Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Regionální funkce v roce 2004 Výchozí stav pro krajské spravování RF Pardubice, 1. listopadu 2005 Celostátní seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Regionální funkce v roce 2004 Výchozí stav pro krajské spravování RF Pardubice, 1. listopadu 2005 Celostátní seminář."— Transkript prezentace:

1 1 Regionální funkce v roce 2004 Výchozí stav pro krajské spravování RF Pardubice, 1. listopadu 2005 Celostátní seminář

2 2 Naplnění Programu RF 2004 poslední rok za dotaci státu první údaje pro porovnání s rokem 2005 výkonové ukazatele 2004 za celou ČR srovnání krajských ukazatelů srovnání s rokem 2003 i 2002 zvláštnosti, trendy, otázky Závěr

3 3 Charakteristika roku 2004 20042003 K dispozici ze státní dotace 129 607 000 Kč128 840 000 Kč RF vykonávalo109 knihoven (14 KK, 95 PK) 112 knihoven (14 KK, 98 PK) Obsluhované knihovny 6 1626 387 1 knihovna s RF oblsuhovala Ø 56,7 knihoven57 knihoven

4 4 Charakteristika roku 2004 - náklady 20042003 Z dotace od MK129 607 000 Kč128 840 000 Kč Využito129 364 456 Kč (99,8%) 126 384 000 Kč (98,1%) Z jiných zdrojů5 630 507 Kč4 017 155 Kč Celk. vynalož.134 994 963 Kč130 401 155 Kč r.2004 95,8% stát, 4,2% územní samospráva r.2003 96,9% stát, 3,1% územní samospráva

5 5 Obsluhované knihovny obsluhující knihovníci rok200220032004 2004, 2003 +/- 2002- 2004 Počet obsluhovaných knihoven 5 6876 3876 162-225+ 475 Počet pracovníků RF 219,06275,89279,7  3,81+ 60,6  prac. úvazek na 1 obsluhovanou knihovnu 0,04 0,06+ 0,020,02 Ø počet obsluh. knihoven na 1 pracovní úvazek 2623,222,0-1,2-4

6 6 Počet obsluhovaných knihoven v krajích

7 7 Počet obsluhovaných knihoven na 1 pracovní úvazek ( v KK+PK) r. 2004

8 8 Pracovní úvazky obsluhujících knihovníků na 1 obsluhovanou knihovnu v roce 2004

9 9 Regionální služby v číslech 7 standardizovaných služeb v rámci RF, které krajské a pověřené knihovny poskytují obsluhovaným knihovnám

10 10 Konzultační činnost rok2002200320042004 - 2003 +/- 2002 - 2004 Obsloužené knihovny 5 3896 0016 270+ 269+ 881 Poskytnuté konzultace 13 16218 23119 890+1 659+ 6 728 Ø p. konzultací na 1 obslouženou knihovnu 2,43,013,2+ 0,2+ 0,8 Ø p. konzultací na 1 obsluhovanou knihovnu 2,32,93,2+ 0,3+ 0,9

11 11 Počet konzultací v krajích v r. 2002 - 2004

12 12 Průměrný počet konzultací na 1 obslouženou knihovnu – r. 2004

13 13 Metodické návštěvy (MN) rok200220032004 2003-2004 +/- 2002-2004 Počet obsloužených knihoven 5 38960016 270+269+ 881 Metodické návštěvy 9 29412 60112 273- 328+ 2 979 Ø MN na 1 obslouženou 1,72,12-0,1+ 0,3 Ø MN na 1 obsluhovanou 1,6220+ 0,4

14 14 Metodické návštěvy v krajích v letech 2002 - 2004

15 15 Průměrný počet MN na 1 obslouženou knihovnu – r. 2004

16 16 Statistika knihovnických činností Rok200220032004 2003-2004 +/- 2002-2004 Obsloužené knihovny 5 4146 7296 666- 63+ 1 252 Zpracované výkazy a sumáře 5 6796 8046 894+ 90+ 1 215 Na 1 obslouženou knihovnu 1,11,0 0- 0,1 Na 1 obsluhovanou knihovnu 1,1 00

17 17 Počet zpracovaných statistických výkazů v krajích v letech 2002 – 2004

18 18 Počet statistických výkazů na 1 obslouženou knihovnu v r. 2004

19 19 Vzdělávání knihovníků rok 20032004 celkemz toho v RF podíl RF v % celkemz toho RF podíl RF v % p.obsloužených knihoven 3 442xx4034xx p. vzdělávacích akcí 1 073 555 51,7 %132971053,4 % p. účastníků 11 0815 88853,1%152257 34148,2% p. vyučovacích hodin 9 099,53540,538,9%8112,33767,846,5 %

20 20 Vzdělávací akce celkem, z toho v rámci RF – r.2004

21 21 Vyjádřeno v procentech

22 22 Ø počet účastníků 1 vzdělávací akce

23 23 Ø doba trvání 1 vzdělávací akce

24 24 Porady – koordinační, informační a v rámci RF i vzdělávací nástroj rok200220032004 P. obsloužených knihoven 2 2332 8492 774 Počet porad 429493532 Počet účastníků 4 7695 2095 381 Ø počet porad v kraji 313538 Ø p. účastníků 1 porady 11,110,611

25 25 Porady v krajích v letech 2002 - 2004

26 26

27 27 Pomoc při revizích a aktualizacích KF rok200220032004 2003- 2004 +/- 2002-2004 Počet obsloužených knihoven 9221 2281 195 - 33+ 273 Počet revidovaných k.j. 1 747 2592 019 3432 134 152+ 114 809+ 386 893 Počet revidovaných knihoven 454785757- 28+ 303

28 28

29 29

30 30 Nákup a zpracování KF z prostředků obcí Obce projevují zájem o své knihovny Společný nákup – ekonomický efekt Jedno zpracování pro všechny účastníky – ekonomický efekt Záruka odborného provedení Optimální stav: každá obec financuje základ KF své knihovny … základ KF své knihovny … alespoň částečně

31 31 Nákup KF z prostředků obcí 200220032004 2003- 2004 +/- 2002- 2004 P. obsloužených knihoven 1 1111 2741 290+ 16+ 174 % z obsluhovaných knihoven 19,5%19,9%20,9%+ 1,0%+ 1,4% P. nakoupených k.j. 95 415113 413104 357- 9 056+ 8 942 Ø počet k.j. na 1 obslouženou knihovnu 85,9 k.j.89 k.j.80,9 k.j.- 8,1 k.j. - 5 k.j.

32 32

33 33 Ø počet k.j. zakoupených z prostředků obcí na 1 obslouženou knihovnu

34 34 Zpracování KF z prostředků obcí 200220032004 2003-2004 +/- 2002-2004 Počet obsloužených knihoven 1 2551 5201 536+ 16+ 281 % z obsluhovaných knihoven 22,1%23,8%24,9%+ 1,1%+ 2,8% p. zpracovaných k.j. 118 403150 832133 267- 17 565+ 14 864 p. zpracovaných k.j. na 1 obslouženou kn. 94,39986,8- 12,2- 7,5

35 35 Počet zpracovaných k.j. na 1 obslouženou knihovnu

36 36

37 37 Výměnné fondy – stav Rok200220032004 Stav VF v ČR k 31.12. v k.j. 1 400 1241 887 7222 076 175 Roční přírůstek184 415256 972256 051 P.obsloužených knihoven 3 390 59,6% z obsluh. 4 668 73,1% 4 936 80,1% z obsluhov. P. k.j. na 1 obslouženou kn. 413,02404,4420,6 roční přír. na 1 obslouženou k. 54,455,1 2294,4 k.j. 51,9 2349,1 na 1 PKKK

38 38

39 39

40 40 VF „cirkulující“ ( nikoliv ležící) rok200220032004 2003- 2004 +/- 2002- 2004 p.obslouž. knihoven 3 39O4 6684 936+2681 546 % všech obsluhovaných kn. 59,6%73,1%80,1%+ 7%20,6% počet souborů 9 62315 45517 611 +2 166+7 988 v nich svazků 408 221672 157789 792+117 635+381571 Ø počet sv. do 1 kn. 120,4144160+ 16+ 43 Ø p. svazků v 1 soub. 42,443,544,9+ 1,42,5 Ø p. souborů do 1 knihovny 2,83,33,6+ 0,30,8

41 41 Ø počet souborů do 1 obsloužené knihovny v krajích

42 42 V nich počet svazků za rok

43 43

44 44 Servis VT rok2002200320042003-2004 +/- 2002-2004 Počet obsloužených knihoven 397428719+ 291+ 322 Počet akcí1 0931 2481 348+ 100+ 255

45 45 Počet obsloužených knihoven- vývoj

46 46 Co říkají čísla o RF v roce 2004? Rok 2004 – rok navíc s dotací státu - ustálení obsahu a realizace Programu RF Dotace zpožděna – neschválení novely o rozpočt. určení daní Zpomalení překotného růstu - není stagnace či úpadek, Zkvalitňování a optimalizace Konzultace, metodické návštěvy Vzdělávání v rámci RF Péče o fondy, VF a jeho cirkulaci Spolupodíl obcí na doplňování KF? – sledovat další vývoj

47 47 Co říkají čísla o RF v roce 2004? Knihovníci se intenzivněji vzdělávají Růst potřeby vzdělávání s různým zaměřením (obsahem) Roste intenzita servisu VT (co vše obsahuje) Zpestřují se služby malých knihoven – máme nástroj měření? Významná pomoc obsluhujících knihoven samosprávám

48 48 Závěr Plná kompetence krajů - přijaly tuto odpovědnost všude a cele? Jak vyhovuje Metodický pokyn RF? Krajské koncepce? Nové postupy a specifická řešení Výměna zkušeností pracovníků RF - formy Sjednocení statistických postupů (RF) Jak měřit zlepšování VKIS v obsluhovaných knihovnách?

49 49 Jak dál? Národní knihovna (KI) a krajské knihovny – povinnost ze zákona Pověřené knihovny – ze smluv Všichni vůli – jde o užitečnou věc Co uděláme, v jakém pořadí a jak ??

50 50 Za pozornost i zaujetí výkonem RF děkuje Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz 221 663 179 http://knihovnam.nkp.cz


Stáhnout ppt "1 Regionální funkce v roce 2004 Výchozí stav pro krajské spravování RF Pardubice, 1. listopadu 2005 Celostátní seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google