Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Jmenné autority Unifikované názvy AACR2R Kateřina Adamová Vědecká knihovna v Olomouci Oddělení věcné katalogizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Jmenné autority Unifikované názvy AACR2R Kateřina Adamová Vědecká knihovna v Olomouci Oddělení věcné katalogizace."— Transkript prezentace:

1 1 Jmenné autority Unifikované názvy AACR2R Kateřina Adamová Vědecká knihovna v Olomouci Oddělení věcné katalogizace

2 2 Struktura bibliografického záznamu lokační údaje: signatura, údaje o jednotkách Bibliografický záznam se skládá ze dvou částí. popisné údaje: bibliografický popis selekční údaje: jmenné autority

3 3 Struktura bibliografického záznamu Hlavní záhlaví (jmenné selekční údaje) Název díla = souběžný název : podnázev díla. číslo části, název části / údaje o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. -- označení vydání. -- Místo vydání : jméno nakladatelství, rok vydání. -- Rozsah popisné jednotky : další fyzické údaje ; rozměr + doprovodný materiál. Vedlejší záhlaví (jmenné selekční údaje) Věcné selekční údaje (MDT, předmětová hesla, klíčová slova)

4 4 Hlavní záhlaví hlavní záhlaví může být v záznamu jen jedno hlavní záhlaví je tvořeno pro osobu, nebo korporaci s hlavní odpovědností; pro akci nebo unifikovaný název Správnou podobu jména ověřujeme - píšeme vždy ve stejné (autoritní) podobě (soubor národních autorit) http://aleph.nkp.cz/F/ http://aleph.nkp.cz/F/

5 5 Vedlejší záhlaví vedlejších záhlaví může být v záznamu vícero vedlejší záhlaví je tvořeno pro osobu, nebo korporaci s vedlejší odpovědností; pro akci nebo unifikovaný název Správnou podobu jména ověřujeme - píšeme vždy ve stejné (autoritní) podobě (soubor národních autorit) http://aleph.nkp.cz/F/

6 6 Popisné údaje x selekční údaje popisné údaje - zapisujeme údaje o odpovědnosti přesně tak, jak jsou na titulní stránce uvedeny selekční údaje uvádíme ve formalizované (autoritní) podobě (soubor národních autorit)

7 7 Selekční údaje X popisné údaje - příklad Čížková, Miroslava Z Lurd do Santiaga : cesta na konec světa / Mirka Čížková. -- Vyd. 1.. -- [Olomouc] : Fontána, c 2005. -- 125 s. : il. ; 20 cm. Čížková, Miroslava náboženské poutě – Španělsko poutní místa – Španělsko poutníci – Španělsko Santiago de Compostela (Španělsko) autobiografické vzpomínky

8 8 Standardy Pravidla AACR2R – soubor metodických pokynů, co a jak zapsat Formát - kam zapsat (UNIMARC, UNIMARC/Autority, MARC 21, MARC 21/Autority) ‏ Edice STANDARTIZACE: informační zázemí katalogizační politiky Báze národních autorit http://aleph.nkp.cz/F/

9 9 Pravidla AACR2R Personální záhlaví – kapitola 22 Korporativní záhlaví – kapitola 24 Unifikované názvy – kapitola 25 Odkazy – kapitola 26

10 10 22.3C Nelatinková písma Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky. - Praha : NK, 2006. -- (Edice Standardizace ; č. 27). transliterační a transkripční tabulky

11 11 Zkratky AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. - Praha : NK, 1999. -- (Edice Standardizace ; č. 18). http://www.nkp.cz/o- knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani- fondu/schvalene-materialy/def- zkra?searchterm=zkratky nepoužíváme zkratky, které zde nejsou

12 12 Zkratky - příklady ca (u přibližného data narození či úmrtí) nar. (narozen) zemř. (zemřel) stol. (století) Led. Ún. Břez. Dub. Květ. Červ. Červen. Srp. Září Říj. List. Pros.

13 13 Selekčních údaje Selekční údaje tvoří přístupovou cestu k záznamu v lískovém, i v elektronickém katalogu: jmenné selekční údaje – personální záhlaví (osobní jména, jména rodu, rodin), korporativní záhlaví (korporace, akce) názvové selekční údaje - unifikované názvy

14 14 Jmenné autority unifikované selekční údaje - údaje o odpovědnosti zapisujeme VŽDY ve formalizované autoritní podobě společné pro jmenný a věcný popis údaje o odpovědnosti VŽDY ověřujeme v souboru národních autorit Národní knihovny ČR

15 © Zdeněk Bartl, NK ČR Obecný model posloupnosti kroků (zjednodušeně) 1. ověření daného selekčního údaje v bázi autorit - kladná odpověď (ideální stav) 3. vytvoření bibliografického záznamu 2. vytvoření autoritního záznamu pro daný selekční údaj záporná odpověď - následuje „Jinonické pondělky“ UISK prosinec ´07

16 16 22.1A Personální záhlaví jméno osoby zvolíme takové, pod kterým je běžně známá tímto jménem může být skutečné jméno autora, pseudonym, šlechtické jméno, přezdívka, iniciály nebo jiná pojmenování u ženských jmen (cizinek) nedáváme koncovku -ová

17 17 22.1B Personální záhlaví jméno osoby zvolíme takové, pod kterým je běžně známá na základě děl této osoby vydaných v jejím jazyce

18 18 Personální záhlaví - příklady autoritní formu jména přebíráme z národních agentur (národní knihovny) angloamerické autory přebíráme z Library of Congress, německé z Deutsche Nationalbibliotek apod. není přípustné abychom ruského autora převzali z Library of Congress

19 19 Personální záhlaví - příklady ZÁHLAVÍ: Gorbačev, Michail Sergejevič Odkaz viz: Gorbacev, Michail S. Odkaz viz: Gorbachev, Mikhail Sergeevich http://catalog.loc.gov/

20 20 Personální záhlaví - příklady Michalk, Siegfried – Library od Congress Michalk, Siegfried – Die Deutsche Bibliothek Micha ł k, Frido – Bibliothéque nationale de France Micha ł k, Frido – Biblioteka Narodowa ZÁHLAVÍ: Micha łk Frido Odkaz viz: Michalk, Siegfried

21 21 22.3C1 Rodná jména v případě osob uvedených pod rodným jménem: např. panovníci, papežové, svatí, latinští antičtí autoři, řecké a orientální starověké či středověké osoby - zvolíme českou formu jména, pokud získali standardní počeštěnou formu a jsou takto uvedeni v příručkových pramenech

22 22 22.3B3 Počeštěná jména uvedená pod rodným jménem – příklady Záhlaví: Jana z Arku, svatá NIKOLI: Jeanne d'Arc Záhlaví: Bonifác IV, papež NIKOLI: Bonifacius

23 23 Jména rodů, rodin českou formu jména použijeme u jmen rodin a šlechtických či panovnických rodů, známých pod českou variantou jména ostatní jména uvádíme ve tvaru a jazyce originálu Záhlaví: Černínové z Chudenic (rod) Záhlaví: Taussigovi (rodina) Záhlaví: Kinští (rod) Záhlaví: Lobkowiczové (rod)

24 24 26.2A Odkazy viz ODKAZY VIZ - nepreferované podoby jmen směrují na preferovanou podobu jména nejsou propojené s bibliografickými záznamy pro rozdílná jména téhož autora (pseudonymy, jména z různých manželství, církevní jména) pro rozdílné formy téhož jména (úplnější formy jména, různá transliterace, jména v jiném jazyce)

25 25 26.2A Odkazy viz - příklady Záhlaví: Bono, 1960- Viz: Hewson, Paul, 1960- Záhlaví: Yokomitsu, Riichi, 1898-1947 Viz: Jokomicu, Riiči, 1898-1947 Záhlaví: Černá, Oldřiška Viz: Roháčková, Oldřiška

26 26 26.2C Odkazy viz též ODKAZY VIZ TÉŽ - odkazují z jednoho autoritního záhlaví na jiné autoritní záhlaví, např. pseudonymy, propůjčená jména, společné pseudonymy jsou propojené s bibliografickými záznamy

27 27 22.2B - Pseudonymy JEDNA BIBLIOGRAFICKÁ ENTITA – pokud jsou všechna díla jedné osoby vydána pod pseudonymem, zvolte pro záhlaví pseudonym: Záhlaví: Neruda, Pablo NIKOLI Reyes Basoalto, Neftalí Ricardo (odkaz viz)

28 28 22.2B - Pseudonymy Záhlaví: Allen, Woody NIKOLI Konigsberg, Allen Stewart (odkaz viz) Záhlaví: Molière NIKOLI Poquelin, Jean-Baptiste (odkaz viz)

29 29 22.2B - Pseudonymy NĚKOLIK BIBLIOGRAFICKÝCH IDENTIT – díla jednoho druhu pod jedním pseudonymem a díla jiného druhu pod jiným pseudonymem nebo vlastním jménem – použijeme podle druhu díla obě záhlaví: Zálaví: Ženíšek, Alexander Viz též: Verpán, Vendelín

30 30 26.2C Odkazy viz též - příklady Společné pseudonymy: Kamarádky z Letné Viz též: Helena Viz též: Claudie Propůjčená jména: Žídková, Anna, 1930- Viz též: Balajková, Anetta, 1923

31 31 Autoritní záznam - jména osob, jména rodů a rodin římské číslice doplňky ke jménu jiné než data životní data související se jménem rozpis iniciál rodného/křestního jména poznámkový aparát

32 32 22.1A Římské číslice - příklady římské číslice spojené se jménem: Gustav II. Adolf, švédský král >Rožmberka, Jan, II. u tibetských náboženských titulů se číslice nevztahují ke jménu, ale k těmto titulům: Bstan-'dzin-rgya-mtsho, dalajlama XIV.

33 33 22.12-22.16 Doplňky ke jménu doplňují se pouze tehdy jsou-li se se jménem pevně svázány povinné jsou u nejvyšších panovnických a církevních hodností

34 34 22.12-22.16 Doplňky ke jménu - příklady duchovní Pius XI., papež, 1857-1939 Vivekananda, svámí, 1863-190 křesťanští svatí Maksymilian Maria Kolbe, svatý, 1894-1941 křesťanští svatí s náboženským titulem ZÁHLAVÍ: Bruno z Querfurtu, svatý, ca 974-1009 Odkaz viz: Bruno z Querfurtu, arcibiskup, ca 974-1009

35 35 22.12-22.16 Doplňky ke jménu - příklady tituly panovníků Karel IV., český král a římský císař, 1316-1378 Isabel, brazilská princezna, 1846- 1921

36 36 22.12-22.16 Doplňky ke jménu - příklady šlechtické tituly Kolowrat-Krakowský, Alois Josef, hrabě, 1759-1833 Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930 Gramont, Philibert, comte de, 1621- 1707

37 37 22.17. Životní data – osoby žijící ve 20. století Žijící osoba, rok narození je známý Kozlová, Johana, 1980- nežijící osoba, rok narození i úmrtí známé Šilar, Jan, 1911-2005 nežijící osoba, známý rok narození Woolmer, Ronald. F., nar. 1908 nežijící osoba, známý rok úmrtí Šmeralová, Soňa, zemř. 1971

38 38 22.17. Životní data – osoby žijící ve 20. století Žijící osoby se stejným jménem a rokem narození Novák, Jiří, 1967 ún. 5.- Novák, Jiří, 1967 břez. 7.-

39 39 22.17. Životní data – osoby žijící do počátku 20. století Rok narození je nejistý nebo v rozpětí několika let Tvrdý, František Xaver, ca 1760-1827 Rok úmrtí je nejistý nebo v rozpětí několika let Monnet, Charles, 1732-ca 1808 Oba letopočty přibližné Vodňanský, Jan, ca 1460-ca 1534

40 40 22.17. Životní data – osoby žijící do počátku 20. století Rok narození a úmrtí neznámé, známé jen některé roky činnosti Durante, Ottavio, činný 1608-1618 Rok narození a úmrtí neznámé, roky činnosti neznámé, století známo Pavel z Janovic a Vimperka, 14. stol. Mistr litoměřického oltáře, 15./16. stol.

41 22.17. Životní data - osoby žijící v době předkřesťanské éry nebo na jejím přelomu výraz př. Kr. Dionysios Thrax, ca 70-10 př. Kr. Homéros, 8. stol. př. Kr. výraz po Kr. Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 př. Kr- 65 po Kr.

42 42 22.18A Volba mezi různými formami téhož jména 1. forma, která se vyskytuje nejčastěji 2. forma, pod kterou je osoba běžně známa 3. popř. poslední uvedenou formu 4. v případě pochybností uvést nejúplnější formu

43 43 22.18A Volba mezi různými formami téhož jména rozpis iniciál rodného/křestního jména nebo úplnější forma jména James, P. D. (Phyllis Dorothy) G. B. Shaw George Bernard Shaw Bernard Shaw http://aleph.nkp.cz/F/

44 44 Autoritní záznam - poznámkový aparát vztahy jmen mezi záhlavím a záhlavím viz. též neveřejná všeobecná poznámka zdroj nalezených informací zdroj prověřovaný s negativním výsledkem biografické nebo historické údaje elektronické umístění

45 45 Vztahy mezi záhlavím a záhlavím viz též - příklady Záhlaví: Ženíšek, Alexandr, 1936- Viz též: Verpán, Vendelín, 1936- Autor píše pod vlastním jménem Alexandr Ženíšek matematické práce, pod pseudonynem Vendelín Verpán básně.

46 46 Neveřejná všeobecná poznámka slouží pro katalogizátory, obsahuje doplňující informace různého druhu Jméno v autoritním záhlaví není pravděpodobně zapsáno ve správné transkripci. Anna Žídková je pseudonym autorky, která si nepřeje uvést pravé jméno.

47 47 Zdroj nalezených informací zdroje, ze kterých jsme získali informace o autorech nejdůležitějším zdrojem, který by měl být uveden vždy je dokument na základě kterého potřebujeme vytvořit autoritu nutno dodržovat pravidla pro způsob zápisu – správná citace zdroje

48 48 Zdroj nalezených informací monografie (slovníky, encyklopedie, kniha autora uvedeného v záhlaví) seriály (články z časopisů a novin) internetové zdroje osobní sdělení (telefon, e-mail, osobní kontakt)

49 49 Zdroj nalezených informací „ Přehled a citace zdrojů ověřování dat“ http://autority.nkp.cz/jmenne- autority/zdroje

50 50 Příklady citací Horáková Markéta : Pastýři mloků – autoritní forma Slavia, 65, 1966, 3, s.41 – datum úmrtí www(Washington Post), 22. 2. 2006, s. B05, cit. 25. 5. 2011 – odkaz viz www(Česká zemědělská univerzita v Praze), cit. 14. 10. 2001 – autoritní forma www(osobní stránka), cit. 1. 2. 2012 – datum narození

51 51 Zdroj prověřený s negativním výsledkem zapíšeme tehdy, když jde o důležitý zdroj u kterého předpokládáme, že v něm požadovanou informaci nalezneme LC (Names)

52 52 Biografické nebo historické údaje poznámka podává informace o datu a místě narození/úmrtí, o profesi, specializaci a publikačních oborech autora, příp. dalších informací stručná, výstižná, stylisticky správná ZÁHLAVÍ: Merk, Joseph, 1795-1852 NIKOLI: Rakouský violoncellista, byl původně houslistou. Další dráhu houslisty zmařilo kousnutí psa do levé ruky.

53 53 Biografické nebo historické údaje - příklad Záhlaví: Mann, Thomas, 1875-1955 Biografická poznámka: Německý prozaik a esejista, nositel Nobelovy ceny za literaturu z r. 1929. V roce 1936 získal československé občanství, v roce 1944 občanství USA. Po 2. světové válce se vrátil do Evropy a žil ve Švýcarsku, kde také zemřel.

54 54 Elektronické umístění a přístup Biege, Florian, 1983- Německý kreslíř komiksů, ilustrátor. Biege, F. (ill) - Berger, A. (aut): Im Bann der Hexer. 2011 DNB, cit. 19. 2. 2013 - autoritní forma, datum narození www(osobní stránka), cit. 19. 2. 2013 - datum narození, biografické údaje http://www.florianbiege.de

55 55 List of National Libraires linky na katalogy národních knihoven http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_na tional_libraries

56 56 VIAF - Virtuální mezinárodní databáze autorit VIAF je projekt propojující několik národních knihoven jeho záměrem je zvýšení užitečnosti souborů autorit jednotlivých knihoven zpřístupněním informací na webu. http://viaf.org/

57 57 21.1B. Korporativní záhlaví korporace je organizace nebo skupina osob identifikovaná svým vlastním jménem, která jedná nebo může jednat jako celek asociace, instituce, obchodní firmy, nevýdělečné instituce, vládní orgány a instituce, náboženské organizace apod.

58 58 21.1B. Korporativní záhlaví pojmenované příležitostné skupiny nebo akce jako jsou zasedání, konference, kongresy, výstavy, expedice, festivaly, veletrhy apod.

59 59 21.1B. Korporativní záhlaví KORPORACE NENÍ: skupina, která je označena obecným slovem nebo výrazem, např. Zasedání expertů, Občané města Tábora akce, která je označena obecným slovem nebo výrazem, označující typ příležitostné skupiny a názvem místa, kde se akce schází (nepojmenovaná konference), např. Zasedání konané v Brně ve dnech 1.-3. 3. 2011

60 60 21.1B2 Korporativní záhlaví Pokud má být korporace zvolena pro korporativní záhlaví, musí tento dokument pocházet od korporace a zároveň musí spadat do některé ze 6 kategorií uvedené v AACR2R 1. díla zabývající se korporací samotnou – výroční zprávy, ročenky 2. některé typy právních, vládních a náboženských dokumentů – zákony, ústavy, bible 3. díla zaznamenávající kolektivní myšlení korporace – zprávy z komisí

61 61 21.1B2 Korporativní záhlaví 4. zprávy o kolektivních aktivitách – konference, výstavy, veletrhy… 5. zvukové dokumenty, které jsou výsledkem kolektivní snahy skupiny interpretů – hudební skupiny 6. kartografické dokumenty, pokud pocházejí od jiných korporací než s vydavatelskou funkcí

62 62 24.1A. Korporativní záhlaví uvádíme ve formě, pod kterou je korporace běžně známá zapisujeme v jazyce korporace vynecháváme: (pravidlo 24.5) úvodní mluvnický člen: The British Library – British Library fráze obsahující čestné tituly a vyznamenání: SVK, nositel řádu za vynikající práci výrazy označující korporativnost a některé další výrazy: s. r. o., n. p.

63 63 24.4. Kvalifikátory v případě, že nelze poznat, že se jedná o korporaci nebo je jméno zaměnitelné s jiným termínem uvádíme kvalifikátory: obecné místa instituce roky

64 64 24.4. Kvalifikátory´- příklady A. Obecné Oseva (firma) Kryštof (hudební skupina) B. Místa Galerie moderního umění (Hradec Králové, Česko) X Galerie moderního umění (Karlovy Vary, Česko)

65 Geografické jméno v názvu korporace - příklady Muzeum hlavního města Prahy Knihovna města Hradce Králové Galerie města Trutnova kvalifikátor místa nepřipojujeme

66 66 24.17-24.26 Korporativní záhlaví typu jurisdikce korporace podřízené státní a místní správě korporace vykonávající funkce: zákonodárné (legislativní) – parlament výkonné – ministerstvo soudní – soudy vojenské – armáda diplomatické - velvyslanectví

67 67 24.17.-24.26. Korporativní záhlaví typu jurisdikce orgány státní správy a samosprávy zapisují se pod jménem správního celku, který uplatňuje jurisdikce pro určitou zemi, kraj, okres, obec vstupním prvkem je geografický výraz musí být totožný s geografickou autoritou http://aleph.nkp.cz/F/

68 68 24.17.-24.26. Korporativní záhlaví typu jurisdikce - příklady Zákonodárné orgány: Česko. Parlament Česko. Parlament. Senát Soudy: Česko. Ústavní soud Hlavní složky ozbrojených sil státu: Česko. Armáda České Budějovice (Česko). Městská policie

69 69 24.17.-24.26. Korporativní záhlaví typu jurisdikce - příklady Olomouc (Česko). Magistrát Horka nad Moravou (Česko). Obecní úřad Olomoucký kraj (Česko). Krajský úřad České Budějovice (Česko). Městský úřad

70 70 Korporativní záhlaví - odkazy viz, viz též VIZ: obsahuje nepreferovanou formu jména korporace/akce (zkratka, jinojazyčná forma jména, chybně používaná forma jména) VIZ TÉŽ: obsahuje jméno související korporace/akce (nejčastěji dřívější nebo novější podobu jména při změně názvu korporace/akce )

71 71 26.3A Korporativní záhlaví s odkazem viz - příklad Záhlaví: Mezinárodní asociace hydrogeologů Viz IAH Assoziation der Hydrogeologen Meždunarodnaja associacija gidrogeologov Asociación Internacional de Hidrogeólogos

72 72 26.3B. Korporativní záhlaví s odkazem typu viz též - příklad Záhlaví: Divadlo Šumperk Viz též: Severomoravské divadlo Šumperk Tento název se používá od r. 2001. Dřívější název: Severomoravské divadlo Šumperk (1990-2001).

73 73 Autoritní záznam - korporace Jméno korporace. Podřízená složka korporace. Poznámkový aparát

74 74 24.12-13 Korporace s podřízenou složkou Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Ústřední knihovna Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra jazyků Univerzita Karlova. Právnická fakulta. Katedra jazyků

75 75 Poznámkový aparát historie záhlaví: vztahy mezi záhlavím a záhlavím viz též neveřejná všeobecná poznámka zdroj nalezených informací zdroj prověřovaný s negativním výsledkem veřejná všeobecná poznámka elektronické umístění

76 76 Historie záhlaví Záhlaví: Knihovna Václava Čtvrtka Viz též: Městská knihovna (Jičín, Česko) Dřívější název: Městská knihovna (Jičín, Česko) Záhlaví: Městská knihovna (Jičín, Česko) Viz též: Knihovna Václava Čtvrtka Novější název: Knihovna Václava Čtvrtka

77 77 Neveřejná všeobecná poznámka slouží pro katalogizátory, obsahuje doplňující informace různého druhu Jméno korporace v záhlaví není pravděpodobně zapsáno ve správné transkripci.

78 78 Zdroj nalezených informací zdroje, ze kterých jsme získali informace o korporaci/akci nejdůležitějším zdrojem, který by měl být uveden vždy je dokument na základě kterého potřebujeme vytvořit autoritu nutno dodržovat pravidla pro způsob zápisu

79 79 Zdroj nalezených informací monografie seriály internetové zdroje osobní sdělení (telefon, e-mail, osobní kontakt)

80 80 Zdroj nalezených informací „Přehled a citace zdrojů ověřování dat“ http://autority.nkp.cz/jmenne- autority/zdroje

81 81 Zdroje nalezených informací - příklad ARES – obchodní rejstřík a.s., s.r.o. pokud je součástí názvu, uvedeme v odkazech Záhlaví: Hanák nábytek (firma) Odkaz viz: Hanák nábytek a.s.

82 82 Zdroje nalezených informací - příklad stránky Ministerstva vnitra: občanská sdružení Záhlaví: Sedm paprsků (sdružení) Odkaz viz: Občanské sdružení Sedm paprsků

83 83 Zdroj prověřený s negativním výsledkem zapíšeme tehdy, když jde o důležitý zdroj u kterého předpokládáme, že v něm požadovanou informaci nalezneme LC (Names) základní zdroj pro ověřování autoritní formy jmen všech zahraničních korporací

84 84 Veřejná všeobecná poznámka obsahuje všeobecné informace o záhlaví Záhlaví: Babylon ZOO (hudební skupina) Poznámka: Anglická skupina založená v roce 1993. Dance pop, alternativní rock.

85 85 Elektronické umístění a přístup přímý link na webovou stránku Zdroj nalezených informací www (Divadlo Šumperk), cit. 25. 5. 2011 – autoritní forma URL zdroj http://www.divadlosumperk.cz

86 86 Library of Congress http://catalog.loc.gov/ http:// zahraniční korporace ověřujeme VŽDY v Library of Congress ALE pokud je známa státem uznávaná česká podoba jména, zvolí se tato: Library of Congress: Nations unies databáze AUT NK ČR: Organizace spojených národů:

87 87 24.7.-24.8. Korporativní záhlaví - akce konference (kongresy, sympozia, festivaly, výstavy, veletrhy, expedice) setkání jednotlivců nebo představitelů různých korporací za účelem diskuse nebo jednání o tématu společného zájmu

88 88 Autoritní záznam - akce Jméno akce. (Číslo (pořadí) akce : Datum konání akce : Místo konání akce). Podřízená složka akce Poznámkový aparát

89 89 Akce - příklady Jiráskův Hronov (64. : 1994) Kremežský veletrh (13.: 2004 : Křemže, Česko) Beethovenův Hradec (36. : 1997 : Hradec nad Moravicí, Česko) Febiofest 2000 (Praha, Česko atd.)

90 90 Korporativní záhlaví - akce seriálové záhlaví odkazuje na monografickou autoritu monografické záhlaví odkazuje na seriálové záhlaví: akce pod korporací

91 91 Akce seriálová katalogizace publikací z akcí jako seriálu neumožňuje zápis specifik jednotlivých akcí, tzn. pořadí, rok a místo konání akce Hradecké pediatrické dny (konference) Hradecké pediatrické dny : Hradec Králové,... : [program a sborník abstrakt / Česká lékařská společnost JEP... et al.] http://aleph.nkp.cz/F/

92 92 Akce seriálová - příklad Československý jazzový festival Viz. Jazz Přerov (festival) Festival se koná v Přerově každoročně od r. 1984. Viz též záhlaví pro jednotlivé ročníky.

93 93 Akce se seriálovým záhlavím je možné v případě potřeby připojit kvalifikátor (obecný, místa) Svět knihy (veletrh : Praha, Česko) Svět knihy (veletrh : Brno, Česko)

94 94 Akce monografická katalogizace jednotlivých čísel publikací z akcí jako monografie umožňuje zápis podrobnějších charakteristik jednotlivých akcí - číslo konference, datum a místo jejího jednání CASLIN 2000 (Luhačovice, Česko) Vzdělávání knihovníků = education for librarians : Caslin 2000 : 7. mezinárodní seminář : Luhačovice, Česká republika, 28. květen - 1. červen 2000 : sborník příspěvků http://aleph.nkp.cz/F/

95 95 Akce monografická - příklad Československý jazzový festival (21. : 2004 : Přerov, Česko) Toto záhlaví se používá pouze při monografickém zpracování publikace. Jazz Přerov : XXI. československý jazzový festival : 7.-9. října 2004. http://aleph.nkp.cz/F/

96 96 Akce pod korporací z názvu akce je zřejmá podřízenost akce ke korporaci Záhlaví: Česká kardiologická společnost. Sjezd Viz: Sjezd České kardiologické společnosti

97 97 Unifikované názvy propojuje záznamy pro dílo, které se vyskytuje v různých podobách (adaptace, překlady) propojuje záznamy pro dílo, které se vyskytuje pod různými názvy identifikuje dílo, pokud se název pod kterým je dílo známo, odlišuje od hlavního názvu v dokumentu rozlišuje díla s totožnými hlavními názvy

98 98 Unifikované názvy vytváří se podle pravidel AACR2R kapitola 21: Volba selekčních údajů (autor – název) kapitola 25: Unifikované názvy Rozhodněte o použití unifikovaného názvu podle toho: jak je dílo známé kolik podob díla se vyskytuje zda se vyskytuje více záznamů se stejným hlavním názvem zda dílo bylo původně v jiném jazyce

99 99 Unifikované názvy - příklad Pleva, Josef Věromír, 1899-1985 Robinson Crusoe / podle románu Daniela Defoe volně vypravuje Josef V. Pleva ; [ilustrace Zdeněk Burian]. -- [Praha] : NJŠ, 2011. -- 293 s. : il. ; 21 cm Defoe, Daniel, ca 1661-1731. Robinson Crusoe. Česky * anglické romány, literární adaptace

100 100 Unifikované názvy - příklad Shakespeare, William, 1564-1616 Hamlet. Česky & Anglicky Hamlet, dánský princ / William Shakespeare ; [z anglického originálu... přeložil, poznámkami opatřil a úvodní studii napsal Martin Hilský]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Torst, 2001. -- 546 s. ; 21 cm Shakespeare, William, 1564-1616. Hamlet. anglické drama – 17. stol. literárněvědné rozbory studie dvojjazyčná vydání

101 Unifikované názvy - příklad Čapek, Karel, 1890-1938 Krakatit. Španělsky La krakatita : una fantasía nuclear / Karel Čapek ; prólogo, traducción y notas de Patricia Gonzalo de Jesús. -- 1 ed.. -- Córdoba : Olivo Azul, 2010. -- 334 s. ; 22 cm. -- (Narrativas del olivo azul)

102 Unifikované názvy - příklad Bible. Česky. Ekumenický překlad Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad / [přeložily ekumenické komise pro Starý a Nový zákon] -- 18., (9., opr.) vyd.. -- Praha : Česká biblická společnost, 2012. -- 1387 s. : mapy ; 18 cm.

103 103 Soubory autorit unifikovaných nezbytný soubor ověřených a unifikovaných selekčních údajů (jmenných a věcných) určených pro zpracování a vyhledávání dokumentů a informací, doplněných o nezbytný odkazový a poznámkový aparát jsou nezbytným nástrojem bibliografické a autoritní kontroly (ověřování a sjednocování údajů) vytvářejí tak prostředí pro sdílení standardizovaných dat v národním i celosvětovém měřítku AUT (databáze národních autorit NK ČR) http://aleph.nkp.cz/F/ http://aleph.nkp.cz/F/

104 104 Portál: Národní autority ČR http://autority.nkp.cz/ http://autority.nkp.cz/ portál určen: informačním pracovníkům, katalogizátorům soustředění všech informací o autoritách a souvisejících informací na jednom místě informace o autoritách: jmenných věcných názvových geografických

105 105 Kontakty: Kateřina Adamová – oddělení věcné katalogizace katerina.adamova@vkol.cz tel.: 585 205 348 Veronika Pokorná – oddělení jmenné katalogizace, správa souborů autorit veronika.pokorna@vkol.cz tel.: 585 205 342


Stáhnout ppt "1 Jmenné autority Unifikované názvy AACR2R Kateřina Adamová Vědecká knihovna v Olomouci Oddělení věcné katalogizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google