Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek"— Transkript prezentace:

1 Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek
MEDSOFT 2005 Systémový pohled na zdravotnictví jako důležité východisko jeho reformy Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek

2 Jiří Kofránek, Jozef Kubinyi
MEDSOFT 2005 Od paper-Health k e-Health (a zpět?). Inovativní role informačních technologií v reformě zdravotnictví Jiří Kofránek, Jozef Kubinyi

3 Jiří Kofránek, Jozef Kubinyi,
MEDSOFT 2005 Evropské zdravotnické informační a clearingové centrum – nechtěné dítě nebo budoucnost? Jiří Kofránek, Jozef Kubinyi,

4 Ústava: článek 31 Listiny základních práv a svobod garantuje právo občanů na ochranu zdraví a bezplatnou zdravotní péči v rámci veřejného zdravotního pojištění a definuje tři základní „pilíře“, na kterých spočívá péče o zdraví občana: ochrana zdraví (rozumí se předcházení nemocem), zdravotní péče (služba, kterou občan využívá, když nemoc nastane), zdravotní pojištění (ekonomické zajištění prvních dvou pilířů – financování).

5 Jedenáct problémů současného stavu
Nedostatečné zdroje pro stávající rozsah hrazené péče. Objektivně se zvyšující nároky na zdroje Problematické rozdělování fin. prostředků ZP pro ZZ. Nejsou přesně definovány standardy a mimostandardy péče. Nedostatečné vymezení vícezdrojového financování. Extenzívní předimenzovaná síť ZZ. Nejsou definovány, sledovány a průběžně vyhodnocovány ukazatele kvality péče. Nedostatečná role pacienta v systému zdravotnictví Není vytvořen systém motivace k prevenci. Nejsou vytvořeny podmínky pro spolurozhodování a motivaci pacientů k účelnému čerpání zdravotní péče. Nedostatečné legislativní a organizační prostředí.

6 Systémový pohled na zdravotnictví
Zdravotnické systémy

7 ZP - Národní zdravotní pojišťění
Role občana, pojišťoven a zdravotnických zařízení v systému Národní zdravotní služby Řízení Informace ZP - Národní zdravotní pojišťění Řźení Pravidla Úhrady ZZ ZZ Informace ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ Spádové oblasti ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ Občan ZZ ZZ ZP Zdravotní pojišťovna ZZ Zdravotnické zařízení SYSTÉM STÁTNÍHO ZDRAVOTNICTVÍ

8 Role občana, pojišťoven a zdravotnických zařízení v pojišťovenském systému
ZZ ZP Občan ZP Zdravotní pojišťovna ZZ Zdravotnické zařízení POJIŠŤOVENSKÝ SYSTÉM

9 Role občana, pojišťoven a zdravotnických zařízení ve smíšeném systému
Informace Smlouvy, úhrady Volný výběr ZZ Pravidla a informace ZP ZZ SMÍŠENÝ SYSTÉM Občan ZP Zdravotní pojišťovna ZZ Zdravotnické zařízení

10 Nosná myšlenka Ústředním prvkem systému je pacient, aby toto tvrzení bylo pravdivé, je nutné aby měl informace: o cenách /veřejná kontrola veřejných financí/ o kvalitě poskytované péče /veřejné informace o indikátorech kvality zdravotní péče v zdravotnických zařízeních/

11 Nosná myšlenka ekonomická zátěž občana pacienta nebude zvýšena
bude zaveden princip spolurozhodování jedince o nákladech na zdravotní péči při zachování sociální a zdravotní solidarity. zůstane zachována vysoká úroveň a dostupnost péče v pružně regulovatelném a finančně stabilním systému.

12 Ekonomický model financování zdravotní péče
PŘÍJMY

13 Ekonomický model financování zdravotní péče
Nemocenské pojištění Veřejné zdravotní pojištění Zástupná platba, Důchodci… Zaměstnanci OBZP Státem hrazení pojištěnci Nemocenské dávky OSVČ Platby od zahraničních pacientů: - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelsko- pečovatelské pojištění Zdravotní péče Správa systému financování zdravotní péče Mimostandardní péče Základní (standardní) sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Limitované příspěvky pojištěnců Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: stát, kraje, obce Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení

14 Ekonomický model financování zdravotní péče
Nemocenské pojištění Veřejné zdravotní pojištění Zástupná platba, Důchodci… Zaměstnanci OBZP Státem hrazení pojištěnci Nemocenské dávky OSVČ Platby od zahraničních pacientů: - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelsko- pečovatelské pojištění Zdravotní péče Správa systému financování zdravotní péče Mimostandardní péče Základní (standardní) sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Limitované příspěvky pojištěnců Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: stát, kraje, obce Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení

15 Ekonomický model financování zdravotní péče
Nemocenské pojištění Veřejné zdravotní pojištění Spojení zdravotního a nemocenského pojištění Zástupná platba, Důchodci… Zaměstnanci OBZP Státem hrazení pojištěnci Nemocenské dávky OSVČ Platby od zahraničních pacientů: - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelsko- pečovatelské pojištění Zdravotní péče Správa systému financování zdravotní péče Mimostandardní péče Základní (standardní) sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Limitované příspěvky pojištěnců Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: stát, kraje, obce Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení

16 Ekonomický model financování zdravotní péče
Veřejné zdravotní pojištění Nemocenské pojištění Volba způsobu léčení Cena léčení Délka pracovní neschopnosti Levnější léčení může znamenat delší neschopnost, dražší léčení může znamenat kratší neschopnost Celkové výdaje z veřejných prostředků

17 Ekonomický model financování zdravotní péče
Veřejné zdravotní pojištění Nemocenské pojištění optimální způsob léčení snižuje celkové výdaje Volba způsobu léčení Cena léčení Délka pracovní neschopnosti Levnější léčení může znamenat delší neschopnost, dražší léčení může znamenat kratší neschopnost Celkové výdaje z veřejných prostředků

18 Ekonomický model financování zdravotní péče
Nemocenské pojištění Veřejné zdravotní pojištění Zástupná platba, Důchodci… Zaměstnanci OBZP Státem hrazení pojištěnci Nemocenské dávky OSVČ Platby od zahraničních pacientů: - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelsko- pečovatelské pojištění Stanovení maximálního vyměřovacího základu Zdravotní péče Správa systému financování zdravotní péče Mimostandardní péče Základní (standardní) sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Limitované příspěvky pojištěnců Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: stát, kraje, obce Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení

19 Ekonomický model financování zdravotní péče
Nemocenské pojištění Veřejné zdravotní pojištění Zástupná platba, Důchodci… Zaměstnanci OBZP Státem hrazení pojištěnci Nemocenské dávky OSVČ Platby od zahraničních pacientů: - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelské, pečovatelské pojištění Zrušení kategorie Státem hrazených pojištěnců Zdravotní péče Správa systému financování zdravotní péče Mimostandardní péče Základní (standardní) sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Limitované příspěvky pojištěnců Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: stát, kraje, obce Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení

20 Řešení kategorie státem hrazených pojištěnců
Původní (v návrhu koncepce zdravotnictví z června 2004), dnes (po diskusích z odborníky MF a Světové banky) již jinak navrhovaný záměr ! Kategorii státem hrazených pojištěnců rozdělit na část řešenou : zástupnou platbou Děti a studující do 26 let Matky pečující o jedno dítě do 7 nebo o dvě a více do 15 let platbou pojistného Důchodců Ostatní (nezaměstnaných, trestaných…) Pro zavedení systému je nutná kompenzace v rozsahu stávajících zdrojů za kategorii státem hrazených pojištěnců (např. daňovými úlevami, valorizací důchodů).

21 Řešení kategorie státem hrazených pojištěnců
Kategorii státem hrazených pojištěnců rozdělit na část řešenou : Zahrnutím do systému veřejného zdravotního pojištění v rámci společenské solidarity (neplatí nic) - ekonomicky neaktivní občané Děti a studující do 26 let Matky pečující o jedno dítě do 7 nebo o dvě a více do 15 let Zástupnou platbou pojistného placenou státem Důchodci Nezaměstnaní Procento zástupné platby je třeba nastavit tak, aby byla celkově fiskálně neutrální (tj. aby součet současných plateb odpovídal součtu budoucích palteb za důchodce a nezaměstnané

22 Ekonomický model financování zdravotní péče
Nemocenské pojištění Veřejné zdravotní pojištění Zástupná platba, Důchodci… Zaměstnanci OBZP Státem hrazení pojištěnci Nemocenské dávky OSVČ Platby od zahraničních pacientů: - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelsko- pečovatelské pojištění Zdravotní péče Správa systému financování zdravotní péče Mimostandardní péče Základní (standardní) sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Nově zavedeno Limitované příspěvky pojištěnců Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: stát, kraje, obce Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení

23 Finanční zdroje Limitované příspěvky pojištěnců
Slouží především k zabezpečení financování správy systému (nikoli na vlastní zdravotní péči) Základní předpoklady: Sociální a zdravotní solidarita Finanční únosnost Jednoduchost provozování Oblasti příspěvků na administrativní a podpůrné činnosti: Ambulantní péče /primární a specializovaná/ Hotelové služby při hospitalizaci Doprava Zpracování receptů a poukazů Podmínkou je plošné zavedení čipové karty pojištěnce s evidencí provedených příspěvků a jejich ročních limitů. Čipová karta bude vyžita i pro jiné účely (elektronickou preskripci, jako přístupový klíč ke zdravotní dokumentaci, jako přístupový klíč k evidenci k přehledu čerpané péče apod.).

24 Varianta s kompenzací Zdravotní pojišťovna
všeobecné zdravotní pojištění Současný stav limitované příspěvky pojištěnců Vize Poskytovatel zdravotní péče současnost vize Varianta s kompenzací přímá spoluúčast Pojištěnec

25 Varianta bez kompenzace
Zdravotní pojišťovna všeobecné zdravotní pojištění Vize Současný stav limitované příspěvky pojištěnců Poskytovatel zdravotní péče současnost vize Varianta bez kompenzace přímá spoluúčast Pojištěnec

26 nemocniční poplatek za hotelové služby
Zdravotní pojišťovna nemocniční poplatek za hotelové služby poplatek za recept ambulantní poplatek záznam o platbě poplatek za dopravu záznam o platbě záznam o platbě záznam o platbě Příspěvky pojištěnců – před vyčerpáním ročního limitu Pojištěnec

27 nemocniční poplatek za hotelové služby
Zdravotní pojišťovna nemocniční poplatek za hotelové služby poplatek za recept ambulantní poplatek poplatek za dopravu záznam o platbě záznam o platbě záznam o platbě informace o překročení limitu informace o překročení limitu informace o překročení limitu záznam o platbě informace o překročení limitu Příspěvky pojištěnců – po vyčerpání ročního limitu Pojištěnec

28 Ekonomický model financování zdravotní péče
Nemocenské pojištění Všeobecné zdravotní pojištění Zástupná platba, Důchodci… Zaměstnanci OBZP Státem hrazení pojištěnci Nemocenské dávky OSVČ Platby od zahraničních pacientů: - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelsko- pečovatelské pojištění Zdravotní péče Správa systému financování zdravotní péče Mimostandardní péče Základní (standardní) sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Limitované příspěvky pojištěnců Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Nově zavedeno Nově zavedeno Veřejné prostředky: stát, kraje, obce Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení

29 Ekonomický model financování zdravotní péče
Nemocenské pojištění Všeobecné zdravotní pojištění Nově zavedeno Zástupná platba, Důchodci… Zaměstnanci OBZP Státem hrazení pojištěnci Nemocenské dávky OSVČ Platby od zahraničních pacientů: - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelsko- pečovatelské pojištění Zdravotní péče Správa systému financování zdravotní péče Mimostandardní péče Základní (standardní) sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Limitované příspěvky pojištěnců Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: stát, kraje, obce Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení

30 Ekonomický model financování zdravotní péče
Nemocenské pojištění Všeobecné zdravotní pojištění Zástupná platba, Důchodci… Zaměstnanci OBZP Státem hrazení pojištěnci Nemocenské dávky OSVČ Platby od zahraničních pacientů: - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelské, pečovatelské pojištění Zdravotní péče Správa systému financování zdravotní péče Mimostandardní péče Základní (standardní) sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Limitované příspěvky pojištěnců Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: stát, kraje, obce Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení

31 Ekonomický model financování zdravotní péče
Nemocenské pojištění Všeobecné zdravotní pojištění Zástupná platba, Důchodci… Zaměstnanci OBZP Státem hrazení pojištěnci Nemocenské dávky OSVČ Platby od zahraničních pacientů: - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelsko-pečovatelské pojištění Zdravotní péče Správa systému financování zdravotní péče Mimostandardní péče Základní (standardní) sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Limitované příspěvky pojištěnců Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: stát, kraje, obce Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení

32 Sedmero možností regulace financování
Nemocenské pojištění 1.% odvodu Všeobecné zdravotní pojištění 7. Motivace k prevenci Zástupná platba, Důchodci… Zaměstnanci OBZP Státem hrazení pojištěnci 1. % odvodu Nemocenské dávky OSVČ Platby od zahraničních pacientů: - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelsko- pečovatelské pojištění Zdravotní péče Správa systému financování zdravotní péče 1. % odvodu Mimostandardní péče Základní (standardní) sociální pojištění 4. Definice mimostandardů 3. Nastavení podílu odvodu Doplňkové zdroje povinné povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Limitované příspěvky pojištěnců Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby 6. Investiční politika státu, krajů, obci Veřejné prostředky: stát, kraje, obce Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení 2. Nastavení výše příspěvků a výše limitů 5. Výše odpočitatelných položek komerčního připojištění

33 Sedmero možností regulace financování
Nemocenské pojištění 1.% odvodu Všeobecné zdravotní pojištění 7. Motivace k prevenci Zástupná platba, Důchodci… Obecný model financování s možností pružného nastavení jednotlivých parametrů, tak aby ve své podstatě byl využitelná dlouhodobě i při změnách politické reprezentace Zaměstnanci OBZP Státem hrazení pojištěnci 1. % odvodu Nemocenské dávky OSVČ Platby od zahraničních pacientů: - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelsko- pečovatelské pojištění Zdravotní péče Správa systému financování zdravotní péče 1. % odvodu Mimostandardní péče Základní (standardní) sociální pojištění 4. Definice mimostandardů 3. Nastavení podílu odvodu Doplňkové zdroje povinné povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Limitované příspěvky pojištěnců Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby 6. Investiční politika státu, krajů, obci Veřejné prostředky: stát, kraje, obce Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení 2. Nastavení výše příspěvků a výše limitů 5. Výše odpočitatelných položek komerčního připojištění

34 Ekonomický model financování zdravotní péče
VÝDAJE

35 Problémy výdajů Zdravotní péče Z veřejného zdravotního pojištění se v současné době kromě potřebné péče hradí: Nadbytečná péče Neoprávněně čerpaná péče /např. překročení frekvenčních omezení apod./. Mimostandardní péče Neprovedené péče

36 Správa systému Neefektivní výběr pojistného
Problémy výdajů Správa systému Neefektivní výběr pojistného Neefektivní vyúčtování zdravotní péče Duplicitní kontrolní a jiné činnosti

37 Moderní informační technologie
Problémy výdajů Nástroje pro řešení Moderní informační technologie Organizační změny

38 Ostatní zdrav. subjekty
INTEGROVANÝ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Ext. projekty IZIS Kraje ÚZIS DRG ePrecribing Zdravotní a hygienické registry, PACS, … LÉKY Identifikace a autorizace zdravotnického profesionála SLUŽBY SUPPORT Pojišťovny Identifikace a autorizace pojištěnce (EI) Certifikace (el. podpis) Registr nelékařů Ostatní zdrav. subjekty Bezpečné rozhraní Registr lékařů Bezpečná komunikace Datový standard Registr pojištěnců ICT standard ambulancí Pacient IZIP

39 Současný stav Možnosti zefektivnění výběru zdravotního pojištění
Sociální pojištění Daň z příjmu (zálohy na daň) Současný stav V současné době se výběr záloh na daň z příjmu, zdravotního a sociálního pojištění u fyzických osob – zaměstnanců provádí tak, že zaměstnavatel zasílá příslušné částky na příslušné úřady. Zálohy na daň a zdravotní a sociální zabezpečení se platí i z dalších příjmů (honoráře za přednášky, dohody o provedení práce apod.). 9 Zdravotních pojišťoven Zaměstnavatel Zaměstnanci

40 Společný výběr zdravotního pojištění 9 Zdravotních pojišťoven
Vize Sociální pojištění Daň z příjmu (zálohy na daň) 9 Zdravotních pojišťoven jediné výběrčí místo Zaměstnavatel Zaměstnanci

41 Vize Společný výběr zdravotního a sociálního pojištění
Sociální pojištění Daň z příjmu (zálohy na daň) 9 Zdravotních pojišťoven jediné výběrčí místo Zaměstnavatel Zaměstnanci

42 Technologicky možné řešení
Zprůhlednění výběru daní, zdravotního a sociálního pojištění Sociální pojištění Daň z příjmu (zálohy na daň) Technologicky možné řešení Zprostředkování příkazů bankám Zdravotní pojišťovny Informační a clearingové centrum Zjednodušit administrativní náročnost na straně plátců a zvýšit platební morálku při odvodu pojistného a daní může vytvoření clearingového centra. Přes clearingové centrum bude zaměstnavatel povinen provádět veškeré platby fyzickým osobám (mzdy, ale i autorské honoráře, dohody o provedení práce apod.) aby je mohl vykázat v nákladech. Clearingové centrum odvede zdravotní a sociální pojistné i příslušné částky finančnímu úřadu, a zbytek poukáže na konto zaměstnance (nebo na konto zaměstnavatele, chce-li čistou mzdu vyplatit zaměstnanci hotově. To jsou ovšem aplikace, které jdou již za rámec reformy zdravotnictví a předpokládají vytvoření komunikační infrastruktury veřejné správy a návazné legislativní změny. Informace Zaměstnanci Zaměstnavatel

43 Zavedení DRG Náklady na vyšetření Náklady na zdravotnické výkony
Náklady na léky a zdravotnický materiál Různé nároky na zdroje porovnání Základem DRG je porovnávání spotřebovávaných nákladů na odléčení různých onemocnění. Režijní náklady na provoz Pacienti s různými diagnózami Mzdové náklady

44 Zavedení DRG Náklady na vyšetření Náklady na zdravotnické výkony
Náklady na léky a zdravotnický materiál Rozčlenění na skupiny dg se statisticky obdobnými nároky na zdroje Různé nároky na zdroje porovnání Výsledkem DRG je rozdělení léčených pacientů do skupin, které (statisticky) mají obdobné nároky na zdroje. Režijní náklady na provoz Pacienti s různými diagnózami Mzdové náklady

45 Zavedení DRG Náklady na vyšetření Náklady na zdravotnické výkony
Porovnáním s celkovými náklady lze vyjádřit „kolik stojí průměrné náklady jednoho pacienta v dané DRG skupině v celém státě“ Náklady na léky a zdravotnický materiál Rozčlenění na skupiny dg se statisticky obdobnými nároky na zdroje Různé nároky na zdroje Porovnáním s náklady ve zdravotnickém zařízení lze vyjádřit nakolik je levnější či dražší léčení v dané nemocnici - důležitý údaj pro management nákladů porovnání DRG umožní porovnávat náklady na daného pacienta v dané DRG skupině se statisticky průměrnými náklady v rámci regionu či státu. DRG skupinám je přiřazeno číslo, vyjadřující relativní náročnost na zdroje (1 = průměrný nemocný) Režijní náklady na provoz Pacienti s různými diagnózami Mzdové náklady

46 Informace o kvalitě péče v ZZ
od pojišťoven od poskytovatelů Národní referenční centrum Stanovení „norem“ kvality Stanovení „norem“ nákladů pro jednotlivé DRG skupiny pacientů Úhrady poskytovatelům Stanovení úhrady Pojišťovny Vyhodnocení kvality léčení zdrav.zařízení Počty pacientů v jednotlivých DRG skupinách Úspěšné zavedení systému DRG v podmínkách zdravotnictví České republiky je možné pouze za předpokladu, že budou na základě jednotné metodiky od všech nemocnic a pojišťoven získávána a zpracovávána potřebná data. Všechna data v systému budou mít stejnou váhu bez ohledu na to, u jaké zdravotní pojišťovny je pacient pojištěn, v jaké nemocnici byl hospitalizován a se kterou zdravotní pojišťovnou je ta která nemocnice ve smluvním vztahu. Znamená to, že veškerá data tohoto systému budou zpracovávána jedním nezávislým centrem (Národním referenčním centrem, dále NRC), které bude vytvářet jednotnou metodiku společnou pro všechny nemocnice a zdravotní pojišťovny. Do působnosti tohoto centra bude také příslušet výpočet a nastavení výše uvedených relativních vah, tj. vzájemný poměr nákladů na léčbu jednotlivých DRG skupin. NRC se bude zabývat též vývojem a kultivací systému DRG v podmínkách ČR a jeho modifikací. Pro fungování systému DRG bude nezbytné, aby se centrum těšilo důvěře všech jeho uživatelů a mělo zároveň dostatečnou autoritu jako předpoklad pro zamezení účelovému zpochybňování jednotlivých dat. Národní referenční centrum DRG je „referenční“ jednak proto, že pracuje s předmětnými daty nejvyšší, v daných podmínkách reálně dosažitelné kvality a reprezentativnosti a jednak proto, že poskytuje ostatním subjektům (například nemocnicím, zdravotním pojišťovnám) informace pro objektivní srovnání různých ukazatelů jejich aktivit, a tímto způsobem jim napomáhá při hledání nelepších dosažitelných řešení. Národní referenční centrum stanoví, obrazně řečeno, "normy nákladů a normy kvality" jako podklad pro rozhodování o výši úhrad z veřejného zdravotního pojištění a tvorby optimální sítě poskytovatelů zdravotní péče. Pro zavedení CASE-MIX systémů do široké praxe jsou referenční centra obvyklým nástrojem používaným i v zahraničí.   Národní referenční centrum bude nezávislou autoritou především v oblasti měření výkonnosti a kvality zdravotní péče a publikování klinických a ekonomických hodnocení poskytovatelů péče. Data zjištěná národním referenčním centrem jsou veřejná (při zachování ochrany osobních dat). Postavení NRC je rovněž předpokladem role nezávislého arbitra, smírčího či rozhodčího orgánu v případě nedohody mezi poskytovateli a plátci zdravotní péče. Ukazatele kvality léčení Informace o kvalitě péče v ZZ Pojištěnci Poskytovatelé zdravotní péče

47 Národní referenční centrum
Centrum pro informační technickou a expertní podporu pro celý systém veřejného zdravotního pojištění

48 Národní referenční centrum
klinická data nemocnice Referenční databáze DRG ekonomická data ZP Analytické výstupy, referenční hodnoty, atd. Vstup dat strukturální data případy klasifikace MZ ČR ukazatele kvality číselníky další

49 Národní referenční centrum
Současné funkce NRC v procesu podpory úhrad lůžkové péče: vývoj a správa grouperu DRG správa referenční databáze měření výkonnosti klinický a ekonomický benchmarking sledování a hodnocení kvality zdravotní péče normativní a regulativní činnost edukace

50 Národní referenční centrum
Předpokládané budoucí funkce NRC pilotní projekt EZICC podpora lékové politiky podpora přímo řízených organizací (Projekt Transition Facility) služby rezortních IS -certifikace, autorizace, zabezpečení komunikace ...

51 Současný stav Toky dat Poskytovatel zdravotní péče Pojišťovna
V současné době každé zdravotnické zařízení posílá data všem svým smluvním pojišťovnám a každá pojišťovna posílá data všem svým smluvním poskytovatelům zdravotní péče. Data od poskytovatelů k pojišťovnám jsou posílána v jednotném formátu. Neplatí to však o datech z pojišťoven posílaných zdravotnickým zařízením /tam formát dat často závisí na příslušném softwaru na straně pojišťovny/, což způsobuje jisté komplikace při napojení dat z pojišťoven do informačních systémů zdravotnických zařízení.

52 Národní referenční centrum
VIZE Pojišťovna Poskytovatel zdravotní péče Národní referenční centrum Toky dat Zjednoduší a zlevní se i bankovní operace – národní referenční centrum může (ve spolupráci s příslušnou bankou) fungovat i jako clearingové centrum.

53 EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM
Evropská vize EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM 4 1 Portály referenčních center jednotlivých členských zemí NL SE AT CZ DE IT 3 2 Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna je pojištěn léčí se Zdravotnické zařízení Zdravotnické zařízení Zdravotní pojišťovna pak pošle účet za poskytnutou zdravotní péči k odsouhlasení příslušné pojišťovně druhého členského státu (4). Evropské zdravotnické informační a clearingové centrum při tom zajistí automatický převod formátů z jednoho národního formátu do druhého. Zdravotnické zařízení Zdravotnické zařízení Zdravotnické zařízení Zdravotnické zařízení Zdravotnické zařízení

54 Národní referenční centrum
Přenos zdravotnických informací (o pacientech, o zdravotních výkonech, ekonomických nákladech apod.) Ochrana citlivých osobních dat Nezbytná podmínka funkčnosti informačních systémů ve zdravotnictví Pokud jsou informace o pacientech, o zdravotnických výkonech, o ekonomických nákladech apod. předávány a uchovávány v bezpečném síťovém prostředí nemocničních informačních systémů, je ochrana osobních dat zajištěna vlastním síťovým prostředím nemocnice a o zabezpečení kompatibility ukládaných a přenášených formátů dat se stará výrobce příslušného nemocničního informačního systému. Složitější situace vzniká v případě, kdy chceme zdravotnické (a příslušné návazné ekonomické) informace přenášet mimo toto prostředí. Pak je kompatibilita datových formátů a především ochrana citlivých osobních dat ve zdravotnických informačních systémech nezbytnou podmínkou jejich funkčnosti. Nelze proto například bez odpovídajícího zabezpečení ochrany před neoprávněným přístupem sdílet lékařské informace na webových serverech.

55 Jak nepostavit Orwelova „velkého bratra“
Ochrana citlivých osobních dat Jak bezpečně propojit zdravotnické informační systémy? Sdílení Nutno zajistit oba požadavky To je možné pouze tehdy, když integrované informační systémy veřejné správy budou propojeny způsobem, který na jedné straně umožní, aby data jednou poskytnutá veřejné správě nebyla jiným úřadem znovu na občanovi vyžadována a zároveň byla zajištěna jejich spolehlivá ochrana před neoprávněným přístupem, zejména před tím, aby nebylo možno uložená data neoprávněně propojovat. Ochrana

56 Identifikátor dokumentu Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Obsah lékařské dokumentace Neutrální data Sdílené bezpečné referenční rozhraní Citlivá osobní data Obsah lékařské dokumentace Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Neutrální data

57 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Citlivá osobní data Obsah lékařské dokumentace Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Neutrální data Identifikátor dokumentu Propojovací tabulka Opětovné propojení umožněno pouze oprávněným osobám Sdílené bezpečné referenční rozhraní Identifikátor dokumentu Neutrální data Obsah lékařské dokumentace Databáze lékařské dokumentace

58 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Propojovací tabulka Registr pojišťěnců Identifikátor dokumentu Identifikátor dokumentu Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Jméno, příjmení… Jméno, příjmení… Ověření oprávněnosti dotazu Sdílené bezpečné referenční rozhraní Citlivá osobní data Odpověď: Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Dotaz Neutrální data poskytnuta pouze oprávněné osobě! Identifikátor dokumentu Obsah lékařské dokumentace Databáze lékařské dokumentace

59 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Propojovací tabulka Registr pojišťěnců Identifikátor dokumentu Identifikátor dokumentu Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Jméno, příjmení… Jméno, příjmení… Registr transakcí Ověření oprávněnosti dotazu Zápis pro následnou kontrolu ÚOOÚ Sdílené bezpečné referenční rozhraní Citlivá osobní data Odpověď: Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Dotaz Neutrální data poskytnuta pouze oprávněné osobě! Identifikátor dokumentu Obsah lékařské dokumentace Databáze lékařské dokumentace

60 European Health Care Information and Clearing Center
CROSS CONNECTION TABLE Patient ID Document ID Head ID Patient ID Document ID Head ID Reconnection is permitted to authorised persons only Portal of National Reference Centre Head ID Patient name… (personal ID) Patient name… (personal ID) Fig. 15 The European Health Care Information and Clearing Center will, among other things, permanently monitor the consumption and price structure of pharmaceuticals in individual E.U. countries. It shows the significant differences in price of some pharmaceuticals in individual countries. For securing a unified and common European policy, within negotiations with pharmaceutical makers and distributors, the benchmarking and monitoring center will be a valuable tool of the European Commission. Analogically the EHCICC will monitor the quality and costs of health care provided in the individual member states. Medical record content Document ID Medical record content

61 Centrální zdravotnické registry
Potřeba sledovat individuální data jednotlivých případů Individuální data v centrálních registrech! Technologické řešení Anonymní data v centrálních registrech! Nebezpečí zneužití citlivých dat

62 Přístupový portál k registrům
Registr pojištěnců (osob) Propojovací tabulka Chráněné registry jméno, příjmení rodné číslo rodné číslo id registru id případu Chráněný registr Přístupový portál k registrům Registr transakcí Zápis pro následnou kontrolu ÚOOÚ Ověření oprávněnosti přístupu Referenční, sdílené a bezpečné rozhraní Uplatnění referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní v centrálních zdravotních registrech id registru Chráněný přístup k registru Veřejný anonymizovaný registr id případu Anonymizovaný obsah záznamů jednoho pacienta Centrální zdravotní registr (nenese citlivá osobní data)

63 Propojení informačních systémů
Sdílení společně využívaných dat Ochrana před neoprávněným přístupem musí zajistit Občan by měl mít přístup ke všem evidencím, které o něm veřejná správa vede v informačním systému zdravotnictví – občan by měl mít přístup ke své zdravotní dokumentaci, k finančnímu přehledu plateb o čerpání svého zdravotního pojištění Občan by měl mít možnost sám (i prostřednictvím Internetu) iniciovat aktualizaci změněných dat (např. změna adresy bydliště). Dvě základní práva občana V integrovaném systému veřejné správy by (po jeho dobudování) měly platit dvě základní zásady: 1. občan by měl mít přístup ke všem evidencím, které o něm veřejná správa vede. 2. občan by měl mít možnost sám (i prostřednictvím Internetu) iniciovat aktualizaci změněných dat (např. změna adresy bydliště). Vztáhneme-li tuto zásadu na zdravotnické informační systémy, pak by to znamenalo, že občan by měl mít přístup ke své zdravotní dokumentaci i k finančnímu přehledu plateb a přehledu čerpání svého zdravotního pojištění.

64 Národní referenční centrum
Sdílený registr Národní Referenční centrum Sdílené bezpečné referenční rozhraní Zajišťuje sdílení a ochranu lékařské dokumentace Ukažme si, jak výše zmiňovaná struktura informačních systémů veřejné správy může zabezpečit ochranu citlivých osobních dat ve zdravotnických informačních systémech.

65 Národní referenční centrum
Zpřístupnění informací o finančních tocích veřejného zdravotního pojištění jako nezbytnou podmínku veřejné kontroly nakládání s finančními prostředky Sběr a zveřejňování dat o nákladech (DRG) a kvalitě péče Zprostředkovává informace o individuálně čerpané péči pacientům Zprostředkovává přenos zdravotnické dokumentace /návaznost na IZIP a další datové sklady/ Poskytuje garantované informace o závazcích pojišťoven při žádosti ZZ o bankovní úvěry

66 Léková politika Z hlediska ekonomické stability systému je nutno dodržet zásadu že růst nákladů na léky nesmí překročit růst příjmů zdravotního pojištění. V každé z lékových skupin bude zajištěno aby minimálně jeden lék byl plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Hlavní koncepční změnou v oblasti v oblasti lékové politiky je zavedení systému transparentních třístupňových regulačních opatření lékové politiky a spotřeby zdravotnických prostředků

67 Léková politika Regulace maximální cenou MF Kategorizační proces
Porovnání evropských cen Historie a empirický výpočet MF Cena požadovaná výrobcem Regulace maximální cenou MF Stanovisko státu Stanovisko firem Informace evropské agentury Kategorizační proces Stanovisko plátců Cena, úhrady z v.z.p., Úroveň doplatku Snaha firem Preskripční omezení Proces dohodnuté nejvyšší ceny Cena pro plátce Doplatek pacienta

68 Sdílené bezpečné referenční rozhraní Elektronické identifikátory
Léková politika Recepty „po drátech“ využití Informace o předepsaných lécích jinými lékaři v poslední dobé Sdílené bezpečné referenční rozhraní Národního referenčního centra a Elektronických identifikátorů Elektronické identifikátory pro elektronickou preskripci léků Zefektivnění sledování účelné preskripce Další uplatnění mechanismu propojení přes referenční, sdílené a bezpečné rozhraní je umožnění elektronické preskripce léků. Vytvořením subsystému elektronické preskripce se zjednoduší a zpřehlední preskripce léků, umožní se průběžné sledování nákladů pojišťovny na léky (recept na lék částečně či úplně hrazený pojišťovnou je v podstatě poukázka na peníze). Následně bude možné predikovat jejich spotřebu, případně sledovat podklady pro hodnocení účelné farmakoterapie.

69 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Ověření oprávněnosti přístupu lékař Sdílené bezpečné referenční rozhraní Registr vydávaných léků Obsah receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu obsah receptu vydané léky… Jméno, Příjmení Id receptu obsah receptu vydané léky… Platnost receptu Id receptu obsah receptu vydané léky… Obsah receptu Id receptu obsah receptu Pacient Lékař Vystavení receptu

70 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Sdílené bezpečné referenční rozhraní Registr vydávaných léků Id receptu obsah receptu vydané léky… Jméno, Příjmení Id receptu obsah receptu vydané léky… Platnost receptu Id receptu obsah receptu vydané léky… Obsah receptu Id receptu obsah receptu Pacient Lékař Vystavení receptu

71 Registr vydaných receptů
Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Ověření oprávněnosti přístupu lékárník Sdílené bezpečné referenční rozhraní Registr vydávaných léků Id pojištěnce Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu Id receptu obsah receptu obsah receptu vydané léky… Jméno, příjmení,… Platnost receptu, Obsah receptu, Pacient Lékárník Vydané léky Výběr receptu

72 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Registr pojištěnců Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id pojištěnce Jméno, příjmení,…. Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Společně sdílený registr využívaný i dalšími aplikacemi Elektronický identifikátor Sdílené bezpečné referenční rozhraní Registr vydávaných léků pro ověření oprávněnosti ke čtení či zápisu dat Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu obsah receptu vydané léky… Neutrální data Citlivá data Jméno, příjmení,… poskytnuta pouze oprávněné osobě! důležitá pro ekonomický rozbor a informace o spotřebě léků Platnost receptu, Obsah receptu, Pacient Lékárník Vydané léky Výběr receptu

73 Čipová karta pojištěnce
elektronická identifikace pojištěnce klíč k lékařské dokumentaci klíč osobního přístupu k informacím o čerpání zdravotní péče (účet pacienta pro kontrolu účtovaných položek) zápis o provedených platbách limitovaných příspěvků elektronické recepty Čipová karta pojištěnce slouží nejen k evidenci o provedených platbách limitovaných příspěvků ale i jako klíč své lékařské dokumentaci a klíč osobního přístupu k individuálním datům v pojišťovně (pro prokázání pojistného stavu a pro zkontrolování všech účtovaných plateb – přístup k osobnímu účtu) i jako nosič elektronického receptu.

74 Zdravotní knížky Čipová karta pojištěnce slouží nejen k evidenci o provedených platbách limitovaných příspěvků ale i jako klíč své lékařské dokumentaci a klíč osobního přístupu k individuálním datům v pojišťovně (pro prokázání pojistného stavu a pro zkontrolování všech účtovaných plateb – přístup k osobnímu účtu) i jako nosič elektronického receptu.

75 Zdravotní knížky Data Data Portál Národního referenčního centra
Chráněný přístup elektronická identifikace pojištěnce klíč k lékařské dokumentaci klíč osobního přístupu k informacím o čerpání zdravotní péče (účet pacienta pro kontrolu účtovaných položek) zápis o provedených platbách limitovaných příspěvků elektronické recepty Čipová karta pojištěnce slouží nejen k evidenci o provedených platbách limitovaných příspěvků ale i jako klíč své lékařské dokumentaci a klíč osobního přístupu k individuálním datům v pojišťovně (pro prokázání pojistného stavu a pro zkontrolování všech účtovaných plateb – přístup k osobnímu účtu) i jako nosič elektronického receptu.

76 Zefektivnění výdajů Organizační změny

77 Zefektivnění výdajů Změna systému dohodovacích řízení : Rozdělení dohodovacího řízení na segmenty (lůžková péče, ambulantní a ostatní péče, léky a zdravotnické prostředky) s vlastním režimem dohodování Vytvoření Rady pro úhradu zdravotní péče pro určení základních parametrů úhrad a řešení nedohod. Využití Národního referenčního centra pro zabezpečení objektivních podkladů pro dohodovací řízení

78 Zefektivnění výdajů Změna systému úhrad
zavedení systému DRG pro změnu úhrad akutní lůžkové péče a sledování kvality poskytnuté zdravotní péče zavedení jednoročního období úhrad optimalizaci rozsahu hrazené péče na základě podrobné analýzy s využitím standardů; revize seznamu zdravotních výkonů, dopravních výkonů seznamu léčiv a zdravotnických prostředků, indikačního seznamu lázeňské péče s cílem eliminovat dosud hrazené výkony, které nejsou základní zdravotní péčí hrazenou z veřejného zdravotního pojištění

79 Zefektivnění výdajů Změna systému úhrad
redukci úhrad nadbytečně prováděných výkonů účinnou revizní činností zavedením DRG zavedení systému motivace pojištěnce limitovanými příspěvky pojištěnců zpřístupněním informací o poskytnuté péči snížení růstu výdajů za léky a zdravotnické prostředky využitím centra účelné farmakoterapie při NRC kategorizační komisí pro léky i pro zdravotnické prostředky regulačními opatřeními zavedením elektronické preskripce zefektivnění preventivní péče – včasným zachycením vysoce nákladných onemocnění a včasnou léčbou dojde ke snížení nákladů za zdravotní péči

80 Správa zdravotního pojištění
Správa zdravotního pojištění je veřejnoprávní instituce založená a pracující na základě podmínek a v rozsahu definovaných zákonem. Je hlavním koordinačním orgánem veřejného zdravotního pojištění.

81 Institucionální zajištění Veřejného zdravotního pojištění
Správní rada SZP Zdravotní pojišťovny MZ MF Rada pro úhrady zdr. péče Zdravotní pojišťovny Poskytovatelé zdrav. péče MZ MF Zdravotní pojišťovny Správa zdravotního pojištění Ministerstvo zdravotnictví Dohodovací řízení Kraje NRC Informační, technická a expertní podpora. Národní součást EZICC Zdravotnická zařízeni Pojištěnec

82 Správa zdravotního pojištění
přerozděluje vybrané pojistné v plné výši podle indexů nákladovosti na zdravotní péči ve stanovených věkových skupinách pojištěnců i s respektováním rovnosti přístupu k regionům, vypracovává rozbory, ekonomické zprávy a analýzy za celý systém veřejného zdravotního pojištění pro MZ, vládu, Parlament ČR ve stanovených termínech zajišťuje sběr dat, správu dat a informací za celý systém zdravotního pojištění spravuje registry (registr pojištěnců, plátců, smluvních ZZ, cizinců atd.) spravuje fondy (společné ) systému zdravotního pojištění včetně fondu řešící problematiku velmi nákladné, nepojistitelné a nepojištěné péče

83 Správa zdravotního pojištění
organizuje a provádí pojistně matematickou, statistickou a finanční činnost ve zdravotním pojištění provádí kontrolní činnost - rozsah a pravomoci budou stanoveny zákonem provádí regulační činnost - vydává pozitivní a negativní lékové listy, vyhlašuje regulační opatření k efektivnějšímu a účelnějšímu vynakládání finančních prostředků v systému zdravotního pojištění pro jednotlivé typy zdravotní péče sjednává ceny zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče na určené období za podmínek stanovených tímto zákonem . navrhuje Ministerstvu zdravotnictví vyhlášení nucené správy nad pojišťovnou a likvidaci pojišťovny.

84 Správa zdravotního pojištění
Po projednání a dohodě s příslušnými institucemi předkládá Ministerstvu zdravotnictví návrhy na úpravy stávajících i nových závazných postupů pro poskytování zdravotní péče hrazených z veřejného zdravotního pojištění Správa předkládá Ministerstvu zdravotnictví návrhy na : seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kategorizace výkonů a zařazení nových výkonů do seznamu. seznam léčiv seznam zdravotnických pomůcek (PZT) seznam zvlášť účtovaných materiálů seznam stomatologických výrobků jednotné podmínky a náležitosti, které je třeba splnit v souvislosti s předkládáním žádostí o zařazování nových léčiv, nových výkonů, nových technologických postupů, přístrojů, materiálů atp.(např. z hlediska jejich efektivnosti, účelnosti a možné kategorizace) pro rozhodování o jejich úhradě ze zdravotního pojištění

85 Správa zdravotního pojištění
v souladu s Nařízením EHS č a č. 574/71 a mezinárodními smlouvami zajišťuje úhradu zdravotní péče poskytnuté českým pojištěncům v zahraničí a naopak v rozsahu vymezeném zákonem. metodicky řídí pojišťovny v rozsahu stanoveném zákonem (např. ve spolupráci s MZ a MF v oblasti výkaznictví, jednotných způsobů a postupů účtování, v oblasti sběru dat, periodických statistických hlášení, revizní činnosti, kontrolní činnosti, informačních toků, sjednocování softwaru, v oblasti revizní činnosti, zajišťuje informační vzdělávací akce pro poskytovatele a poskytuje jim informace v rozsahu stanoveném zákonem atp.) vypracovává a vydává tiskopisy a číselníky potřebné pro systém veřejného zdravotního pojištění (např. číselník léčiv a PZT, zvlášť účtovaných materiálů atp.) oznamuje Ministerstvu zdravotnictví ta smluvní zdravotnická zařízení v nichž dojde k hrubému porušování zákona v oblasti práv pacienta na bezplatnou péči, zásadním problémům v oblasti kvality poskytované péče - ohrožující zdraví pacientů atp.

86 Zefektivnění výdajů - shrnutí
Zdravotní péče Změna systému úhrad Porovnávání nákladů a kvality péče (DRG a další metody) Dohodovací řízení (změna období úhrad, změna mechanismu dohodovacího řízení) Definice standardů Transparentnost finančních toků a kvality zdravotní péče (veřejná informovanost – prostřednictvím NRC) Motivace pojištěnce prostřednictvím limitovaných příspěvků Přístup pojištěnce k přehledu úhrad poskytnuté zdravotní péče (prostřednictvím čipové karty a NRC) Elektronická preskripce (prostřednictvím čipové karty a NRC). Regulace, revizní činnost, léková politika – prostřednictvím Správy zdravotního pojištění

87 Zefektivnění výdajů - shrnutí
Správa systému Informační a clearingové centrum pro výběr zdravotního a sociálního pojistného (případně i v kombinaci s informačními a clearingovými službami pro výběr daní) zprůhlední a zjednoduší výběr. Společný příjem dokladů o vyúčtování zdravotní péče a jeho redistribuce do jednotlivých zdravotních pojišťoven (prostřednictvím NRC). Zprostředkování úhrad za zdravotní péči zdravotnickým zařízením ze všech zdravotnických pojišťoven (distribuce uznaných finančních závazků prostřednictvím NRC) Činnosti společného zájmu veřejného zdravotního pojištění zajišťované Správou zdravotního pojištění (přerozdělení příjmů, správy registrů pojištěnců a zdravotníků, metodik a datových rozhraní, informační podpora…).

88 Financování zdravotní péče
SÍŤ

89 Síť zdravotnických zařízení
Nástroje pro optimalizaci metodika plánování kapacit podle koncepcí jednotlivých oborů medicíny; rozmisťování (provozně či investičně) nákladné zdravotnické techniky bude realizováno na základě souhlasu nezávislé komise jmenované vládou; legislativa určující minimální požadavky personálního a přístrojového vybavení poskytovatele včetně požadavku na minimální spádovou oblast, podklady pro vytvoření minimálních standardů a jejich aktualizace budou zajišťovat odborné společnosti a vlastní kontrola splnění těchto požadavků bude prováděna Českou lékařskou komorou;

90 Síť zdravotnických zařízení
Nástroje pro optimalizaci krajské zdravotní plány, sestavené podle jednotné metodiky zohledňující analýzu zdravotního stavu obyvatelstva, demografické údaje , kvalitu životního prostředí, dopravní obslužnost; periodická výběrová řízení na ambulantní i lůžkovou péči zohledňující kvantitu i kvalitu poskytovaných služeb; legislativa určující povinnost informovat veřejnost o kvalitě poskytované péče.

91 Zvýšení transparentnosti – veřejná kontrola
náklady Důležitá kritéria, podle kterých lze restrukturalizovat síť a optimalizovat pravidla financování zdravotnických zařízení Podpora konkurence zdravotnických zařízení Porovnání kvality a nákladů Zveřejňování výsledků kvalita Průběžná veřejná kontrola finančních toků a kvality Pouze na základě veřejně dostupných údajů o nákladech a kvalitě je možné restrukturalizovat síť zdravotnických zařízení a optimalizovat pravidla jejich financování. Zveřejňování údajů o nákladech a kvalitě z hlediska regionu, i jednotlivých zdravotnických zařízení

92 Síť zdravotnických zařízení
Základní priorita Koncentrace superspecializované a specializované lůžkové zdravotní péče do optimálních funkčních celků (podle požadavků současné medicíny) tak, aby bylo jejich využití včetně drahé přístrojové techniky co nejefektivnější z hlediska kvality a kvantity poskytovaných služeb i ekonomické bilance. S tím souvisí restrukturalizace lůžkového fondu nadbytečných kapacit akutní lůžkové péče na lůžka následné péče a rovněž přesun značné části léčby do ambulantní sféry.

93 Síť zdravotnických zařízení
Vymezení kompetencí V případě ambulantní a lůžkové péče spadající pod kraj je rozhodování v pravomoci kraje a pojišťoven (při dodržení platné legislativy stanovujcící výše uvedené minimální požadavky spádovosti, personálního a přístrojového vybavení), v případě přímořízených organizací a superspecializované péče je rozhodování v pravomoci státu po dohodě s pojišťovnami (výběrová řízení). Pro ekonomicky zvlášť náročnou superspecializovanou péči (AIDS, hemofilie, transplantace a pod.) vytvořit zvláštní způsob financování (oddělený fond nebo definování zvláštních kriterií pro úhrady). U zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění (mimostandardní nebo nesmluvní) se výběrové řízení nepředpokládá, trvá však nutnost dodržení minimálních standardů personálního a přístrojového vybavení (nikoli spádovosti).

94 Síť zdravotnických zařízení
Veřejná kontrola nakládání s veřejnými prostředky Použití finančních zdrojů z veřejného zdravotního pojištění bude kontrolováno prostřednictvím NRC, které bude zpřístupňovat informace o finančních tocích (úhrady zdravotních pojišťoven a příjmy poskytovatelů za zdravotní péči) jako nezbytnou podmínku veřejné kontroly. Současně bude připravován zákon o veřejnoprávní instituci s vymezením subjektů (perspektivně i některá lůžková zařízení) spadajících do to tohoto režimu. Bude zachován volný výběr poskytovatele zdravotní péče. Spádové oblasti budou určeny pouze pro případy nepřijetí pacienta v jiném zařízení.

95 Záchranná zdravotní služba
Po dohodě s hejtmany bude realizováno převedení organizace, řízení a financování záchranné zdravotní služby pod centrální státní správu. Poskytování urgentní medicíny náleží k oblastem vymezeným komunitárním právem. Každý občan EU by měl mít, v případě úrazu nebo náhlého onemocnění, vyžadujícího rychlý zásah, zajištěnou stejnou péči ve všech státech a regionech EU. Bude vytvořena nová legislativní norma pro provozování rychlé záchranné služby – pozemní i letecké. Bude zachována dojezdová doba do 15ti minut a budou stanovena cílová místa převozu, která budou pro tyto účely akreditovaná

96 Národní zdravotní ukazatele
Postihují: rovný přístup ke zdravotnictví kapacitu a schopnosti zdravotnického systému zabezpečení odpovídající zdravotní péče produktivitu a účinnost zdravotnického systému klinickou efektivita léčebné výsledky zdravotní péče zkušenosti pacientů se zdravotnictvím

97 Národní zdravotní ukazatele
budou vyhodnocovány ve vazbě na: průměry zemí EU a komparovány s nejlepší zemí EU regionální hodnocení výsledků práce zdravotnického systému místní hodnocení výsledků podle druhu Veřejné zdravotnické služby

98 Zpětné vazby pomocí zdravotnických ukazatelů a indikátorů kvality
Veřejné zdravotní pojištění Veřejné zdravotnické služby (poskytované z veřejného zdrav. pojištění) Národní zdravotnické ukazatele Regionální ukazatele Místní ukazatele Ukazatele podle zdr. služeb Evropská Unie

99 Koordinace evropské zdravotnické politiky
Evropské zdravotnické informační a clearingové centrum Benchmarking Průběžné srovnávací studie mezi členskými státy NL Portály referenčních center členských států SE AT CZ DE IT Fig. 14 The EHCICC could be a tool for the secure transfer and storage of sensitive health data in data warehouses in cases where it will provide the environment for the joining and separating of identifying and health data parts of the documentation for authorized person(-s) only. Struktura spotřeby léků, Indikátory kvality zdravotní péče… Cenová struktura

100 Evropské zdravotnické informační a clearingové centrum
Bude se zabývat především: vzájemným přeúčtováním nákladů za skutečně poskytnutou zdravotní péči přeúčtováním paušálních úhrad a to za důchodce a rodinné příslušníky osob zaměstnaných v jiném státě řešením přeúčtování nákladů na zdravotní péči mezi národními zdravotními pojišťovnami v rámci smluv o vzdání se úhrad sledování nákladů zdravotní péče sledováním kvality zdravotní péče lékovou politikou poskytováním certifikačních a autorizačních služeb

101 Evropské zdravotnické informační a clearingové centrum
Základní předpoklady: komunikační propojení národních center úhrad, zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče členských států s vysokými přenosovými rychlostmi v režimu on line zachování národních informačních systému zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče a jejich datových rozhraní – převod jednotlivých národních datových rozhraní bude řešen v centru využití Evropského průkazu pojištěnce s identifikací státu, pojišťovny a pojištěnce

102 Evropské zdravotnické informační a clearingové centrum
Výhodami navrženého řešení jsou zejména : údržba veškerých národních datových rozhraní a číselníků na jediném místě vysoká přístupová rychlost a dostupnost dat pro veškeré účastníky systému vysoká kvalita dat zabezpečení dat a ochrana proti neoprávněnému přístupu jednotná informační základna s možností mezinárodního srovnání zjednodušení komunikace (poskytovatel a zdravotní pojišťovna komunikuje pouze s jedním místem ve svém národním datovém rozhraní)

103 Evropské zdravotnické informační a clearingové centrum
Etapy projektu EZIC: Příprava úvodní studie a na jejím základě vznik pilotního projektu. Pilotní projekt s jedním partnerským státem (Slovenská republika). Připojení dalších čtyř až pěti států k pilotnímu projektu. Připojení všech států na základě dobrovolnosti nebo na základě evropského právního předpisu.

104 Reformní kroky Krátkodobé – operativní opatření vedoucí stabilizaci systému zveřejňování výsledků hospodaření přímo řízených organizací prohloubení kontrolních mechanizmů ve zdravotních pojišťovnách s cílem zamezit prohlubování finančního deficitu zavádění stoprocentního přerozdělení příjmů zdravotního pojištění příprava zákona o zveřejňování ukazatelů kvality zdravotní péče zavádění systému úhrad pomocí DRG rozšíření činností Národního referenčního centra novela zákona o veřejném zdravotním pojištění vytvoření metodiky krajských zdravotních plánů zřízení nezávislé komise pro nákladnou zdravotnickou techniku

105 Reformní kroky Střednědobé (do konce volebního období)
zákon o zdravotnických zařízeních zákon o zdravotní péči zákony o zdravotních pojišťovnách zákon o veřejnoprávních organizacích zákon o zdravotnické záchranné službě příprava Integrovaného zdravotnického informačního systému příprava Evropského zdravotnického informačního a cleringového centra příprava elektronického identifikátoru a evropského průkazu zdravotního pojištění optimalizace sítě poskytovatelů zdravotní péče změna systému financování zdravotní péče organizační změny systému veřejného zdravotního pojištění (Správa zdravotního pojištění, dohodovací řízení …)

106 Reformní kroky Dlouhodobé (po roce 2006)
zavedení elektronického identifikátoru a evropského průkazu zdravotního pojištění (do roku 2008) rozšíření funkcionality Integrovaného zdravotnického informačního systému realizace Evropského zdravotnického informačního a clearingového centra pokračování v realizaci kroků střednědobé etapy

107 Závěr Navržená koncepce si klade nemalý cíl vytvořit rámec reformních kroků s obecným modelem financování s možností pružného nastavení jednotlivých parametrů, tak aby ve své podstatě byla využitelná dlouhodobě i při změnách politické reprezentace. Reformní kroky navržené v koncepci jsou dlouhodobého charakteru a většina z nich je vyžaduje více času než dovolují časté změny ve vedení rezortu zdravotnictví. Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné, aby koncepce prošla jak politickou, tak i odbornou diskusí, aby mohl být vytvořen základ dlouhodobých koncepčních změn zdravotnictví.


Stáhnout ppt "Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek"

Podobné prezentace


Reklamy Google