Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měkké projekty a obce, případová studie. 01 MEPCO – Mezinárodní poradenské centrum obcí Thákurova 1 169 00 Praha 6 www.mepco.cz Projekt je spolufinancován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měkké projekty a obce, případová studie. 01 MEPCO – Mezinárodní poradenské centrum obcí Thákurova 1 169 00 Praha 6 www.mepco.cz Projekt je spolufinancován."— Transkript prezentace:

1 Měkké projekty a obce, případová studie. 01 MEPCO – Mezinárodní poradenské centrum obcí Thákurova 1 169 00 Praha 6 www.mepco.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Konvergence (Cíl1) Evropská územ. spolupráce (Cíl 3) OP ŽP (MŽP) OP Doprava (MD) OP Vzdělávání (MŠMT) OP Zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a Inovace. (MPO) OP VaV, znalost ekon. (MŠMT, UV) ROPX ROP2 ROP1 IOP (MMR) OP TP NSR (MMR) Region. Konkurencesch. a zaměstnanost (Cíl 2) OP Praha (ERDF) OP Praha (ESF) Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce CBCX CBC2 CBC MF(Platební orgán) Evropská komiseMMR (koordinátor NSR)

3 Hlavní šance pro obce Kvalita vzdělávání na základních školách Další vzdělávání v sektoru veřejných služeb Aktivní politika zaměstnanosti Sociální integrace Rovné příležitosti, rovnováha pracovního a osobního života Městský marketing Měkké projekty ve vazbě na investice – oživení brownfields „Chytrá administrativa“

4 Chytrá administrativa Řízení lidských zdrojů – personální práce Distanční vzdělávání Výkonnost a kvalita veřejné správy včetně rozdělení kompetencí Koordinace subjektů veřejné a státní správy včetně tvorby partnerství na místní úrovni (NNO, podnikatelé) Nástroje pro tvorbu, monitorování a evaluaci politik Nástroje pro zapojení občanů do veřejné správy ICT a e government Spolurpáce s dalšími státy EU (twinning) Etické standardy a transparentnost Získávání zpětné vazby od občanů (měření spokojenosti)

5 Principy tvorby projektů Projektový cyklus Partnerský princip Měřitelné cíle „Balíčky aktivit“ Kvalifikované řízení, manažerská kapacita ale i zapojení vedení města. Rozpočet a křížové financování Inovativnost projektu Mezinárodní přesahy Návaznost na další projekty v rámci „Integrovaných plánů rozvoje měst“

6 Příklad: Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech Datum zahájení projektu: Únor 2006 Datum ukončení projektu: Říjen 2007 Doba trvání projektu: 21 měsíců Zdroj financování: Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR Rozpočet projektu: 6,7 mil. Kč

7 Partneři MEPCO s.r.o., vedoucí partner Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR,o.p.s. CERT Kladno, s.r.o. Ministerstvo vnitra ČR

8 V čem je projekt inovativní? Projekt se jako první soustředí na zavedení moderních metod řízení do obcí, které dosud žádné nástroje nepoužily. Projekt pomáhá pokračovat ve zdokonalování těch obcí, které již mají zkušenosti z nasazení prvního nástroje. Projekt není zaměřen na jednu metodu, ale zabývá se třemi nejvhodnějšími metodami a jejich vztahy.

9 Cíle projektu Zvýšení kompetencí zejména vedoucích pracovníku a zavedení moderních metod řízení kvality výkonu veřejné správy, Zavedení BSC (5), benchmarkingu (20) a metody CAF v obcích (10). Vytvoření uceleného informačního zdroje (webové stránky). Příprava 8 regionálních manažerů kvality z řad pracovníku veřejné správy, kteří by ve spolupráci s odborníky v oblasti jakosti podporovali obce při jejich úsilí o zavádění moderních metod řízení kvality ve veřejné správě.

10 Aktivity projektu Dotazník pro zjištění vzdělávacích potřeb (3/06) Semináře a pracovní setkání (5/06-9/07) Konference „Kvalita ve veřejné správě“ (9/06 a 5/07) Pilotní zavádění BSC, CAF a Benchmarkingu na úřadech (3/06-9/07) Konference „Moderní nástroje řízení kvality ve veřejné správě“ (9/07) Publikace: Příklady dobré praxe Benchmarking, Případové studie CAF, Případové studie BSC (11/06-10/07)

11 Semináře a pracovní setkání Nástroje řízení kvality „Přehled metod řízení kvality“ - jednodenní seminář pro 40 účastníků Nástroje řízení kvality „CAF“ - dvě dvoudenní pracovní skupiny (2 skupiny pro 20 účastnících) Nástroje řízení kvality „Benchmarking“ - dvě dvoudenní pracovní setkání (dvě skupiny po 20 účastnících) Nástroje řízení kvality “BSC“ - dvě dvoudenní pracovní setkání (dvě skupiny po 20 účastnících)

12 Semináře a pracovní setkání „Řízení chodu úřadu“ – dvě třídenní setkání plus půldenní seminář zaměřený na personální informační systémy, pro dvě skupiny (20 účastníků/skupina) „Lektorské, prezentační a konzultační dovednosti“ - třídenní školení pro 8 školených regionálních manažerů kvality „Praktický nácvik v rámci podpory úřadu“ - minimálně dvoudenní účast regionálních manažerů kvality na zavádění CAF v nových úřadech

13 Pilotní zavádění BSC, CAF a Benchmarkingu na úřadech Projekt je zaměřen na zavádění a využití některého z moderních nástrojů řízení kvality na úřadech a to především obcí s rozšířenou působností. V rámci projektu bude: v 5 obcích zavedena metoda Balanced Scorecard (BSC) cca 20 obcí bude nově zapojeno do benchmarkingu a 10 obcí provede zhodnocení své činnosti pomocí metody Společný hodnotící rámec (CAF). Do projektu se zapojí jak úřady, které již mají předchozí zkušenost s některým z moderních nástrojů, tak úřady nové.

14 Zajištění publicity Konference Internetová stránka Tiskové konference Publikace– Případové studie – Příklady dobré praxe Příspěvky do médií (Moderní obec, Informační servis SMOCR, Veřejná správa atd.)

15 INTERACT: LARA INTERREG Toolbox Šikovný nástroj na měkké projekty! Kontaktní bod pro místní správu a krajské úřady Posilování kapacity měst a obcí pro projekty Interreg Plánovací období 2007 - 2013 Celkové náklady 1,3 mil. EUR Generování nových projektů! Více na www.mepco.cz nebo www.laratoolbox.netwww.mepco.czwww.laratoolbox.net

16 MEPCO – kontaktní údaje MEPCO s.r.o. Thákurova 1, Praha 6 T: 220 515 047 mepco@mepco.czmepco@mepco.cz, www.mepco.cz Kontaktní osoby: Ing. Zdeněk Hušek, Ředitel společnosti Ing. Pavla Konopová PhD Zástupce ředitele PhDr. Ing. Martina Křepelková Projekty Modernizace veřejné správy


Stáhnout ppt "Měkké projekty a obce, případová studie. 01 MEPCO – Mezinárodní poradenské centrum obcí Thákurova 1 169 00 Praha 6 www.mepco.cz Projekt je spolufinancován."

Podobné prezentace


Reklamy Google