Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunitní reakce založené na protilátkách B-lymfocyty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunitní reakce založené na protilátkách B-lymfocyty."— Transkript prezentace:

1 Imunitní reakce založené na protilátkách B-lymfocyty

2 Imunitní reakce založené na protilátkách – princip: rozeznání Ag prostřednictvím antigenně specifických receptotů na B- lymfocytech (BCR= B-cell receptor) B-ly + Ag + Th….B-ly se pomnoží a diferencují na plazmatické buňky…produkce protilátek Protilátky = rozpustné, Ag-specifické BCR

3 Protilátky –Základní složka imunitní odpovědi –Jejich absence (agamaglobulinemie) neslučitelná se životem –Eliminují škodlivé Ag z těla –Zesilují působení složek přirozené imunity (komplement, fagocytóza)

4 BCR (B-cell receptor) Ag specifický receptor na B-ly Povrchový imunoglobulin Rozpoznává Ag v nativní formě Struktura – dvě složky: –Vlastní povrchový Ig - IgM,IgD 2 těžké řetězce (H) - transmembránové 2 lehké řetězce (L) –Signalizační molekuly CD79, CD19, CD21 – transmembránové proteiny CD79, CD19, CD21 – transmembránové proteiny

5 B-lymfocyty Vývoj B-ly v několika fázích –Fáze bez přítomnosti Ag –Fáze s Ag stimulací –Terminální vyzrávání na plazmatické buňky

6 VYZRÁVÁNÍ BEZ PŘÍTOMNOSTI Ag –V kostní dřeni (primární lymfoidní orgán) –Z progenitorovách buněk: HLA-DR+, CD45+, CD34+…CD19+ –Vyžaduje Kontakt se stromálními buňkami KD (VCAM-1 + časný lymfocyt VLA-4) Cytokin SCF (Stem Cell Factor) IL-7 –Naivní zralé B-ly, na povrchu IgM, IgD

7 V KD – negativní selekce autoreaktivních klonů B-ly, těch, které silně reagují s vlastními Ag –Indukce apoptózy –Indukce přeskupování genových segmentů pro BCR –Zablokování –anergie

8 FÁZE VYZRÁVÁNÍ S Ag STIMULACÍ –V sekundárních lymfoidních orgánech (uzlina, slezina, sliznice)…zde kontakt: B-ly + T-ly + APC –Charakteristický znak – probíhá ve dvou fázích Primární fáze protilátkové odpovědi Sekundární fáze protilátkové odpovědi

9 Primární fáze protilátkové odpovědi (primární odpověď) –První kontakt – naivní zralý B-ly + Ag Stimulace B-ly vazbou BCR+Ag Pohlcení Ag buňkou APC…prezentace na HLAII.tř. prekurzorům Th-lymfocytů…vznik antigenně specifických Th2 –B-ly prezentuje Ag (na HLAII.tř.) Th2- lymfocytům (B-ly = APC pro T-ly)

10 Kontakt T-ly + B-ly –umožněn CD28 + CD80/86 CD28 + CD80/86 CD40L + CD40 –Vede k pomnožení B-ly a diferenciaci na Pazmatické buňky…IgM, nízká afinita, blokování infekce, IgM+Ag=imunokomplexy…vazba na DC v uzlinách Paměťové buňky Probíhá v primárních lymfoidních folikulech (v uzlinách)

11 Sekundární fáze protilátkové odpovědi (sekundární odpověď) –V primárním lymf. folikulu: B-ly + Ag na APC B-ly + Ag na APC B-ly + Th2 –Nové kolo dělení B-ly (sekundární reakce), provázeno: Afinitní maturací – změna BCR Vznikem sekundárních lymf.folikulů s germinálním centrem Izotypovým přesmykem…IgG, IgA, IgE Vznikem plazmatických a paměťových buněk (s vyšší afinitou k Ag)

12 Vznik jednotlivých izotypů ovlivněn cytokiny –IL-4………....IgG1, IgE –IL-10………..IgA –INFgama…..IgG2 Výsledek sekundární odpovědi = Ig s vyšší afinitou k Ag, schopné aktivovat komplement a opsonozovat (IgG+FcR)

13 Primární i sekundární odpověď na sebe v průběhu typických infekcí bezprostředně navazují a vedou ke vzniku paměťových buněk Při opakované infekci (pozdější setkání s Ag) –Přetrvává hladina Ig – bezprostřední potlačení infekce –Paměťové buňky rychle aktivovány k produkci vysokoafinitních Ig různých izotypů

14 Atigeny –Proteiny: schopné vyvolat protilátkovou odpověď pouze za spolupráce T + B-ly (viz výše popsané mechanismy) = T-závislé (dependentní) antigeny –Polysacharidy: schopné vyvolat protilátkouvou odpověď bez účasti T-ly = T-nezávislé (independentní) antigeny; účast IL-2, IL-3, INFgama (produkty T-ly, NK)

15 DIFERENCIACE PLAZMATICKÝCH BUNĚK –B-ly v uzlinách tvoří: B-ly paměťové Plazmoblasty – dělí se a produkují Ig…plazmatické buňky (CD19-CD38+CD138+) – nedělí se a putují do KD, zde dlouho přežívají, tvorba vysokoafinitního Ig

16 Protilátky - imunoglobuliny Sekretované (uvolňované), solubilní BCR Struktura –2x těžký řetězec (H): 1H…4(5) domén, 110- 120 AK –2x lehký řetězec (L): 2 domény –Domény na konci H i L jsou variabilní (V L, V H ) = vazebné místo pro Ag –Konstantní domény Lehkých řetězců: C L Těžkých řetězců: C H 1, C H 2, C H 3

17 Molekuly Ig lze proteolyticky štěpit – papain: 2x Fab + 1x Fc Molekuly některých Ig (IgM, IgA) se skládají z několika těchto jednotek – spojené řetězcem J Variabilita BCR i Ig je dána přeskupováním genových segmentů, které kódují jednotlivé řetězce (10 11 různých specifit)

18 Typy ( =třídy = izotypy) imunoglobulinových řetězců –L řetězce: kódovány na různých chromozomech, typy κ a λ –H řetězce: kódovány na úseku jednoho chromozomu typy μ, δ, γ(subtypy γ1- γ4), α(subtypy α1,α2), ε…. tyto řetězce vytvářejí různé typy (třídy, izotypy) imunoglobulnů: IgM, IgD, IgG(podtřídy IgG1 – IgG4), IgA(podtřídy IgA1,IgA2), IgE –V jedné molekule Ig: 2 totožné H+2 totožné L

19 IgM – monomerní (μ 2 L 2 ) – na povrchu B-ly, zde tvoří BCR –Polymerní – sekretovaná forma, 5 monomerů –Tvoří se jako první po stkání s Ag –Váže se na C1, neváže se na FcR fagocytů –Výskyt: pentamer – sérum, monomer – B-ly –Funkce: aktivace C, primární odpověď, receptor pro Ag na B-ly

20 IgG – nejčstější sérový izotyp,dobře se vážou na FcR, podtřídy IgG se liší aktivací komplemnetu –IgG3, IgG1…dobře aktivují C –IgG2, IgG4…hůře aktivují C –Výskyt: sérum –Funkce: opsonozace Ag, neutralizace virů, sekundární odpověď, prostup placentou

21 IgA – existuje ve dvou formách –IgA slizniční (sekreční) – ochrana sliznic proti mikroorganismům Dimer: 2xIgA+ řetězec J+sekreční komponenta –IgA sérový – monomer (nebo dimer nebo trimer) IgA1 – slizniční pazmocyty IgA2 – v KD –Výskyt: sérum, sliny, slzy, mateřské mléko –Funkce: ochrana sliznic, opsonizace, neaktivuje C

22 IgE – v séru zdravých lidí minimum –Obrana před parazity –Příčina alergických reakcí –Vysokoafinitní receptor pro IgE na žírných buňkách a bazofilech –--------------------------------------------------- IgD – monomer, v séru minimum, tvoří BCR na B-ly

23 Jednotlivé molekuly Ig mají individuálně odlišné části pro vazbu pro Ag = idiotypy (vazebná místa na Ig 1.generace) Idiotypy rozeznány B-ly…tvorba protilátek (antiidiotypy, protilátky 2.generace) Antiidiotypová síť – regulace protilátkové odpovědi

24 Dynamika tvorby protilátek Tvorba protilátek vykazuje významnou ontogenetickou dynamiku –Těhotenství – prostup IgG placentou, později vlastní tvorba IgM plodu –Po narození – mateřské IgG postupně odbourávány, zvyšuje se tvorba IgM, ochrana IgA z mateřského mléka –Později tvorba Ig ostatních izotypů –Proces dokončen v pubertě

25 Tvorba Ig jako odpověď na Ag –První infekce – podobný průběh jako v ontogenetickém vývoji –Opakovaná infekce – zapojeny paměťové buňky, rychlá intenzivní tvorba vysokoafinitních Ig různých izotypů


Stáhnout ppt "Imunitní reakce založené na protilátkách B-lymfocyty."

Podobné prezentace


Reklamy Google