Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech."— Transkript prezentace:

1 Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

2 1.Regionální podpora podnikání 2.Regionální rozvoj infrastruktury 3.Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech 4.Rozvoj cestovního ruchu Společný regionální operační program - oblasti podpory 

3 Regionální rozvoj infrastruktury  Kvalita dopravní a telekomunikační infrastruktury je důležitým faktorem kvality života v regionech Hraje důležitou úlohu pro volbu místa bydliště a pracoviště obyvatelstva Rozvoj informační společnosti je velice významný pro ekonomický rozvoj všech regionů, především však pro odlehlé oblasti

4  Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech podopatření 2.1.1 - Rozvoj regionální dopravní infrastruktury podopatření 2.1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury 22, 517 mil € 151, 965 mil € 196,967 mil € 454, 333 mil € Společný regionální operační program příspěvek z ERDF Přehled opatření a finanční alokace (2004-2006) Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst 22, 517 mil €

5 Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech  Opatření řeší podporu investic v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu.Opatření řeší podporu investic v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu. Jeho součástí je podpora aktivit, spojených s veřejným přístupem k informačním a komunikačním technologiím (internet ) v knihovnách, komunitních centrech, ve školách a se zajištěním IKT pro regionální a místní veřejnou správu.Jeho součástí je podpora aktivit, spojených s veřejným přístupem k informačním a komunikačním technologiím (internet ) v knihovnách, komunitních centrech, ve školách a se zajištěním IKT pro regionální a místní veřejnou správu.

6 1.Zlepšení přístupu obyvatelstva k veřejných informacím 2.Posílení infrastruktury a služeb pro informační a komunikační technologie 3.Posílení regionálních a lokálních komunikačních sítí Specifické cíle opatření 2.2. 

7 1.Podporu zavádění nejlépe širokopásmového připojení (min. 256 kbps), zejména ve strukturálně postižených a hospodářsky méně vyvinutých územích regionů soudržnosti, 2.Zajištění veřejného přístupu občanů v obci k širokopásmovému internetu (PIAP), 3.Zajištění toho, aby služby veřejné správy (na místní a regionální úrovni) byly interaktivní a přístupné všem prostřednictvím širokopásmového internetu. Důraz bude kladen především na 

8 1.Žadatel resp. konečný příjemce 2.Potřeba (relevance) projektu 3.Kvalita projektu Ekonomická efektivnost projektuEkonomická efektivnost projektu Vazba na indikátoryVazba na indikátory UdržitelnostUdržitelnost 4.Horizontální kritéria Udržitelný rozvoj, Rovné příležitosti, Informační společnost, Vyvážený rozvoj regionů, Soc. integrace a zaměstnanostUdržitelný rozvoj, Rovné příležitosti, Informační společnost, Vyvážený rozvoj regionů, Soc. integrace a zaměstnanost Hodnocen bude především 

9 Potencionální žadatelé   Obce  Svazky obcí,  Kraje,  Nestátní neziskové organizace (NNO),  Organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi.

10 Regionální 4 % Místní 8 % ERDF 75 % Centrální 13 % Finanční krytí veřejných uznatelných nákladů u opatření 2.2. 

11 Typy podporovaných projektů   Rozvoj veřejných informačních center se zpřístupněním internetu;  Zavádění širokopásmového internetu;  Rozvoj IKT mezi úřady a občany;  Rozvoj regionálních a lokálních komunikačních sítí;  Budování míst veřejného přístupu k internetu (PIAP).

12 Orientační velikost projektů   Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů projektů- 300 tis. Kč  Maximální doporučená výše celkových uznatelných nákladů - 20 000 tis. Kč

13 Předkládání projektů   předkládání projektů na Sekretariátech regionální rady v daném kraji;  předkládání formuláře žádostí v elektronické podobě;  s žádostí je třeba doložit všechny povinné přílohy k projektu;  bodování je prováděno na základě bodovacích tabulek;  proplácení až po ukončení realizace projektu a kontrole

14 Přibližný výčet povinných příloh   doklad o subjektivitě žadatele  doklady o beztrestnosti žadatele;  logický rámec projektu;  analýza nákladů a výnosů (od 4 mil. Kč);  studie proveditelnosti (od 10 mil. Kč);  doklady o bezdlužnosti;  doklady o vlastnictví;

15 Přibližný výčet povinných příloh   projektová dokumentace zpracovaná do úrovně potřebné k vydání stavebního povolení ;  podrobný rozpočet k dokumentaci;  podklady pro zjištění finančního zdraví žadatele;  posouzení vlivu na ŽP;  doklad o zřízení běžného účtu;  čestné prohlášení o zajištění prostředků  seznam příloh.

16 Klíčové body úspěchu projektu  1.Definování projektu 2.Průběžné konzultování projektu 3.Volba zpracovatele projektu 4.Finanční krytí projektu 5.Výběr dodavatele 6.Proplácení projektu 7.Udržitelnost projektu

17  www.strukturalni-fondy.cz  www.mmr.cz  srop@mmr.cz Důležité odkazy 

18 Ing. Zdeněk Vašák Regionální kancelář MMR NUTS II Severovýchod E-mail: vaszde@mmr.cz Tel.: 495817561 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu


Stáhnout ppt "Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech."

Podobné prezentace


Reklamy Google