Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Více zde: http://sachovy-krouzek.webnode.cz/ http://www.chess.cz Šachový kroužek Více zde:  http://sachovy-krouzek.webnode.cz/ http://www.chess.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Více zde: http://sachovy-krouzek.webnode.cz/ http://www.chess.cz Šachový kroužek Více zde:  http://sachovy-krouzek.webnode.cz/ http://www.chess.cz."— Transkript prezentace:

1 Více zde: http://sachovy-krouzek.webnode.cz/ http://www.chess.cz
Šachový kroužek Více zde: 

2 Struktura stránky 1) Seznámení s bojištěm a vojskem
Sestavení šachovnice, rozložení figur, 2) Řeč šachových figur jména políček a figur 3) Pravidla chování pro figury charakteristiky figur, hodnota figur Remíza, komplikovaná pravidla ( rocháda, en passant) 4) Základní koncovky Mat dvěma věžemi Mat dámou Mat věží Mat dvěma střelci Mat jezdcem a střelcem

3 Seznámení s bojištěm a vojskem
Hráč musí mít vpravo před sebou bílé rohové pole Základní postavení, bílé a černé síly v rovnováze  V první řadě pěšci V druhé řadě figury: V rozích věže, jezdci, střelci, uprostřed král s dámou. Bílá dáma vždy na bílém poli, černá na černém = Dáma miluje svou barvu Bílý vždy zahajuje hru Jedním tahem lze pohnout jen jedním kamenem V tazích se obě strany střídají

4 Obr. č. 1 Základní rozestavení figur

5 Seznámení s bojištěm a vojskem Král
Král je nejdůležitější figura. Padne-li, je partie prohraná. Cílem hry je dostat nepřátelského krále do bezvýchodné situace, dát mu, jak se říká, mat. ( Slovo mat pochází z arabštiny a znamená ''mrtev''.) Pohyb krále je znázorněn na obrázku 

6 Obr. č. 2 Pohyb krále

7 Seznámení s bojištěm a vojskem Dáma
Druhá nejdůležitější figura Nejsilnější figura Dáma má otevřeny všechny cesty, jak sloupce a řady, tak úhlopříčky ( Sloupce někdy nazýváme vertikálami, řady horizontálami, úhlopříčky diagonálami) Dámu lze jedním tahem převézt přes celou šachovnici, od jednoho okraje k druhému...

8 Obr. č. 3 Pohyb dámy

9 Seznámení s bojištěm a vojskem Věž
Pokud jde o sílu, je věž ihned za dámou Věž táhne vždy buď vertikálně, nebo horizontálně, kupředu nebo zpátky, vlevo nebo vpravo Dámu a věž označujeme jako těžké figury

10 Obr. č. 4 Pohyb věže

11 Seznámení s bojištěm a vojskem Střelec
Střelec se pohybuje jen po úhlopříčkách, dopředu nebo zpět ! V každé armádě jsou dva střelci- Jeden chodí jen po bílých úhlopříčkách, Druhý jen po černých, takže se spolu nikdy nepotkají 

12 Obr. č. 5 Pohyb střelce

13 Seznámení s bojištěm a vojskem Jezdec
Jezdec se pohybuje: O dvě pole dopředu nebo dozadu a o jedno pole do strany O jedno pole do strany a o jedno dopředu nebo dozadu Jezdec nechodí- skáče = může přeskakovat figury Jezdec mění každým tahem barvu pole, na kterém stojí

14 Obr. č. 6 Pohyb jezdce

15 Seznámení s bojištěm a vojskem Pěšec
Nejslabší jednotka šachové armády Postupuje vždycky jen o jeden krok dopředu POUZE stojí-li pěšec v základním postavení, smí jím hráč, chce-li, postoupit o dvě pole, tedy udělat jakýsi dvojkrok Dosáhne-li poslední řady- mění se v jakoukoliv jinou figuru své bary ( Proto se může stát, že je na šachovnici více dam než dvě) Jenom králem se pěšec stát nemůže

16 Obr. č. 6 Pohyb pěšce

17 Řeč šachových figur Popsat pohyb figur na šachovnici umožňuje speciální notace - vlastní řeč šachových figur Tato řeč je jednoduchá a lze si ji osvojit bez jakýchkoli jazykových znalostí Znalost této řeči je však pro četbu šachové literatury nezbytná Obrázek 1 Vertikály jsou označeny písmeny ( a,b, c, d, e, f, g, h) Horizontály číslicemi od 1 do 8 Vychází se z levého rohu bílého tábora Každé z 64 políček šachovnice má své '' jméno'' - to je dáno písmenem a číslicí Když se figury pohybují z políčka na políčko, písemně se to zaznamenává 

18 Obr. č. 7 řeč figur

19 Pravidla chování pro figury
Šachová partie nekončí vždy vítězstvím jednoho ze soupeřů Občas se vyskytují pozice, ve kterých přes veškerou snahu nelze dát mat Nejjednodušší příklad je situace, když na šachovnici zbudou pouze dva králové V takovém případě je partie nerozhodná a soupeřům nezbývá, než si navzájem stisknout ruce Komplikovaná pravidla Již víte, že v jednom tahu se smí pohnout jen jednou figurou Jednou v průběhu partie je dovoleno bílému i černému provést dvojitý tah: rochádu, současný tah krále a věží Rošáda není nic jiného než evakuace krále do zázemí Zakázána je v těchto případech: 1) Jestliže již alespoň jednou táhl král nebo věž, která by se na rochádě podílela 2) Stojí-li král v šachu 3) Po rochádě nesmí vzniknout poustavení, v němž by byl ohrožen král nebo věž Braní mimochodem ( en passant)

20 Pravidla chování pro figury- král
Králi je zakázáno zdržovat se na poli, které je ohroženo nepřátelskou figurou Při zaznamenávání průběhu partie se ohrožení krále, tedy šach, znázorňuje křížkem + Je-li král napaden, musí od sebe nebezpečí ihned odvrátit Šachu lze zabránit trojím způsobem: 1) Vyhnout se nebezpečí útěkem (král opustí napadené pole) 2) Představit jinou figuru (jiná figura se postaví před ohroženého krále) 3) Drzého útočníka zneškodnit (král nebo jiná figura útočící figuru vezme Ale co když se král nemůže před šachem nikam uhnout a nikdo není s to chránit ho tím, že by se útočníkovi postavil do cesty nebo že by útočníka zničil ? Pak je král mat- mat, to je šach, při kterém se nelze bránit = konec partie Král nikdy nemůže dát druhému králi mat; byl by sám napaden (může pouze odebírat pole)  Král nikdy také nemůže napdnout soupeřovu dámu...

21 Pravidla chování pro figury- pěšec
Ze všech figur nejslabší Má tu schopnost vytvořit vidličku, jíž napadá dvě figury

22 Pravidla chování pro figury- střelec
Lze hodnotit asi jako 3 pěšce Tato figura dosáhne daleko Může zabránit pohybu pěšce, i když stojí daleko Počet polí, která může ohrožovat, závisí na jeho postavení Stojí-li uprostřed šachovnice, je to třináct polí, stojí-li v rohu, jen sedm Cenná vlastnost střelce je diagonálně vázat nepřátelské figury

23 Pravidla chování pro figury- jezdec
Figura asi tak silná jako střelec, ačkoli obě figury mají rozdílné vlastnosti Jezdec není s to zastavit pěšce z dálky Je toho schopen, jen když je pěšci nablízku ( Zkoušejte jezdce převést na libovolné vedlejší pole ve vertikálním nebo horizontálním směru. To, co se králi podaří jedním tahem, dokáže jezdec až třetím tahem) Stojí-li jezdec ve středu šachovnice, kontroluje 8 polí, stojí-li v rohu,jen dvě = je tedy vhodnější umístit jezdce v centru Dejte na ně pozor- už víte, co je pěšcova vidlička. Jezdcova je ještě záludnější, protože je méně nápadná

24 Pravidla chování pro figury- věž
Mocná bojová jednotka Silnější než střelec nebo jezdec Hodnota asi 5 pěšců Věž dosáhne daleko a má velkou manévrovací schopnost Může působit hned ne jednom, hned na druhém okraji šachovnice a může vést údery z dálky Věž má zvláštní vlastnost: počet polí, které ovládá není závislý na jejím postavení ( vždy 14) Věž je s to vázat figury a pěšce horizontálně i vertikálně

25 Pravidla chování pro figury- dáma
Nejsilnější figura Nevyrovná se jí ani kompletní armáda pěšců Nejlepší figura pro mat Může vázat jinou figuru, podle její slabosti

26 Praktické ukázky- braní figur (8)

27 Praktické ukázky- braní figur (9)

28 Praktické ukázky- braní figur (10)

29 Řeč šachových figur- písemné zaznamenávání

30 Řeč šachových figur- písemné zaznamenávání II
Příklad zápisu jednoduché léčky zvané „ovčácký mat“, která je ukázána na animaci vpravo: e4 e5 Dh5?! Jc6 Sc4 Jf6?? Dxf7# 1-0


Stáhnout ppt "Více zde: http://sachovy-krouzek.webnode.cz/ http://www.chess.cz Šachový kroužek Více zde:  http://sachovy-krouzek.webnode.cz/ http://www.chess.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google