Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michaela Karafiátová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michaela Karafiátová"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michaela Karafiátová
Téma: Imunita specifická – nespecifická, humorální a buněčná Mgr. Michaela Karafiátová

2 IMUNITA je soubor vrozených a získaných mechanismů, které zajišťují obranyschopnost (rezistenci) jedince vůči mikroorganismům a jiným antigenním látkám. (lat. immunis = volný, nedotknutý, neporušený)

3 Funkce imunitního systému
Rozlišuje, co je vlastní a co cizí, vlastní struktury toleruje a na cizí odpovídá imunitní reakcí /MHC – hlavní histokompatibilní komplex) Vykonává imunologickou kontrolu – registruje v organismu strukturní změny v buňkách a molekulách, které vznikli mutacemi vlivem biologických, chemických a fyzikálních zásahů.

4 Funkce imunitního systému
Regulace – kontrola imunitní odpovědi, snaha zabránit přehnané reakci a poškození Paměť - umožňuje rychlejší odpověď při opakovaném styku s antigenem Zabezpečuje zachování jedinečnosti a integrity organismu – imunologickou rovnováhu (proto po transplantacích musíme používat látky potlačující imunitu – imunosupresiva)

5 antigenům - autoimunita
Imunitní Systém –základní schéma nespecifická normální odpověď protilátková specifická buněčná snížená – imunodeficit patologická odpověď přehnaná - alergie porucha tolerance vůči vlastním antigenům - autoimunita

6 IMUNITA NESPECIFICKÁ (vrozená) ihned po infekci nemá paměť
solubilní mediátory (komplement, lysozym) buňky (polymorfonukleáry a makrofágy) SPECIFICKÁ (tvoří se v průběhu života – imunitní systém se učí) po jistém čase paměť solubilní molekuly (protilátky) buňky (B buňky, T buňky)

7 Nespecifická imunita charakteristika
nevyžaduje předchozí expozici cizorodému antigenu antigen specificky nerozeznává (útočí na všechno cizí) nemá paměť – při opětovném setkání se stejným antigenem reakce není účinnější může působit samostatně, nebo ve spolupráci se specifickou imunitou

8 Nespecifická imunita složky
fyziologické bariéry (kůže, sliznice, pH, přirozená mikroflóra, lysozym – štěpí peptidoglykany buněčných stěn bakterií) fagocyty (makrofágy a neutrofily) a NK buňky (natural killer – přirozený zabíječ) solubilní molekuly (komplement, interferony, interleukiny, tumor nekrotizující faktor, proteiny akutní fáze)

9 Nespecifická imunita ZÁNĚT: mechanismy aktivace komplementu sérových a membránových (glykoproteinů) produkovaných ve formě inaktivních prekurzorů, aktivace /klasická nebo alternativní/ - až do vytvoření C5b kaskádovitý proces = předchozí složka proteolytickým štěpením aktivuje následující, poté nastupuje fáze lytická (společná) = neenzymatické sestavení MAC (membránu atakující komplex) – póry do membrány napadené buňky C3a, C4a, C5a - vazodilatace a zvýšená permeabilita cév C5a - adheze, chemotaxe a aktivace leukocytů C3b – opsonizace fagocytóza systém srážení

10 Specifická imunita charakteristika
- rozvíjí se po kontaktu se specifickým antigenem - imunokompetentní buňky a molekuly (protilátky) specificky rozpoznávají a vážou se na antigen - má paměť; imunitní odpověď při opětovném kontaktu s antigenem je rychlejší a účinnější - může účinně spolupracovat s některými mechanismy nespecifické imunity

11 mateřské mléko, kolostrum injekce gamaglobulinů
Schéma získané imunity aktivní pasivní přirozeně infekce mateřské mléko, kolostrum uměle vakcína injekce gamaglobulinů

12 Specifická imunita má dvě navzájem spolupracující složky
buněčnou protilátkovou

13 IMUNITNÍ SYSTÉM

14 Buňky imunitního systému -leukocyty
Ve tkáních: makrofágy antigen prezentující buňky Buňky imunitního systému -leukocyty Eozinofilní 3% Neutrofilní 65% (mikrofágy) Bazofilní 1% Granulocyty Agranulocyty Lymfocyty 25% (T-ly, B-ly, NK-buňky) Monocyty 5%

15 T buňky útočí na infikované nebo jinak pozměněné buňky
z B buněk se po stimulaci cizorodým antigenem stávají plasmatické bb produkující specifické protilátky, které se vážou na antigen T buňky útočí na infikované nebo jinak pozměněné buňky kostní dřeň kmenové buňky THYMUS krví nezralé lymfocyty antigenní receptory B buňky T buňky protilátková imunita buněčná imunita krví lymfatické uzliny, slezina a jiné lymfatické orgány konečné vyzrávání B a T buněk v lymfatických orgánech

16 Specifická buněčná imunita
T lymfocyty (T buňky) závisle od thymu tvoří se v kostní dřeni vyzrávají v thymu - „cvičí se“ v rozeznávání vlastních a cizích antigenů T helper „pomocné“ - regulují odpověď B buněk a cytotoxických Tc lymfocytů, vysílají signály - cytokíny (lymfokíny), kterými „dirigují“ imunitní odpověď T cytotoxické - lyzují infikované nebo nádorové buňky T supresorové - vysílají signály, kterými se zastaví nebo zpomalí imunitní odpověď T helper sends out signals to orchestrate the immune response such as initiation of B cells to proliferate and produce antibodies HIV recognizes the CD4 receptors on T helper cells Some researchers dispute the existence of t supressor cells

17 Specifická buněčná imunita
je namířena proti nitrobuněčným patogenům např. když je buňka infikována virem, část virových proteinů produkovaných „zotročenou“ buňkou se exprimuje na buněčné membráně cytotoxické T buňky tyto struktury rozpoznávají jako cizí a buňku likvidují – lyzují je schopna likvidovat i buňky nádorové

18 MHC glykoproteiny: molekuly lokalizované na povrchu buňky, ve své vazebné štěrbině prezentují peptidy (antigeny)T lymfocytům a tak zajišťují rozpoznání Ag imunitním systémem a spouští imunitní reakce MHC I. třídy – všechny jaderné buňky – vazba fragmentů z proteinů produkovaných buňkou MHC II. Třídy – pouze antigen prezentující buňky: prezentují štěpy antigenů pohlcených buňkou

19 1. krok: fagocytóza antigenu (bakterie) buňkou prezentující antigeny
antigen prezentujíci buňka - makrofág, pohltí antigen a natráví ho pomocí lysozomálních enzymů Makrofág makrofág bakterie makrofág makrofág makrofág

20 2. krok: prezentace antigenu
Makrofág předkládá antigenní štěpy Th-buňce, čímž dochází k její aktivaci makrofág APC makrofág APC makrofág T-lymfocyt

21 3. krok: stimulace specifických B-buněk
aktivovaný T-lymfocyt uvolňuje cytokiny stimulují dělení B-buněk a jejich přeměnu v plasmatické buňky - producenty protilátek B-lymfocyt T-lymfocyt

22 4. krok: opsonizace antigenu
protilátky „označkují“ antigen Bakterie

23 5. krok: destrukce antigenu
opsonizovaný antigen – přitahuje tzv. „profesionální“ fagocyty makrofág makrofág bakterie makrofág makrofág makrofág

24 SCHÉMA PRIMÁRNÍ IMUNITNÍ ODPOVĚDI (první kontakt s antigenem)
Makrofág pohltí antigen „natrávení“ antigenu Antigenní štěpy jsou navázány na MHC II proteiny cytoplasmatické membrány makrofágu Makrofág prezentuje antigen T buňkám T-buňky, které nesou specifický receptor jsou aktivovány Aktivované T-lymfocyty se dělí na Pomocné TH-buňky Supresorové TS-buňky Cytotoxické TC-buňky Stimulují B-buňky se stejným antigenním receptorem Inhibují B-buňky se stejným antigenním receptorem Destrukce antigenu

25 SCHÉMA PRIMÁRNÍ IMUNITNÍ ODPOVĚDI (pokračování)
pomocné TH-buňky supresorové TS -buňky Stimulují B-buňky se stejným antigenním receptorem Inhibují B-buňky se stejným antigenním receptorem B-buňky se rozdělí na Imunitní odpověď se zastaví plasmatické buňky paměťové B-buňky B-buňky produkující specifické protilátky protilátky se vážou na antigen aktivace komplementu pomáhají fagocytům najít antigen Destrukce antigenu

26 Protilátková imunita B lymfocyty (B buňky)
tvoří se v kostní dřeni a zrají také v kostní dřeni (u ptáku bursa Fabricii – proto B buňky) každá buňka je schopna tvořit jeden druh protilátky, nezávisle na tom, jestli se kdy potká se svým antigenem (cca 107akombinací) B buňky po stimulaci proliferují a diferencují se jednak na paměťové B buňky (pro případ, že by se tělo v budoucnu potkalo se stejným antigenem má už „vycvičené vojsko“) jednak na plazmatické buňky produkující protilátky - plasmatické buňky produkují velké množství protilátek, které se mohou vázat na membránu lymfocytů, kde slouží jako receptory nebo se vylučují do cirkulace Humor is a Latin word for moisture such as blood

27 Funkce protilátek Specificky se vážou k antigenním strukturám (bakterií, virů apod.) znehybnění mikroorganismů neutralizace virů neutralizace toxinů vazba solubilních (rozpustných) antigenů vede k jejich vysrážení, což usnadňuje fagocytózu aktivace komplementu – usnadnění lýzy buněk nebo fagocytózy bakterií (opsonizace)

28 Frakce sérových bílkovin získané elektroforeticky
albumin, 1, 2, 1, 2,  Většina protilátek ve frakci , proto gamaglobuliny, ale část zasahuje do frakce  (IgA) Elektroforéza – pohyb elektricky nabité částice roztokem elektrolytu účinkem stejnosměrného el. pole (velikost, náboj částic)

29 Protilátky Glykoproteiny o velké molekulové hmotnosti 150, ,000 Tvoří 10-15% sérových proteinů 2 lehké a 2 těžké řetězce

30 IgG Hlavní sérové protilátky- 75 to 85% imunoglobulinů
Mají 2 vazebná místa Zabezpečují dlouhodobou imunitu a tvoří se později než IgM Jediné protilátky, které mohou přecházet placentární bariérou. Nejdelší biologický poločas 23 dní – vhodné pro pasivní imunizaci Opsonizace (označkování) antigenu Aktivace komplementu Neutralizace toxinů (blokováním jejich aktivních míst) Imobilizace bakterií Neutralizace virů (inhibují přichycení a průnik viru do buňky) Immunoglobins (Ig)

31 IgM Pentamer 10% celkových protilátek
Dobře aglutinují antigen – zesíťování – pentavalentní (dalo by se předpokládat 10 vazebních míst, ale kvůli konformaci je jich jenom 5) Tvoří se jako první v rámci specifické protilátkové odpovědi na infekci Marker akutní nebo velmi nedávné infekce Relativně krátce přetrvávají, cca 2-6 měsíců Nepřechází placentou – diagnostika novorozeneckých infekcí

32 Změny koncentrace imunoglobulinů v séru v závislosti na věku

33 IgA IgA 15% celkových protilátek
V tělesných tekutinách, sliny, slzy, bronchiální, nazální, prostatické a vaginální sekrety IgA v kolostru chrání kojence Zprostředkovávají slizniční imunitu - brání přístupu cizorodých částic do organismu Zvýšená hladina IgA u chronických alkoholiků mucous secretions of the respiratory tract and the upper part of the digestive tract and the vagina Colostrum is a golden liquidy substance that a nursing mother expels from her breasts hours after delivery. This substance is produced before the milk and is very important in the transfer of antibodies to a newborn infant.

34 IgD 0,2 % všech protilátek monomer (Y)
monomery IgD spolu s monomerem IgM v membráně B lymfocytů plní funkci receptorů

35 IgE 0,004% celkových sérových imunoglobulinů. monomer (Y)
Hrají důležitou roli v imunitních reakcích proti parazitům Uplatňují se v alergických reakcích

36 Primární protilátková odpověď
Po prvním setkání s antigenem IgM se objevují jako první 4-6 dnů po expozici IgG nastupují později a objevují se 1-2 týdny po expozici Odpověď je pomalá, protože existuje jenom málo B buněk, které jsou schopny reagovat s antigenem Důležitá je produkce paměťových buněk! Slabší odpověď poskytuje patogenům dost času, aby způsobili nemoc

37 Primární odpověď

38 Sekundární (anamnestická odpověď)
Při opakované expozici IgM i IgG narůstají rychle IgG dosahuje vyšších hodnot než v případě primární odpovědi a zůstávají detekovatelné několik měsíců nebo let Uplatňuje se při reinfekci nebo revakcinaci (booster) Paměťové buňky rozpoznávají antigen a začínají se rychle dělit a diferencují se na plasmatické buňky - produkují velké množství protilátek, hlavně IgG

39 Anamnestická odpověď

40 Serologická diagnostika infekčních nemocí
IgM protilátky: právě probíhající, nebo nedávná infekce IgG protilátky: stav po proběhlé infekci, anamnestické protilátky

41 Pojmy Antigeny- makromolekuly přirozeného nebo umělého původu, jsou po chemické stránce různé polymery - proteiny, polypeptidy, polysacharidy nebo nukleoproteiny. Antigeny mají dvě základní vlastnosti - navozují specifickou imunitní odpověď (imunogennost) buněčného a protilátkového typu, a specificky reagují s produkty této odpovědi, tj. protilátkami a imunokompetentními buňkami (antigennost).

42 Imunogennost je vlastnost celé molekuly –podmiňují ji především velikost komplexnost (složitost) a musí být samozřejmě pro organismus cizí. Specifita (antigennost)– schopnost reagovat s vytvořenými senzibilizovanými buňkami nebo protilátkami je daná vazbou na antigenní determinanty – epitopy (důležitá je i konformace = prostorové uspořádání vazebního místa) Protilátka a antigen zapadají do sebe jako klíč do zámku nebo puzzle

43 Obě tyto vlastnosti má kompletní antigen - imunogen, který je tvořen z makromolekulového nosiče, a antigenních determinant neboli epitopů Epitop - určitá skupina atomů na povrchu molekuly antigenu, charakterizuje jeho specifitu a schopnost reagovat s vazebným místem protilátky nebo antigenovým receptorem na lymfocytech. .

44 Antigeny mají specifické oblasti na které se vážou protilátky
říkáme jim antigenní determinanty - epitopy Protilátka B Antigenní determinanty Antigen nosič Protilátka A Figure 24.6

45 polyklonální protilátky
Hladina IgG v séru týdny ---> podání antigenu (titr protilátek)

46 Monoklonální protilátky
Purifikovaný („čistý“) antigen Injekce antigenu


Stáhnout ppt "Mgr. Michaela Karafiátová"

Podobné prezentace


Reklamy Google