Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti spolupráce měst v novém programovacím obdobím 2007-2013 Prezentuje : Mgr. Štěpánka Litecká MEPCO, s.r.o. – Mezinárodní poradenské centrum obcí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti spolupráce měst v novém programovacím obdobím 2007-2013 Prezentuje : Mgr. Štěpánka Litecká MEPCO, s.r.o. – Mezinárodní poradenské centrum obcí."— Transkript prezentace:

1 Možnosti spolupráce měst v novém programovacím obdobím 2007-2013 Prezentuje : Mgr. Štěpánka Litecká MEPCO, s.r.o. – Mezinárodní poradenské centrum obcí Thákurova 1 160 00 Praha 6 www.mepco.cz 01

2 Nová politika soudržnosti EU 308 Mld € pro 3 cíle Cíl 3 Územní spolupráce (bývalý INTERREG III) 2,5% 7,75 Bill. € Cíl 2 - Regionalní konkurenceschopnost a zaměstnanost (bývalý Cíl 2 a 3) 15,9 %49,12 Bill. € Cíl 1 Konvergence (bývalý Cíl 1) 81,5% 251,16 Bill. € Strukturální fondy 2007 - 2013 Přshraniční spolupráce (bývalý INTERREG IIIA) Mezinárodní spolupráce (bývalý INTERREG IIIB) Meziregionální spol. + Netzwerke (býv. INTERREG III C)

3 Evropská územní spolupráce Změna z Evropské Iniciativy na Cíl 3 Navýšení financí: 5.8 bilionů € → 7.75 bilionů € Financování: ERDF (European regional development fund) Vychází ze současné Iniciativy Interreg, tj. podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni Navýšení kofinancování až na 75-85% (oproti původním 50-75%)

4 Realizace projektů Princip LPP (lead partner principle), tzn. Princip vedoucího partnera Partner zodpovědný za všechny ostatní projektové partnery Společná příprava projektu LP podává žádost za všechny ostatní projektové partnery Příjem dotace a distribuce financí partnerů Administrativní struktura programu MA (Managing authority) – řídící orgán JTS (Joint technical secretariat) – společný technický sekretariát

5 Platnost programů a časové rozvržení Všechny programy ve stádiu příprav Schválení EK se předpokládá v lednu 2007 Pravděpodobný začátek platnosti jednotlivých programů snad v únoru 2007 Informace v této prezentaci získány z předběžných dokumentů a návrhů Stále existuje možnost připomínkování – např. prostřednictvím SMO

6 Hlavní priority Cíle 3 Evropská regionální politika od roku 2007 bude zaměřena na: inovační a znalostní ekonomiku (Lisabonské cíle) udržitelný rozvoj (jako aspekt životního prostředí) a ochranu před riziky (Gothenburské cíle). Nadnárodní spolupráce by se měla zaměřit na tyto dvě priority a témata spolupráce by měly od těchto dvou priorit být odvozeny. Konkrétní vymezení cílů a priorit bude definováno v Operačním programu.

7 Cíl 3 – Evropská územní spolupráce 1. Přeshraniční spolupráce (bývalý INTERREG III A); Celková alokace 74%5,6 Mld. € 2. Mezinárodní spolupráce (bývalý INTERREG IIIB) Celková alokace 21%1,6 Mld. € 3. Meziregionální spolupráce + další síťové programy (bývalý INTERREG IIIC) Celková alokace 5% 0,4 Mld. €

8 1. Přeshraniční spolupráce ČR Největší část finanční alokace pro Cíl 3 (74%) Pro Českou republiku: 5 bilaterálních OP Přeshraniční spolupráce, každý s jinými prioritami Cíl programů: hospodářské a sociální integrace příhraničních území prostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu posilování vzájemných hospodářských, spol. a kult. vztahů společná péče o přírodní bohatství rozvoj cestovního ruchu budování flexibilního trhu práce

9 Česko-slovenská spolupráce ČR - regiony NUTS III  Moravskoslezský  Zlínský  Jihomoravský kraj

10 Rakousko-česká spolupráce ČR - regiony NUTS III  Jihočeský kraj  Vysočina  Jihomoravský kraj

11 Česko-polská přeshraniční spolupráce ČR - regiony NUTS III  Liberecký kraj  Královehradecký k.  Pardubický kraj  Olomoucký kraj  Moravskoslezský k.

12 Česko-saská přeshraniční spolupráce ČR - regiony NUTS III  Karlovarský kraj  Ústecký kraj  Liberecký kraj

13 Česko-bavorská přeshraniční spolupráce

14 2. Mezinárodní spolupráce Bývalá Evropská Iniciativa INTERREG IIIB 21% celkové alokace prostředků Nové územní rozdělení spolupracujících oblastí: Oblast CES (Central European Space): Rakousko, Polsko, Německo (část), Maďarsko, Slovinsko, Česká republika, Slovensko a Itálie (část), z nečlenských zemí Ukrajina Oblast SEE (South East Europe):Itálie, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a Řecko z nečlenských zemí Rumunsko, Bulharsko, Moldávie, Chorvatsko, Srbsko, Černá hora, Bosna a Hercegovina, Albánie, bývalá jugoslávská republika Makedonie Snahy o dodatečné zařazení ČR i do oblasti SEE

15 2. Mezinárodní spolupráce SOUTH EAST EUROPE CENTRAL EUROPE

16 Priority mezinárodní spolupráce Inovace: Věda a technologické záležitosti, regionální výzkum a technologický vývoj Životní prostředí: vodní hospodářství, energetická efektivita, prevence rizik (např. před povodněmi) Zlepšení napojení se na evropské dopravní a telekomunikační sítě Podpora rozvoje měst propojení měst a venkova

17 3. Meziregionální spolupráce Nejmenší alokace prostředků – 5% Spolupráce vztahujícím se oblastem stanovených v cíli 3, ale také Cílech 1 a 2 (Konvergence a Regionalní konkurenceschopnost a zaměstnanost Opět reflektuje hlavní body z Lisabonské a Goteborgské dokumentů Priority: Inovace (technologické, netechnické, ekoinovace) Výzkum a vývoj podpora hospodařství (např. hospodářství založené na inovativním vědeckém přístupu); udržitelný rozvoj -životní prostředí, energetická efektivita, předcházení rizik (povodně) Další, síťové programy v rámci meziregionální spolupráce: URBACT, EPSON, INTERACT

18 Další síťové programy programy v rámci meziregionální spolupráce EPSON II Monitorovací síť pro evropské územní plánování Podpora Výzkum v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje bude nadále podporován v rámci nadnárodního programu ESPON II URBACT II Program na podporu a rozvoj měst Aktivita vybraných měst, ´která výměnou zkušeností podporuje hospodářské aktivity měst, veřejnou správu, občanskou účast či fyzickou regeneraci měst - možnosti spolupráce mezi městy ze všech členských zemí EU (a také RO, BG)

19 INTERACT II Program INTERACT II- důraz zejména na přeshraniční spolupráci, pokračování projektů z předcházejícího období 2 priority: rozvoj a dodání služeb technická asistence Cíle zlepšení efektivnosti územní spolupráce, přispění ke kvalitě územní spolupráce a podpora implementace programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, poskytnutí prostoru regionům k diskuzi o strategiích pro přeshraniční a nadnárodní regionální rozvoj a zajištění přenosu inovací. Důraz na externí komunikaci a posílení šíření dosažených výsledků Zdrojem informací a komunikačním systémem pro program INTERACT II bude internetová databáze a intranet.

20 INTERACT: LARA INTERREG Toolbox Kontaktní bod pro místní správu a krajské úřady Posilování kapacity měst a obcí pro projekty Interreg Plánovací období 2007 - 2013 Celkové náklady 1,3 mil. EUR Generování nových projektů!

21 Jiné programy EU financující spolupráci měst Výzvy Evropské komise, Evropského společenství LPP – princip vedoucího partnera Přímá komunikace s managementem progarmu Není zapojena národní implementační agentura informace na webu EU http://ec/europe.eu

22 Příklady v oblasti energie IEEA – „Intelligent energy – Europe programme“ přímý finanční program EK nové a obnovitelné zdroje energie, racionalizaci energie, energetické dopady dopravy, spolupráce se stávajícími členy EU, ale i s kandidátskými či rozvojovými zeměmi Podmínky získání http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.h tml http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.h tml Sustainable Energy Europe Campaigne 2005 - 2008

23 Spolupráce financovaná třetí stranou Většinou programy v kandidátských (např. Chorvatsko) a potenciálních kandidátských státech (Srbsko, BaH, Makedonie,..) V omezené míře státy ENP (European, Neighborhood policy) např. Rusko, Ukrajina, Bělorusko… Ve většině případů je informátorem SMO ČR

24 Příklad: Exchange Serbia Evropský Program: „Představování evropských modelů místní správy v Srbsku“ Financováno z EAR (Evropská agentura pro rekonstrukci) a určeno pro srbská města Podmínka realizace projektu partner z EU – město či obec Odborníci z českých měst přispívali k integračnímu úsilí Srbska ČR – 2 místa v počtu zapojených měst se strany EU partnera

25 Děkuji za pozornost www.mepco.cz V případě potřeby nás kontaktujte na: mepco@mepco.cz international@mepco.cz


Stáhnout ppt "Možnosti spolupráce měst v novém programovacím obdobím 2007-2013 Prezentuje : Mgr. Štěpánka Litecká MEPCO, s.r.o. – Mezinárodní poradenské centrum obcí."

Podobné prezentace


Reklamy Google