Dává 21. století za pravdu H. Bergsonovi ve vztahu člověka a přírody? Vysvětli termín homo faber. Je umění předávat lidem myšlenky a informace?

22 Proč je v životě člověka důležitý jazyk, slovní zásoba, rétorika?
Diskutujte na téma kontroverzních historických událostí, např. odsun sudetských Němců Můžeme v uzavřených společnostech vůbec hovořit o morálce?

23 Odpovědi Empatie je základní předpoklad mezilidské komunikace, pohled na problém očima toho druhého… Intuici využívá každý, ale každý ji připisuje jiný význam, hodnotu. H. Bergson hovořil o vztahu člověka k přírodě, o nutnosti péče člověka o přírodu. Bergsonův „homo faber“ je člověk, který vidí svět jen očima čísel, techniky a mechaniky.

24 Předávání vědomostí a informací je um, na kterém musí člověk celý život pracovat, učit se a zdokonalovat svůj projev. Kvalita lidského projevu a komunikace se odvíjí od jeho slovní zásoby, správné artikulace, intonace atd. Diskuze na kontroverzní historická témata… Někteří etici hovoří o tom, že prakticky morálka neexistovala, protože lidé nemuseli volit, rozhodovat se, druzí hovoří o morálce dvojí: soukromé a veřejné…

25 Zdroje: ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, ISBN BLECHA, Ivan a kol. Filozofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN BLECHA, Ivan. Filozofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, ISBN STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, ISBN

26 Obrázek 1. : AUTOR NEUVEDEN. http://commons. wikimedia. org [online]
Obrázek 1.: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obrázek 2.: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obrázek 3.: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Filozofie 20. století – Filozofie života a hermeneutika"

Podobné prezentace


Reklamy Google