Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Regionální funkce v roce 2004 Výchozí stav pro krajské spravování RF Pardubice, 1. listopadu 2005 Celostátní seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Regionální funkce v roce 2004 Výchozí stav pro krajské spravování RF Pardubice, 1. listopadu 2005 Celostátní seminář."— Transkript prezentace:

1 1 Regionální funkce v roce 2004 Výchozí stav pro krajské spravování RF Pardubice, 1. listopadu 2005 Celostátní seminář

2 2 Naplnění Programu RF 2004 poslední rok za dotaci státu první údaje pro porovnání s rokem 2005 výkonové ukazatele 2004 za celou ČR srovnání krajských ukazatelů srovnání s rokem 2003 i 2002 zvláštnosti, trendy, otázky Závěr

3 3 Charakteristika roku K dispozici ze státní dotace Kč Kč RF vykonávalo109 knihoven (14 KK, 95 PK) 112 knihoven (14 KK, 98 PK) Obsluhované knihovny knihovna s RF oblsuhovala Ø 56,7 knihoven57 knihoven

4 4 Charakteristika roku náklady Z dotace od MK Kč Kč Využito Kč (99,8%) Kč (98,1%) Z jiných zdrojů Kč Kč Celk. vynalož Kč Kč r ,8% stát, 4,2% územní samospráva r ,9% stát, 3,1% územní samospráva

5 5 Obsluhované knihovny obsluhující knihovníci rok , / Počet obsluhovaných knihoven Počet pracovníků RF 219,06275,89279,7  3,81+ 60,6  prac. úvazek na 1 obsluhovanou knihovnu 0,04 0,06+ 0,020,02 Ø počet obsluh. knihoven na 1 pracovní úvazek 2623,222,0-1,2-4

6 6 Počet obsluhovaných knihoven v krajích

7 7 Počet obsluhovaných knihoven na 1 pracovní úvazek ( v KK+PK) r. 2004

8 8 Pracovní úvazky obsluhujících knihovníků na 1 obsluhovanou knihovnu v roce 2004

9 9 Regionální služby v číslech 7 standardizovaných služeb v rámci RF, které krajské a pověřené knihovny poskytují obsluhovaným knihovnám

10 10 Konzultační činnost rok / Obsloužené knihovny Poskytnuté konzultace Ø p. konzultací na 1 obslouženou knihovnu 2,43,013,2+ 0,2+ 0,8 Ø p. konzultací na 1 obsluhovanou knihovnu 2,32,93,2+ 0,3+ 0,9

11 11 Počet konzultací v krajích v r

12 12 Průměrný počet konzultací na 1 obslouženou knihovnu – r. 2004

13 13 Metodické návštěvy (MN) rok / Počet obsloužených knihoven Metodické návštěvy Ø MN na 1 obslouženou 1,72,12-0,1+ 0,3 Ø MN na 1 obsluhovanou 1, ,4

14 14 Metodické návštěvy v krajích v letech

15 15 Průměrný počet MN na 1 obslouženou knihovnu – r. 2004

16 16 Statistika knihovnických činností Rok / Obsloužené knihovny Zpracované výkazy a sumáře Na 1 obslouženou knihovnu 1,11,0 0- 0,1 Na 1 obsluhovanou knihovnu 1,1 00

17 17 Počet zpracovaných statistických výkazů v krajích v letech 2002 – 2004

18 18 Počet statistických výkazů na 1 obslouženou knihovnu v r. 2004

19 19 Vzdělávání knihovníků rok celkemz toho v RF podíl RF v % celkemz toho RF podíl RF v % p.obsloužených knihoven 3 442xx4034xx p. vzdělávacích akcí ,7 % ,4 % p. účastníků ,1% ,2% p. vyučovacích hodin 9 099,53540,538,9%8112,33767,846,5 %

20 20 Vzdělávací akce celkem, z toho v rámci RF – r.2004

21 21 Vyjádřeno v procentech

22 22 Ø počet účastníků 1 vzdělávací akce

23 23 Ø doba trvání 1 vzdělávací akce

24 24 Porady – koordinační, informační a v rámci RF i vzdělávací nástroj rok P. obsloužených knihoven Počet porad Počet účastníků Ø počet porad v kraji Ø p. účastníků 1 porady 11,110,611

25 25 Porady v krajích v letech

26 26

27 27 Pomoc při revizích a aktualizacích KF rok / Počet obsloužených knihoven Počet revidovaných k.j Počet revidovaných knihoven

28 28

29 29

30 30 Nákup a zpracování KF z prostředků obcí Obce projevují zájem o své knihovny Společný nákup – ekonomický efekt Jedno zpracování pro všechny účastníky – ekonomický efekt Záruka odborného provedení Optimální stav: každá obec financuje základ KF své knihovny … základ KF své knihovny … alespoň částečně

31 31 Nákup KF z prostředků obcí / P. obsloužených knihoven % z obsluhovaných knihoven 19,5%19,9%20,9%+ 1,0%+ 1,4% P. nakoupených k.j Ø počet k.j. na 1 obslouženou knihovnu 85,9 k.j.89 k.j.80,9 k.j.- 8,1 k.j. - 5 k.j.

32 32

33 33 Ø počet k.j. zakoupených z prostředků obcí na 1 obslouženou knihovnu

34 34 Zpracování KF z prostředků obcí / Počet obsloužených knihoven % z obsluhovaných knihoven 22,1%23,8%24,9%+ 1,1%+ 2,8% p. zpracovaných k.j p. zpracovaných k.j. na 1 obslouženou kn. 94,39986,8- 12,2- 7,5

35 35 Počet zpracovaných k.j. na 1 obslouženou knihovnu

36 36

37 37 Výměnné fondy – stav Rok Stav VF v ČR k v k.j Roční přírůstek P.obsloužených knihoven ,6% z obsluh ,1% ,1% z obsluhov. P. k.j. na 1 obslouženou kn. 413,02404,4420,6 roční přír. na 1 obslouženou k. 54,455,1 2294,4 k.j. 51,9 2349,1 na 1 PKKK

38 38

39 39

40 40 VF „cirkulující“ ( nikoliv ležící) rok / p.obslouž. knihoven 3 39O % všech obsluhovaných kn. 59,6%73,1%80,1%+ 7%20,6% počet souborů v nich svazků Ø počet sv. do 1 kn. 120, Ø p. svazků v 1 soub. 42,443,544,9+ 1,42,5 Ø p. souborů do 1 knihovny 2,83,33,6+ 0,30,8

41 41 Ø počet souborů do 1 obsloužené knihovny v krajích

42 42 V nich počet svazků za rok

43 43

44 44 Servis VT rok / Počet obsloužených knihoven Počet akcí

45 45 Počet obsloužených knihoven- vývoj

46 46 Co říkají čísla o RF v roce 2004? Rok 2004 – rok navíc s dotací státu - ustálení obsahu a realizace Programu RF Dotace zpožděna – neschválení novely o rozpočt. určení daní Zpomalení překotného růstu - není stagnace či úpadek, Zkvalitňování a optimalizace Konzultace, metodické návštěvy Vzdělávání v rámci RF Péče o fondy, VF a jeho cirkulaci Spolupodíl obcí na doplňování KF? – sledovat další vývoj

47 47 Co říkají čísla o RF v roce 2004? Knihovníci se intenzivněji vzdělávají Růst potřeby vzdělávání s různým zaměřením (obsahem) Roste intenzita servisu VT (co vše obsahuje) Zpestřují se služby malých knihoven – máme nástroj měření? Významná pomoc obsluhujících knihoven samosprávám

48 48 Závěr Plná kompetence krajů - přijaly tuto odpovědnost všude a cele? Jak vyhovuje Metodický pokyn RF? Krajské koncepce? Nové postupy a specifická řešení Výměna zkušeností pracovníků RF - formy Sjednocení statistických postupů (RF) Jak měřit zlepšování VKIS v obsluhovaných knihovnách?

49 49 Jak dál? Národní knihovna (KI) a krajské knihovny – povinnost ze zákona Pověřené knihovny – ze smluv Všichni vůli – jde o užitečnou věc Co uděláme, v jakém pořadí a jak ??

50 50 Za pozornost i zaujetí výkonem RF děkuje Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR


Stáhnout ppt "1 Regionální funkce v roce 2004 Výchozí stav pro krajské spravování RF Pardubice, 1. listopadu 2005 Celostátní seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google