Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.MORÁLKA Autorka:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.MORÁLKA Autorka:"— Transkript prezentace:

1

2 Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.MORÁLKA Autorka: Mgr. Jaroslava Suchá, ZŠ a MŠ Švihov, zdroj Wikipedie, Klipart 1

3 CO JE MORÁLKA ? VYJDEME Z KRÁTKÉHO PŘÍBĚHU: Jarní ledy se daly do pohybu. Na břehu řeky chlapec pouští lodičky. Najednou se led odtrhne od břehu a proud unáší chlapce na kře doprostřed řeky. Chlapec je celý vylekaný a volá o pomoc. Jeho křik slyší dva dospělí. Jeden z nich rychle uchopí hůl a chce dítěti přispěchat na pomoc, ale druhý ho zadržuje:“Nechoď tam, utopíš se…“ První však nedbá, skáče z jedné kry na druhou a chlapce zachrání… POSUĎ JEDNÁNÍ TOHO ČLOVĚKA, 1. KTERÝ CHCE DÍTĚ ZACHRÁNIT 2. KTERÝ PRVNÍMU ZABRAŇOVAL 2

4 MOŽNOST VÝBĚRU JEDNÁNÍ JEDEN ČLOVĚK MYSLÍ POUZE NA SEBE DRUHÝČLOVĚK MYSLÍ I NA OSTATNÍ LIDI, SNAŽÍ SE JIM POMOCI, KDYŽ POMOC POTŘEBUJÍ 3

5 SPRÁVNÉ JEDNÁNÍ Jednání toho člověka, který chce dítě zachránit, je správné, MORÁLNÍ (mravné) 4

6 NESPRÁVNÉ JEDNÁNÍ Jednání toho člověka, který zabraňuje tomu, který chce dítě zachránit, je nesprávné, NEMORÁLNÍ (nemravné) 5

7 MORÁLKA (MRAVNOST) je CELKOVÁ PŘEDSTAVA SPRÁVNÉHO JEDNÁNÍ VE SPOLEČNOSTI Z HLEDISKA DOBRA A ZLA JDE O SOUBOR PRAVIDEL O SPRÁVNÉM JEDNÁNÍ ČLOVĚKA V RODINĚ NA VEŘEJNOSTI O SPRÁVNÉM VZTAHU K PRÁCI (K UČENÍ) O SPRÁVNÉM VZTAHU KE SPOLEČNOSTI K VLASTI KE VŠEM LIDEM 6

8 VZNIK MORÁLKY LATINSKÝ VÝRAZ: „MORES“´ = ZVYK, MRAV, OBYČEJ Národy měly odedávna zvyky, které se přísně dodržovaly, a jejichž překročení se trestalo. Tak například u Sparťanů bylo samozřejmé, že mladí lidé mlčeli ve společnosti starších a že odpovídali teprve tehdy, až byli dotázáni. K obyčejům patří například i zahalování obličeje u žen v těch arabských zemích, které přísně dodržují předpisy islámu. Většina zvyků a obyčejů se netýká přímo morálky. Bavíme-li se hlasitě při divadelním představení, chováme se neslušně, nemůžeme takové chování prohlásit za nemorální. 7

9 OD PRAVIDEL ZDVOŘILOSTI, tj. SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ SPOLEČENSKÉ ZVYKLOSTI A PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ PATŘÍ MEZI ZVYKY A OBYČEJE, JEJICHŽ DODRŽOVÁNÍ SE VYŽADUJE: MLADŠÍ ZDRAVÍ STARŠÍHO, MUŽ ŽENU, DO DIVADLA CHODÍME VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU,… SE MORÁLKA liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných 8

10 KDO MORÁLKU VYTVOŘIL? VYTVOŘILI A TVOŘÍ JI SAMI LIDÉ PODLE CÍLŮ, KTERÝCH CHTĚJÍ DOSÁHNOUT. MORÁLKA SE MĚNÍ A VYVÍJÍ, NENÍ JEDNOU PROVŽDY DÁNA. 9

11 OCEŇUJE SE ZNALOST A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ VZÁJEMNÁ POMOC LIDÍ OCHRANA SLABŠÍCH POMOC V NOUZI SPOLUPRÁCE PRAVDOMLUVNOST ČESTNOST STATEČNOST 10

12 OD PRÁVA SE MORÁLKA liší tím, že se nedá soudně vymáhat a za její porušení nejsou sankce (tresty) VEŠKERÉ OBRÁZKY V PREZENTACI jsou Z WIKIPDIE A KLIPARTU 11

13 HODNOCENÍ MORÁLKY DOBRO X ZLO ZLO 12

14 .. 13

15 ZÁSADY MORÁLKY ZLATÉHO PRAVIDLA Různé formy ZÁSADY MORÁLKY ZLATÉHO PRAVIDLA se vyskytují v mnoha kulturách a nelze stanovit, která je původnější. „Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe sama. Já jsem Hospodin.“ (Bible, Lv 19,18) „To, co vyčítáš svému bližnímu, sám mu nedělej.“ (Pittakos z Mytilény, jeden ze Sedmi mudrců) „Nedělej druhým, co nechceš aby dělali tobě.“ (Konfucius, Analekta 15,23) „Nečiň jiným, co by tě zlobilo, kdyby učinili tobě.“ (Sókratés) 14

16 ZÁSADA MORÁLKY ZLATÉ PRAVIDLO „Nechci sám dělat, co bych na druhém káral, nakolik je to v mé moci.“ „Nechci sám dělat, co bych na druhém káral, nakolik je to v mé moci.“ (Meandros ze Samu, podle Hérodotos, Dějiny, III, 142) „Cokoli je ti proti mysli, nečiň ani druhým.“ (Zoroastrický spis Šajast-na-Šajast, 13,29) „Člověk se nemá vůči druhým chovat způsobem, který je mu samému proti mysli. To je jádro vší morálky. Všechno ostatní plyne ze sobecké žádostivosti.“ (Mahábhárata. Anušasána parva, 113,8) „Co nechceš, aby ti jiní činili, nikomu nečiň. To je celá Tóra, všechno ostatní je jen komentář.“ (Talmud, Šabbat 31a) „Co si přeješ pro sebe, přej i druhým, a co si nepřeješ, nepřej ani jim.“ (Ahmad Ibni Hanbal, 7. stol.)[2] VEŠKERÉ OBRÁZKY V PREZENTACI jsou Z WIKIPDIE A KLIPARTU 15


Stáhnout ppt "Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.MORÁLKA Autorka:"

Podobné prezentace


Reklamy Google