Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI"— Transkript prezentace:

1 NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI
doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

2 CO TO JE GLOBALIZACE? ANTHONY GIDENS: Unikající svět, SLON 2002
NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI CO TO JE GLOBALIZACE? ANTHONY GIDENS: Unikající svět, SLON 2002 Kolik autorů, tolik výkladů, ale některá východiska společná Obecně: Globalizace je pojmem, který řada autorů vykládá z rozdílných pozic, s akcentem na některé stránky, s opomíjením jiných. Je třeba–nalézt společné rysy a vytvořit si vlastní názor.

3 NĚKTERÁ VÝCHODISKA Rozvoj epochy –
NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI NĚKTERÁ VÝCHODISKA Rozvoj epochy – kořeny ve vědě, technologii a racionalitě myšlení – Evropa století Západní industriální kultura – osvícenství, které je v kontrapozici proti náboženství a dogmatu, požaduje rozumový přístup k praktickému životu a světu jako celku. Porozumění historii – předpoklad vytváření budoucnosti, která podle některých myslitelů spěla ke stále větší dokonalosti a organizovanosti (Marx, Orwell, tovární pás)

4 Prvky stabilnosti, vypočitatelnosti,
NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI Prvky stabilnosti, vypočitatelnosti, pokračování stávající trajektorie vývoje ALE Nová rizika, nové nejistoty mají vliv na člověka bez ohledu na jeho sociální postavení, majetek, vzdělání. VE SVĚTĚ DNES VÍCE VĚDCŮ, NEŽ ZA CELÝ VÝVOJ VĚDY

5 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI GLOBALIZACE přichází ze západu nese pečeť americké civilizace, americké ekonomické a politické moci – z toho moci vojenské ovlivňuje svět bez ohledu na stupeň rozvoje jednotlivých komunit či států globalizace se projevuje spolu s rozšiřováním demokracie, i když ohrožuje klasické národní parlamentní struktury

6 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI Některé základní rysy globalizace globální trh je rozvinutější a je lhostejný ke státním hranicím státy ztrácejí svou svrchovanost národní politici přicházejí o moc ovlivňovat zcela události éra národního státu je pryč – OSN, EU, ekonomická a politická národní uskupení ve světě finanční a kapitálové toky ve světě – jejich rychlost, peníze jsou pouze čísly, statistickými jednotkami globalizace nezasahuje jen ekonomiku, ale celý společenský život – politický, technologický, kulturní hlavní vliv – vývoj v komunikačních systémech

7 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI PROSTŘEDKY MEZILIDSKÉ A TECHNOLOGICKÉ KOMUNIKACE Poprvé v historii lidstva – možnost komunikovat s celým světem Marshall Mc Luhan – svět je globální vesnice. 50.leta – transatlantické kabely – max. 100 hovorů, dnes více než milion Mobil x satelitní telefon – nové možnosti Okamžitá elektronická komunikace mění povahu života – není to jen technologie rychlého přenosu

8 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI CELEBRITY JAKO PLOD NOVÝCH TECHNOLOGIÍ vliv celebrit na chování veřejnosti – móda, zvyky, spotřeba, názory – veřejné mínění. Rozhlas v USA – 40 let než získal 50 mil. posluchačů Osobní počítače 15 let – 50 mil Internet 4 roky – 50 mil. Globalizace ovlivňuje rodinu – osobní a intimní prvky života SOUHRNNĚ – globalizace, soubor procesů, na straně jedné uniformita, na straně druhé oživování lokální kulturní identity. Tvorba nových ekonomických a kulturních zón.

9 GLOBÁLNÍ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI GLOBÁLNÍ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE vliv na rozpad socialistických států – informační gheto překonáno silou médií – změny – televizní revoluce USA supervelmoc nejviditelnější kulturní prvky globalizace – Coca-Cola, McDonald´s, CNN V USA – základny všechny nadnárodní společnosti. Vytváří globalizace svět nerovností stále větších a prudších? Podíl nejchudší pětiny na globálním příjmu klesl v letech 1989 – 1998 ze 2,3% na 1,4%, podíl nejbohatší pětiny však vzrostl.

10 Nejvážnější problémy globalizace: ekologické, nerovnost, chudoba.
NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI Nejvážnější problémy globalizace: ekologické, nerovnost, chudoba. Zpětná kolonizace – jev vyspělého světa – nezápadní země ovlivňují život západních zemí imigrací. Trhy není možno vytvářet jen ekonomicky – potřebují institucionální rámec. Národní politika – postupně ustupuje, vznik nové identity, se zánikem studené války národy náhle nemají nepřítele- současná diskuse o armádě ČR. Gobalizace – svět se vyvíjí zatím chaoticky, bez pevného vlivu lidské vůle. Odraz nikoliv neschopnosti jednotlivců, ale institucí.

11 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI RIZIKO Riziko - dané nejistotou, nepředvídatelností jevů, pojem vzniká v 16. a 17. stol. - mořeplavci Riziko – vztah k nejistým situacím v budoucnosti Riziko – svět nejistot – příklon k jistotám víry, magie, pověry, náboženství. Riziko – vzrušení a dobrodružství – adrenalinové sporty dnes Riziko – na jedné straně mobilizuje ke změně, na druhé straně znejisťuje účastníky. Riziko a pojištění – podmíněný vztah Riziko vnější, přírodní Riziko vyrobené – vzniká činností člověka – tím se zabýváme více V chudých zemích – více přírodních rizik Riziko a míra posouzení rizika – - hlad x geneticky upravené potraviny, osobní riziko – potraviny a geneticky modifikované x zdraví

12 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI TRADICE NÁRODNÍ IDENTITA A TRADICE, RITUÁLY Tradere- lat. – předat do ochrany , do péče Tradice a obyčeje – náplň života, zjednodušení komunikace, Tradice zahrnovaly moc – panovníka, kněží Určující rysy tradice – rituály, opakování Tradice – majetek skupin, kolektivit. Tradice – nositelka nějaké pravdy, strážci tradic – kněží, mudrci, filozofové – interpretace rituální pravdy tradice Západ – uvolňují se tradice - institucionální i všední život Tradice jsou potřebné – zaručují kontinuitu života a dávají mu formu (vysoké školy, přísaha, Vánoce) Rituály, obřady, opakování – mají významnou integrující sociální roli

13 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI ÚSTUP TRADIC Volnější životní styl, nárůst negativ – alkoholismus, drogy. V tradici – struktura sdílených hodnot, kolektivních přesvědčení a pocitů Pocit vlastního já se mění –základ identity. Identita se musí utvářet aktivněji, proto také velký boom terapií a poradenství. Fundamentalismus – odpověď na globalizaci. Dává novou roli strážcům tradic – šáría, vlasy, role ženy. Fundamentalismus – zablokovaná tradice, odkaz k rituální pravdě, je to odmítnutí dialogu se světem. Můžeme žít ve světě, kde není nic svaté, jasně uznávané? Určitě ne – je třeba nacházet univerzální hodnoty.

14 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI RODINA Nejdůležitější ze všech změn – změny v pojetí rodiny, sexuality, manželství. Tradiční rodina Ekonomická jednotka výrobní, zachování a převod majetku Nerovnost muže a ženy Dvojí sexuální norma – role antikoncepce – oddělení sexuality od reprodukce Přetrvání – James Bond – fyzicky i sexuálně přijatelný, stejně se chovající žena – povětrná Role matky – role otce – leta Dnes Skandinávie – nesezdané páry, málo dětí, USA – přistěhovalci – rodinné tradice – filmy- mafie

15 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI PÁR – MUŽ A ŽENA Založen na emocionální komunikaci, intimitě Dříve manželství, dnes emoční vztah Přístup k dětem – změna, je jich méně, jsou vzácnější, více se do nich investuje – větší náklady, větší ochota–Barbie. Emoční komunikace nahrazuje rodinné vztahy – sexuální a milostné vztahy, vztahy mezi rodiči a dětmi, přátelství. Dobrý vztah – vztah rovných práv a povinností Otevřený dialog – klíčový moment demokracie Vztah rodičů a dětí – založen na nevyslovené dohodě Rovnost pohlaví a sexuální svoboda žen – neslučitelné s fundamentalismem Co zavádí demokracii a ekonomický rozvoj v chudých zemích – rovnost a vzdělání žen

16 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI DEMOKRACIE Demokracie – největší aktivizace rozvoje společnosti Vyžaduje soutěž politických stran Svoboda projevu, diskuse, vytváření politických skupin a spolčování Paradox – ve zralých demokraciích – rozčarování, méně vyspělé země – zavádějí demokracii Svět založený na aktivní komunikací – jednosměrná moc shora dolů ztrácí smysl. Globální společnost bez informačního monopolu


Stáhnout ppt "NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI"

Podobné prezentace


Reklamy Google