Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systémy v personálním řízení RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA 6.11.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systémy v personálním řízení RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA 6.11.2009."— Transkript prezentace:

1 Informační systémy v personálním řízení RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA 6.11.2009

2 Obsah přednášky  Výskyty informací  Správa dat  Kódování dat  Skupiny dat  Číselníky a klasifikace

3 Výskyty informací  Písemnosti –zákon č. 499/2004 Sb.o archivnictví, v platném znění –vyhláška MV č. 646/2004 Sb.o podrobnostech výkonu spisové služby –vyhláška MV č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů –Spisový a skartační řád organizace  Data –Na datových nosičích –V datových úložištích –Ve workflow a groupware

4 Správa dat  Ukládání  Řízení přístupů  Zálohování  Archivování  Likvidace

5 Dvojková soustava  V digitálním pojetí (na rozdíl od analogového) se pracuje pouze se dvěma úrovněmi elektrického napětí (proudu) jako nositele dat (stavy 0 nebo 1= 1bit).  Každý alfanumerický znak lze vyjádřit formálně shodným zápisem XXXX XXXX (= byte/jednotka informace), kde X = 0 nebo 1.  Pro vyjádření jakéhokoliv alfanumerického symbolu se používá kódování ASCII (American Standard Code for Information Interchange )  Základní ASCII kód je 7bitový = 128 platných znaků  tzv. rozšířený ASCII kód (včetně řídicích znaků a zvláštností jednotlivých jazyků) je 8bitový (256 znaků). Je nejednoznačný (Windows 1250, Latin – 2, Kameničtí, ISO 8859-2  Unicode = 31bitové kódování

6 Skupiny dat v IS Data používaná v podnikových informačních systémech lze rozdělit na 5 základních skupin:  číselníky a katalogy  kmenová data s údaji o zaměstnancích, zákaznících, dodavatelích, bankách, …  Instance dat neboli „zakázková“ data – údaje potřebné pro realizaci konkrétních obchodních případů, finančních operacích  archivní data – údaje dokumentující historii podniku a jednotlivých obchodních případů  parametry – hodnoty pro nastavení optimálního fungování IS v konkrétních podmínkách (definice finančních období, vazeb na externí systémy, pravidelných plateb apod.)

7 Číselník Číselník představuje vzestupně či sestupně uspořádanou řadu číselných znaků, písmen či jejich kombinací. ÚZEMÍČÍSLO OBCENÁZEV OBCEPOSTAVENÍ OBCE OblastCZ02STŘEDNÍ ČECHY KrajCZ020STŘEDOČESKÝ Okres CZ0201 Benešov 529303BenešovM 532568BernarticeO

8 Klasifikace Klasifikace (katalog) představuje hierarchicky uspořádané třídění určitých ekonomických, sociálních nebo demografických jevů či procesů. Klasifikační třídění sleduje návaznost jevů a procesů od obecnějšího k detailnějšímu. Jevy a procesy jsou v klasifikacích rozčleněny zpravidla do tříd a podtříd, skupin a podskupin, oddílů a pododdílů, kdy vyšší stupeň struktury se rozkládá na detailnější nižší stupně a existuje hierarchické logické uspořádání podřízení a nadřízení jednotlivých stupňů klasifikace.

9 Příklad klasifikace - NUTS kód NUTS 0NUTS 1NUTS 2NUTS 3NUTS 4 StátÚzemíOblastKrajOkres CZČeská republika CZ0Česká republika CZ01Praha CZ010Hl. m. Praha CZ0101Praha 1 CZ0102Praha 2

10 Příklad klasifikace - KKOV  Klasifikace jsou obvykle složeny z několika navazujících číselníků, přičemž v řadě případů jsou tyto číselníky použitelné samostatně (a také jsou samostatně využívány.  Typickým případem je Kmenová klasifikace oborů vzdělávání (KKOV) Schéma kódu kmenového oboru vzdělání : xx-xx-x

11 Číselník dosaženého vzdělání Z této klasifikace je v personální praxi velmi často využíván číselník Dosažený stupeň vzdělání… A Bez vzdělání B Neúplné základní vzdělání C Základní vzdělání D Nižší střední vzdělání E Nižší střední odborné vzdělání H Střední odborné vzdělání s výučním listem J Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu K Úplné střední všeobecné vzdělání L Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) N Vyšší odborné vzdělání R Bakalářské vzdělání T Vysokoškolské vzdělání V Doktorské vzdělání

12 Vrstvový model IS Aplikační vrstva (SW umožňující zpracování dat) Databázová vrstva (databázové systémy) Logická vrstva (operační systémy serverů, stanic a sítí) Fyzická vrstva (PC, servery, routery, vodiče, …)


Stáhnout ppt "Informační systémy v personálním řízení RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA 6.11.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google