Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informatizace společnosti Mgr. Radko Martínek ministr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informatizace společnosti Mgr. Radko Martínek ministr."— Transkript prezentace:

1 Informatizace společnosti Mgr. Radko Martínek ministr

2 Informatizace společnosti Současná epocha je charakterizována zásadními změnami v technologiích, které ve svém důsledku mění ekonomiku, společnost i způsob života. Původní soupeření o tuny produktů přešlo do souboje o dokonalejší a rychlejší informace. Vytváří se nový tržní segment, kde se obchoduje s nehmotným produktem, myšlenkami, nápady a know-how. Současnost:

3 Informatizace společnosti Cíl: Vytvořit podmínky pro znalostní společnost Znalosti a informace Občanům Usnadnění vzdělávání, přístupu k informacím, zlepšení kvality života Odstranění zbytečné byrokracie, zlepšení služeb, přiblížení státu a obcí občanům Zefektivnění veřejné správy Zvýšení produktivity, nové podnikatelské příležitosti Ekonomický rozvoj Státu, obcím, sociální službám a zdravotnictví Podnikům

4 Informatizace společnosti Cíl: Vytvořit podmínky pro znalostní společnost Podpora využití informačních technologií ve vzdělávání (e- learning) – usnadnění rekvalifikací, podpora distančního vzdělávání, rozšíření kapacity vysokých škol Podpora zavádění informačních technologií do běžného života občanů, veřejné správy, zdravotnictví a sociálních služeb Podpora zavádění a využívání informačních technologií v malých a středních podnicích: v roce 2007 vyhlásit program zavádění a využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v malých a středních podnicích

5 Informatizace společnosti Cíl: Informatizace státní správy – informatizovaná demokracie Vytvoření propojeného informačního systému veřejné správy a integrované sítě kontaktních míst s veřejnou správou Rozšíření možností elektronické komunikace občanů se státní správou a samosprávou Zvýšení dostupnosti širokopásmového připojení k internetu Podpora využíváni elektronických identifikátorů (čipových karet) pro zabezpečení ochrany dat a zjednodušení přístupu k elektronickým dokumentům

6 Informatizace společnosti Cíl: Informatizace státní správy – propojení systémů a ochrana dat Při budování integrovaného informačního systému veřejné správy je třeba důsledně dbát na uplatnění ochrany osobních dat občanů v informačních systémech a zabránění jejich zneužití. Provázání informačních systémů umožní, aby data jednou poskytnutá veřejné správě nebyla jiným úřadem znovu na občanovi vyžadována. Posílení pravomoci a zároveň i odpovědnost ministerstva odpovědného za mezirezortní koordinaci budování informačních systému veřejné správy a rozvoj příslušného právního rámce informační společnosti „Jednou a dost“ Nestavět „velkého bratra“ Koordinace výstavby

7 Informatizace společnosti Cíl: Občan by měl mít přístup ke všem evidencím, které o něm veřejná správa vede. Občan by měl mít možnost sám (i prostřednictvím Internetu) iniciovat aktualizaci změněných dat (např. změna adresy bydliště), pokud tak státní instituce neučiní sama. Informatizace státní správy – propojení systémů a ochrana dat Přístup k datům a jejich propojování musí být umožněno oprávněné osobě jen v takovém rozsahu a účelu, které stanoví legislativní předpisy (a technickými prostředky musí být zabezpečena evidence o všech přístupech orgánů státu k osobním datům občanů pro možnou následnou kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů). Kontrola občanem Možnost aktualizace Důsledná ochrana dat

8 Informačních technologie v cestovním ruchu Využívá kombinace tradičních médií s moderními informačními technologiemi. Informační technologie umožňují vizuální prezentace nabízené destinace a služeb, čímž se snižuje riziko následné nespokojenosti či reklamace ze strany klienta. Informační hodnota obrazových informací se zvyšuje zejména ve spojení s aktuálními identifikačními, kontaktními a turistickými informacemi z příslušného regionu či lokality. Zkvalitnění statistiky a informací o cestovním ruchu. Podle studie e-Business Watch (vypracovaná EU, 2002-2004) zaujímá sektor CR jednu z předních pozic ve využívání online marketingu a online obchodech. Cíl:Komplexní systém prezentace regionů a lokalit, nabídky služeb.

9 Ministerstvo pro místní rozvoj V rámci připravované Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2007 – 2013 se předpokládá výrazná podpora zavádění informačních technologií pro oblast cestovního ruchu v rámci Opatření 3.2. MMR je konečným příjemcem opatření 4.2 s názvem "Specifické vzdělávání" Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), který je financován z Evropského sociálního fondu. Projekty týkají vzdělávání v oblasti CR, které bude probíhat rovněž formou e-learningu. Jedním ze šesti projektů tohoto vzdělávacího programu je projekt „Informace v cestovním ruchu“ s tématy vzdělávacích modulů jako např. : –Výběr moderních technologií pro podnikání a správu destinace v CR –Elektronické obchodování, on – line služby v CR –Mobilní komunikace pro CR –Informační kiosky, call a help centra... Záběry z panoramatických kamer umístěných v turisticky atraktivních lokalitách ČR Cíl:Podpora cestovního ruchu prostřednictvím informačních technologií.

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Informatizace společnosti Mgr. Radko Martínek ministr."

Podobné prezentace


Reklamy Google