Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S D H T ř e m o š n i c e Historie a současnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S D H T ř e m o š n i c e Historie a současnost"— Transkript prezentace:

1 S D H T ř e m o š n i c e Historie a současnost 18.3.2006

2 Ustavující valná hromada sboru hasičského v Třemošnici
se sešla na Boží hod 25. prosince Založení předcházela řada schůzek občanů, kteří se domlouvali, jakým způsobem by ochránily majetky své a svých sousedů. První pokusy o vytvoření jakéhosi spolku na ochranu před ohněm a rychlou a účinnou pomoc při likvidaci ohnivého kohouta se objevily po velikém požáru v naší vesnici již v roce 1857. Tehdy na jaře se po půlnoci po velikonočních svátcích vznítila z nezjištěných příčin v kůlně č. p. 12. hromada zbytků. Oheň se záhy rozšířil na obytné stavení a zachvátil také domy č. p. 11.; 10 a 9. Od nich také stodola č. p. 8., pak stodola č. p. 7. a s ní celý statek.Po chvíli začala hořet i stodola č. p. 6. u Jindráků. Všechny stavby byly kryty došky a ty hořely jako fagule. Navíc všechna stavení byla dřevěná. Bylo téměř bezvětří a tak možná jako zázrakem se u č. p. 6. požár zastavil, takže u Jindráků shořela pouze stodola. Při pohledu na hrozný požár, kdy najednou hořelo šest obytných a hospodářských budov a tři velké stodoly, se tajil dech. Každý, kdo mohl se snažil zachránit, co se dá. Voda byla pouze ve studních a hasících prostředků byl úplný nedostatek. Na pomoc přispěchali se stříkačkou i Soběhrdští a s voznicí a stříkačkou též občané z Divišova. Vody ale nebylo, louže u kapličky a malý rybníček u č. p. 12. byly záhy vyčerpány. Proto se s divišivskou voznicí, kterou doprovázel obecní policajt s praporkem, jezdilo pro vodu do Křešického potoka v „Chobotě“. I na druhé straně vesnice lidé polévali střechy vodou, protože řežavé uhlíky a stébla zvané „Hašle“ létaly přes celou vesnici. Po ohni se ostatní snažili pohořelým všemožně vypomáhati, aby brzy byla vystavěna nová obydlí a hospodářská stavení. Od jara do zimy byla všechna vyhořelá stavení dokončena a pokryta taškami. To byl popis největšího požáru v naší vesnici v celé její historii podle prvního kronikáře obce z 19. století pana Josefa DOBIÁŠE z č. 3.

3 Ustavujícími členy Sboru byli dále :
Proto vznikl sbor hasičský v Třemošnici. Sbor byl začleněn do župy Divišovské a čítal 27 členů. Jeho prvním starostou byl pan GREGOR František, č.14 (nar ; vystoupil ze sboru ) velitelem KOVÁŘ Antonín, č.22 (nar ) – později byl župním dozorcem a od dozorcem náčiní. Jednatel František KLIKA, č.25 – škola, (nar ), který vedl velmi pečlivě „Matriku členů činných“ Sboru dobrovolných hasičů v Třemošnici, v hasičské župě Divišovské. Odstěhoval se v roce 1906 z Třemošnice. Hospodář Jan MALÝ, č.1 (nar ) až do roku a dozorce náčiní Antonín BORKOVEC, č.24 – mlýn, (nar ) – vyloučen ze sboru usnesením výboru SDH z 2. února Důvodem byly nepřístojnosti, jichž se pan Antonín Borkovec dopustil při divadelním představení dne 26.prosince 1920.  Ustavujícími členy Sboru byli dále :  František CACÁK č (nar ) – podvelitel Josef SADÍLEK č (nar ) – dozorce náčiní František KUČERA č (nar ) – četař, Jan SADÍLEK č (nar ) – nadlezec a od – starosta sboru, Václav KUDRNA č (nar ) – lezec Josef KALAŠ č (nar ,odstěhoval se)–lezec,později četař, člen výboru Karel TRACHTA č. 44 (nar ,odstěhoval se do Divišova) – náměstek velitele Václav ŠUSTA č (nar ) Antonín SADÍLEK č (nar ) – lezec Antonín GREGOR č (nar odstěhoval se do Boliny) Josef ŘÍHA č (nar ) - lezec Bohumil POLÁČEK č (nar pro trvalý neduh vystoupil 6.ledna 1914, odstěhoval se do Benešova) Antonín DROŽ č (nar ) František STREJČEK č. xx (nar ) Karel SADÍLEK č (nar odstěhoval se 1928 do Vráže) - trubač Josef STREJČEK č (nar ) František ŠTOL č (nar ) Antonín VYCPÁLEK č. xx (nar odstěhoval se) – trubač František ŠKVOR č (nar ) – ochranný člen starosty Antonín STREJČEK č (nar v září 1915) Josef JEDLIČKA č (nar ) Adolf FRIŠMAN č (nar odstěhoval se)

4 Nově přijatými členy SDH Třemošnice se brzo po založení sboru stali:
Již v lednu následujícího roku uspořádali hasiči v Třemošnici první bál. Činnost sboru byla již od počátku dost bohatá včetně činnosti kulturní. Hasiči založili a aktivně hráli ochotnické divadlo. Hrála se až 4 představení nastudované hry a pak se nacvičovala nová. Další kulturou byly zábavy o posvícení a o divišovské pouti. V masopustě se pořádal vždy hasičský ples a na konec masopustu maškarní rej. Nově přijatými členy SDH Třemošnice se brzo po založení sboru stali: Jan KNĚŽÍK č (nar člen od Vojtěch JÍŠA č (nar ) člen od Josef HARUNEK č (nar odstěhoval se ) člen od Antonín DROŽ ml. č (nar odstěhoval se ) člen od Josef GREGOR č (nar náměstek velitele člen od Antonín KALAŠ č (nar ) člen od trubač a od četař samaritánské stráže Jan PETRÁSEK č (nar odstěhoval se člen od do Drahňovic Jan MATOUŠEK č (nar ) člen od František ŠEBESTA č (nar ) člen od Josef JINDRÁK č (nar ) ochranný člen/čl. od František CHYTRÁČEK č. xx (nar – odstěhoval se 6/1908 člen od ochranný člen v září 1929 Karel DOBIÁŠ č. 33 (nar ) člen od Antonín STREJČEK č (nar ) člen od Antonín MARTÍNEK č. 38. (nar ) nadlezec,stříkačník člen od vystoupil František KRATINA č (nar jako učitel přesídlil dne 1.září 1917 do Samechova na místo správce školy člen od jednatel SDH a pobočník velitele Josef DOBIÁŠ č (nar – odstěhoval se v r. 1911, člen od padl v Srbsku v 1.světové válce

5 uvedeno řady hasičů prořídly právě díky válečným útrapám.
V období 1. světové války bohužel řada členů sboru padla. Po válce měl sbor v Třemošnici ruční stříkačku od firmy SMÉKAL až do roku Popudem k zakoupení stroje motorového byl požár popisovaný naším členem, dalším kronikářem obce, panem Václavem Kalašem st. Stal se i čestným členem sboru v Třemošnici, jelikož byl aktivním u hasičů plných 70 let.   Stalo se to 5. listopadu Po 22 hodině večerní byl zřejmě založen ve stodole BORKOVCOVA mlýna ohnivý kohout. Ve mlýně se v té době právě mlelo obilí. Stodola sousedila s mlýnem. Domácí sbor s ruční stříkačkou chránil jen stáje. Ve mlýně shořelo všechno obilí i mouka. Jakmile prohořely podlahy, propadly se stroje s rachotem na dno mlýna. Tím byl navždy umlčen klapot mlýnského kola a mlynářova rodina se záhy odstěhovala z Třemošnice. V období kolem první světové války a krátce po ní přistoupili i další, noví členové sboru, protože jak již bylo uvedeno řady hasičů prořídly právě díky válečným útrapám. Jan MALÝ č (nar stříkačník, zajat v Rusku člen od během r se odstěhoval do Daměnic František JÍŠA č (nar stříkačník, nadlezec člen od Josef NOVOTNÝ č. 35. (nar stříkačník, četař člen od Antonín GREGOR č (nar stříkačník člen od František TESKA č (nar člen od Josef HROCH č (nar stříkačník, velitel, člen od zajat v Itálii, vystoupil ze sboru Jan KŘÍŽ č (nar stříkačník člen od Josef KOLOMAZNÍK č.32.(nar stříkačník člen od František MARTÍNEK č.38.(nar člen od Jan SADÍLEK č (nar člen od Jan SOUHRADA č (nar jednatel sboru člen od řídící učitel školy, přestěhoval se do Soběhrd 1926 Josef DOBIÁŠ č (nar náměstek velitele, člen od pokladník František KOVÁŘ č. 22.(nar stříkačník, člen od dozorce náčiní, od člen samaritské stráže Jaroslav KUČERA č (nar četař, náměstek velitele člen od Antonín HOSTOUŠ č. 25. (nar člen od Alois SVOBODA č (nar trubač, (2 x vystoupil člen od a 2 x opět přijat, vystoupil ) Čeněk DOBIÁŠ č. 33. (nar stříkačník člen od

6 Jednatel - Jan Souhrada, řídící učitel
V roce 1922, to už bylo více jak tři léta po světové vojně a i legionáři byli již téměř všichni ve svých domovinách se Sbor dobrovolných hasičů v Třemošnici chystal k oslavám25. výročí svého vzniku. Členská základna se pomalu rozrůstala, i když nutno říci, že někteří hasiči svými postoji nedělali sboru zrovna dobré jméno. Výbor sboru pracoval v tomto složení : Starosta Jan Sadílek Jednatel Jan Souhrada, řídící učitel Jeho zástupce Antonín Jindrák z č.p. 29 Velitel Josef Hroch Náměstek velitele Josef Dobiáš Pokladník Jan Malý Dozorce náčiní Antonín Kovář Revizoři účtu - Čeněk Dobiáš, Josef Novotný, František Kovář Oslava 25. výročí založení hasičského sboru v Třemošnici se konala pod záštitou starosty Obce Třemošnice pana Antonína Škvora a výbor SDH s jeho starostou nazval oslavy jako„Slavnosti v zahradě“. Zájem občanů se bavit byl po válečných útrapách pochopitelný a proto celá slavnost byla všemi hojně navštívena a všem se velice líbila. Rozhodnuto bylo, že sbor bude ctít zásady čestnosti a podle toho budou přijímáni i noví členové, kteří budou ctít čestný název „HASIČ“. Motto: Boj se živlem je válka a za války jsou zbabělci či hrdinové, neboť živel může zraňovat i zabít ! Zbabělec v bezpečí čeká, že za něho boj někdo druhý vybojuje. Vždycky však se najde odvážlivec, nasazuje vlastní zdraví i svůj život pro záchranu zdraví, života i jmění jiných; - jeho čestné jméno bylo, je a bude „ H A S I Č „ !

7 Nově přijatí členové sboru od 1. ledna 1922.
Josef KUČERA č. 43.(nar stříkačník, člen od odstěhoval se do Prahy 1924 Emilie KUDRNOVÁ č.13.(nar členka samaritské stráže člen od Antonín ŠEBESTA č. 10.(nar člen od Jan ŠUSTA č. 26.(nar lezec, vystoupil v r člen od Karel URŠIC č. 31.(nar ) člen od člen samaritské stráže Vojtěch ČUCHAL č. 27.(nar stříkačník člen od Jan GREGOR č. 16.(nar člen od Václav KALAŠ č. 23.(nar ) kronikář člen od Bohumil KUDRNA č.13.(nar stříkačník, vystoupil v r člen od Václav POHŮNEK č. 21.(nar odstěhoval se v r člen od Josef SADÍLEK č. 5. (nar vystoupil v r člen od Bohuslav SVOBODA č.7.(nar lezec člen od otrávil se otrušíkem z nešťastné lásky ( příběh popisován v kronice Třemošnice ) Antonín JINDRÁK st. č.6.(nar od r velitel sboru člen od Jan KŘÍŽ č. 17.(nar člen od Antonín JINDRÁK ml.č.29.(nar člen od Josef JINDRÁK č. 6. (nar člen od   Po velkém požáru mlýna začal sbor uvažovat o pořízení nové motorové stříkačky. Dne 29. června 1930 byla motorová stříkačka sboru slavnostně předána starostou župy Divišovské, panem Václavem Hrabánkem. Celá nedělní slavnost měla připraven bohatý program. Již v 11 hodin dopoledne byly vítány přijíždějící bratrské sbory hasičské z okolních obcí. Ve 12 hodin se konal přátelský oběd. Sraz a nástup na cvičiště byl určen na 13,30 hodin. Po něm následovaly proslovy jednotlivých činovníků. Domácí hasiči nacvičili a předvedli novinku a sice cvičení s pochodněmi za doprovodu hudby, pak žactvo předvedlo oblíbenou skladbu – sekerková.Vystřídali je dospělí hasiči, kteří provedli ukázkové cvičení s motorovou stříkačkou systému ing. Holečka. Opět nastoupili žáci ke cvičení s ruční vozovou stříkačkou. Pro zpestření celé slavnosti vystoupila děvčata v národních krojích, která tančila za vydatné podpory hudebníků národní tance. Téměř na závěr celé slavnosti byla předvedena ukázka likvidace požáru. Celá slavnost byla současně pojata jako „Sjezd rodáků z obce Třemošnice“, kteří byli slavnostně vítáni hudbou již od 9 hodin dopoledne.

8 Po ukončení všech cvičení se konal koncert v zahradě a taneční zábava s hudbou p. Sadílka.
Ruční stříkačka, která dobře sloužila až do roku 1930, se stala mašinou záložní. Sbor byl po celou dobu významným a rozhodujícím pomocníkem obce a snažil se být prospěšný všude tam, kde bylo třeba. Do počátku druhé světové války byli přijati ke sboru dobrovolných hasičů v Třemošnici ještě tito noví členové. Václav KADEŘÁBEK č.25-škola (nar odstěhoval se v r člen od jednatel sboru, župní vzdělavatel, náměstek župního dozorce. František KALTEBRUNNER č.37.(nar člen od Stanislav KALAŠ č. 44.(nar odstěhoval se člen od Antonín HOLÍK č. 28. (nar člen od Jan RYTÍŘ č. 20. (nar odstěhoval se 1945(pohraničí) člen od Vojtěch JANDA č. 25-škola(nar jednatel a vzdělavatel sboru člen od jednatel hasičské župy divišovské, odstěhoval se 1947 do Kondrace Jan DOBIÁŠ č (nar člen od Václav KŘÍŽ č (nar jednatel sboru člen od V roce 1939 byly zrušeny župy a vytvořeny hasičské jednoty. Zástupcem sboru a součastně i divišovské oblasti v Okresní hasičské jednotě Vlašim byl bratr vzdělavatel pan Vojtěch JANDA. Za 2. světové války byla činnost sboru omezena pouze na pořádání plesů a divadla. Sdružování členů pro vlastní hasičskou činnost bylo v obci zakázáno. V roce 1946 měl sbor 16 členů a pomalu začal rozvíjet svou činnost. Poslední válečnou schůzi měli hasiči 23. března 1941 a další byla až po válce 12. ledna zbrojnice použita německým velitelstvím, jako stanoviště strážní služby. Mezitím byla hasičská   V prosinci 1946 obdrželi hasiči novou výstroj: přilba, pracovní oblek, vycházkový oblek, lezecký pás se sekyrkou a samaritánské potřeby. Dvacátého osmého března 1951 se sbor hlásí jako místní jednota Českého Svazu Hasičstva a v roce 1953 se stává základní organizací ČSPO (Český Svaz Požární Ochrany).  Noví členové byli přijímáni až po válce. Byli to tito hasiči: František JÍŠA č. 38.(nar člen od Josef JÍŠA č. 11.(nar člen od Vladimír SVOBODA č. 7.(nar odstěhoval se do Divišova člen od František KOLOMAZNÍK č.32.(nar ) pokladník člen od František KOVÁŘ č. 22.(nar odstěhoval se do Divišova člen od

9 Dne 3. července 1953 koupil sbor nákladní auto v ceně 58 300 korun.
Ladislav ŘÍHA č. 18. (nar starosta sboru člen od Jiří SMÍTKA č (nar člen od František ŠEBESTA č. 10.(nar člen od Jiří KUDRNA č. 13.(nar odstěhoval se do Bzence člen od František POLESNÝ č. 37.(nar velitel sboru člen od Jaroslav URŠIC č. 31.(nar člen od Karel URŠIC č. 27.(nar člen od Dne 3. července 1953 koupil sbor nákladní auto v ceně korun. V letech se hasiči z Třemošnice zúčastnili 2 velkých požárů hradu v Českém Šternberku. Též čelili lesnímu požáru v roce 1957 v "Čensku" a "Za Lesem" a v roce 1962 "Na Fídrnose", kdy shořely 4 ha lesa od louky až po KOŽÍŠKŮV pomník. Dne 12. srpna 1969 byli třemošničtí hasiči jako první u ohně v Divišově, kde shořel velký stoh píce a hasilo se močůvkou, protože nebyla voda. Ze 6. na 7. května 1970 likvidovali hasiči požár stodoly u pana KŘÍŽE v č. 17. s minimálními škodami. V roce 1969 zemřel bývalý velitel Josef HROCH a také Bohumil KUDRNA. V tomto roce došlo k vyčištění Cacákova rybníka, v té době největšího zdroje požární vody v obci a současně byla zřízena provizorní nádrž na potoce v prostoru na loukách „Pode vsí“. Zároveň ve sboru proběhly i nové volby výboru. Předseda ZO ČSPO - Ladislav ŘÍHA; Velitel - František POLESNÝ; Jednatel - Václav KŘÍŽ; Hospodář - František KOLOMAZNÍK; Referent prevence - Václav KALAŠ; Referent MTZ (strojník) - František ŠKVOR Revizor účtu - Josef JINDRÁK.

10 a kamarádem na jeho poslední cestě.
Na počátku roku 1970 měl sbor 22 členů, přičemž v průběhu roku zemřel František JÍŠA starší na zhoubnou rakovinu. Bohužel odešel mlád, ač měl hasiče rád. Vedení obce Třemošnice rozhodlo zakoupit hasičům 9 vycházkových stejnokrojů, aby se krom jiného mohli důstojně rozloučit se svým dobrým členem a kamarádem na jeho poslední cestě. V roce 1972 bylo konečně započato s budováním vodní nádrže v horní části obce, (u Smítkovy zahrady), opravena hasičská zbrojnice a též byla zakoupena nová stříkačka PS 8. Novým referentem prevence se stal František ŠKVOR a za člena byl přijat Ján ANDRÁŠIK z č. p Hasiči aktivně působili při likvidaci požárů v Xaverově a v Divišově. Za svou dlouholetou činnost byli oceněni členové – František KOVÁŘ, č.p. 22; Čeněk DOBIÁŠ, č.p. 33; Jan GREGOR, č.p. 16; Václav KALAŠ, č.p a Antonín JINDRÁK, č.p. 6.. Nově byla zřízena funkce místopředsedy SDH, kterým se stal Jiří VANĚK  V roce 1974 hasiči likvidovali velký požár ubytovny při stavbě dálničního mostu v Třemošnici. Jelikož byla ubytovna z vysoce hořlavých desek, tak akce spočívala v ochraně blízkého skladu. Celková škoda byla vyčíslena na korun. Také se zúčastnili hašení požáru výkrmny prasat u Kapalů v Ostředku v tomtéž roce, kde zapálil blesk. Oheň se rychle rozšířil a vyplašená zvířata se stále vracela dovnitř. Dvacet kusů se nepodařilo zachránit. V témž roce bylo po 75. výročí založení SDH Třemošnice uděleno celkem 11 členům věrnostní medaile – za 20 let 5 členům – Jiří SMÍTKA; František ŠEBESTA; František POLESNÝ; Jaroslav URŠIC a Jiří VANĚK; za 40 let 2 členům – Josef JINDRÁK; Jan DOBIÁŠ a za 50 let u sboru čtyřem členům a sice Václavu KALAŠOVI staršímu, Antonínu JINDRÁKOVI, Janu GREGOROVI a Čeňku DOBIÁŠOVI. Členská základna se opět rozrostla v roce 1974, kdy byli přijati Čestmír PYTELKA z č.p. 39 a Jiří SMÍTKA ml. z  č.p. 4. V roce 1975 byla do hasičské zbrojnice zavedena elektřina. V roce 1976 byli za členy SDH přijati Vladimír JÍŠA, František POLESNÝ ml. a Jiří URŠIC. V průběhu tohoto roku rozhodl výbor SDH o vytvoření dvou družstev pro zásahové akce, aby se péče o stříkačky rozdělila mezi více členů. Prvnímu družstvu s novou stříkačkou velel Jiří SMÍTKA ml., strojníky pak byli jmenováni František ŠKVOR (zbrojmistr MTZ) a Jiří URŠIC. Družstvo tvořili ještě František JÍŠA, Václav KALAŠ ml., Vladimír JÍŠA, Jiří VANĚK a Čestmír PYTELKA.

11 Druhé družstvo pod vedením velitele sboru Františka POLESNÉHO st
Druhé družstvo pod vedením velitele sboru Františka POLESNÉHO st. a se strojníky Karlem URŠICEM a Františkem KOLOMAZNÍKEM bylo utvořeno ze zkušenějších členů – Ladislav ŘÍHA, Josef JÍŠA, František ŠEBESTA, Jiří SMÍTKA st. a Jaroslav URŠIC. Ostatní členové SDH – důchodci měli být zařazováni podle potřeby jednotlivých družstev. Byli to Václav KALAŠ, Čeněk DOBIÁŠ, Jan GREGOR, Jan DOBIÁŠ, Antonín JINDRÁK, Josef JINDRÁK, Václav KŘÍŽ a František KOVÁŘ, který v následujícím roce 1977 zemřel, stejně jako další člen sboru pan Josef NOVOTNÝ. Funkcí referenta prevence byl pověřen František JÍŠA místo Františka ŠKVORA, který zůstal hlavním strojníkem a zbrojmistrem (nově se tato funkce nazývá referent MTZ). V roce 1978 hasiči pomáhali likvidovat požár stohu v Choraticích, kde se síly opět soustředily na ochranu sousedního skladu píce. Doma se pak aktivně podíleli na úpravě zdrže vody na potoce „Pode vsí“. Na podzim roku se podařilo zakoupit od Průmstavu Praha starší stříkačku PPS 12 za Kč včetně vozíku. Částku zaplatil OÚ Ostředek s tím, že vozík na PS 8 převzali hasiči z Ostředku a stará PS 8 byla prodána do Drahňovic. I toto se odrazilo ve výsledcích soutěžního družstva v posledních ročnících.   V roce 1995 sbor zkušebně vydával interní zpravodaj, ale pro nezájem členské základny bylo jeho vydávání po třetím čísle v prosinci 1995 zastaveno. Soutěže se členové sboru poprvé zúčastnili v roce 1955 pod vedením pana Antonína JINDRÁKA. V roce 1983 začala éra účastí třemošnických hasičů na soutěžích v požárním sportu. Poprvé to bylo ve Vranově. V roce 1985 byla uspořádána soutěž v Třemošnici a současně hasiči uspořádali 1. slavné setkání rodáků obce Třemošnice. V tomtéž roce sbor přijal do svých řad 8 nových členek, takže jsou mezi hasiči opět ženy. Bývalý starosta SDH pan Ladislav ŘÍHA obdržel medaili „Za příkladnou práci“ a dva členové – Vladimír JÍŠA a Pavel FLORIÁN se stali držiteli „Vzorného požárníka III. stupně“. V roce 1987 hasiči úspěšně lokalizovali dva malé požáry u pana GREGORA a paní DUDKOVÉ. Další lokalizace, spočívající v ochraně lesa čekala hasiče 31. srpna 1989, kdy hořela dřevěná bouda stanového tábora na lukách pod lesem „Fídrnos“.

12 což se všem zúčastněným velmi líbilo.
V roce 1988 zorganizoval člen sboru pan Jiří SMÍTKA pro děti prázdninové putování plné her, což se všem zúčastněným velmi líbilo.   V roce 1993 domácí hasiči opět úspěšně zasahovali, tentokrát v objektu u paní HOŘÍNKOVÉ, která pálila papíry po manželovi a chytily saze v komíně. Ten byl naneštěstí na půdě děravý, ale vše se obešlo bez větších škod.   V soutěžích dosáhli hasiči z Třemošnice nejlepších výsledků v létech: místo ve Vranově místo v Ostředku v kategorii nad 35 let místo v Českém Šternberku místo v Xaverově útok 44,6 vteřiny místo v Divišově místo celkem a 1. místo v okrsku v Divišově S výjimkou roků 1997 a patří družstvo hasičů z Třemošnice k nejlepšímv okrsku. Poslední jubilejní ročník s letopočtem 1997 se vyznačuje organizací soutěžev Třemošnici při příležitosti 100 let trvání SDH a pořádání 2. setkání rodáků Třemošnice 28. června 1997, kdy vzpomínáme jubileum 600 let od první písemné zmínky o obci Třemošnice v roce 1397. V roce 1997 obdržel sbor čestné uznání od SH ČMS za významnou pomoc při likvidaci následků povodní na Moravě Ještě tentýž rok likvidovali hasiči v září zahoření slámy a pneumatik ve staré silážní jámě v obci. Dne 11. srpna 1998 likvidace malého požáru u JINDRÁKŮ, bohužel o týden později hasiči opět zasahovali a sice 17.srpna, kdy hořel kravín v Třemošnici. Ten byl naštěstí prázdný, ale přesto škoda dosáhla přes Kč. Při soutěži v Ostředku v roce 1998, kdy měli místní 100 let trvání sboru, byli současně oceněni i služebně nejstarší hasiči z okolních osad. Z Třemošnice byli odměněni: Josef JÍŠA let v SDH Jiří VANĚK let v  SDH Ladislav ŘÍHA let v  SDH Jiří SMÍTKA st let v  SDH František POLESNÝ 44 roky v SDH Karel URŠIC rok v SDH

13 a Milena FLORIÁNOVÁ – hospodářka
Velký požár byl ze 16. na 17. července 2001, kdy od úderu blesku začalo hořet obytné stavení pana Františka ŠKVORA č. 30. Po likvidaci požáru hasiči i ostatní občané pomáhali s likvidací spálených zbytků. Všichni aktivně pracovali až do pozdního odpoledne. Podařilo se přikrýt stropy a pak přišel déšť. Tento dům ale dlouho nezůstal beze střechy, do 14 dnů bylo hotovo. Čtyři členové SDH Třemošnice jsou držiteli medaile „Za příkladnou práci“ Jsou to: Vladimír JÍŠA – starosta; Pavel FLORIÁN – velitel; Marie SMÍTKOVÁ – jednatel a Milena FLORIÁNOVÁ – hospodářka Hasičských soutěží se SDH Třemošnice účastní téměř pravidelně. V posledních dvou letech dochází ke generační obměně soutěžního družstva, což skýtá naději pro další období. Hasiči jsou trvalou zárukou aktivní pomoci pro místní občany a zároveň pro celou obec Ostředek. Členská základna k 1. lednu Celkový počet 30 členů, z toho 5 žen. Mezi významnější mezníky historie obce a SDH s aktivní účastí hasičů patří : postavení školní budovy v roce 1894, založení Sboru dobrovolných hasičů na „Hod Boží“ dne 25. prosinci roku 1897, postavení velkého památníku padlým za 1. Světové války v roce 1922 na „Hůrce“, zřízení místního rozhlasu – 1951, čímž byl poslán obecní buben do výslužby, regulace potoka pode vsí , první novodobé slavné setkání rodáků z Třemošnice v květnu 1985 , v roce velké oslavy u příležitosti 100 let Sboru dobrovolných hasičů Třemošnice, 600 let od první písemné zmínky o osadě Třemošnice – opět setkání rodáků a příznivců obce v červenci 1997, aktivní účast osady Třemošnice při vítězství v soutěži „Středočeská vesnice roku 2001“ - oslava s vyhlášením vítězství v září 2001 společně s Ostředkem a osadami Mžižovice, Bělčice a Vráž,

14 V současnosti patří osada T ř e m o š n i c e
pod obec Ostředek. Podle vyjádření Středočeské komise životního prostředí a hodnocení celostátní komise „Vesnice roku 2001“ patří naše T ř e m o š n i c e mezi nejmalebnější osady celého Středočeského kraje. kronikář Vladimír Jíša


Stáhnout ppt "S D H T ř e m o š n i c e Historie a současnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google