Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt LARA INTERREG Toolbox Seminář Zhodnocení programu INTERREG IIIB CADSES 30.5. 2007, PRAHA Mgr. Štěpánka Litecká MEPCO – Mezinárodní poradenské centrum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt LARA INTERREG Toolbox Seminář Zhodnocení programu INTERREG IIIB CADSES 30.5. 2007, PRAHA Mgr. Štěpánka Litecká MEPCO – Mezinárodní poradenské centrum."— Transkript prezentace:

1 Projekt LARA INTERREG Toolbox Seminář Zhodnocení programu INTERREG IIIB CADSES 30.5. 2007, PRAHA Mgr. Štěpánka Litecká MEPCO – Mezinárodní poradenské centrum obcí Společný podnik Svazu měst a obcí ČR a Mezinárodní agentury pro spolupráci holandského Svazu měst VNG International Thákurova 1 160 00 Praha 6 www.mepco.cz 01

2 O projektu LARA INTERREG Toolbox Financováno z ERDF; 2.výzva programu INTERACT  Podpora a zvýšení efektivnosti Iniciativy INTERREG III Důvod vzniku projektu: obecně malá účast nově přistoupivších států EU na čerpání evropských programů a nízká úroveň předkládaných projektů  LARA (Local and Regional Authorities)  Toolbox (sada nástrojů) 6 projektových partnerů z 5 států (NL,PL,CZ,HU,ES)  CZ: MEPCO s podporou SMO CR

3 O projektu LARA INTERREG Toolbox 6 projektových partnerů z 5 států (NL,PL,CZ,HU,ES)  CZ: MEPCO s podporou SMO CR Doba trvání projektu: 04/2005 – 12/2006 LARA INTERREG Toolbox Extension 01/2007 – 06/2007 Možnosti pro realizaci projektů v letech 2007-2013, důraz na INTERREG B

4 Co nabízí LARA Kontaktní bod pro obce a města ČR (informace pro města, obce a regiony o možnostech finančních zdrojů SF EU (MEPCO) Školící semináře pro přípravu projektů do programů INTERREG v období 2007-2013 (projektové inkubátory) + asistence celým procesem vzniku a definování konečného projektu Hledání projektových partnerů z dalších států

5 Nástroje projektu LARA Kontaktní místo pro města a obce (informace o dotacích): - osobní poradenství, - pravidelná rubrika Poradna (Dotační věstník) - semináře, konference - osobní spolupráce s městy při přípravě projektů Internetová stránka projektu: http://www.laratoolbox.net  Databáze s příklady realizovaných projektů  Přístupná v ČJ od konce roku 2005

6 Výsledky projektu Příprava konkrétních projektů (25 projektových návrhů) Znalosti a praktické zkušenosti o procedurách programu INTERREG a dalších programech SF EU Zlepšení obsahové kvality žádostí Proškolení cca 80 pracovníků úřadů  spolupráce s městy: Český krumlov, Zlín, Vsetín, Znojmo, Chomutov, Soběslav, Vlachovo Březí,Hl. město Praha,...  spolupráce s kraji: Jihočeský kraj  spolupráce s institucemi: vodohospodářský klastr CEVTECH, Národní park Šumava, …

7 Témata projektových nápadů 1.Chytrá města – města jako znalostní centra (nové metody řízení CAF, benchmarking, e- government) 2.Inovace, klastry, inkubátory 3.Krizový management a bezpečnost veřejnosti 4.Životní prostředí (alternativní zdroje energie,…) 5.Regenerace a revitalizace měst (městských center, brownfields,….) 6.Zemědělský rozvoj (alternativní plodiny a jejich využití) 7.Turistický ruch (balíčky služeb,..)

8 LARA INTERREG Toolbox Extension  zpoždění s celkovým začátkem programovacího období 2007-2013  Pouze 2 projektový partneři (VNG International, MEPCO)  Teritoriální extenze projektu na území států Balkánského polostrova – projektoví partneři z BG, MAK, SRB, ALB, BiH, CRO, UKR  Burza projektů (květen 2007) z NL, HU,PL  možnost spolupráce všech zapojených měst pouze INTERREG C !

9 Cíl 3: Mezinárodní spolupráce INTERREG IV B SOUTH EAST EUROPE CENTRAL EUROPE Oblast CES (Central European Space): AUT, PL, GE (část), HU, SLO, CZ, SK a IT (část), z nečlenských zemí UA Oblast SEE (South East Europe):IT, AUT, HU, SK, SLO, GR, RO,BG a z nečlenských zemí MD, CRO, SRB, CG, BiH, ALB, FYROM

10 INTERREG B x INTERREG C  změna prostoru programu INTERREG B  nejmenší alokace pro program INTERREG C (5% z celkové alokace)  INTERREG B - komplexní řešení společné problematiky uceleného, společně sdíleného území  INTERREG C - řešení společných problémů nesousedících regionů, které se zabývají podobnou problematikou. V rámci tohoto programu tak mohou spolupracovat i partneři z geograficky vzdálených regionů,

11 INTERREG B x INTERREG C v 2007 - 2013  omezené možnosti spolupráce měst a obcí ČR s novými členskými státy a státy kandidátskými a potenciálně kandidátskými v rámci INTERREG B  Některé aktivity projektů v rámci INTERREG C neodpovídají podmínkám měst (hodí se spíše pro kraje, univerzity, apod.)  snížena možnost předávání tranzitních zkušeností z ČR

12 Řešení: pravidlo flexibility  pravidlo 20% flexibility - 20% rozpočtu projektu může být použito mimo vymezený prostor programu - důraz je kladen na spolupráci s prostorem Jihovýchodní Evropa.  V jednání je také pravidlo 10% flexibility - 10% rozpočtu projektu na spolupráci s nečlenskými státy EU. ? Finální manuály k programům ve 2. pol. 2007

13 MEPCO – kontaktní údaje MEPCO s.r.o. Thákurova 1, Praha 6 T: 220 515 047 international@mepco.czinternational@mepco.cz nebo mepco@mepco.czmepco@mepco.cz Mgr. Štěpánka Litecká stepanka.litecka@mepco.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Projekt LARA INTERREG Toolbox Seminář Zhodnocení programu INTERREG IIIB CADSES 30.5. 2007, PRAHA Mgr. Štěpánka Litecká MEPCO – Mezinárodní poradenské centrum."

Podobné prezentace


Reklamy Google