Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879. SLOVESA S INFINITIVEM S „TO“ SLOVESA S -ING TVAREM duben 2013VY_32_INOVACE_AGJ_140104

2 Verbs + to + infinitive/verbs + ing Read the text and underline the verbs A visit to the cinema My friend wants to go the cinema. He really likes watching actions films. I promised to go with him but I can't stand seeing blood and violence, so we agreed to go and see a romantic comedy. We decided to buy tickets for „Love, actually“. Luckily, we managed to get the best seats. I promised to wait for him at the entrance at 7 PM. My brother My older brother decided to become a doctor. He loves helping other people and he doesn't mind studying hard. He avoids going out in the evenings these days because he is preparing to take university entrance exams soon. He hopes to get a place at Charles University in Prague. obr.1

3 Verbs + to + infinitive/verbs + ing Read the text and underline the verbs A visit to the cinema My friend wants to go the cinema. He really likes watching actions films. I promised to go with him but I can't stand seeing blood and violence, so we agreed to go and see a romantic comedy. We decided to buy tickets for „Love, actually“. Luckily, we managed to get the best seats. I promised to wait for him at the entrance at 7 PM. My brother My older brother decided to become a doctor. He loves helping other people and he doesn't mind studying hard. He avoids going out in the evenings these days because he is preparing to take university entrance exams soon. He hopes to get a place at Charles University in Prague. obr.1

4 Příklady a použití Když dáváme do věty dvě slovesa za sebou, druhé sloveso je obvykle: a)buď v infinitivu s to b)nebo v -ing tvaru Sloveso + infinitiv s „to“ My friend wants to go the cinema. = Můj kamarád chce jít do kina. My brother decided to become a doctor. = Můj bratr se rozhodl stát lékařem. I promised to wait for him at the entrance. = Slíbil jsem počkat na něj u vchodu. Sloveso + ing I can't stand seeing blood. = Nemůžu vystát pohled na krev. He doesn't mind studying hard. = Nevadí mu pilně studovat. He avoids going out these days. = V tyto dny se vyhýbá chození ven.

5 Verb+to+infinitive or -ing form Přiřaďte k sobě poloviny vět: 1When Jim was six, he began … Ato pay for his lessons. 2His father agreed …Bpracticing every day. 3He imagined …Cto study music at university. 4He hoped …Dto learn the guitar. 5He didn't mind …Ebecoming a famous guitarist. obr. 2 begin = začít agree = souhlasit imagine = představovat si hope = doufat don´t mind = nevadit

6 1When Jim was six, he began to learn the guitar.D 2His father agreed to pay for his lessons.A 3He imagined becoming a famous guitarist.E 4He hoped to study music at university.C 5He didn't mind practicing every day.B Verb+to+infinitive or -ing form ŘEŠENÍ obr. 2

7 Další příklady a použití Tom: Do you want to play tennis? Jane: No, not really, I hate tennis.  Jane can't stand playing tennis. Tom: Why don't we go for a swim? Jane: Good idea! Let's go to the swimming pool.  Tom suggested going swimming.  Jane likes going swimming.  They decided to go swimming. Je nutné se naučit zpaměti, která slovesa jsou následována: a)dalším slovesem v infinitivu s to b)která jsou následována -ing tvarem. Následuje tabulka:

8 Tabulka agreeofferavoidfeel likebegin decidepreparecan´t helpfinishcontinue expectpretendcan´t standimaginehate failpromiseconsiderpractiselike hoperefusedon't mindrisklove manageseemenjoyspend timeprefer meanwantfancysuggeststart I can't stand doing homework. I've decided to buy a Rolex. I want to have a good watch. U některých sloves mohou následovat oba tvary, např.: I love cooking./I love to cook. Pozor! Po výrazech would like, would prefer, would love atd. se používá pouze sloveso + to + inf. I would like to order now. We would love to see you again. Verb + to + infverb + ingverb + inf/ing

9 Vyzkoušejte si: Doplňte věty správným tvarem slovesa v závorce. I really enjoy ____________ (watch) documentaries on television. I expected ____________ (see) you at the disco last Friday. Where were you? He spends a lot of time ____________ (play) PC games. We decided ____________ (go) to Austria this winter. I feel like ____________ (go out) for a meal this evening. How about you? Jane offered ____________ (drive) me to the cinema. I finished ____________ (write) the essay at midnight.

10 Vyzkoušejte si. Řešení I really enjoy watching documentaries on television. I expected to see you at the disco last Friday. Where were you? He spends a lot of time playing PC games. We decided to go to Austria this winter. I feel like going out for a meal this evening. How about you? Jane offered to drive me to the cinema. I finished writing the essay at midnight.

11 Napište věty s danými slovesy (verb + to + inf./-ing) a použijte vlastní nápady: 1)(hope) _I hope to become__________________________________ 2)(avoid) _________________________________________________ 3)(like) ___________________________________________________ 4)(want) __________________________________________________ 5)(can´t stand)_____________________________________________ 6)(decide) ________________________________________________ 7)(expect) ________________________________________________ Vyzkoušejte si č. 2. obr. 2 agreeofferavoidfeel likebegin decidepreparecan´t helpfinishcontinue expectpretendcan´t standimaginehate failpromiseconsiderpractiselike hoperefusedon't mindrisklove manageseemenjoyspend timeprefer meanwantfancysuggeststart

12 MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use. London: Cambridge University Press, 2001. ISBN 3125336058 9783125336056. MATURITA SOLUTIONS Pre-Intermediate STUDENT´S BOOK. Oxford University Press, 2009. ISBN 9780194551656. POUŽITÁ LITERATURA

13 obr.1: Bone doctor Clip Art [online]. 2013 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://www.pdclipart.org/albums/Medical/Bone_doctor.pnghttp://www.pdclipart.org/albums/Medical/Bone_doctor.png obr.2: Electric guitar solo Clip Art [online]. 2013 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://www.pdclipart.org/albums/Music/electric_guitar_solo.pnghttp://www.pdclipart.org/albums/Music/electric_guitar_solo.png CITACE ZDROJŮ


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google