Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo: VY_32_INOVACE_19_16 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Václav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo: VY_32_INOVACE_19_16 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Václav."— Transkript prezentace:

1 číslo: VY_32_INOVACE_19_16 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Václav IV. Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis Ročník: 7. ročník Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

2 Metodický list – anotace: Didaktický učební materiál Václav IV. slouží k vizuální podpoře výkladové části hodiny. Prezentaci uzavírá souhrnný text s vynechanými informacemi a kontrolními otázkami, jež vychá- zejí pouze z informací uvedených v prezentaci, proto neuvádím řešení správných odpovědí. Žáci si tak mohou ověřit své znalosti, zároveň získají zápis do sešitu.

3 Václav IV. (*1369 †1419) Nástupcem Karla IV. se stal jeho nejstarší syn Václav r. 1378. Ve 2 letech byl korunován českým králem, v 15 letech se stal římským králem, ale císařské korunovace nedosáhl.

4  Václav IV. je v českých dějinách líčen negativně – jako cholerik, alkoholik. Vysloužil si přídomek „Líný král.“  R. 1370 se oženil s Johannou Bavorskou z rodu Wittelsbachů.

5 Smrt Johanny Bavorské  Existuje několik verzí o její předčasné smrti r. 1386.  Brabantský kronikář Edmund de Dynter zaznamenal, že když okolo třetí hodiny ráno „královna prudce vstala z lůžka a s hlukem šmátrala pod lůžkem po noční váze,“ vrhl se na ni jeden z velkých loveckých psů Václava IV., a prokousl jí hrdlo.  Podle českého historika Rudolfa Urbánka zemřela zřejmě na mor.

6 Žofie Bavorská  Druhý sňatek uzavřel Václav IV. s Žofií Bavorskou, neteří Johanny Bavorské r. 1389.  Obě manželství byla bezdětná, což vedlo k domněnce, že byl Václav IV. neplodný.

7 Václav IV. a Žofie Bavorská

8 Lazebnice Zuzana  Povídání o Václavovu vztahu k krásné lazebnici Zuzaně, která mu údajně pomohla pomocí lodičky k útěku z vězení, si vymyslel kronikář Václav Hájek v 16. století na základě špatného pochopení obrazů z Václavovy doby. Staré pověsti české/O králi Václavovi IV. – Wikizdroje

9 Záliby Václava IV.:  Miloval lov, byl prý vynikající znalec loveckých psů.  Mnoho času trávil na hradech Křivoklát, Žebrák, Točník.  Měl zálibu v módním oblékání výstředních barev (rád nosíval úzké nohavice každé jiné barvy a krátké přiléhavé kabátce z drahých látek).  Byl vzdělaný, měl zálibu v nádherných knihách. Politika ho však nezajímala, ani diplomatické schopnosti nebyly jeho předností.

10 Spory se šlechtou a církví  Během své vlády se dostal Václav IV. do sporu s církví, šlechtou, s mladším bratrem Zikmundem, který kritizoval jeho způsob vlády.  To vedlo k tzv. dvojímu zajetí krále.

11 Dvojí zajetí krále Roku 1394 šlechta + moravský markrabě Jošt – internovali Václava na Pražském hradě, Žebráku. Propuštění vojensky prosadil bratr Jan Zhořelecký. Roku 1402 zajetí inicioval Zikmund Lucemburský. Václav byl převez na Křivoklát. K úniku mu pomohl bratranec Jošt. Na rozdíl od svého otce Karla IV. nedokázal Václav čelit tlaku šlechty.

12 Spory Václava IV. s arcibiskupem  Václav IV. se dostal do sporu s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. Arcibiskup chtěl, aby církev se podílela na řízení státu, s tímto názorem ovšem Václav IV. nesouhlasil.  Navíc r. 1378 vzniklo papežské schizma – proti sobě stanuli dva papežové (jeden sídlil v Římě, druhý profrancouzský v Avignonu /aviňon/ a oba dva se považovali za hlavu katolické církve. Arcibiskup stál na straně římského papeže, totéž očekával od krále, ale ten zaujal neutrální postoj.

13 JAKÝ JE VÝZNAM SLOVA SCHIZMA? ROZPOMEŇ SE NA LETOPOČET 1034? K ČEMU DOŠLO?

14 Jan z Pomuku  Neshody vyrcholily r. 1393, kdy dal Václav IV. zmučit Jenštejnova spolupracovníka, kněze Jana z Pomuku (známější jako Jan Nepomucký). Jeho mrtvé tělo nařídil Václav shodit z mostu do Vltavy. Podle legendy byl mučen, protože odmítl králi svěřit zpovědní tajemství královny Žofie.  Jan Nepomucký byl později prohlášen za svatého.

15 Místo, z něhož byl na Karlově mostě do Vltavy svržen Jan Nepomucký

16 Atributy Jana Nepomuckého  5 hvězd kolem hlavy  Kříž v ruce  Prst přes ústa  Palma

17 Zhoršení poměrů za panování Václava IV.:  R. 1380 zasáhla české království morová epidemie, zemřelo 10 – 15 % obyvatel. JAK SE TÉTO NEMOCI ŘÍKALO? KDO BYL NOSITELEM NEMOCI?  Došlo k devalvaci stříbrného groše. CO ZNAMENÁ SLOVO DEVALVACE?  Vzrostla zločinnost – lapkovství, přepadání, krádeže.

18 Dekret kutnohorský  R. 1409 vydal Václav IV. Dekret kutnohorský. Tato listina omezovala vliv cizinců na pražské univerzitě. Podle dekretu došlo ke změně hlasovacího poměru na univerzitě – český národ získal 3 hlasy, ostatní národy 1 hlas.

19 národ BAVORSKÝ = 1 HLAS národ POLSKÝ = 1 HLAS národ SASKÝ = 1 HLAS národ ČESKÝ = 1 HLAS národ ČESKÝ = 1 HLAS národ ČESKÝ = 1 HLAS národ ČESKÝ = 1 HLAS ostatní národy = 1 HLAS Změna poměru hlasů na univerzitě Do roku 1409 Po roce 1409

20 Jan Hus a Václav IV.  Václav IV. zpočátku Jana Husa podporoval.  Arcibiskup Zbyněk Zajíc z Házmburka uvalil na Husa klatbu, Václav IV. se Husa zastal. Podporoval ho jen do doby, kdy začal Hus brojit proti odpustkům (Václav měl z jejich prodeje svůj podíl).

21 Smrt Václava IV.  Roku 1419 se Václav IV. dozvídá o pražské defenestraci. To u něj vyvolalo záchvat mozkové mrtvice.  Zemřel 16. 8. 1419 v 58 letech v Novém Hrádku u Kunratic. Je pohřben v klášteře na Zbraslavi.

22 Kontrolní otázky: 1. Jak je líčen Václav IV. v českých dějinách? 2. Jaké byly záliby Václava IV.? 3. S kým se dostal Václav IV. do sporů? 4. V co vyústily tyto spory? 5. Srovnej osobnost Karla IV. a Václava IV.? 6. Co je to papežské schizma? 7. Jak se jmenoval pražský arcibiskup? 8. Co víš o Janu z Pomuku? 9. Kdy byl vydán Dekret kutnohorský?

23 10. Co je obsahem Kutnohorského dekretu? 11. Proč přestal Václav IV. podporovat Jana Husa? 12. Co bylo příčinou smrti Václava IV.? 13. Kdy zemřel Václav IV.? 14. Kde je pochován Václav IV.?

24 Doplň vynechaná slova, tak získáš poznámky:  Václav IV. vládl v letech 13__ - 14_  Český a ř______ král  Líčen ______, přídomek L____ a Opilec  Během své vlády se dostal do sporu s c_____, š______, s mladším bratrem _______, který kritizoval jeho způsob vlády  To vedlo k tzv. dvojímu ________ krále  R. 1409 vydal D______ _________ (změna h_______ poměru na u______ 3:1)  Devalvace s________ g______

25  R. 1380 vypukla v Čechách m________ e____  Konflikt s pražským arcibiskupem J___ z J________ vyvrcholil zatčením a umučením kněze J____ z P______  R. ____ se dozvěděl o pražské ______, zemřel na m_______ m_______

26 Zdroje a citace:  HROCH, Miroslav. Dějepis: Středověk : Učebnice pro zákl. školy. 2., přeprac. vyd. Ilustrace Karel Zpěvák, Michal Skalník. Praha: SPN, 1991, 97 s. Učebnice pro základní školy. ISBN 80-042-5952-9.  VYKOUPIL, Libor, Robert ANTONÍN a Marie FEJFUŠOVÁ. Dějepis: vzdělávací oblast Člověk a společnost. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2008, 136 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-089-7.  ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2001, 160 s. ISBN 80-723-5152-4.  Strana 3, 7, 8, 9, 10, 21: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Václav IV. [online]. c2013 [citováno 28. 03. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1clav_IV.&oldid=10011700  Strana 4, 5: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Johana Bavorská [online]. c2013 [citováno 28. 03. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Johana_Bavorsk%C3%A1&oldid=9875291  Strana 6: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Žofie Bavorská [online]. c2013 [citováno 28. 03. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDofie_Bavorsk%C3%A1&oldid=9875370  Strana 14, 15, 16: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jan Nepomucký [online]. c2013 [citováno 28. 03. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Nepomuck%C3%BD&oldid=9850116  Strana 18: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Dekret kutnohorský [online]. c2013 [citováno 28. 03. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dekret_kutnohorsk%C3%BD&oldid=9844006  Strana 20: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jan Hus [online]. c2013 [citováno 28. 03. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Hus&oldid=9988311  Strana 21: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Zbraslavský klášter [online]. c2013 [citováno 28. 03. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zbraslavsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter&oldid=10015546


Stáhnout ppt "Číslo: VY_32_INOVACE_19_16 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Václav."

Podobné prezentace


Reklamy Google