Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastnost nervových buněk  měnit rychle membránové napětí. Změnami membránového potenciálu neuronu vznikají nervové impulsy! Tok iontů změní napětí přes.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastnost nervových buněk  měnit rychle membránové napětí. Změnami membránového potenciálu neuronu vznikají nervové impulsy! Tok iontů změní napětí přes."— Transkript prezentace:

1

2 Vlastnost nervových buněk  měnit rychle membránové napětí. Změnami membránového potenciálu neuronu vznikají nervové impulsy! Tok iontů změní napětí přes membránu – membránový potenciál. Klidový membránový potenciál Akční potenciál Membránový potenciál vzrušivé buňky v klidovém stavu se označuje jako klidový potenciál. Na jeho změnách je založena komunikace mezi vzrušivými buňkami. Bez KMP by nevznikl AP. Vzrušivá membrána

3 Změna membránového potenciálu je elektrická událost v místě působení podnětu. Některé podněty způsobují hyperpolarizaci a jiné depolarizaci. je zvýšení napětí na membráně, tzn. že dochází k posunu intracelulárního napětí do zápornějších hodnot než má klidový membránový potenciál je zvýšení napětí na membráně, tzn. že dochází k posunu intracelulárního napětí do zápornějších hodnot než má klidový membránový potenciál Působením podnětu dochází k otvírání K + kanálů  K+ unikají z buňky  zvyšuje se záporná hodnota napětí uvnitř buňky. Působením podnětu dochází k otvírání K + kanálů  K+ unikají z buňky  zvyšuje se záporná hodnota napětí uvnitř buňky. je snížení napětí na membráně, tzn. že dochází k posunu intracelulárního napětí do kladnějších hodnot než má klidový membránový potenciál je snížení napětí na membráně, tzn. že dochází k posunu intracelulárního napětí do kladnějších hodnot než má klidový membránový potenciál Působením podnětu dochází k otvírání Na + kanálů  Na+ proudí do buňky  snižuje se záporná hodnota napětí uvnitř buňky. Působením podnětu dochází k otvírání Na + kanálů  Na+ proudí do buňky  snižuje se záporná hodnota napětí uvnitř buňky. Stupňované potenciály = velikost změny (hyperpolarizace, depolarizace) závisí na síle podnětu.Silnější podnět otevře více kanálů → větší propustnost membrány → větší změna membránového potenciálu. Stupňované potenciály I

4 2. 1. 3. klidový membránový potenciál (KMP) KMPdepolarizace KMPhyperpolarizace -70 mV -60 mV -80 mV otevření Na + kanálů otevření K + kanálů Zvýšení záporné hodnoty napětí uvnitř buňky Snížení záporné hodnoty napětí uvnitř buňky Stupňované potenciály I

5 + + + Na + ---- ++ ++ Tento elektrický signál na membráně neuronů je nazýván nervový impulz nebo Otevřený kanál umožní rychlý průtok iontů membránou. Tok iontů je zaznamenán jako elektrický proud, který náhlé změní polaritu membrány. Změna membránového potenciálu Elektricky řízené kanály mají speciální proteinovou doménu, která je mimořádně citlivá na změny elektrického membránového potenciálu. Elektrické změny nad prahem citlivosti způsobí otevření kanálu  AP vzniká v axonu  AP umožňuje rychlý přenos nervového signálu mezi vzdálenějšími místy. akční potenciál [AP] Elektricky řízené kanály a membránový potenciál

6 KMP (-70 mV) depolarizace práh = napěťový práh Podnět způsobí depolarizaci, která dosáhne prahové hodnoty (napěťový práh) → akční potenciál (AP). -50 mV Akční potenciál je nestupňovaná reakce, tzn. že velikost AP nezávisí na síle depolarizačního podnětu, ale k jeho spuštění je nutno dosáhnout prahové hodnoty potenciálu. Práh = napěťový práh = prahové napětí dosahuje hodnoty -50 až -55 mV, to je o 15 až 20 mV kladnější hodnota než je hodnota KMP. Akční potenciál je rychlý překmit napětí do kladných hodnot a návrat zpět. Pro akční potenciál je typický strmý vzestup a následný pokles hodnot potenciálu. AKČNÍ POTENCIÁL AKČNÍ POTENCIÁL – depolarizace stylem „všechno nebo nic“

7 Membránový potenciál (mV) čas klidový potenciál práh depolarizacerepolarizace hyperpolarizace Akční potenciál

8 Princip: membránový potenciál prochází ustáleným sledem změn. Polarita membrány se náhle obrátí → vnitřek buňky získá vzhledem k okolí kladný náboj. Po této změně se membránový potenciál vrátí do klidového stavu. Akční potenciál vzniká díky tomu, že plazmatická membrána axonu má napětím řízené iontové kanály. +++ ++++ + ---- ---- +++ +++ + + ---- ---- ++++ ++++ ---- ---- AKČNÍ POTENCIÁL AKČNÍ POTENCIÁL axonu je nervový impulz

9 zavřený aktivovatelný Na + kanál uzavřený K + kanál Prahové napětí – podnět otevře některé Na + kanály.Pokud vtok Na + dosáhne prahových hodnot, otevřou se aktivační brány pro Na + a způsobí tak AP. Klidový membránový potenciál

10 uzavřený K + kanál otevřený Na + kanál Aktivační brány sodíkových iontů jsou otevřeny. Sodné ionty difundují do buňky a vnitřek buňky tak získává kladnější náboj. Depolarizace

11 inaktivovaný Na + kanál otevřený K + kanál Inaktivační brány uzavřou sodíkové kanály a draslíkové kanály se otevřou. K + ionty opouštějí buňku a ztráta kladného náboje způsobí, že vnitřek buňky získá zápornější náboj než okolí. Repolarizace

12 otevřený K + kanál zavřený aktivovatelný Na + kanál Na + kanály jsou uzavřeny, ale K + kanály jsou ještě stále otevřeny, protože jejich relativně pomalé brány neměly dosud dostatek času zareagovat na repolarizaci membrány. Za 1-2 ms je obnoven klidový stav a celý systém je připraven na další podnět. Hyperpolarizace

13 Akční potenciál vzniká vtokem sodných iontů membránou neuronu Výlevem draselných iontů vně neuronu dochází k repolarizaci práh A-13

14 + ++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++ +++ + + +++ + + + ++ + + + + + + ++++ + + +++ + + + +++ ++ + ++ - ------------------ -------------------- --- -- - - - - - - - - - --- - - -- -- -- -- - - --- - - -- - --- - 1 Na + K+K+ K+K+ Šíření AP

15 -------------------- -------------------- + +++ + + +++ + + + ++ + + + + + + ++++ + + +++ + + + +++ ++ + ++ - -- -- -- - - --- - - --- - - - +++ + + +++ + + + ++ + + + + + + + - -- -- -- - - --- - - --- - - - +++ + + +++ + + + + + + + ++ + + + 2 Na + K+K+ K+K+ Šíření AP

16 -------------------- - ------------------- ++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++ - - - - - - - - - - - - - - - - - ---+ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + ++ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + ++ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - -- - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - -- - - --- Pomalé vedení vzruchu, tyto axony nejsou tak rozšířené a hojné jako myelizované. průřez axonem Vedení AP nemyelizovaným axonem

17 +++ ++++++ +++ + --- ------- --- Na + + ++ + + - - ---- - + + + + - - - + + + + + ++ - -- - -- - + ++ + + ++ -- - - - - Rychlejší vedení vzruchu než u nemyelizovaných axonů. Vzruchy jsou vedeny skokem – saltatorně  impuls „skáče“ z jednoho Ranvierova zářezu na druhý (sousední). myelinová pochva internodium = Ranvierův zářez Vedení AP myelizovaným axonem

18 +++ ++++++ +++ + --- ------- --- + ++ + + - - ---- - + + + + - - - + + + + + ++ - -- - -- - + ++ + + ++ -- - - - - -------------------- - ------------------- ++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++ -------------------- - ------------------- ++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++ -------------------- - ------------------- ++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++ RYCHLEJŠÍPOMALEJŠÍ Srovnání: myelizovaný - nemyelizovaný

19 Inaktivace Na + kanálu zabraňuje zpětnému vyvolání akčního potenciálu bez vzniku nového impulsu  akční potenciál se šíří jedním směrem. Membrána: zavřenýotevřenýinaktivovanýzavřený klidový pot.depolarizace repolarizace Na+ kanál:

20

21

22


Stáhnout ppt "Vlastnost nervových buněk  měnit rychle membránové napětí. Změnami membránového potenciálu neuronu vznikají nervové impulsy! Tok iontů změní napětí přes."

Podobné prezentace


Reklamy Google