Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 Marek Vácha. Totipotence u rostlin Hans Driesch, 1892.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 Marek Vácha. Totipotence u rostlin Hans Driesch, 1892."— Transkript prezentace:

1 2012 Marek Vácha

2 Totipotence u rostlin

3 Hans Driesch, 1892

4 Hans Spemann, 1918

5 Robert Briggs a Thomas King, kolem 1950 "renukleovaná buňka"

6

7 Reprodukční klonování tým Iana Wilmuta vytváří ovci Dolly v roce 1996 Skotští vědci provedli celkem 277 transferů jádra somatické buňky do ovčího oocytu. Implantovali 29 naklonovaných embryií a dosáhli narození jedné klonované ovce - Dolly.

8 15/07/1996 - 14/02/2003 Ovce Dolly

9  Dolly se narodila po 276 nezdarech...

10 Terapeutické a reprodukční klonování

11

12 Reprodukční a terapeutické klonování

13 Reprodukční klonování  1996 ovce  1997 myš  1998 kráva  2000 prase  2002 kočka  2005 pes  2009 velbloud  částečné úspěchy s klonováním ohrožených či vymírajících druhů

14  klonovaná zvířata již byla i re-klonována  klonovaná zvířata se rovněž zvládnou rozmnožovat sexuálně, i když mnoho klonovaných samečků je sterilních (první úspěšné klony byly všechny samičky)  K.C., klonovaná kráva, která se narodila na University of Georgia z buňky již mrtvé krávy porodila v prosinci 2004 telátko Sunshine, které se zdá být ve všech směrech normální.  (Pierce, J., Randels, G., (2010) Contemporary Bioethics. Oxford University Press, NY, Oxford. p. 260)

15 klonování mamuta?  mamutí DNA by mohla být vložena do enukleovaného oocytu slona indického  použila by se buňka získaná z některého ze sibiřských mamutů zamrzlých v ledu  ovšem šance na získání neporušené DNA je extrémně nízká.  mohli bychom ji ovšem sekvenovat a pak de novo syntetizovat a neznámá místa doplnit "sloní" DNA (rozdíl mezi slonem a mamutem je cca na 400 000 místech)  a i kdybychom tuto intaktní DNA získali a vložili ji do oocytu slona indického, je třeba brát vážně fakt, že oba druhy se oddělily cca před 5 miliony lety a celá věc je podobná jako kdybychom chtěli zkřížit člověka a šimpanze.  velkým problémem je také získání sloního oocytu!  novinářsky např. http://www.nytimes.com/1999/10/29/us/cloning-of-mammoth-is-unlikely-an-expert-says.html, jinak na www.nature.com

16  ve výsledku neobdržíme možná mamuta, jako spíše "mamutovaného" slona  Pro další zájemce např. : Mammoth Genome Project: http://mammoth.psu.edu/  www.nature.com ...a další

17 Klonování Neandrtálců? ...nebo spíše Denisovanů?  pokud by mamut mohl být vzkříšen, pak by to technicky mohlo být stejné s neandrtálci či spíše s Denisovany.

18

19 Úmluva o lidských právech a biomedicíně  Dodatkový protokol  Článek 1  1. Každý zákrok, jehož účelem je vytvořit lidskou bytost, která je geneticky shodná s jinou lidskou bytostí, živou či mrtvou, je nepřípustný  2. Pro účely tohoto článku výraz „geneticky shodná“ lidská bytost s jinou lidskou bytostí znamená lidskou bytost, která má s jinou lidskou bytostí společný jaderný soubor genů

20 VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA K DODATKOVÉHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY O ZÁKAZU KLONOVÁNÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ  3.Záměrné klonování lidí představuje ohrožení lidské svébytnosti, neboť by mohlo vyústit ve vzdání se nepostradatelné ochrany před předurčením lidské genotypové sestavy třetí stranou. Další etické odůvodnění zákazu klonování lidských bytostí založeno především na lidské důstojnosti, která je zásahy ve formě umělého klonování lidí ohrožena. (…) Vzhledem k tomu, že přirozeně se projevující nová genetická kombinace pravděpodobně dává lidské bytosti více svobody než předurčená genetická sestava, je v zájmu všech lidí, aby byl zachován v podstatě náhodný charakter složení jejich vlastních genů.

21 UNESCO: Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights 11 November 1997  nezavazující VŠEOBECNÁ DEKLARACE O LIDSKÉM GENOMU A LIDSKÝCH PRÁVECH

22 UNESCO: Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights 11 November 1997  Článek 11 Praktiky, které jsou v rozporu s lidskou důstojností, jako je reprodukční klonování lidských bytostí, nesmějí být povolovány. Státy a příslušné mezinárodní organizace se vyzývají, aby spolupracovaly při zjišťování takových praktik a stanovování opatření v národním i mezinárodním měřítku nezbytných pro zajištění, že budou respektovány zásady, vyjádřené v této Deklaraci.

23 Česká republika od 1. dubna 2012  V ČR je reprodukční klonování zakázáno zákonem 373/2011 (Zákon ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách, Díl VI. §30 (2)), kde se stanoví:  „Každý postup, jehož účelem je vytvořit lidskou bytost, která má shodný lidský genom s jinou lidskou bytostí, a to živou nebo mrtvou, je zakázán.“  http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vladni-navrh-zakona-o-specifickych-zdravotnich- sluzbach_5174_2428_11.html

24

25 obrana reprodukčního klonování  V roce 1997 členové Mezinárodní akademie Humanismu (International Academy of Humanism), včetně Francise Cricka, Richarda Dawkinse a Edwarda Wilsona podepsali prohlášení obhajující reprodukční klonování vyšších živočichů a člověka:  „Jaké morální otázky klonování člověka přináší? Některá světová náboženství učí, že lidské bytosti se fundamentálně liší od ostatních savců. Lidská přirozenost je těmito náboženstvími vnímána jako jedinečná a posvátná. Tato náboženství rozezleně brání vědeckému pokroku, který představuje vědomé riziko změny této,přirozenosti ʻ. Ale pokud může vědecký pokrok ukázat, lidská přirozenost se odlišuje pouze ve stupni, nikoli druhem, od přirozenosti, kterou nacházíme u vyšších živočichů. 

26 obrana reprodukčníhoklonování  Bohatý lidský repertoár myšlenek, pocitů, aspirací a nadějí, zdá se, vychází z elektrochemických mozkových procesů a nikoli z nehmotné lidské duše, která by pracovala způsobem, který žádný přístroj nedokáže zaznamenat. (...) Názory na lidskou přirozenost, které vycházejí z naší kmenové minulosti, by se neměly stát primárním kritériem pro tvorbu morálních rozhodnutí týkajících se klonování. Potenciální zisk z klonování může být tak nesmírný, že by byla tragédie, kdyby starobylé teologické zábrany měly vést k odmítnutí klonování.“  Furrow, D., (2004) Moral Soundings: readings on the crisis of values in contemporary life.Rowman and LIttlefield Publishers, Inc. Lanham, Maryland 

27 Argumenty pro reprodukční klonování  pokud žena trpí závažnou mitochondriální chorobou, může otěhotnět darovaným oocytem (mitochondrie tedy budou z dárkyně), ze kterého bylo odstraněno jádro. Do tohoto oocytu může být transplantováno diploidní jádro buňky její nebo jejího partnera.

28 Argumenty pro reprodukční klonování Reprodukční klonování umožní neplodnému páru mít dítě  v případě, že pár odmítne heterologní fertilizaci a fakt, aby v dítěti byly geny cizího člověka. Klonované dítě sice nebude potomkem obou rodičů, avšak bude potomkem - klonem - alespoň jednoho rodiče Reprodukční klonování umožní vrátit zpět do života dítě, které zahynulo při autonehodě či jiné tragické události  podobně spíše novinářsky se uvádí možnost a výhodnost klonování dospělých osob tragicky zesnulých, životních partnerů, milovaných osob etc. Reprodukční klonování umožní replikace talentů mimořádných osobností  vědců, sportovců, myslitelů Reprodukční klonování je možno provést ze zvědavosti nebo za účelem dosažení určitého druhu nesmrtelnosti  např. Richard Dawkins by chtěl provést reprodukční klonování z pouhé zvědavosti. Jak by vypadal můj klon, pouze posunutý v čase?

29 Argumenty proti reprodukčnímu klonování  klonovaní lidé mohou čelit problémům identity a individuality  a to z proto, že jsou geneticky identičtí k lidem kteří již žili a mohou zde být tedy očekávání, aby byli svým životem podobní svým předkům  klonování může přispět k úpravám dětí (commodification) a ke komercionalizaci reprodukce  klonování může vést k eugenice a k upřednostňování určitých genetických znaků  může dojít ke zmatku v rodinných vztazích, kdy otec je zároveň "dvojčetem" svého syna, otec je tedy zároveň bratrem.  může dojít k rozjetí kluzkého svahu, což může vést ke genetickým vylepšováním a genetické kontrole nad nadcházejícími generacemi

30 Argumenty proti reprodukčnímu klonování  argument "otevřené budoucnosti" ("an open future")  tím, že rodiče zvolí dopředu genetický make- up dítěte, mohou popřít právo dítěte na otevřenou budoucnost.  reprodukční klonování likviduje rodiny - kam a ke komu by vlastně dítě mělo patřit?  kdo je bratr či sestra dítěte?

31 Argumenty proti reprodukčnímu klonování  neumíme to technicky  člověk má mít cíl-sám-v-sobě (end-in- herself) a nesmí se stát prostředkem  VIZ ale beztrestní rodiče, kteří od 2 – 3 let dělají ze svých dětí gymnastky, hokejisty nebo tenisty

32 Argumenty proti reprodukčnímu klonování  Ironií je, že lidé, kteří jsou toho názoru, že vědu nelze zastavit a sami sebe považují za znalé cest jimiž se ubírá svět, nemají sami ponětí o tom, jak funguje věda. Jsou to oni, a nikoli ti, kteří jsou proti klonování, kdo jsou naivní idealisté.  (King, D., (2003) Cloning? Yuk! In: Key Issues in Bioethics. (eds) Levinson, R., and Reiss, M.J., London, RotledgeFalmer, pp. 59-68)

33 Argumenty proti reprodukčnímu klonování  Harvardský filosof Hilary Putnam: "Každé dítě má právo být kompletním překvapením pro své rodiče."

34 Argumenty proti reprodukčnímu klonování  klonování je radikální formou zneužívání dětí  Asexuální reprodukce, která produkuje dítě jedinému rodiči je radikální odbočkou od přirozeného lidského rozmnožování, při kterém dochází ke zmatkům v chápání toho, kdo je to otec, matka, sourozenec, prarodič a tak dále.  (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 150,154)

35 Argumenty proti reprodukčnímu klonování  klonování ohrožuje identitu a individualitu člověka  klonování je obrovským krokem směrem k transformování prokreace do manufakturní výroby. Klonování směřuje k depersonalizaci procesu lidského rozmnožování a k "produkci" lidských dětí jako artefaktů, produktů lidské vůle a designu.  klonování - jako ostatně všechny projevy eugenického inženýrství - je formou despotismu klonujících nad klonovanými a je tak jasným porušení vztahu rodič - dítě, toho co znamená mít dítě, toho, co znamená říct "ano" svému vlastnímu skonu a "nahrazení" někým jiným.  (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 150,154)

36 Argumenty proti reprodukčnímu klonování  Může dát někdo opravdu jasný argument proti hrůze incestu otec-dcera, byť by byl provedený se souhlasem obou (...) nebo proti kanibalismu, byť by byl proveden se souhlasem obou? (...)  Může naše neschopnost dát racionální ospravedlnění pro náš odpor k těmto věcem učinit tento odpor eticky podezřelým? V žádném případě ne.  (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 150,154)

37 Argumenty proti reprodukčnímu klonování  moc sexuality je zakořeněna v jejím zvláštním spojení se smrtelností, kterou tato moc současně přijímá a snaží se překonat. Asexuální reprodukce může být vnímána jako pokračování aktivity sebeuchování.  (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 150)  u všech vyšších zvířat reprodukce jako taková implikuje jak přijetí smrti sebe sama, tak i účast na své transcendenci. Losos, plovoucí proti proudu řeky, aby se vytřel a zahynul je viditelným příkladem této univerzální pravdy.

38 Argumenty proti reprodukčnímu klonování  Není možné aby dynamika rodina nebyla ovlivněna faktem, že klonované dítě bude mít specifický vztah pouze k jednomu z rodičů. A co se stane v případě, když klonovaná adolescentka se stane věrným obrazem maminky, kterou otec kdysi miloval?  A v případě rozvodu, bude matka stále milovat klon otce, ačkoli nemůže vystát pohled na otce samotného?  (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 159)

39 Argumenty proti reprodukčnímu klonování  Tam, kde normální rodiče očekávají dítě s nadějí, budou mít klonující rodiče očekávání, či dokonce plán.  Klonované dítě bude mít genotyp někoho kdo zde již žil, s jasným očekáváním, že toto naplánované dítě znamená dítě, které je zde proto, aby do posledního detailu naplnilo projekt svých rodičů.  (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 159)

40 Hans Jonas, 1974 (proti reprodukčnímu klonování): “Všimněme si, že se nejedná o to, co je genotyp pro osobu ve skutečnosti; jedná se o to, že genotyp je učiněn osudem osoby, tím, že je klonován. Nezáleží na to, zda ovšem okrást člověka, který má vzniknout o svobodu je zločin, kterého se nesmíme v ani jednom případě dopustit.“ genotyp v sobě zahrnuje zopakování života osoby: jedinec vznikl s touto ideou, a tato představa je ve svém důsledku tyranická. Nezáleží na tom, jaký je skutečný vztah nature – nurture. Existenčně důležité je to, co si klonovaná osoba myslí – co je jí vnucováno si myslet – o sobě. Ještě před svým narozením je tak okradena o svobodu. Tato svoboda by se snad mohla projevit pouze v případě nevědomosti;

41


Stáhnout ppt "2012 Marek Vácha. Totipotence u rostlin Hans Driesch, 1892."

Podobné prezentace


Reklamy Google