Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech"— Transkript prezentace:

1 Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech
MEPCO – Mezinárodní poradenské centrum obcí Thákurova 1 Praha 6 . Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 01

2 Obsah Chytrá administrativa – kde se to vzalo? Projekt BSC – vklad MEPCO 2007 – 2013, příležitost pro modernizaci – integrované plánování Alternativní zdroje financování modernizace veřejné správy

3 Chytrá administrativa?
Strategické obecné zásady společenství, 2005 Národní rozvojový plán, 2006 Národní strategický referenční rámec, 2007 „Od úřadu k veřejné službě!“ „Od tradiční byrokracie k new public managementu“ „Veřejná správa jako komplexní služba“

4 Neúplný výčet trendů Partnerství při realizaci služeb
Integrované plány rozvoje, koordinace politik na území města Principy „pákového“ financování, návratnost dotací! eGovernment Strategické a projektové řízení v praxi měst Přenos „business modelů“ Nové trendy v řízení lidských zdrojů (sdílení odborníků, dočasné pozice, aj.) Mezinárodní úlohy řízení veřejné správy

5 Projekt: Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech
Datum zahájení projektu: Únor 2006 Datum ukončení projektu: Únor 2008 Zdroj financování: Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR Rozpočet projektu: 6,7 mil. Kč Ověření možností financování „chytré administrativy“ Metody : BSC, benchmarking, CAF

6 Partneři Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
CERT Kladno, s.r.o. Ministerstvo vnitra ČR

7 V čem je projekt inovativní?
Projekt se jako první soustředil na zavedení moderních metod řízení do obcí, které dosud žádné nástroje nepoužily. Projekt pomáhá pokračovat ve zdokonalování těch obcí, které již mají zkušenosti z nasazení prvního nástroje. Projekt není zaměřen na jednu metodu, ale zabývá se třemi nejvhodnějšími metodami a jejich vztahy.

8 BSC- vklad MEPCO do projektu
Nástroj pro řešení komplexních problémů v dlouhodobé perspektivě. Prostředek k dovedení strategie k realizaci. Nástroj pro zapojení zájmových skupin do realizace strategie. Prostředek pro komunikaci složitých problémů.

9 Převedení vize a strategie: Čtyři perspektivy
Finanční “Co nazvou dárci úspěšným rozhodnutím?” Cíle Měřítka Záměry Iniciativy Zákazník Interní podnikové procesy “Abychom uspokojili dárce a zákazníky – které procesy musí být perfektní?” “Jak nás musí vidět zákazník, abychom dosáhli své vize?” Cíle Měřítka Záměry Iniciativy Vize a strategie Cíle Měřítka Záměry Iniciativy Učení se a růst “Jak udržet a rozvinout schopnost učení se a růstu, abychom dosáhli vize?” Cíle Měřítka Záměry Iniciativy 4

10 Vytvoření strategické mapy

11 Výběr nejdůležitějších strategických témat

12 Strukturální fondy Příležitost realizovat projekty s dotací EU Příležitost otestovat inovativní přístupy Příležitost k mezinárodní spolupráci Příležitost přivést talenty k práci ve veřejné správě Národní strategický referenční rámec

13 MF(Platební orgán) MMR (koordinátor NSR) Evropská komise
Konvergence (Cíl1) Region. Konkurencesch. a zaměstnanost (Cíl 2) Evropská územ. spolupráce (Cíl 3) OP ŽP (MŽP) OP Praha (ERDF) Meziregionální spolupráce OP Doprava (MD) OP Praha (ESF) Nadnárodní spolupráce OP Vzdělávání (MŠMT) CBCX CBC2 CBC OP Zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a inovace. (MPO) OP VaV, znalost ekon. (MŠMT, UV) ROPX ROP2 ROP1 IOP (MMR) OP TP NSR (MMR)

14 Návod pro města – Integrované plány
Komplexní rozvojový nástroj logicky propojených a vzájemně podmíněných projektů zpravidla investiční a neinvestiční povahy. Strategický dokument vs. implementační nástroj vazba na strategický rozvojový plán, ale vybrány jen části které lze financovat ze SF a dalších zdrojů včetně privátních, tj. fondová strategie města. Křížové financování kombinace „měkkých a „tvrdých“ aktivit

15 Prioritní oblasti IPRM
Přitažlivá města – dostupnost služeb, přírodní a fyzické prostředí, architektura, cestovní ruch, kultura. Životní prostředí – ochrana ovzduší, ochrana vod, ochrana krajiny a přírody, nakládání s odpady, obnovitelné zdroje energie. Dostupnost a mobilita - dopravní plánování, zklidňování dopravy, bezpečnost, alternativní dopravní prostředky.

16 Prioritní oblasti IPRM
Ekonomický rozvoj – podpora malých a středních podniků a drobných podnikatelů, podpora zaměstnanosti. Sociální integrace - vysoká nezaměstnanost, lepší zaměstnanost prostřednictvím kvalitnějšího vzdělávání a odborné přípravy, podpora sociálního začlenění a rovných příležitostí pro všechny, posílení bezpečnosti občanů. Správa věcí veřejných - „smart governance“ – města a regiony, integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji měst, účast občanů, sítě a výměna zkušeností.

17 Mezinárodní spolupráce – alternativní financování
INTERREG IV C – přenos zkušeností v rámci celé Evropy INTERREG IVB – spolupráce ve střední Evropě Specifické zdroje – komunitární programy, ale také například OPAC Bulharsko

18 Evropská přidaná hodnota – co se od nás očekává?!
Propojení regionů a růst jejich konkurenceschopnosti Schopnost sdílet a realizovat inovační přístupy Naučit se komunikovat v multikulturním prostředí Přinést viditelné projekty/předinvestiční příprava Integrovat různé sektorální politiky do rozvoje města/regionu

19 Přidaná hodnota projektu
Inovační přístupy – vždy zvýšené riziko, grant toto riziko snižuje. Příprava investičních projektů – chybí data (analýzy), je nedostatek prostředků na detailní technicko ekonomické studie, je podceňována jejich potřeba. Změna image města – zapojování do EU projektů posiluje pověst města. Znalosti a kvalita lidí – účast na mezinárodním projektu může být motivační faktor, vede k užívání cizích jazyků a zlepšuje znalosti pracovníků měst.

20 MEPCO – kontaktní údaje
MEPCO, s.r.o. Thákurova 1, Praha 6 T: Kontaktní osoby: Ing. Zdeněk Hušek PhDr. Ing. Martina Křepelková


Stáhnout ppt "Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech"

Podobné prezentace


Reklamy Google