Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_54_14 Škola
Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělání Vzdělávací obor Nauka o společnosti Tematický okruh Psychologie Téma Tematická oblast Název Typologie osobnosti podle psychických znaků Autor PaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročník Říjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník Anotace Dokončení celkového přehledu typologií dle psychických znaků Přínos/cílové kompetence Získání přehledu o základních typologiích podle psychických znaků

2 Typologie osobnosti Zkoumá jedinečnosti – snaha vyznat se v lidské různorodosti „Rozdělení populace podle souhlasných znaků!“ A/ Konstituční 1) Ernst KRETSCHMER 2) William Herbert SHELDON B/ Psychologické 1) C. G. JUNG 2) Hans Jürgen EYSENCK 3) E. SPRANGER 4) HIPPOKRATES 5) I. P. PAVLOV + N. I. KRASNOGORSKÝ

3 B/ Psychologické Jungova typologie- C.G. Jung (Švýcar) žák S. Freuda
Typy: 1) Extrovertní typ: společenský, větší důraz na chování než na prožívání, otevřený, kamarádský, lehce se přizpůsobí 2) Introvertní typ: naopak ! (uzavřený, těžko se přizpůsobuje)

4 Hans Jürgen EYSENCK typologie pracuje s Jungovými termíny
Extrovert, + stabilita - vyrovnanost - nerozčílí se = je psychicky stabilní !!! Introvert + labilita - nevyrovnanost - nálady - rychlé reakce = ale nestálé , labilní !!!

5 E. Spranger (1882-1963) německý psycholog
Dělení podle hodnot v životě, čemu kdo dává přednost: 1) ekonomický- peníze, materiální statky 2) estetický- umění 3) sociální- pomáhat ostatním 4) mocenský- vládnout 5) ideový- náboženský - duchovní hodnoty 6) teoretik- vědci, tvořivost, abstraktní poznání

6 cholerik (žlutá žluč) afekt, výbušné reakce, silné reakce
Hippokrates ( Řecko) století před.n.l……..pokračoval a rozpracoval Dr. Galénos Typologie podle poměru 4 tělních tekutin v těle sangvinik (sangve=krev) živý, společenský, rychle reaguje, rychle mění názory, otevřený, nemyslí na budoucnost, bezstarostný, čilý, veselý, samostatný, vzteklý, rychle se naštve i uklidní, společenský, nestálý cholerik (žlutá žluč) afekt, výbušné reakce, silné reakce melancholik (černá žluč) vážný, uzavřený, má svůj svět, stálý v citech, svědomitý, zodpovědný, bojácný flegmatik (hlen) nečinnost, přemýšlivý, snášenlivý, stálý, rozvážný, klidný, lhostejný, netečný, pomalý

7 Hippokrates

8 A) Sangvinik Kladné: optimismus, všímavost, přizpůsobivost, podnikavost, pohotovost, výřečnost, aktivita, výkonnost, družnost v jednání, rozhodnost, otevřenost k druhým, nekonfliktnost, smířlivost, snášenlivost, ukázněnost, družnost, společenskost, bez trémy. Záporné: povrchnost, lehkomyslnost, nerozvážnost, riskující, přehnaná odvážnost, nesoustředěnost, nestálost, snadno se nechá rozptýlit, po nadšení snadno ochabne, bezmyšlenkovitost, přílišná hovornost, ovlivnitelnost, malá náročnost k sobě, přehánějící vnější problémy, nekritičnost.

9 B) Cholerik Kladné: citové zážitky silné a hluboké, vášnivost, citlivost, schopnost silného volního zaujetí, zásadovost, velká pracovitost, výkonnost, rychlé pracovní tempo, snadný přechod od jedné činnosti k druhé, iniciativnost, aktivnost, důkladnost, samostatnost, energičnost, snaha po uplatnění. Záporné: výbušnost, hněvivost, vzteklost, impulsivnost podléhání citovým hnutím, prudká vzplanutí, dráždivost, zbrklost, špatné ovládání, dříve jedná než myslí, prudkost, netrpělivost, nevyváženost, nesnášenlivost, nesmiřitelnost, vzdorovitost, tvrdohlavost, prosazování vlastní vůle.

10 C) Melancholik Kladné: hluboké, stálé a trvalé city, vážnost, hlubokomyslnost, svědomitost, smysl pro povinnost, houževnatost, pečlivost, rozvážnost, důkladnost, ohleduplnost k druhým, oddanost, věrnost. Záporné: pesimismus, malomyslnost, smutek, obavy, starostlivost, ustaranost, plachost, bojácnost, zakřiknutost, skleslost, nevýraznost v projevu, bolestínství, slabost a pomalost reakcí, neschopnost dlouhodobého pracovního zatížení a vypětí, rychlé vyčerpání, nejistota, nedostatek sebedůvěry a odvahy, uzavřenost, samotářství, sklon zabývat se příliš vlastními prožitky, nedůvěřivost, urážlivost.

11 D) Flegmatik Kladné: vyrovnanost, smysl pro spravedlnost, chladnokrevnost, klid, trpělivost, vytrvalost, rovnoměrnost činnosti, schopnost snášet dlouhodobé zatížení, výkonnost, samostatnost, snášenlivost, přizpůsobivost, přátelskost, dobromyslnost, vyváženost reakcí, pořádkumilovnost, sebeovládání, disciplína. Záporné: nedostatek citového zaujetí, lhostejnost, malá citlivost, ochablost, pohodlnost, pomalost, váhavost, nerozhodnost, nedostatek pracovního nadšení, malá aktivita, neprůbojnost, nepružnost, stereotypnost, šablonovitost, přizpůsobivost jen prostřednictvím kompromisů.

12 Typologie z hlediska temperamentu: (I. P. Pavlov + N. I. Krasnogorský)
I.P.Pavlov ( Rusko) studium vyšší nervové činnosti !!! studium vztahu mezi procesem excitace a inhibice síla= intenzita vzájemná vyrovnanost vzájemná pohyblivost = jak rychle se nahrazují vrozené, z části dědičné, vlivem výchovy se může usměrnit

13 1) Sangvinik – je relativně živý, vnímavý, podnikavý, aktivní,
rozhodný, někdy však i rozptýlený, citově nestálý, se sklonem k povrchnosti, méně sebekritický. 2) Cholerik – je vášnivý, prudký, dráždivý, výrazově bezprostřední, energický, netrpělivý, bojovný, urážlivý, nevyrovnaný, agresivní. 3) Flegmatik – klidný až lhostejný, trpělivý, neukvapený, rozvážný, samostatný, snášenlivý, disciplinovaný, pohodlný, apatický, nespolečenský, motoricky i mentálně spíš pomalý. 4) Melancholik – vážný, důkladný, disciplinovaný, se stálými city, oddaný, ale také až přecitlivělý, plachý, nejistý, uzavřený, se sklonem k menší pracovní výkonnosti, zejména při samostatné práci.

14 Typ vyšší nervové činnosti:
I) Silný- vyrovnaný a/ živý ( sangvinik) b/ klidný ( flegmatik) - nevyrovnaný ( cholerik) II) Slabý ( melancholik)

15 Pokus se odpovědět Co rozumíš pod typem melancholik?
Pro který Hyppokratův typ je příměrem žlutá žluč? Pokus se formulovat charakteristické rysy Jungova introverta. Pamatuješ si, jaké typy uvádí ve své typologii E. Spranger ?

16 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."

Podobné prezentace


Reklamy Google