Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh GIS prototypu pro oblast řeky Bělé Vedoucí práce: Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Konzultant: Ing. Markéta Hanzlová Lucie HRUBÁ 2005/2006 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh GIS prototypu pro oblast řeky Bělé Vedoucí práce: Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Konzultant: Ing. Markéta Hanzlová Lucie HRUBÁ 2005/2006 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ."— Transkript prezentace:

1 Návrh GIS prototypu pro oblast řeky Bělé Vedoucí práce: Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Konzultant: Ing. Markéta Hanzlová Lucie HRUBÁ 2005/2006 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA HORNICKO-GEOLOGICKÁ INSTITUT GEOINFORMATIKY bakalářská práce

2 Úvod Voda a hospodaření s ní se v posledních letech stává velmi diskutovaným tématem. Projekt TRANSCAT by měl napomoci řešení problémů s vodním hospodářstvím v příhraničních oblastech. V rámci tohoto projektu byla vytvořena webová aplikace. Aby však tato sloužila cílům projektu, nestačí ji jen dobře naprogramovat, ale hlavně naplnit vhodnými daty.

3 Cíle a úkoly práce naplnit prototyp vhodnými daty předvést možnosti prototypu vytvořit základ pro systém podpory rozhodování

4 Osnova seznámení se s projektem TRANSCAT a pilotní oblastí řeky Bělé inventarizace dat z pilotní oblasti úpravy dat pro import import připravených dat, doplnění copyrightů a metadat příprava mapových kompozic rozdíly v obsahu a pokrytí dat z české a polské strany

5 TRANSCAT Integrated Water Management of Transboundary Catchments projekt 5.rámcového programu EU řešený v letech 2003-2006 Cíl projektu: Vytvořit systém podpory při rozhodování (DSS – Decision Support System) v příhraničních povodích v kontextu zavádění Rámcové směrnice EU pro vodní politiku Oblast zájmu: 5 pilotních oblastí v Evropě s různými přírodními, sociálními a historickými podmínkami (Bělá, Šumava, Pasvik, Nestos,Guardiana) více na http://transcat.vsb.cz/new/

6 Příhraniční oblasti a problémy s nimi spojené nedostatek informací, horší sociálně-ekonomická situace, slabší zájem řídících (zpravidla centrálních) institucí, nevyhovující infrastruktura. rozdílný jazyk a znaková sada datová nekompatibilita rozdíly v kartografických a informačních zvyklostech

7 Pilotní oblast Bělá/Biala Głuchołazka česko-polská hranice úmoří Baltského moře zaměření na znečištění a problematiku povodí oblast s přírodními rezervacemi CHKO Jeseníky Chráněný park Góry Opawskie nepatřičné antropogenní zásahy do hydrogeologického režimu (odlesňování, meliorace, odvodňování, regulace toků)

8 Architektura TRANSCAT staví na otevřené a plně distribuované architektuře internetová technologie se základem v mapovém serveru na straně klienta se nic neinstaluje, stačí běžný internetový prohlížeč Klientská část : jazyk JavaScript v kombinaci s kaskádovými styly (CSS) Server : PHP server verze 4.3.2 mapový server Minnesota MapServer verze 4.2.2 databáze MySQL

9 Webový klient TRANSCAT Poskytuje běžné funkce GIS Umožňuje import dat 2 verze prototypu verze 3.5 data z dbf verze 4.1 data z databáze

10 Databáze TRANSCAT multidimenzionální struktura – výhodná pro různorodá data Sestava dimenzí zahrnuje: čas (datum a čas) klasifikační schéma (v případě ukládání kódů hornin, typů vrstev, půdy, vegetace apod.) datová sada (potřebné kvůli vazbě na plná metadata, copyright) metoda jednotka měření kvalifikátor (=, ) hodnocení neurčitosti zdroj jazyk Ms Access 2000 MySQL Princip ukládání dat v multidimenzionální struktuře (Horák a kol.)

11 Inventarizace dat Výchozí stav: webový klient se všemi funkcemi připravená a transformovaná data chybějící data z polské strany některé vrstvy nedokumentovány, netříděny

12 Inventarizace dat zobrazit vrstvy zkontrolovat grafickou složku zkontrolovat atributovou složku posoudit aktuálnost vybrat nejlépe zpracovaná dohledat metadata zjistit význam atributů příklad chybně zpracované vrstvy – hranice CHKO (180 záznamů místo 1)

13 Zpracování dat Úprava Doplnění Vyřazení celkem 73 vrstev rozdělených do 9 témat dohledání popisu atributů – 15 vrstev vložení identifikátorů- 16 vrstev doplnění statistických dat- 10 vrstev Chybně zpracovaná vrstva – CORINE 1997 CZ (špatně ořezána = >duplicitní identifikátory)

14 Import dat atributová data 1) definování nových atributů 2) definování nových metod, osob, organizací, jednotek atd. 3) definování nového referenčního objektu 4) vložení hodnot ruční vkládání formulář dotaz překlad názvů a termínů do angličtiny grafická data - přiřadit klasifikátor, třídu, styl, symbol formulář pro import v prototypu přímo do MySQL

15 Ukázka vytvořené kompozice

16 Socioekonomická data Cílem nebylo zhodnotit socioekonomickou situaci a vývoj území, ale jen ukázat možnosti prototypu. PROBLÉMY: obtížně srovnatelná území – OBCE x GMINY - relativní ukazatele nedostatek dat FORMA PREZENTACE: Kartogram UKAZATELÉ: hustota obyvatel saldo migrace nezaměstnanost podíl lesních ploch podíl orné půdy

17 Srovnání obsahu dat a pokrytí z české a polské strany CZ – 101 vrstev / 11 témat PL – 30 vrstev / 7 témat přetahy a nedotahy v oblasti hranic nedostatečná dokumentace – PL nedostatek vhodných atributů chybějící metadata

18 Použité datové zdroje a programové prostředky topografická data (DMÚ25, DMÚ200) vybraná socioekonomická data (SLDB, ČSÚ, SRI-PAS) data z VÚV, Geofondu data z AOPK, CHKO Jeseníky a další ArcView 3.2 ArcGIS 9 Ms Access 2000 MySQL – Front 3.2 Webový klient TRANSCAT

19 Závěr ukázat možnosti prototypu na datech existence problémů v příhraničních oblastech existují rozdílné přístupy zúčastněných stran Projekt je schopen se stát na základě kvalitních dat dobrý nástrojem pro podporu rozhodování.

20 Použité zdroje 1. ČEPICKÝ, Jáchym. Mapový server snadno a rychle (1) [online]. ROOT.CZ : Informace nejen ze světa Linuxu. aktualizováno 3.11.2005 [cit. 10.4.2006]. Dostupný z:.http://www.root.cz/clanky/mapovy-server-snadno-a-rychle-1/ 2. ESRI : ArcGIS Family of Products [online]. aktualizováno 7.3.2006 [cit. 24.3.2006]. Dostupný z:.http://www.esri.com/software/arcgis/ 3. HORÁK, Jiří; STROMSKÝ, Josef; HANZLOVÁ, Markéta; ORLÍK, Antonín; MARŠÍK, Vladimír. Distribuovaný systém pro řízení vodního hospodářství, sborník konference "GIS ve veřejné správě Brno 2005", 8-9.6.2005. Brno, 2005. 11 stran. 4. HORÁK, Jiří; STROMSKÝ, Josef; ORLÍK, Antonín; UNUCKA, Jan. Příspěvek projektu TRANSCAT pro integrovaný management povodí v pohraničních oblastech, sborník konference Hydrologické dni 2005. Bratislava, Slovensko, 21- 23.9.2005, strana 685-696, 12 stran. 5. MapServer : Welcome to MapServer [online]. [cit. 23.3.2006]. Dostupný z:.http://mapserver.gis.umn.edu/ 6. Projekt TRANSCAT [online]. aktualizováno dne 14.2.2005 [cit. 10.3.2006]. Dostupný z:.http://transcat.vsb.cz/new 7. RUŽIČKA, Jan; PEŇÁZ, Tomáš; HORÁK, Jiří. Publikování prostorových dat na internetu [CD-ROM]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava. 2003. ISBN 80-248-0416-6. 8. TRANSCAT – Pilotní lokality [online]. aktualizováno dne 6.4.2005 [cit. 10.3.2006]. Dostupný z:.http://www.transcat- Project.net/CZPILOTSITES.htm 9. TRANSCAT – Řeka Bělá [online]. aktualizováno dne 4.6.2004 [cit. 10.3.2006]. Dostupný z:.http://www.transcat- project.net/CZBELA.htm 10. TRANSCAT – Systém podpory při rozhodování [online]. aktualizováno dne 6.4.2005 [cit. 10.3.2006]. Dostupný z:.http://transcat.vsb.cz/new/php/results/index.php?lang=cz 11. TRANSCAT - Úvod k projektu [online]. aktualizováno dne 4.8.2004 [cit. 10.3.2006]. Dostupný z:.http://transcat.vsb.cz/new/php/overview/index.php?lang=cz 12. TUČEK, Ján. Geografické informační systémy : Principy a praxe. Praha, ComputerPress, 1998, 424 s. ISBN 80-7226-091-X. 13. VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I. : Tématické mapy. Olomouc : Univerzita Palackého, přírodovědecká fakulta, 2001. 187 s. ISBN 80-244-0270-X.

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Návrh GIS prototypu pro oblast řeky Bělé Vedoucí práce: Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Konzultant: Ing. Markéta Hanzlová Lucie HRUBÁ 2005/2006 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google