Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krize středověké společnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krize středověké společnosti"— Transkript prezentace:

1 Krize středověké společnosti

2 Problémy doby Evropa hospodářské problémy (stagnace v zemědělství, pokles cen zboží) zhoršená koupěschopnost obyvatel  rostoucí chudoba a nespokojenost morové epidemie, hladomory  pokles počtu obyvatel

3 Problémy doby Evropa Krize církve – zásahy do politiky, rostoucí hospodářská síla  bohatství Okázalý život – nákladné stavby, rozmařilost duchovních Odpustky – původně k financování staveb Nízká morálka duchovních – nevzdělanost, nemravnost, jen zdroj požitků

4 Problémy doby Evropa papežské schizma – dvojpapežství
Avignon (podpora francouzského krále) X Řím (podpora říšská knížata) Václav IV. – nerozhodnost

5 Problémy doby České země
ekonomické problémy (pokles ceny stříbra, zavírání dolů) úbytek obyvatelstva (černá smrt 1380) sociální konflikty – rostoucí propast bohatí X chudí národnostní konflikty (Češi X Němci X Židé)

6 Černá smrt

7 Problémy doby České země
problémy církve – morální úpadek, bohatství rozpory mezi králem a šlechtou rozpory mezi příslušníky lucemburského rodu komplikovaný vztah mezi Čechami a Moravou

8 Václav IV od dětství rozmazlován a hýčkán  slabý charakter („král Lenoch“, „král Opilec“) od dětství nucen k účasti na státních jednáních  znechucení, nezájem konflikt s vyšší šlechtou  dvakrát zajat (ponížení, nenávist) konflikt s bratrem Zikmundem (schopnější, ctižádostivější)

9 Václav IV.

10 Václav IV. Manželky Johana Bavorská (1356 – 1386) – násilná smrt (roztrhána psy) Žofie Bavorská (1375 – 1425), neteř Johany, podporovala Husa, zpovědník Jan Nepomucký Neměl děti  pravděpodobně neplodný

11 Václav IV. Konflikt s církví
Jan Nepomucký – Johánek z Pomuku – vysoký úředník církve – generální vikář blízký spolupracovník arcibiskupa Jana z Jenštejna – spor s králem Václavem o jmenování biskupů umučen při výslechu (údajně osobní účast opilého krále) tělo svrženo do Vltavy – nález podle shluku hvězd

12 Jan Nepomucký

13 Jan Nepomucký vznik legendy – zachování zpovědního tajemství
svatořečen v době baroka – měl nahradit kult Jana Husa jeden z nejoblíbenějších českých (středoevropských) světců

14 Jan Nepomucký Jak je znázorňován Jan Nepomucký?

15 Jan Nepomucký Kde je tato socha Jana Nepomuckého?

16 Václav IV. Politická kariéra
českým králem ve 2 letech (při korunovaci pokálel oltář  ) sedmiletý v čele zemské správy v 15 letech římskoněmeckým králem (korunovace v Římě nikdy nebyla) v 18 českým králem 1400 sesazen jako římskoněmecký král pro neschopnost – titulu se sám nikdy nevzdal

17 Václav IV. Závěr života Těžký alkoholik  nemoci (deprese, epilepsie)
Podpora M.Jana Husa  Dekret kutnohorský 1409 Posléze odklon od Husa  nepomohl mu od smrti v Kostnici – 1.pražská defenestrace – rozrušen zprávou  mrtvice nebo epileptický záchvat umírá

18 Smrt Václava IV.

19 Václav IV. Závěr života Mrtvé tělo několikrát tajně převáženo
Pohřben v královské hrobce na Zbraslavi – v době husitské hrob zneuctili husité Ostatky zakopal na své vinici rybář Moucha 1424 za odměnu ostatky vykopány a pohřbeny ve Svatovítském chrámu

20 Václav IV. Hodnocení osobnosti
Problematický panovník Vládl ve špatné době – zhoršená mezinárodní situace, neklidné domácí poměry Problematické charakterové a mravní vlastnosti Jeho vláda uspíšila příchod husitství – „česká reformace“

21 Spory mezi Lucemburky Dvě větve – podle dvou synů Jana Lucemburského
Čechy – Karel IV. Morava – Jan Jindřich – synové Jošt, Jan Soběslav a Prokop

22 Moravští Lucemburkové
Hlavní centrum Brno (ztráta mocenského postavení Olomouce – duchovní centrum a Znojma) V prvních letech rozkvět regionu, postupně oslaben spory mezi syny

23 Jošt Lucemburský markrabě moravský a braniborský, král římský obratný diplomat i hospodář využíval podpory Václava IV., později v čele odboje proti němu rozpory se svými bratry – vyústily až v „občanskou válku“ 1410 zvolen římskoněmeckým králem – současně s ním jako protistrana bratranec Zikmund  prakticky tři panovníci (Václav nadále užíval titulu) 1411 umírá – pravděpodobně otráven

24 Jošt Lucemburský

25 Úkol Kde je v Brně pohřben Jošt Lucemburský?

26 Jan Soběslav 1357-1394 V mládí nevázaný život
Donucen k církevní dráze – biskup litomyšlský, patriarcha aquillejský (Itálie) Zavražděn

27 Prokop 1358-1405 Soupeření s bratrem Joštem
Konflikt i s Václavem a Zikmundem (nechal jej uvěznit) Ve vězení i onemocněl Nedlouho po propuštění zemřel

28 Zdroje cs.wikipedia.org www.dejepis.org www.husitstvi.cz
.....


Stáhnout ppt "Krize středověké společnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google