Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VELKÁ MORAVA www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VELKÁ MORAVA www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."— Transkript prezentace:

1 VELKÁ MORAVA www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMVelká Morava Označení DUMVY_32_INOVACE_10_3_03 AutorMgr. Radek Šipula Datum14. 07. 2013 Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborDějepis Tematický okruhStředověk Ročník2. ročník, kvinta - sexta

2 VZNIK VELKÉ MORAVY:  někdy kolem roku 830 založil slovanský kníže PRIBINA křesťanský kostel v NITŘENITŘE  ještě starší kostelíky však vznikaly na jižní MORAVĚ, kde místní náčelníci (KNÍŽATA) společně se svými rodinami a vojenskými družinami opustili pohanské bohy  vyspělejší západoevropský svět v nich tak přestal vidět pohany  právě kolem roku 830 vypudil moravský kníže MOJMÍR nitranského PRIBINU a obě území spojilMOJMÍR  vznikl tak státní útvar označovaný jako VELKÁ MORAVAVELKÁ MORAVA  jedná se o PRVNÍ skutečný stát, který vznikl na našem území  video: DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA (2:57)DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA

3 VZNIK VELKÉ MORAVY: 1]

4 K ZAMYŠLENÍ:  VELKÁ MORAVA JE PRVNÍM SKUTEČNÝM STÁTNÍM ÚTVAREM NA NAŠEM ÚZEMÍ. ALE UŽ PŘED NÍ TADY JEDEN POKUS O VZNIK STÁTU BYL. ŘEKNĚTE, O JAKÝ ÚTVAR SE JEDNALO, V KTERÉM STOLETÍ VZNIKL A KDO STÁL V JEHO ČELE.

5 ODPOVĚĎ:  SÁMOVA říše  1. polovina 7. století  francký kupec SÁMO  nejednalo se o stát, ale o kmenový svaz

6 VELKÁ MORAVA:  v rozšiřování území pokračoval i kníže RASTISLAV, který se však dostal do sporu s východofranckou říší (odmítl odvádět východofranckému králi každoroční poplatek, tzv. TRIBUT)RASTISLAV  ve snaze o co největší samostatnost se rozhodl zřídit na MORAVĚ vlastní církevní organizaci  nejdříve se obrátil na papeže, avšak vstřícněji se k němu zachoval byzantský císař MICHAL lll., který vyslal roku 863 na MORAVU bratry KONSTANTINA a METODĚJEKONSTANTINA a METODĚJE

7 KONSTANTIN A METODĚJ:  pocházeli z řecké SOLUNĚSOLUNĚ  na MORAVU přišli roku 863, aby tam šířili křesťanství jazykem, kterému by místní lidé rozuměli  přinesli s sebou zřejmě již hotové překlady některých náboženských textů (do makedonského nářečí), jímž mluvilo slovanské obyvatelstvo v okolí SOLUNĚ  tomuto prvnímu slovanskému spisovnému jazyku říkáme STAROSLOVĚNŠTINA nebo také církevní slovanština (slovanština z okolí SOLUNĚ = bulharsko - makedonský dialekt)STAROSLOVĚNŠTINA  k psaní slovanských textů vytvořil KONSTANTIN (později v ŘÍMĚ přijal mnišské jméno CYRIL) první slovanské písmo HLAHOLICI a překlad evangelia doprovodil básnickou předmluvou zvanou PROGLAS  činnost soluňských bratří a jejich žáků vytvořila základní předpoklady pro rozvoj národního písemnictví takřka u všech slovanských národů  bohoslužebnému jazyku tak rozuměli všichni účastníci obřadu  KONSTANTIN a METODĚJ přeložili do staroslověnštiny i důležité části BIBLE

8 KONSTANTIN A METODĚJ:  zatímco KONSTANTIN se na všech těchto činnostech aktivně podílel, METODĚJ plnil spíše roli organizátora církevního života  svou činnost nakonec obhájili i před papežem, který METODĚJE jmenoval ARCIBISKUPEM pro oblasti východně od FRANCKÉ říše  právě z METODĚJOVÝCH rukou přijal na konci 9. století křest český kníže BOŘIVOJ a jeho manželka LUDMILA  po METODĚJOVĚ smrti (885) propukly spory mezi přívrženci latinské a slovanské bohoslužby  nový kníže SVATOPLUK podpořil latinskou bohoslužbu a METODĚJOVY spolupracovníky a žáky nechal z VELKÉ MORAVY vyhnat

9 HLAHOLICE:  vytvořil ji KONSTANTIN z malé řecké abecedy 2a] 2b]  HLAHOLICE - TABULKA HLAHOLICE - TABULKA

10 ZÁNIK VELKÉ MORAVY:  roku 894 SVATOPLUK zemřel a jeho říše se začala rozpadat  MOJMÍR ll. nedokázal situaci zvládnout  uvolnění poměrů využil český kníže SPYTIHNĚV, který se okamžitě vymanil z poslušnosti VELKÉ MORAVY a roku 895 uznal v ŘEZNĚ nadřazenost VÝCHODOFRANCKÉ říše  oslabená VELKÁ MORAVA podlehla kolem roku 906 nájezdu kočovných maďarských kmenů

11 MAPA VELKÉ MORAVY:  mapa v době největšího územního rozkvětu za vlády knížete SVATOPLUKA 2c]

12 KULTURA VELKÉ MORAVY:  na VELKÉ MORAVĚ vznikla vyspělá a ojedinělá kultura  proslulé jsou například velkomoravské ŠPERKY (obr. 2, obr. 3)ŠPERKYobr. 2obr. 3 3] 4]

13 KULTURA VELKÉ MORAVY:  na hradištích vznikaly KAMENNÉ KOSTELÍKY, nejstarší dochovanou církevní stavbou na MORAVĚ je rotunda sv. KATEŘINY ve ZNOJMĚ: 5] 6]

14 KULTURA VELKÉ MORAVY:  nejvýznamnějšími centry VELKÉ MORAVY byly zejména:  MIKULČICE 7] MIKULČICE  STARÉ MĚSTO STARÉ MĚSTO  UHERSKÉ HRADIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ  POHANSKO POHANSKO

15 NĚCO K ZAMYŠLENÍ:  Ve kterém století vznikla VELKÁ MORAVA?  Uveďte, která území se při vzniku VM spojila i kdo stál v jejich čele.  Chceme znát přesný letopočet, kdy na VM dorazili KONSTANTIN a METODĚJ. Doplňte i další požadované informace - odkud přišli a co bylo jejich posláním?  Vysvětlete, proč VM zanikla.  Kde se nachází nejstarší církevní stavba na MORAVĚ?  Uveďte alespoň tři významná střediska VM.

16 ODPOVĚDI NA OTÁZKY:  1. polovina 9. století  MORAVSKÉ (MOJNÍR) a NITRANSKÉ (PRIBINA) knížectví  na MORAVU přišli roku 863 ze SOLUNĚ, aby tam šířili křesťanství jazykem, kterému by místní lidé rozuměli  nejednotnost a nájezdy kočovných MAĎARŮ  rotunda sv. KATEŘINY ve ZNOJMĚ  STARÉ MĚSTO, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, MIKULČICE, POHANSKO

17 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  1] Peko. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nitra_moravia_833- cs.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nitra_moravia_833- cs.png  2a]Amic. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hlaholice-nazev.gifhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hlaholice-nazev.gif  2b]Neoneo13. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bascanska_ploca.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bascanska_ploca.jpg  2c]TANKRED. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Great_moravia_svatopluk.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Great_moravia_svatopluk.png  3]Peko. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velka_Morava_sperky_1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velka_Morava_sperky_1.jpg

18 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  4]PEKO. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velka_Morava_sperky_3.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velka_Morava_sperky_3.jpg  5]VAVŘÍK, Martin. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZnojmoRotundaKateriny.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZnojmoRotundaKateriny.jpg  6]MARTINM. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotunda.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotunda.jpg  7]MERCY. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mikulčice-Valy_7.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mikulčice-Valy_7.JPG  TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 260 s. ISBN 16-906-68

19 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku 2. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 440 s. ISBN 16-913-68  BERANOVÁ, Magdalena a LUTOVSKÝ, Michal: Slované v Čechách. Praha: Libri, 2005. 475 s. ISBN 978-80-7277-413-5  TŘEŠTÍK, Dušan: Vznik Velké Moravy. Praha: Lidové noviny, 2010. 384 s. ISBN 978-80-7422-049-4  BONHARDOVÁ, Nina: Misie-Cyrilometodějská misijní cesta na Velkou Moravu. Vznik písma hlaholice. Daemon, 1999. 189 s. ISBN 809023920X


Stáhnout ppt "VELKÁ MORAVA www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."

Podobné prezentace


Reklamy Google