Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevTypologie osobnosti podle psychických znaků AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotaceDokončení celkového přehledu typologií dle psychických znaků Přínos/cílové kompetenceZískání přehledu o základních typologiích podle psychických znaků VY_32_INOVACE_54_14

2 TYPOLOGIE OSOBNOSTI Zkoumá jedinečnosti – snaha vyznat se v lidské různorodosti „Rozdělení populace podle souhlasných znaků!“ A/ Konstituční 1) Ernst KRETSCHMER 1) Ernst KRETSCHMER 2) William Herbert SHELDON 2) William Herbert SHELDON B/ Psychologické 1) C. G. JUNG 1) C. G. JUNG 2) Hans Jürgen EYSENCK 2) Hans Jürgen EYSENCK 3) E. SPRANGER 3) E. SPRANGER 4) HIPPOKRATES 4) HIPPOKRATES 5) I. P. PAVLOV + N. I. KRASNOGORSKÝ 5) I. P. PAVLOV + N. I. KRASNOGORSKÝ

3 B/ Psychologické Jungova typologie - C.G. Jung (Švýcar) žák S. Freuda žák S. Freuda Typy: 1) Extrovertní typ: společenský, větší důraz na chování než na prožívání, otevřený, kamarádský, lehce se než na prožívání, otevřený, kamarádský, lehce se přizpůsobí přizpůsobí 2) Introvertní typ: naopak ! (uzavřený, těžko se přizpůsobuje) (uzavřený, těžko se přizpůsobuje)

4 Hans Jürgen EYSENCK typologie pracuje s Jungovými termíny Extrovert, + stabilita Extrovert, + stabilita - vyrovnanost - vyrovnanost - nerozčílí se = je psychicky stabilní !!! - nerozčílí se = je psychicky stabilní !!! Introvert + labilita Introvert + labilita - nevyrovnanost - nevyrovnanost - nálady - nálady - rychlé reakce = ale nestálé, labilní !!! - rychlé reakce = ale nestálé, labilní !!!

5 E. Spranger (1882-1963) německý psycholog Dělení podle hodnot v životě, čemu kdo dává přednost: 1) ekonomický- peníze, materiální statky 2) estetický- umění 3) sociální- pomáhat ostatním 4) mocenský- vládnout 5) ideový- náboženský - duchovní hodnoty 6) teoretik- vědci, tvořivost, abstraktní poznání

6 Hippokrates ( Řecko) 5.-4. století před.n.l……..pokračoval a rozpracoval Dr. Galénos Hippokrates ( Řecko) 5.-4. století před.n.l……..pokračoval a rozpracoval Dr. Galénos Typologie podle poměru 4 tělních tekutin v těle sangvinik (sangve=krev) živý, společenský, rychle reaguje, rychle mění názory, otevřený, nemyslí na budoucnost, bezstarostný, čilý, veselý, samostatný, vzteklý, rychle se naštve i uklidní, společenský, nestálý sangvinik (sangve=krev) živý, společenský, rychle reaguje, rychle mění názory, otevřený, nemyslí na budoucnost, bezstarostný, čilý, veselý, samostatný, vzteklý, rychle se naštve i uklidní, společenský, nestálý cholerik (žlutá žluč) afekt, výbušné reakce, silné reakce cholerik (žlutá žluč) afekt, výbušné reakce, silné reakce melancholik (černá žluč) vážný, uzavřený, má svůj svět, stálý v citech, svědomitý, zodpovědný, bojácný melancholik (černá žluč) vážný, uzavřený, má svůj svět, stálý v citech, svědomitý, zodpovědný, bojácný flegmatik (hlen) nečinnost, přemýšlivý, snášenlivý, stálý, rozvážný, klidný, lhostejný, netečný, pomalý flegmatik (hlen) nečinnost, přemýšlivý, snášenlivý, stálý, rozvážný, klidný, lhostejný, netečný, pomalý

7 Hippokrates

8 A) Sangvinik Kladné: optimismus, všímavost, přizpůsobivost, podnikavost, pohotovost, výřečnost, aktivita, výkonnost, družnost v jednání, rozhodnost, otevřenost k druhým, nekonfliktnost, smířlivost, snášenlivost, ukázněnost, družnost, společenskost, bez trémy. Kladné: optimismus, všímavost, přizpůsobivost, podnikavost, pohotovost, výřečnost, aktivita, výkonnost, družnost v jednání, rozhodnost, otevřenost k druhým, nekonfliktnost, smířlivost, snášenlivost, ukázněnost, družnost, společenskost, bez trémy. Záporné: povrchnost, lehkomyslnost, nerozvážnost, riskující, přehnaná odvážnost, nesoustředěnost, nestálost, snadno se nechá rozptýlit, po nadšení snadno ochabne, bezmyšlenkovitost, přílišná hovornost, ovlivnitelnost, malá náročnost k sobě, přehánějící vnější problémy, nekritičnost. Záporné: povrchnost, lehkomyslnost, nerozvážnost, riskující, přehnaná odvážnost, nesoustředěnost, nestálost, snadno se nechá rozptýlit, po nadšení snadno ochabne, bezmyšlenkovitost, přílišná hovornost, ovlivnitelnost, malá náročnost k sobě, přehánějící vnější problémy, nekritičnost.

9 B) Cholerik Kladné: citové zážitky silné a hluboké, vášnivost, citlivost, schopnost silného volního zaujetí, zásadovost, velká pracovitost, výkonnost, rychlé pracovní tempo, snadný přechod od jedné činnosti k druhé, iniciativnost, aktivnost, důkladnost, samostatnost, energičnost, snaha po uplatnění. Kladné: citové zážitky silné a hluboké, vášnivost, citlivost, schopnost silného volního zaujetí, zásadovost, velká pracovitost, výkonnost, rychlé pracovní tempo, snadný přechod od jedné činnosti k druhé, iniciativnost, aktivnost, důkladnost, samostatnost, energičnost, snaha po uplatnění. Záporné: výbušnost, hněvivost, vzteklost, impulsivnost podléhání citovým hnutím, prudká vzplanutí, dráždivost, zbrklost, špatné ovládání, dříve jedná než myslí, prudkost, netrpělivost, nevyváženost, nesnášenlivost, nesmiřitelnost, vzdorovitost, tvrdohlavost, prosazování vlastní vůle. Záporné: výbušnost, hněvivost, vzteklost, impulsivnost podléhání citovým hnutím, prudká vzplanutí, dráždivost, zbrklost, špatné ovládání, dříve jedná než myslí, prudkost, netrpělivost, nevyváženost, nesnášenlivost, nesmiřitelnost, vzdorovitost, tvrdohlavost, prosazování vlastní vůle.

10 C) Melancholik Kladné: hluboké, stálé a trvalé city, vážnost, hlubokomyslnost, svědomitost, smysl pro povinnost, houževnatost, pečlivost, rozvážnost, důkladnost, ohleduplnost k druhým, oddanost, věrnost. Kladné: hluboké, stálé a trvalé city, vážnost, hlubokomyslnost, svědomitost, smysl pro povinnost, houževnatost, pečlivost, rozvážnost, důkladnost, ohleduplnost k druhým, oddanost, věrnost. Záporné: pesimismus, malomyslnost, smutek, obavy, starostlivost, ustaranost, plachost, bojácnost, zakřiknutost, skleslost, nevýraznost v projevu, bolestínství, slabost a pomalost reakcí, neschopnost dlouhodobého pracovního zatížení a vypětí, rychlé vyčerpání, nejistota, nedostatek sebedůvěry a odvahy, uzavřenost, samotářství, sklon zabývat se příliš vlastními prožitky, nedůvěřivost, urážlivost. Záporné: pesimismus, malomyslnost, smutek, obavy, starostlivost, ustaranost, plachost, bojácnost, zakřiknutost, skleslost, nevýraznost v projevu, bolestínství, slabost a pomalost reakcí, neschopnost dlouhodobého pracovního zatížení a vypětí, rychlé vyčerpání, nejistota, nedostatek sebedůvěry a odvahy, uzavřenost, samotářství, sklon zabývat se příliš vlastními prožitky, nedůvěřivost, urážlivost.

11 D) Flegmatik Kladné: vyrovnanost, smysl pro spravedlnost, chladnokrevnost, klid, trpělivost, vytrvalost, rovnoměrnost činnosti, schopnost snášet dlouhodobé zatížení, výkonnost, samostatnost, snášenlivost, přizpůsobivost, přátelskost, dobromyslnost, vyváženost reakcí, pořádkumilovnost, sebeovládání, disciplína. Kladné: vyrovnanost, smysl pro spravedlnost, chladnokrevnost, klid, trpělivost, vytrvalost, rovnoměrnost činnosti, schopnost snášet dlouhodobé zatížení, výkonnost, samostatnost, snášenlivost, přizpůsobivost, přátelskost, dobromyslnost, vyváženost reakcí, pořádkumilovnost, sebeovládání, disciplína. Záporné: nedostatek citového zaujetí, lhostejnost, malá citlivost, ochablost, pohodlnost, pomalost, váhavost, nerozhodnost, nedostatek pracovního nadšení, malá aktivita, neprůbojnost, nepružnost, stereotypnost, šablonovitost, přizpůsobivost jen prostřednictvím kompromisů. Záporné: nedostatek citového zaujetí, lhostejnost, malá citlivost, ochablost, pohodlnost, pomalost, váhavost, nerozhodnost, nedostatek pracovního nadšení, malá aktivita, neprůbojnost, nepružnost, stereotypnost, šablonovitost, přizpůsobivost jen prostřednictvím kompromisů.

12 Typologie z hlediska temperamentu: (I. P. Pavlov + N. I. Krasnogorský) I.P.Pavlov ( Rusko) I.P.Pavlov ( Rusko) studium vyšší nervové činnosti !!! studium vyšší nervové činnosti !!! studium vztahu mezi procesem studium vztahu mezi procesem excitace a inhibice excitace a inhibice síla= intenzita síla= intenzita vzájemná vyrovnanost vzájemná vyrovnanost vzájemná pohyblivost = jak rychle se nahrazují vzájemná pohyblivost = jak rychle se nahrazují vrozené, z části dědičné, vlivem výchovy se může vrozené, z části dědičné, vlivem výchovy se může usměrnit usměrnit

13 1) Sangvinik – je relativně živý, vnímavý, podnikavý, aktivní, rozhodný, někdy však i rozptýlený, citově nestálý, rozhodný, někdy však i rozptýlený, citově nestálý, se sklonem k povrchnosti, méně sebekritický. se sklonem k povrchnosti, méně sebekritický. 2) Cholerik – je vášnivý, prudký, dráždivý, výrazově bezprostřední, energický, netrpělivý, bojovný, urážlivý, energický, netrpělivý, bojovný, urážlivý, nevyrovnaný, agresivní. nevyrovnaný, agresivní. 3) Flegmatik – klidný až lhostejný, trpělivý, neukvapený, rozvážný, samostatný, snášenlivý, disciplinovaný, pohodlný, samostatný, snášenlivý, disciplinovaný, pohodlný, apatický, nespolečenský, motoricky i mentálně spíš apatický, nespolečenský, motoricky i mentálně spíš pomalý. pomalý. 4) Melancholik – vážný, důkladný, disciplinovaný, se stálými city, oddaný, ale také až přecitlivělý, plachý, nejistý, oddaný, ale také až přecitlivělý, plachý, nejistý, uzavřený, se sklonem k menší pracovní uzavřený, se sklonem k menší pracovní výkonnosti, zejména při samostatné práci. výkonnosti, zejména při samostatné práci.

14 Typ vyšší nervové činnosti: I) Silný- vyrovnaný I) Silný- vyrovnaný a/ živý ( sangvinik) a/ živý ( sangvinik) b/ klidný ( flegmatik) b/ klidný ( flegmatik) - nevyrovnaný ( cholerik) - nevyrovnaný ( cholerik) II) Slabý ( melancholik) II) Slabý ( melancholik)

15 Pokus se odpovědět 1. 1. Co rozumíš pod typem melancholik? 2. 2. Pro který Hyppokratův typ je příměrem žlutá žluč? 3. 3. Pokus se formulovat charakteristické rysy Jungova introverta. 4. E. Spranger 4. Pamatuješ si, jaké typy uvádí ve své typologii E. Spranger ?

16 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press 1993 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ivan_Pavlov_nobel.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ivan_Pavlov_nobel.jpg 29.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ivan_Pavlov_nobel.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hippocrates_rubens.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hippocrates_rubens.jpg 29.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hippocrates_rubens.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippokrates.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippokrates.jpg?uselang=cs 29.9.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippokrates.jpg?uselang=cs


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google